Laidiens: 02.06.2014., Nr. 106 (5166)

Izsoles

OP 2014/106.IZ1

Izsole

Maksātnespējas procesu administrators Ivars Rudziks, sertifikāts Nr.00449, prakses vieta: Tērbatas iela 99-7, Rīga, paziņo, ka pārdod izsolē Renātei Būmanei piederošo nekustamo īpašumu - zemesgabalu ar kopējo platību 0,561 ha, adrese: "Kaspari", Engures pagasts, Engures novads, kadastra numurs 90500070343 (Engures pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000062752). Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība (izsoles sākuma cena) - EUR 3130,32 (Ls 2200). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Otrā atkārtota izsole ar lejupejošu soli notiks 2014.gada 4.jūlijā plkst. 11.00 Tērbatas ielā 99-7, Rīgā (durvju kods 7). Izsoles nodrošinājuma summa - EUR 313,03 (Ls 220).

Visām personām, kurām uz kādu no minētajiem nekustamajiem īpašumiem ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsoles nodrošinājuma summa iemaksājama līdz izsoles sākumam: Ivars Rudziks, NMR kods 15098311810, konts Nr. LV04HABA0551025224019, AS "Swedbank". Tālr. 29515327.


OP 2014/106.IZ2

Izsole

Maksātnespējas procesa administratore Tatjana Poņatovska, sertifikāts Nr. 00286, prakses vieta: Daugavpils, Imantas iela 23A-9, izziņo Ingum Kļaviņam piederošā nekustamā īpašuma otro izsoli (ar lejupejošu soli). Tiks izsolīts nekustamais īpašums, adrese: Jelgavas iela 4A-31, Līvbērze, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads, kadastra Nr. 5462 900 0304, kura sastāvā ir vienistabas dzīvoklis ar kopējo platību 41,80 kv.m, kurš atrodas četru stāvu ēkas pirmajā stāvā, kā arī kopīpašuma domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas un zemes. Hipotekārais kreditors - AS "Swedbank". Nekustamā īpašuma sākumcena - piespiedu pārdošanas vērtība EUR 5407 (pieci tūkstoši četri simti septiņi euro), kas nav apliekama ar PVN.

Visām personām, kurām uz šo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2014.gada 14.jūlijā plkst.12.00 Daugavpilī, Imantas ielā 23A-9. Visām personām, kas vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāiemaksā Tatjanas Poņatovskas, pers.kods 080968-10223, norēķinu kontā LV16RIKO0007710005726, AS "DnB banka", nodrošinājuma summa EUR 541 (pieci simti četrdesmit viens euro) apmērā. Informācija pa tālr. 27082777.


OP 2014/106.IZ3

Nekustamā īpašuma izsole

Rīgas pilsētas pašvaldība atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod darbnīcas 4739/9989 domājamās daļas un zemesgabala (kopējā platība 1336 m²) 4739/11047 domājamās daļas Kvēles ielā 15, k-17, Rīgā (kadastra Nr.01006240077; Nr.01001240297). Izsoles sākumcena EUR 123 789,85 vai LVL 87 000. Izsole notiks 18.07.2014. plkst. 11.00 Rātslaukumā 1 (511.telpā), Rīgā. Pirmpirkuma tiesību izmantošanas termiņš līdz 02.07.2014. Pieteikšanās termiņš dalībai izsolē līdz 08.07.2014. plkst. 16.00 R.Vāgnera ielā 5 (427.telpā), Rīgā. Vairāk informācijas mājaslapā www.rdid.lv sadaļā "Rīgas pašvaldība pārdod". Tālrunis uzziņām 67026305.


OP 2014/106.IZ4

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.80 zvērināta tiesu izpildītāja Baiba Kantmane, aprakses vieta: K.Barona iela 32, Rīga, pārdod pirmajā izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder Baibai Palejai. Piedzinēji: Ogres novada pašvaldības aģentūra MĀLKALNE, Mālkalnes prospekts 3, Ogre; Ogres novada pašvaldība, Brīvības iela 33, Ogre. Tiks izsolīts nekustamais īpašums - dzīvokļa īpašums Nr.40 un 779/40074 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes, kadastra numurs 7401 900 5333 -, kas atrodas Zilokalnu prospektā 10-40, Ogrē, Ogres novadā, un kas nostiprināts Ogres pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.897-40. Nekustamā īpašuma novērtējums: EUR 13 200,00.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 607.1 pantu izsoles sākumcena ir EUR 13 200,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 2014.gada 7.jūlijā plkst. 10.30 Rīgā, K.Barona ielā 32, ieeja no Pērses ielas, 6.stāvā. Personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, jāieskaita zvērinātas tiesu izpildītājas Baibas Kantmanes (reģ. Nr. LV27048211668) depozīta kontā Nr. LV82TREL9199063001000 Valsts kasē, kods TRELLV22, nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma. Tālrunis uzziņām 67333391.


OP 2014/106.IZ5

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.80 zvērināta tiesu izpildītāja Baiba Kantmane, prakses vieta: K.Barona iela 32, Rīga, pārdod pirmajā izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder Tatjanai Belovai. Piedzinējs - Ogres novada pašvaldības aģentūra MĀLKALNE, Mālkalnes prospekts 3, Ogre. Tiks izsolīts nekustamais īpašums - dzīvokļa īpašums Nr.58 un 502/40094 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes, kadastra numurs 7401 900 5099 -, kas atrodas Vidus prospektā 16A-58, Ogrē, Ogres novadā, un kas nostiprināts Ogres pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.885 - 58. Nekustamā īpašuma novērtējums: EUR 9350,00.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 607.1 pantu izsoles sākumcena ir EUR 9350,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 2014.gada 7.jūlijā plkst. 11.00 Rīgā, K.Barona ielā 32, ieeja no Pērses ielas, 6.stāvā. Personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, jāieskaita zvērinātas tiesu izpildītājas Baibas Kantmanes (reģ. Nr. LV27048211668) depozīta kontā Nr. LV82TREL9199063001000 Valsts kasē, kods TRELLV22, nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma. Tālrunis uzziņām 67333391.


OP 2014/106.IZ6

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.80 zvērināta tiesu izpildītāja Baiba Kantmane, prakses vieta: K.Barona iela 32, Rīga, pārdod pirmajā izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder Edmundam Kļavam. Piedzinējs - AS "DNB banka", Skanstes iela 12, Rīga. Tiks izsolīts nekustamais īpašums - zemesgabals ar kadastra apzīmējumu 8076 003 1133 -, kas atrodas Gruntes ielā 8, Mārupē, Mārupes novadā, un kas nostiprināts Mārupes novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000191736 (saskaņā ar nekustamā īpašuma novērtējumu uz zemesgabala atrodas dzīvojamās mājas pamati). Nekustamā īpašuma novērtējums: 37 300,00 EUR.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 607.1 pantu izsoles sākumcena ir EUR 37 300,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 2014.gada 7.jūlijā plkst. 11.30 Rīgā, K.Barona ielā 32, ieeja no Pērses ielas, 6.stāvā. Personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, jāieskaita zvērinātas tiesu izpildītājas Baibas Kantmanes (reģ. Nr. LV27048211668) depozīta kontā Nr. LV82TREL9199063001000 Valsts kasē, kods TRELLV22, nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma. Tālrunis uzziņām 67333391.


