Laidiens: 05.06.2014., Nr. 109

Tiesu nolēmumi

OP 2014/109.TS1

Ar Bauskas rajona tiesas 2014.gada 28.aprīļa spriedumu IRINA NOVIKOVA, pers. kods 281075-10022, atzīta par personu ar rīcībspējas ierobežojumu, nospriežot:

"Ierobežot Irinas Novikovas, pers. kods 281075-10022, rīcībspēju šādā apjomā: darījumu slēgšana, rīcība ar mantu un tās pārvaldība, komercdarbības un saimnieciskās darbības veikšana un nodibināt Irinai Novikovai aizgādnību. Noteikt, ka darījumu slēgšanā, rīcībā ar mantu un tās pārvaldību, it īpaši nekustamā īpašuma atsavināšanā, ieķīlāšanā un apgrūtināšanā ar lietu tiesībām Irina Novikova rīkojas kopā ar aizgādni, bet komercdarbības un saimnieciskās darbības veikšanā Irinas Novikovas interesēs aizgādnis rīkojas patstāvīgi".

Tiesas spriedums stājies likumīgā spēkā 2014.gada 20.maijā.


OP 2014/109.TS2

Ar Talsu rajona tiesas 2014.gada 10.maija spriedumu civillietā Nr. C36043914 nosprieda:

Atcelt pilnībā IRMAI ALĪDAI LIZETEI ANSONEI, pers. kods 300428-12507, rīcībspējas ierobežojumus, kas viņai noteikti ar Talsu rajona tiesas 1992.gada 27.aprīļa spriedumu Nr.2-107.

Spriedums stājies spēkā 2014.gada 31.maijā.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)