Laidiens: 05.06.2014., Nr. 109 (5169)

Piegādes un darbu izpildes pasūtījumi

OP 2014/109.PD1

Akciju sabiedrība "Latvenergo"

Pulkveža Brieža ielā 12, Rīgā, LV-1230

IZSLUDINA SARUNU PROCEDŪRU

"Pļaviņu HES hidroagregātu AN6, AN9 un AN10 turbīnu regulatoru nomaiņa" (ID Nr. IPR-18960).

Pieteikumu iesniegšanas termiņš līdz 2014.gada 10.jūlijam plkst. 15.00.

Informācija par sarunu procedūru - AS "Latvenergo" mājaslapā www.latvenergo.lv.

Sarunu procedūras nolikumu elektroniski var saņemt, nosūtot pieprasījumu uz e-pastu: aigars.greitans@latvenergo.lv.

Kontaktpersona - Iepirkumu daļas projektu vadītājs Aigars Greitāns, tālr. 67728270, fakss 67728880, e‑pasts: aigars.greitans@latvenergo.lv.


OP 2014/109.PD2

Konkurss

AS "RĪGAS SILTUMS" izsludina atklātu konkursu Nr. RS 14/107/AK "Gāzesvada posma pārlikšana Trijādības ielā 11".

Iepazīties ar atklāta konkursa dokumentiem var katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz 16.00 (piektdienās no plkst. 8.00 līdz 14.30) AS "RĪGAS SILTUMS", Rīgā, Cēsu ielā 3a, 2.korpusa 206.kabinetā. Atklātā konkursa dokumentus iespējams saņemt, samaksājot EUR 15,69 (t.sk. PVN 21%) norēķinu kontā, AS "RĪGAS SILTUMS", PVN reģ. Nr. LV 40003286750, AS "DNB banka", kods RIKOLV2X, konts LV18RIKO0002013025455, un iesniedzot maksājuma uzdevumu.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2014.gada 27.jūnijā plkst. 11.00.

Kontaktpersona: Siltumavotu direktors I.Urtāns, tālrunis 67017357, fakss 67017363.


OP 2014/109.PD3

Konkurss

AS "RĪGAS SILTUMS" nomas tiesību atklāta konkursa kārtībā IZNOMĀ brīvās telpas Rīgā, Prūšu ielā 7.

Konkursa nolikumu izsniedz līdz 2014.gada 10.jūnijam darba dienās no plkst. 9.00 līdz 15.00 Nekustamā īpašuma daļā Rīgā, Cēsu ielā 3A, 2.korpusa 313.kabinetā, tālrunis 67017281. Dalības maksa - EUR 15,69 (t.sk. PVN 21%). AS "RĪGAS SILTUMS", reģistrācijas Nr. LV40003286750, AS "DNB banka", kods RIKOLV2X, konts LV18RIKO0002013025455.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2014.gada 17.jūnijs plkst. 14.00.

Kontaktpersona: valdes loceklis A.Cīrulis tālrunis 67017355, fakss 67017363. Papildu informācija AS"RĪGAS SILTUMS" mājaslapā www.rs.lv.


OP 2014/109.PD4

Konkurss

SIA "Rīgas ūdens" izsludina atklātu konkursu "Ūdensvada izbūve Flotes ielā un Parādes ielā" (identifikācijas Nr. RŪ-2014/32). Atklāta konkursa nolikuma teksts, t.sk. informācija par piedāvājumu iesniegšanas termiņu, ir publicēts SIA "Rīgas ūdens" mājaslapā www.rigasudens.lv. Tehniskais projekts un finanšu piedāvājuma forma digitālā formātā saņemama Rīgā, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 1, 306.kabinetā, to iepriekš saskaņojot ar zemāk norādīto kontaktpersonu.

Kontaktpersona - SIA "Rīgas ūdens" Administratīvās daļas Sagādes nodaļas iepirkumu speciāliste Ieva Uļuka, tālr. 67 088 437, mob. tālr. 28656614, e-pasts: ieva.uluka@rigasudens.lv, adrese: Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, 3.korpuss, 306.kabinets, Rīga, LV-1495.


OP 2014/109.PD5

Konkurss

SIA "Rīgas ūdens" izsludina atklātu konkursu "2014.gada SIA "Rīgas ūdens" gada pārskata revīzijas pakalpojumi" (identifikācijas Nr. RŪ-2014/42). Atklāta konkursa nolikuma teksts, t.sk. informācija par piedāvājumu iesniegšanas termiņu, ir publicēts SIA "Rīgas ūdens" mājaslapā www.rigasudens.lv.

Kontaktpersona: SIA "Rīgas ūdens" Administratīvās daļas Sagādes nodaļas iepirkumu speciāliste Ieva Uļuka, tālr. 67 088 437, mob. tālr. 28 656 614, e-pasts: ieva.uluka@rigasudens.lv, adrese: Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, 3.korpuss, 306.kabinets, Rīga, LV-1495.


OP 2014/109.PD6

Konkurss

SIA "Rīgas ūdens" izsludina atklātu konkursu "Ceļa seguma atjaunošana pēc ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu remonta darbiem, tai skaitā ceļu kustības regulēšanas tehnisko līdzekļu uzstādīšana un demontāža" (iepirkuma identifikācijas Nr. RŪ-2014/35). Atklāta konkursa nolikuma teksts ir publicēts SIA "Rīgas ūdens" mājaslapā www.rigasudens.lv.

Kontaktpersona: SIA "Rīgas ūdens" Administratīvās daļas Sagādes nodaļas iepirkumu speciāliste Agnese Laizāne, tālr. 67088462, e-pasta adrese: agnese.laizane@rigasudens.lv.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)