OP 2014/106.IZ7

Izsole

Rīgas apgabaltiesas zvērināts tiesu izpildītājs Rihards Vaivods, amata vieta: Rīgas apgabaltiesas iecirknis Nr. 44, prakses vieta: Rīga, Baložu iela 1, pirmajā izsolē pārdod Sergejam Živjalovskim piederošo nekustamo īpašumu - neapbūvētu zemesgabalu 0,96 ha platībā, kadastra numurs 8048 007 0047, adrese: "Salmiņi", Babītes pagasts, Babītes novads. Pārdodamā nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 50 000,00 (Ls 35 140,20). Nekustamā īpašuma izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Piedzinējs - AS "ABLV Bank", Rīga, Elizabetes 23.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2014. gada 8. jūlijā plkst. 11.00 zvērināta tiesu izpildītāja Riharda Vaivoda prakses vietā Rīgā, Baložu ielā 1. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai ir jāieskaita nodrošinājums EUR 5000,00 apmērā zvērināta tiesu izpildītāja Riharda Vaivoda, reģ. Nr. 21077510117, depozīta kontā Nr. LV77 TREL 9199 0340 0100 0, Valsts kasē, kods TRELLV22. Tālrunis uzziņām 67467179.


OP 2014/106.IZ8

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 46.iecirkņa ZTI Jānis Tunnis prakses vietā Rīgā, Tērbatas ielā 53-8, pirmajā izsolē pārdod Aivaram Graudiņam piederošo nekustamo īpašumu. Piedzinējs: AS "ABLV Bank", reģ. Nr.50003149401, Elizabetes iela 23, Rīga. Nekustamā īpašuma īss apraksts: zemesgabals 688 kv.m platībā, kas atrodas "d/s Titurga Nr.17", Baložos, Ķekavas novadā, kadastra Nr.8007 003 3159. Pārdodamā nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 1600,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas neatļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole tiek rīkota 2014.gada 8.jūlijā plkst. 10.15. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai ZTI Jāņa Tuņņa, reģ. kods 11057612950, depozīta kontā Nr. LV74TREL9199036001000 Valsts kasē ir jāieskaita nodrošinājuma summa 10% apmērā no novērtējuma (EUR 160,00). Tālr. uzziņām 67294607, 29789219.


OP 2014/106.IZ9

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 46.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Tunnis, prakses vieta: Rīga, Tērbatas iela 53-8, pirmajā labprātīgajā izsolē tiesas ceļā pārdod Jurijam Skripačonokam piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas "Kabatas", Salas pagastā, Babītes novadā, kadastra Nr.8088 005 0085. Izsole tiek rīkota AS "ABLV Bank", reģ. Nr.50003149401, Rīgā, Elizabetes ielā 23, labā.

Nekustamā īpašuma pārdošanas nosacījumi

1. Nekustamā īpašuma sastāvs: zemesgabals 0,9351 ha platībā (atdalīts no nekustama īpašuma "Bērzi", Salas pagasts, Rīgas rajons (Salas pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.53)), kas atrodas "Kabatas", Salas pagasts, Babītes novads (turpmāk tekstā - Nekustamais īpašums). Nekustamais īpašums ierakstīts Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Salas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000116392, kadastra Nr.8088 005 0085.

2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi un ieķīlājumi:

2.1. Atzīme - noteikts aizliegums nekustamo īpašumu dāvināt, atsavināt, sadalīt, apgrūtināt ar lietu tiesībām, ieķīlāt trešajām personām vai citādi samazināt ķīlas vērtību; noteikts aizliegums bez akciju sabiedrības AIZKRAUKLES BANKA (šī brīža nosaukums ABLV Bank, AS), nodokļu maksātāja kods 50003149401, rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu izīrēt vai citādi nodot to citu personu lietošanā, nodibināt jebkāda veida servitūtus vai reālnastas. Pamats: 2003. gada 12. decembra ķīlas līgums Nr.7652/01.

2.2. Atzīme - noteikts aizliegums bez akciju sabiedrības AIZKRAUKLES BANKA (šī brīža nosaukums ABLV Bank, AS), nodokļu maksātāja kods 50003149401, rakstiskas piekrišanas nekustamo īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt, ieķīlāt un apgrūtināt ar citām lietu tiesībām vai citādi samazināt nekustamā īpašuma vērtību, nodot citu personu atlīdzības, kā arī bezatlīdzības lietošanā, nodibināt jebkāda veida servitūtus vai reālnastas. Pamats: 2005.gada 13.oktobra hipotēkas līgums Nr.16935/01.

2.3. Atzīme - noteikts aizliegums bez akciju sabiedrības AIZKRAUKLES BANKA (šī brīža nosaukums ABLV Bank, AS), nodokļu maksātāja kods 50003149401, rakstiskas piekrišanas nekustamo īpašumu dāvināt, atsavināt, sadalīt, ieķīlāt, nodot citu personu lietošanā, nodibināt servitūtus vai reālnastas, apgrūtināt ar citām lietu tiesībām. Pamats: 2006.gada 15.jūnija hipotēkas līgums Nr.20595/01.

2.4. Atzīme - noteikts aizliegums bez akciju sabiedrības AIZKRAUKLES BANKA (šī brīža nosaukums ABLV Bank, AS), nodokļu maksātāja kods 50003149401, rakstiskas piekrišanas nekustamo īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt, apgrūtināt ar lietu tiesībām, ieķīlāt trešajām personām vai citādi samazināt nekustamā īpašuma vērtību, nodot citu personu atlīdzības vai bezatlīdzības lietošanā, kā arī nodibināt jebkāda veida servitūtus vai reālnastas. Pamats: 2006.gada 22.decembra hipotēkas līgums Nr.24409/01.

2.5. Saskaņā ar zemesgrāmatu likuma 36.pantu nekustamo īpašumu apgrūtina uz nekustamo īpašumu "Bērzi", Salas pagasts, Rīgas rajons (zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 53) atzīmes veidā ierakstītie apgrūtinājumi: 1. Servitūta ceļi par labu pagasta pašvaldībai - 0,1 km, 0,3 km, 0,15 km; servitūtu ceļš par labu saimniecībai ''Griķi'' - 0,3 km; servitūtu ceļš par labu saimniecībai ''Upenieki'' - 0,3 km; centrālie elektriskie tīkli - 20 kV EPL - 0,1 ha; 0,5 ha, aizsargdambis - 0,3 km; 2. Babītes ezers - 0,3 km; 0,3 km, kura piekrastes joslas izmantošanas kārtību nosaka LR likumdošanas akti, Babītes ezera tauvas josla - 0,3 ha; 0,3 ha; 3. I kategorijas autoceļa Rīga - Ventspils aizsardzības zona - 200 m - 0,1 km, 10.03.92. LR likuma ''Par autoceļiem'' 16.pants.

