Laidiens: 04.06.2014., Nr. 108 (5168)

Dažādi sludinājumi

OP 2014/108.DA1

Paziņojums

Zvērināts tiesu izpildītājs R.Vaivods paziņo, ka SIA VENUS 13 piederošo 3270/47183 domājamo daļu no nekustamā īpašuma - zemes gabala 3903 m2 -, kas atrodas Rīgā, Dzelzavas ielā 70, kadastra numurs 0100 071 2650, otrā izsole ir atzīta par nenotikušu sakarā ar to, ka neviens no izsoles dalībniekiem nesola vairāk par izsoles sākumcenu (CPL 614.p. 1.d. 2.p.).

Informēju, ka, pamatojoties uz CPL 615.p. 1.d., kreditoriem un parādnieka līdzīpašniekiem ir tiesības paturēt nekustamo īpašumu sev par nenotikušās izsoles sākumcenu EUR 4802,19 (Ls 3374,99). Katram kreditoram un parādnieka līdzīpašniekam ir tiesības divu nedēļu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas "Latvijas Vēstnesī" paziņot tiesu izpildītājam par nekustamā īpašuma paturēšanu sev.


OP 2014/108.DA2

Paziņojums

Kultūras ministrija saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 49.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2003.gada 29.jūlija noteikumiem Nr.419 "Kārtība, kādā tiešās pārvaldes iestādes slēdz līdzdarbības līgumus, un līdzdarbības līgumu publiskošanas kārtība" un Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumu Nr.241 "Kultūras ministrijas nolikums" 4.7.1 un 5.1.6 apakšpunktu, pamatojoties uz konkursa "Par atsevišķa valsts pārvaldes uzdevuma veikšanu sabiedrības integrācijas jomā" rezultātiem, 2014.gada 29.maijā ir noslēgusi līdzdarbības līgumu "Par atsevišķa valsts pārvaldes uzdevuma veikšanu sabiedrības integrācijas jomā" ar biedrību "Trīs reiz trīs". Līdzdarbības līguma pilns teksts pieejams Kultūras ministrijas mājaslapā www.km.gov.lv sadaļā "Valsts pārvaldes uzdevumu deleģēšana".

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)