Laidiens: 02.06.2014., Nr. 106 (5166)

Uzaicinājumi uz tiesu

OP 2014/106.UT1

Liepājas tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr. C20 3539 13 Rīgas pašvaldības policijas maza apmēra prasībā pret Sandi Rūsi par parāda piedziņu. Paziņojam atbildētājam SANDIM RŪSIM, dzim. 1981.gada 29.martā, ka 2014.gada 23.septembrī tiesnese Aija Pomerance minēto Rīgas pašvaldības policijas prasību izskatīs rakstveida procesā (bez lietas dalībnieku klātbūtnes). Atbildētājam Sandim Rūsim ir Civilprocesa likuma 74.pantā un Civilprocesa likuma 30.3 nodaļā noteiktās procesuālās tiesības, tai skaitā pieteikt noraidījumu tiesnesim, lūgt lietas izskatīšanu tiesas sēdē. Civilprocesa likumā minētās civilprocesuālās tiesības, kas saistītas ar lietas sagatavošanu iztiesāšanai, puses ir tiesīgas izmantot ne vēlāk kā septiņas dienas pirms lietas izskatīšanas. Lietā pieņemto tiesas spriedumu varēs saņemt, sākot no 2014.gada 23.septembra, Liepājas tiesas kancelejā Liepājā, Republikas ielā 14, 1.stāvā, 5.kabinetā.


OP 2014/106.UT2

Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesneses Ineses Ušakovas lietvedībā atrodas civillieta Nr. C29 6445 13, C-2815-14 Studiju un zinātnes administrācijas maza apmēra prasībā pret Aleksandru Lobovu par naudas piedziņu. Paziņojam atbildētājam ALEKSANDRAM LOBOVAM, dzim. 1981.gada 10.martā, kura pēdējā zināmā dzīvesvieta ir Latvijā, Rīgā, Augusta Deglava ielā 108, k-6-70, ka Studiju un zinātnes administrācijas prasība tiks izskatīta rakstveida procesā 2014.gada 5.decembrī (bez lietas dalībnieku piedalīšanās) un lietā pieņemtā sprieduma noraksts saņemams Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas kancelejā 345.kabinetā Lomonosova ielā 10, Rīgā, 2014.gada 5.decembrī plkst. 15.00. Atbildētājs Aleksandrs Lobovs līdz 2014.gada 28.novembrim var izmantot šādas procesuālās tiesības: pilnīgi vai daļēji atzīt prasību, celt iebildumus pret prasību, iepazīties ar lietas materiāliem, izdarīt no tiem izrakstus, izgatavot kopijas, iesniegt pierādījumus, pieteikt lūgumus, izteikt savus argumentus un apsvērumus, celt iebildumus pret citu dalībnieku lūgumiem, argumentiem, apsvērumiem, noslēgt izlīgumu, lūgt lietas iztiesāšanu tiesas sēdē, pieteikt noraidījumu tiesnesei. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 250.21 pantu atbildētājam ir tiesības iesniegt tiesā paskaidrojumus - paskaidrojumu veidlapa pieejama tiesā vai interneta vietnē www.tiesas.lv sadaļā "Dokumentu paraugi". Paskaidrojumu neiesniegšana nav šķērslis sprieduma sastādīšanai lietā.


OP 2014/106.UT3

Ventspils tiesas lietvedībā atrodas civillieta pašvaldības SIA "Ventspils siltums" prasībā pret Bruno Heinbergu par parāda piedziņu. Tiesa uzaicina atbildētāju BRUNO HEINBERGU, dzim. 01.02.1967., ierasties uz tiesas sēdi, kas notiks 11.08.2014. plkst. 10.00 Ventspils tiesā, Ventspilī, Katrīnas ielā 14, LV-3601 (17.tiesas zālē). Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)