2.6. Nostiprināta pirmā hipotēka. Hipotēka nodrošina aizdevumu par summu Ls 9846,00 (EUR 14 009,60) ar procentu likmi: 6 mēnešu LIBOR + 4,3% gadā. Līgumsods: 0,5% apmērā no nesamaksātās summas dienā par katru nokavējuma dienu. Samaksas termiņš - līdz pilnīgai saistību izpildei, maksājumi veicami saskaņā ar maksājumu grafiku. Ar hipotēku nodrošinātā prasījuma apmērs - Ls 11 815,20 (EUR 16 811,51). Kreditors: akciju sabiedrība AIZKRAUKLES BANKA (šī brīža nosaukums ABLV Bank, AS), nodokļu maksātāja kods 50003149401. Pamats: 2003. gada 12. decembra kredīta līgums Nr.7652, 2003. gada 12. decembra ķīlas līgums Nr.7652/01.

2.7. Nostiprināta otrā hipotēka. Hipotēka nodrošina aizdevumu Ls 11 244,86 (EUR 15 999,99) apmērā. Procentu likme mainīga: 6 mēnešu LIBOR + 2,2% gadā un to samaksa saskaņā ar maksājumu grafiku. Līgumsods: 0,5% apmērā no nesamaksātās summas dienā par katru nokavējuma dienu.

Ar hipotēku nodrošinātā prasījuma apmērs - Ls 13 493,83 (EUR 19 652,01). Kreditors: akciju sabiedrība AIZKRAUKLES BANKA (šī brīža nosaukums ABLV Bank, AS), nodokļu maksātāja kods 50003149401. Pamats: 2005. gada 13. oktobra hipotekārā kredīta līgums Nr.16935, 2005. gada 13. oktobra hipotēkas līgums Nr.16935/01.

2.8. Nostiprināta hipotēka. Hipotēka nodrošina aizdevumu Ls 3514,02 (EUR 5000,00) apmērā. Procentu likme mainīga: 6 mēnešu Euribor + 2,1% gadā; procentu samaksas termiņš - ik mēnesi līdz mēneša 17. datumam. Līgumsods: 0,5% dienā par katru nokavējuma dienu. Ar hipotēku nodrošinātā prasījuma apmērs - Ls 4216,82 (EUR 5999,99). Kreditors: akciju sabiedrība AIZKRAUKLES BANKA (šī brīža nosaukums ABLV Bank, AS), nodokļu maksātāja kods 50003149401. Pamats: 2006. gada 15. jūnija hipotekārā kredīta līgums Nr. 20595, 2006. gada 15. jūnija hipotēkas līgums Nr. 20595/01.

2.9. Nostiprināta hipotēka. Hipotēka nodrošina aizdevumu Ls 19 516,99 (EUR 27 770,17) apmērā. Procentu likme: 7,06% gadā; sākot ar 2008. gada 22. decembri - sešu mēnešu EURIBOR + 3% gadā. Līgumsods: 0,5% apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavējuma dienu. Samaksas termiņš - līdz pilnīgai saistību izpildei, maksājumi veicami saskaņā ar maksājumu grafiku. Ar hipotēku nodrošinātā prasījuma apmērs - Ls 23 420,39 (EUR 33 324,21). Kreditors: akciju sabiedrība AIZKRAUKLES BANKA (šī brīža nosaukums ABLV Bank, AS), nodokļu maksātāja kods 50003149401. Pamats: 2006. gada 22. decembra hipotekārā kredīta līgums Nr. 24409, 2006. gada 22. decembra hipotēkas līgums Nr. 24409/01.

Citu apgrūtinājumu un ieķīlājumu nekustamajam īpašumam nav.

3. Izsoles sākumcena - EUR 11 200,00.

4. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība.

Samaksa tiek veikta atbilstoši Civilprocesa likuma 611.panta 2.daļas un 607.panta 3.daļas noteikumiem.

5. Nav tādu tiesību nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieks Jurijs Skripačonoks patur sev.

6. Izsole ir uzskatāma par nenotikušu, ja:

6.1. izsolē nav ieradies neviens solītājs;

6.2. neviens no tiem, kas ieradušies izsolē, nepārsola sākumcenu;

6.3. nosolītājs noteiktā termiņā nesamaksā visu summu, kas no viņa pienākas.

7. Citi pārdošanas nosacījumi:

7.1. Pretendentam, kurš vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai ir jāiemaksā izsoles nodrošinājums zvērināta tiesu izpildītāja norādītajā depozīta kontā, 10% (desmit procentu) apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma.

7.2. Ja pretendents (solītājs), nosolīdams augstāko cenu, nesamaksā to šo noteikumu 4.punktā noteiktajā kārtībā, tad pretendents (solītājs) zaudē tiesības uz izsoles nodrošinājumu, un tas viņam netiek atgriezts, un iemaksātais nodrošinājums tiek pievienots pie kopējās par īpašumu saņemtās summas.

7.3. Izsoles solis - EUR 500 (pieci simti euro).

7.4. Pircējam (izsoles uzvarētājam) tā samaksātais izsoles nodrošinājums tiek ieskaitīts nekustamā īpašuma pirkuma maksā.

7.5. Ja izsole atzīta par nenotikušu šo noteikumu 6.1. vai 6.2.punktā paredzēto iemeslu dēļ, tiesu izpildītājs nekavējoties paziņo par to visiem kreditoriem un parādnieka līdzīpašniekiem, uzaicinot viņus paturēt nekustamo īpašumu sev par nenotikušās izsoles sākumcenu. Katram kreditoram un parādnieka līdzīpašniekam ir tiesības divu nedēļu laikā no tiesu izpildītāja uzaicinājuma nosūtīšanas dienas paziņot tiesu izpildītājam par nekustamā īpašuma paturēšanu sev.

7.6. Ja izsole atzīta par nenotikušu šo noteikumu 6.3.punktā paredzētā iemesla dēļ, tiesu izpildītājs nekavējoties paziņo par to pēdējam pārsolītajam solītājam, uzaicinot viņu paturēt nekustamo īpašumu par viņa solīto augstāko cenu. Pēdējam pārsolītajam solītājam ir tiesības divu nedēļu laikā no tiesu izpildītāja uzaicinājuma nosūtīšanas dienas paziņot tiesu izpildītājam par nekustamā īpašuma paturēšanu sev. Ja pēdējais pārsolītais solītājs nav likumā noteiktajā termiņā paziņojis par nekustamā īpašuma paturēšanu vai atteicies paturēt nekustamo īpašumu, katram kreditoram vai parādnieka kopīpašniekam ir tiesības divu nedēļu laikā no tiesu izpildītāja uzaicinājuma nosūtīšanas dienas paziņot par nekustamā īpašuma paturēšanu sev par rīkotās izsoles sākumcenu.

7.7. Ja vairākas personas vēlas paturēt nekustamo īpašumu sev, rīkojama izsole, kurā piedalās šīs personas, turklāt solīšana sākas no nenotikušās izsoles sākumcenas. Par izsoles laiku un vietu tiesu izpildītājs personām, kuras vēlas paturēt nekustamo īpašumu sev, rakstveidā paziņo septiņas dienas iepriekš. Personas neierašanās uz izsoli tiek uzskatīta par atteikšanos no tiesībām piedalīties solīšanā. Ja uz izsoli ierodas viena persona, tā var paturēt sev nekustamo īpašumu par rīkotās izsoles sākumcenu. Ja uz izsoli neierodas neviens, tiesu izpildītājs nekavējoties izsludina otru izsoli.

7.8. Persona, kas patur sev nekustamo īpašumu, viena mēneša laikā iemaksā tiesu izpildītāja kontā naudas summu, atbilstoši tiesu izpildītāja sastādītajam aprēķinam (Civilprocesa likuma 631.panta trešā daļa) un ņemot vērā Civilprocesa likuma 612.panta noteikumus.

7.9. Ja neviens nav pieteicies paturēt nekustamo īpašumu sev, rīkojama otrā izsole.

8. Visas procesuālās darbības saistībā ar izsoli notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Izsole tiek rīkota 2014.gada 8.jūlijā plkst. 10.00 Rīgā, Tērbatas ielā 53-8. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai zvērināta tiesu izpildītāja Jāņa Tuņņa, reģ. kods 11057612950, depozīta kontā Nr. LV74TREL9199036001000 Valsts kasē ir jāieskaita nodrošinājums 10% apmērā no novērtējuma (EUR 1120,00). Tālr. uzziņām 67294607, 29789219.


OP 2014/106.IZ10

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.84 zvērināts tiesu izpildītājs Ginters Hmeļevskis prakses vietā Rīgā, Tērbatas ielā 53-4, LV-1011 rīko pirmo izsoli Bruno Tulinskim piederošajam nekustamajam īpašumam Auduma ielā 35-47, Rīgā, kadastra Nr.01003910913. Piedzinējs: AS "NORVIK BANKA" (E.Birznieka-Upīša ielā 21, Rīga). Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr.47, kopējā platība 55,75 kv.m (saskaņā ar vērtētāju profesionālo atzinumu 55,9 kv.m). Īpašuma tiesības līdz dzīvojamās mājas privatizācijai reģistrētas Valsts zemes dienestā. Nekustamā īpašuma novērtējums/izsoles sākumcena - EUR 19 493,34 (LVL 13 700,00). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli (21%).

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 09.07.2014. plkst. 10.30 Tērbatas ielā 53-4 (ieeja no Stabu ielas), Rīgā. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita nodrošinājums EUR 1949,33 (LVL 1370,00), ZTI Gintera Hmeļevska, pers. kods 060172-11005, depozīta kontā Nr. LV29TREL9199066001000 Valsts kasē, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot izpildu lietas Nr.01292/084/2010 un nekustamā īpašuma adresi. Tālr. uzziņām 67285737.


OP 2014/106.IZ11

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.84 zvērināts tiesu izpildītājs Ginters Hmeļevskis prakses vietā Rīgā, Tērbatas ielā 53-4, LV-1011, rīko pirmo izsoli Edgaram Knutovam piederošajam nekustamajam īpašumam "Rūži" Mālpils novadā, kadastra Nr.8074 006 0277. Piedzinējs: SIA "Latvijas Mobilais Telefons", Ropažu ielā 6, Rīgā; Mālpils novada dome, Nākotnes ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā. Nekustamais īpašums sastāv no zemesgabala ar platību 4,03 ha. Nekustamā īpašuma novērtējums/izsoles sākumcena - 6800 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli (21%).

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 09.07.2014. plkst. 10.45 Tērbatas ielā 53-4 (ieeja no Stabu ielas), Rīgā. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita nodrošinājums 680 EUR ZTI Gintera Hmeļevska, pers. kods 060172-11005, depozīta kontā Nr. LV29TREL9199066001000 Valsts kasē, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot izpildu lietas Nr.01125/084/2008 un nekustamā īpašuma adresi. Tālr. uzziņām 67285737.


OP 2014/106.IZ12

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.84 zvērināts tiesu izpildītājs Ginters Hmeļevskis prakses vietā Rīgā, Tērbatas ielā 53-4, LV-1011, rīko pirmo izsoli Rolandam Zasam piederošajam nekustamajam īpašumam Tērbatas ielā 83-7, Rīgā, kadastra Nr.01009214584. Piedzinējs: SIA "Rīgas namu pārvaldnieks", Mārtiņa ielā 7, Rīgā, LV-1048. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr.7, kopējā platība 62,8 kv.m, un 6240/107827 kopīpašuma domājamajām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes (kadastra Nr.01000280136). Nekustamā īpašuma novērtējums/izsoles sākumcena - EUR 32 200,00 (LVL 22 630,29). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli (21%).

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 09.07.2014. plkst. 10.00 Tērbatas ielā 53-4 (ieeja no Stabu ielas), Rīgā. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita nodrošinājums EUR 3220,00 (LVL 2263,03), ZTI Gintera Hmeļevska, pers. kods 060172-11005, depozīta kontā Nr. LV29TREL9199066001000 Valsts kasē, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot izpildu lietas Nr.00730/084/2012 un nekustamā īpašuma adresi. Tālr. uzziņām 20388850.


OP 2014/106.IZ13

Izsole

Maksātnespējīgā Aivara Tropa administrators Armands Rasa, sertifikāta Nr. 00428, prakses vieta: K. Valdemāra iela 33-35, Rīga, LV-1010, paziņo, ka Aivara Tropa maksātnespējas procesa ietvaros 2014. gada 2. jūlijā plkst. 15.00 administratora prakses vietā K. Valdemāra ielā 33-35, Rīgā, LV-1010, notiks Kārlim Tropam, personas kods 010487-12758, piederošā nekustamā īpašuma, kas atrodas Smiltenes ielā 10, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā, sastāvoša no zemesgabala ar kopējo platību 2583 m2 un uz tā esošām dzīvojamām mājām, kadastra Nr. 6615 005 0010, otrā izsole.

Administrators informē, ka nekustamais īpašums Smiltenes ielā 10, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā, ar kopējo platību 1202 m2, kadastra Nr. 6615 005 0010, ir apvienots ar nekustamo īpašumu Meža ielā 9, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā, ar kopējo platību 1381 m2, kadastra Nr. 6615 005 0133, piešķirot vienotu adresi: Smiltenes iela 10, Salacgrīva, Salacgrīvas novads. Tā kā izmaiņas par nekustamo īpašumu apvienošanu nav reģistrētas zemesgrāmatā, nekustamie īpašumi Meža ielā 9, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā, un Smiltenes ielā 10, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā, tiks pārdoti kā lietu kopība. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas novērtējums ir EUR 58 600,00 (piecdesmit astoņi tūkstoši seši simti euro un 00 centu). Sākumcena atbilstoši Civilprocesa likuma 616. panta pirmajai daļai ir EUR 43 950,00 (četrdesmit trīs tūkstoši deviņi simti piecdesmit euro un 00 centu), kas atbilst 75 % no sākumcenas pirmajā izsolē. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Nodrošinājuma summa 10 % apmērā no izsoles objekta novērtējuma, tas ir, EUR 5860,00 (pieci tūkstoši astoņi simti sešdesmit euro un 00 centu) jāiemaksā administratora Armanda Rasas AS "DNB banka" kontā Nr. LV44RIKO0002024006842, kods RIKO LV 2X, līdz izsolei. Informācija par izsoli pa tālruni 67280685.


OP 2014/106.IZ14

Izsole

Maksātnespējīgās SIGITAS PRIEDĪTES administrators Rinalds Auziņš izziņo šādu SIGITAI PRIEDĪTEI piederoša nekustamā īpašuma izsoli - nekustamais īpašums vasarnīca Nr.194 Aizkrauklē, Aizkraukles novadā, kadastra Nr.3201 004 1178, kas sastāv no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 3201 004 1178, dārza mājas ar kadastra apzīmējumu 001 un divām palīgēkām ar kadastra apzīmējumiem 002 un 003. Nekustamā īpašuma sākotnējā izsoles cena saskaņā ar nekustamā īpašuma novērtējumu ir EUR 1580 (viens tūkstotis pieci simti astoņdesmit euro). Nekustamā īpašuma cena netiek aplikta ar PVN nodokli. Pēc kārtas šī ir pirmā izsole. Izsoles vieta: Ģertrūdes ielā 32-15, Rīgā. Izsoles laiks - 2014.gada 3.jūlijs plkst.11.00.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Visām personām, kas vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz izsoles dienai ir jāiemaksā administratora Rinalda Auziņa, pers. kods 150972-12757, norēķinu kontā Nr. LV43RIKO0002024012098, AS "DNB banka", kods RIKOLV2X, nekustamā īpašuma pirkuma nodrošinājums 10% apmērā no izsoles sākuma cenas saskaņā ar nekustamā īpašuma novērtējumu EUR 158 (viens simts piecdesmit astoņi euro). Nekustamā īpašuma izsole tiek izziņota un rīkota saskaņā ar Maksātnespējas likuma un Civilprocesa likuma noteikumiem.


OP 2014/106.IZ15

Izsole

Maksātnespējīgās SIGITAS PRIEDĪTES administrators Rinalds Auziņš izziņo šādu SIGITAI PRIEDĪTEI piederoša nekustamā īpašuma izsoli: dzīvokļa īpašums Nr.72 un kopīpašuma domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala Maurēnu ielā 4, Aizkrauklē, Aizkraukles novadā, kadastra Nr.3201 900 2819. Nekustamā īpašuma sākotnējā izsoles cena saskaņā ar nekustamā īpašuma novērtējumu ir EUR 7150 (septiņi tūkstoši viens simts piecdesmit euro). Nekustamā īpašuma cena netiek aplikta ar PVN nodokli. Pēc kārtas šī ir pirmā izsole. Izsoles vieta: Ģertrūdes ielā 32-15, Rīgā. Izsoles laiks - 2014.gada 3.jūlijs plkst. 10.00.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Visām personām, kas vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz izsoles dienai ir jāiemaksā administratora Rinalda Auziņa, pers. kods 150972-12757, norēķinu kontā Nr. LV43RIKO0002024012098, AS "DNB banka", kods RIKOLV2X, nekustamā īpašuma pirkuma nodrošinājums 10% apmērā no izsoles sākuma cenas saskaņā ar nekustamā īpašuma novērtējumu EUR 715 (septiņi simti piecpadsmit euro). Nekustamā īpašuma izsole tiek izziņota un rīkota saskaņā ar Maksātnespējas likuma un Civilprocesa likuma noteikumiem.


OP 2014/106.IZ16

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 108.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sniedze Upīte, Pulkveža O.Kalpaka ielā 16-403, Jelgavā, paziņo, ka 2014.gada 4.jūlijā plkst. 13.00 tiek rīkota otrā izsole Olgai Bērziņai piederošajam nekustamajam īpašumam "Birztalas" Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr. 5496 007 0136. Īpašuma sastāvs: zemesgabals ar kopējo platību 1720 kv.m, veikala-kafejnīcas ēka ar kopējo platību 81,3 kv.m. Īpašuma novērtējums - EUR 6545,21. Izsoles sākumcena - EUR 4908,91. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Piedzinējs - AS "Reverta", Republikas laukums 2A, Rīga.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāiemaksā nodrošinājuma summa EUR 654,52 apmērā tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes, reģ. Nr. LV12037810014, depozīta kontā Nr. LV81TREL9199096001000 Valsts kasē, kods TRELLV22. Izsole notiks zvērinātas tiesu izpildītāja Sniedzes Upītes prakses vietā Pulkveža O.Kalpaka ielā 16, 4.stāvā, 403.kabinetā, Jelgavā. Uzziņas pa tālr. 63026030, 26468787.


OP 2014/106.IZ17

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 108.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sniedze Upīte, Pulkveža O.Kalpaka ielā 16-403, Jelgavā, paziņo, ka 2014.gada 4.jūlijā plkst. 10.30 tiek rīkota pirmā izsole Benjaminam Fonarjovam piederošajam nekustamajam īpašumam Lielupes ielā 11, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5411 001 0125. Īpašuma sastāvs: zemesgabals ar kopējo platību 961 kv.m; veikala ēka ar kopējo platību 323,2 kv.m. Īpašuma novērtējums - EUR 11 900,00. Izsoles sākumcena - EUR 11 900,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Piedzinējs - Jelgavas novada pašvaldība, Kalnciema pagasta pārvalde, Lielupes iela 2, Kalnciems, Kalnciema pagasts, Jelgavas novads.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāiemaksā nodrošinājuma summa EUR 1190,00 apmērā tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes, reģ. Nr. LV12037810014, depozīta kontā Nr. LV81TREL9199096001000 Valsts kasē, kods TRELLV22. Izsole notiks zvērinātas tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes prakses vietā Pulkveža O.Kalpaka ielā 16, 4.stāvā, 403.kabinetā, Jelgavā. Uzziņas pa tālr. 63026030, 26468787.


OP 2014/106.IZ18

Nekustamā īpašuma izsoles

Lielvārdes novada pašvaldība atsavina nekustamos īpašumus:

Īpašums

Adrese

Platība

Sākumcena (EUR)

Solis (EUR)

Drošības nauda (EUR)

Izsole

Dzīvoklis

Avotu iela 3-55, Lielvārde

34,2 m2

4100

200

410

03.07.2014. plkst. 8.30

Dzīvoklis

Avotu iela 10-47, Lielvārde

30,8m2

3400

200

340

03.07.2014. plkst. 9.00

Dzīvoklis

Spīdolas iela 13-5, Lielvārde

43,8 m2

5800

200

580

03.07.2014. plkst. 9.30

Dzīvoklis

Spīdolas iela 13-9, Lielvārde

42,6 m2

5700

200

570

03.07.2014. plkst. 10.00

Dzīvoklis

Spīdolas iela 17-13, Lielvārde

48,4 m2

6500

200

650

03.07.2014. plkst. 10.30

Dzīvoklis

Kalnieši-1, Jumpravas pagasts

48,6 m2

1100

100

110

03.07.2014. plkst. 11.00

Dzīvoklis

Bērzi-8, Lēdmanes pagasts

34,0 m2

1800

150

180

03.07.2014. plkst. 11.30

Zemes gabals

Puķes, Lēdmanes pagasts

0,8971 ha

3000

300

300

03.07.2014. plkst. 12.00

 Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības tīmekļa vietnē www.lielvarde.lv vai Lielvārdes novada pašvaldībā (300.kabinets) Raiņa ielā 11A, Lielvārdē, darbdienās no plkst. 9.00 līdz 15.00, tālr. 65053370 vai 29470445, e-pasts: dome@lielvarde.lv. Izsoles dalībnieku reģistrācija Lielvārdes novada pašvaldībā (300.kab.) no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 2014.gada 2.jūlijam plkst. 15.00.


OP 2014/106.IZ19

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 108.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sniedze Upīte, Pulkveža O.Kalpaka ielā 16-403, Jelgavā, paziņo, ka 2014.gada 4.jūlijā plkst. 15.30 tiek rīkota otrā izsole Sandrim Jarbušam piederošajam nekustamajam īpašumam Bumbieru ceļā 3, Jelgavā, kadastra Nr.0900 030 0019. Īpašuma sastāvs: zemesgabals ar kopējo platību 2927 kv.m, dzīvojamā ēka, šķūņa ēka, kūts ēka (dabā neeksistē). Īpašuma novērtējums - EUR 3700,00. Izsoles sākumcena - EUR 2775,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Piedzinējs - AS "Swedbank", Balasta dambis 1A, Rīga.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāiemaksā nodrošinājuma summa EUR 370,00 apmērā tiesu izpildītāja Sniedzes Upītes, reģ. Nr. LV12037810014, depozīta kontā Nr. LV81TREL9199096001000 Valsts kasē, kods TRELLV22. Izsole notiks zvērināta tiesu izpildītāja Sniedzes Upītes prakses vietā Pulkveža O.Kalpaka ielā 16, 4.stāvā, 403.kabinetā, Jelgavā. Uzziņas pa tālr. 63026030, 26468787.


OP 2014/106.IZ20

Izsole

Ikšķiles novada pašvaldība pārdod pirmajā atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamos īpašumus "Lielozoli" Tīnūžu pagastā, Ikšķiles novadā, kadastra numurs 7494 015 0146, kas sastāv no neapbūvēta zemesgabala ar kopējo platību 2,63 ha un kadastra apzīmējumu 7494 015 0146, un "Galēni" Tīnūžu pagastā, Ikšķiles novadā, kadastra numurs 7494 015 0320, sastāv no neapbūvēta zemesgabala ar kopējo platību 2,18 ha un kadastra apzīmējumu 7494 015 0320. Abi nekustamie īpašumi tiek pārdoti kopā kā viens pirkuma priekšmets. Zemesgabalu plānotā (atļautā) izmantošana ir ražošanas objektu un noliktavu apbūves zeme

Izsoles sākumcena ir 131 500 euro. Nodrošinājums 13 150 euro apmērā iesniedzams līdz pieteikuma iesniegšanas brīdim ar pārskaitījumu uz Ikšķiles novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90000013714, bankas kontu Nr. LV16UNLA0033300130005, AS "SEB banka", kods UNLALV2X. Augstākās nosolītās nekustamā īpašuma cenas samaksa pilnā apmērā jāveic 30 dienu laikā no izsoles dienas. Pieteikumi jāiesniedz līdz 2014.gada 25.jūlijam plkst. 15.00 Peldu ielā 22, Ikšķilē, Ikšķiles novadā, 3.stāvā, 302.kabinetā, darba dienās no plkst. 8.30 līdz 13.00 un no 14.00 līdz 19.00, otrdien, trešdien, ceturtdien no 8.30 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 17.00, piektdien no plkst. 8.30 līdz 15.00.

Izsole notiks 2014.gada 1.augustā plkst. 15.00 Peldu ielā 22, Ikšķilē, Ikšķiles novadā, 3.stāvā, 302.kabinetā. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pieteikumu iesniegšanas vietā un laikā, kā arī pašvaldības mājaslapā: www.ikskile.lv. Izsolāmo nekustamo īpašumu dabā parādīs Ikšķiles novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciāliste Sarmīte Augstkalna iepriekš pa tālruni 65036118 saskaņotā laikā.


OP 2014/106.IZ21

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 108.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sniedze Upīte, Pulkveža O.Kalpaka ielā 16-403, Jelgavā, paziņo, ka 2014.gada 4.jūlijā plkst. 14.30 tiek rīkota otrā izsole Gaļinai Koļesņikovai piederošajam nekustamajam īpašumam Auseklīša ielā 21-45, Jēkabpilī, kadastra Nr.5601 900 7900. Īpašuma sastāvs: trīsistabu dzīvoklis, kas izvietots lietuviešu projekta daudzdzīvokļu ēkas 5.stāvā, ar kopējo platību 59,3 kv.m, pie dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma 5930/267710 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes. Īpašuma novērtējums - EUR 4400,00. Izsoles sākumcena - EUR 3300,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Piedzinējs - AS "Reverta", Republikas laukums 2A, Rīga.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāiemaksā nodrošinājuma summa EUR 440,00 apmērā tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes, reģ. Nr. LV12037810014, depozīta kontā Nr. LV81TREL9199096001000 Valsts kasē, kods TRELLV22. Izsole notiks zvērinātas tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes prakses vietā Pulkveža O.Kalpaka ielā 16, 4.stāvā, 403.kabinetā, Jelgavā. Uzziņas pa tālr. 63026030, 26468787.


OP 2014/106.IZ22

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 108.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sniedze Upīte, Pulkveža O.Kalpaka ielā 16-403, Jelgavā, paziņo, ka 2014.gada 4.jūlijā plkst. 10.00 tiek rīkota pirmā izsole Silvai Kozlovskai piederošajam nekustamajam īpašumam Uzvaras ielā 53L, Dobelē, Dobeles novadā, kadastra Nr.4601 502 0401. Īpašuma sastāvs: dzīvojamā ēka ar kopējo platību 159,7 kv.m, un garāžas ēka. Īpašuma novērtējums - EUR 21 700,00. Izsoles sākumcena - EUR 21 700,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Piedzinējs - AS "Reverta", Republikas laukums 2A, Rīga.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāiemaksā nodrošinājuma summa EUR 2170,00 apmērā tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes, reģ. Nr. LV12037810014, depozīta kontā Nr. LV81TREL9199096001000 Valsts kasē, kods TRELLV22. Izsole notiks zvērinātas tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes prakses vietā Pulkveža O.Kalpaka ielā 16, 4.stāvā, 403.kabinetā, Jelgavā. Uzziņas pa tālr. 63026030, 26468787.


OP 2014/106.IZ23

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 108.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sniedze Upīte, Pulkveža O.Kalpaka ielā 16-403, Jelgavā, paziņo, ka 2014.gada 4.jūlijā plkst. 14.00 tiek rīkota otrā izsole Silvijai Lipenītei piederošajam nekustamajam īpašumam "Magones" Vecbebros, Bebru pagastā, Kokneses novadā, kadastra Nr.3246 006 0171. Īpašuma sastāvs: divi zemesgabali ar kopējo platību 4336 kv.m, dzīvojamā ēka ar kopējo platību 196,7 kv.m, kūts ēka un šķūņa ēka. Īpašuma novērtējums - EUR 8000,00. Izsoles sākumcena - EUR 6000,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Piedzinējs - AS "Reverta", Republikas laukums 2A, Rīga.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāiemaksā nodrošinājuma summa EUR 800,00 apmērā tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes, reģ. Nr. LV12037810014, depozīta kontā Nr. LV81TREL9199096001000 Valsts kasē, kods TRELLV22. Izsole notiks zvērinātas tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes prakses vietā Pulkveža O.Kalpaka ielā 16, 4.stāvā, 403.kabinetā, Jelgavā. Uzziņas pa tālr. 63026030, 26468787.


OP 2014/106.IZ24

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 108.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sniedze Upīte, Pulkveža O.Kalpaka ielā 16-403, Jelgavā, paziņo, ka 2014.gada 4.jūlijā plkst. 9.30 tiek rīkota pirmā izsole Žanim Kozlovskim piederošajam nekustamajam īpašumam Priežu ielā 24-11, Gardenē, Auru pagastā, Dobeles novadā, kadastra Nr.4646 900 0228. Īpašuma sastāvs: divistabu dzīvoklis, kas izvietots Brežņeva laika daudzdzīvokļu ēkas 4.stāvā, ar kopējo platību 35,2 kv.m, pie dzīvokļa īpašuma piederošā kopīpašuma 352/25578 domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas un zemes. Īpašuma novērtējums - EUR 1400,00. Izsoles sākumcena - EUR 1400,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Piedzinējs - AS "Reverta", Republikas laukums 2A, Rīga.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāiemaksā nodrošinājuma summa EUR 140,00 apmērā tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes, reģ. Nr. LV12037810014, depozīta kontā Nr. LV81TREL9199096001000 Valsts kasē, kods TRELLV22. Izsole notiks zvērinātas tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes prakses vietā Pulkveža O.Kalpaka ielā 16, 4.stāvā, 403.kabinetā, Jelgavā. Uzziņas pa tālr. 63026030, 26468787.


OP 2014/106.IZ25

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 108.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sniedze Upīte, Pulkveža O.Kalpaka ielā 16-403, Jelgavā, paziņo, ka 2014.gada 4.jūlijā plkst. 13.30 tiek rīkota otrā izsole Viktoram Marčukam piederošajam nekustamajam īpašumam Pils Rajonā 52-6, Jēkabpilī, kadastra Nr.5601 900 6871. Īpašuma sastāvs: trīsistabu dzīvoklis, kas izvietots Staļina laika daudzdzīvokļu ēkas 2.stāvā, ar kopējo platību 82,2 kv.m, pie dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma 822/18691 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, zemes un divām palīgēkām. Īpašuma novērtējums - EUR 4900,00. Izsoles sākumcena - EUR 3675,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Piedzinējs - AS "Reverta", Republikas laukums 2A, Rīga.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāiemaksā nodrošinājuma summa EUR 490,00 apmērā tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes, reģ. Nr. LV12037810014, depozīta kontā Nr. LV81TREL9199096001000 Valsts kasē, kods TRELLV22. Izsole notiks zvērinātas tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes prakses vietā Pulkveža O.Kalpaka ielā 16, 4.stāvā, 403.kabinetā, Jelgavā. Uzziņas pa tālr. 63026030, 26468787.


OP 2014/106.IZ26

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 108.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sniedze Upīte, Pulkveža O.Kalpaka ielā 16-403, Jelgavā, paziņo, ka 2014.gada 4.jūlijā plkst. 15.00 tiek rīkota pirmā izsole Jeļenai Orlovai piederošajam nekustamajam īpašumam Jēkaba ielā 48/1, Jēkabpilī, kadastra Nr.5601 002 3082. Īpašuma sastāvs: neapbūvēts zemes gabals ar kopējo platību 3793 kv.m. Īpašuma novērtējums - EUR 4200,00. Izsoles sākumcena - EUR 4200,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Piedzinējs - AS "Reverta", Republikas laukums 2A, Rīga.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāiemaksā nodrošinājuma summa EUR 420,00 apmērā tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes, reģ. Nr. LV12037810014, depozīta kontā Nr. LV81TREL9199096001000 Valsts kasē, kods TRELLV22. Izsole notiks zvērinātas tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes prakses vietā Pulkveža O.Kalpaka ielā 16, 4.stāvā, 403.kabinetā, Jelgavā. Uzziņas pa tālr. 63026030, 26468787.


OP 2014/106.IZ27

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 108.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sniedze Upīte, Pulkveža O.Kalpaka ielā 16-403, Jelgavā, paziņo, ka 2014.gada 4. jūlijā plkst. 9.00 tiek rīkota pirmā izsole Tatjanai Panovai piederošajam nekustamajam īpašumam Krišjāņa Barona ielā 48-37, Jelgavā, kadastra Nr.0900 902 6650. Īpašuma sastāvs: divistabu dzīvoklis, kas izvietots Hruščova laika daudzdzīvokļu ēkas 1.stāvā, kopējā platība 41,3 kv.m, pie dzīvokļa īpašuma piederošā kopīpašuma 413/21946 domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas un zemes. Īpašuma novērtējums - EUR 8200,00. Izsoles sākumcena - EUR 8200,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Piedzinējs - SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde", Pulkveža Brieža iela 26, Jelgava.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāiemaksā nodrošinājuma summa EUR 820,00 apmērā tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes, reģ. Nr. LV12037810014, depozīta kontā Nr. LV81TREL9199096001000 Valsts kasē, kods TRELLV22. Izsole notiks zvērinātas tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes prakses vietā Pulkveža O.Kalpaka ielā 16, 4.stāvā, 403.kabinetā, Jelgavā. Uzziņas pa tālr. 63026030, 26468787.


OP 2014/106.IZ28

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 108.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sniedze Upīte, Pulkveža O.Kalpaka ielā 16-403, Jelgavā, paziņo, ka 2014.gada 4.jūlijā plkst. 11.30 tiek rīkota otrā izsole Ērikam Primakam piederošajam nekustamajam īpašumam "Zeltaiņi" Svētes pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5482 002 0299. Īpašuma sastāvs: zemesgabals ar kopējo platību 4,9 ha; dzīvojamā ēka, kūts ēka, Zemesgrāmatas nodalījumā nereģistrēta dzīvojamās ēkas jaunbūve, zemesgrāmatā nereģistrēta palīgēkas jaunbūve. Īpašuma novērtējums - EUR 21 343,08. Izsoles sākumcena - EUR 16 007,31. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Piedzinējs - AS "West Kredit", Krišjāņa Barona iela 28A, Rīga.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāiemaksā nodrošinājuma summa EUR 2134,31 apmērā tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes, reģ. Nr. LV12037810014, depozīta kontā Nr. LV81TREL9199096001000 Valsts kasē, kods TRELLV22. Izsole notiks zvērinātas tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes prakses vietā Pulkveža O.Kalpaka ielā 16, 4.stāvā, 403.kabinetā, Jelgavā. Uzziņas pa tālr. 63026030, 26468787.


OP 2014/106.IZ29

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 108.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sniedze Upīte, Pulkveža O.Kalpaka ielā 16-403, Jelgavā, paziņo, ka 2014.gada 4.jūlijā plkst. 11.00 tiek rīkota otrā izsole Romeo Stromidlo piederošajam nekustamajam īpašumam Dārza ielā 10, Kaļķis, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5431 001 0050. Īpašuma sastāvs: zemesgabals ar kopējo platību 1806 kv.m, dzīvojamā ēka ar kopējo platību 316,8 kv.m, un kūts ēka. Īpašuma novērtējums - EUR 24 000,00 Izsoles sākumcena - EUR 18 000,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Piedzinējs - AS "DNB banka", Skanstes iela 12, Rīga.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāiemaksā nodrošinājuma summa EUR 2400,00 apmērā tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes, reģ. Nr. LV12037810014, depozīta kontā Nr. LV81TREL9199096001000 Valsts kasē, kods TRELLV22. Izsole notiks zvērinātas tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes prakses vietā Pulkveža O.Kalpaka ielā 16, 4.stāvā, 403.kabinetā, Jelgavā. Uzziņas pa tālr. 63026030, 26468787.


OP 2014/106.IZ30

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 108.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sniedze Upīte, Pulkveža O.Kalpaka ielā 16-403, Jelgavā, paziņo, ka 2014.gada 4.jūlijā plkst. 16.00 tiek rīkota otrā izsole Igoram Timčišinam piederošajam nekustamajam īpašumam Rātūža ielā 4, Jaunjelgavā, Jaunjelgavas novadā, kadastra Nr.3207 002 0445. Īpašuma sastāvs: zemesgabals ar kopējo platību 1634 kv.m, dzīvojamā ēka ar kopējo platību 331,0 kv.m, dzīvojamā ēka ar kopējo platību 176,4 kv.m. Īpašuma novērtējums - EUR 2200,00. Izsoles sākumcena - EUR 1650,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Piedzinējs - AS "Swedbank", Balasta dambis 1A, Rīga.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāiemaksā nodrošinājuma summa EUR 220,00 apmērā tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes, reģ. Nr. LV12037810014, depozīta kontā Nr. LV81TREL9199096001000 Valsts kasē, kods TRELLV22. Izsole notiks zvērinātas tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes prakses vietā Pulkveža O.Kalpaka ielā 16, 4.stāvā, 403.kabinetā, Jelgavā. Uzziņas pa tālr. 63026030, 26468787.


OP 2014/106.IZ31

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 108.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sniedze Upīte, Pulkveža O.Kalpaka ielā 16-403, Jelgavā, paziņo, ka 2014.gada 4.jūlijā plkst. 16.30 tiek rīkota pirmā izsole Jānim Voitānam piederošajam nekustamajam īpašumam - ½ domājamā daļa no dzīvokļa īpašuma -, kas atrodas Asteru ielā 14-3, Jelgavā, kadastra Nr.0900 902 1366. Īpašuma sastāvs: trīsistabu dzīvoklis, kas izvietots 103.sērijas daudzdzīvokļu ēkas 1.stāvā, ar kopējo platību 74,3 kv.m, pie dzīvokļa īpašuma piederošā kopīpašuma 743/31661 domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas un zemes, kadastra Nr.0900 003 0219. Īpašuma novērtējums - EUR 5300,00. Izsoles sākumcena - EUR 5300,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Piedzinēja - Marija Jakovčika.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāiemaksā nodrošinājuma summa EUR 530,00 apmērā tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes, reģ. Nr. LV12037810014, depozīta kontā Nr. LV81TREL9199096001000 Valsts kasē, kods TRELLV22. Izsole notiks zvērinātas tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes prakses vietā Pulkveža O.Kalpaka ielā 16, 4.stāvā, 403.kabinetā, Jelgavā. Uzziņas pa tālr. 63026030, 26468787.


OP 2014/106.IZ32

Izsoles atsaukums

"Latvijas Vēstnesī" 2014.gada 26.maijā laidienā Nr.100 publicēts Rīgas apgabaltiesas 66.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Jura Vildaus paziņojums par Anatolijam Belovam piederošā nekustamā īpašuma Mazurgas ielā 7, Rīgā, pirmo izsoli. Minētā publikācija tiek atsaukta, un izsole nenotiks.


OP 2014/106.IZ33

Precizējot iepriekš publicēto

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.54 zvērināts tiesu izpildītājs Kaspars Seleckis izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 2014.gada 30.aprīlī laidienā Nr.84 publicēja sludinājumu par Mārim Rūmniekam piederošā nekustamā īpašuma "Ilmas", Tīnužu pag., Ikšķiles nov., kadastra Nr.7494 012 0366, pirmo izsoli. Precizēju, ka norādītā nekustamā īpašuma pirmā izsole notiks 2014.gada 3.jūlijā plkst. 15.30 Rīgā, Blaumaņa ielā 29-1. Piedzinēji: Dmitri Koval; Ikšķiles novada pašvaldība Peldu ielā 22, Ikšķilē, Ikšķiles novadā; Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde Terēzes ielā 5, Rīgā, LV-1012.


OP 2014/106.IZ34

Izsole

VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" 2014.gada 19.jūnijā plkst. 11.00 Rīgā, Krustpils ielā 4, rīko 61 tehnikas vienības (automašīnas un mehānismi - apskatāmi dažādos Latvijas reģionos) izsoli. Kontaktpersona: Izsoles komisijas priekšsēdētājs Reinis Lilienšteins, tālr. 67686913, mob.tālr.29455746, e-pasts: reinis.liliensteins@lau.lv. Sīkāk informāciju par izsoli (t.sk. informācija par izsolāmo mantu, kur un kad var iepazīties ar izsoles noteikumiem, reģistrācijas un izsoles vieta un laiks) skatīt www.lau.lv sadaļā "Aktualitātes" -> "Izsoles".


OP 2014/106.IZ35

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.41 zvērināts tiesu izpildītājs Andris Spore, prakses vieta: Rīgā, Tērbatas ielā 53-4, pārdod izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder Guntai Otomerei. Piedzinējs - AS PrivatBank, Muitas iela 1, Rīga. Nekustamais īpašums sastāv no garāžas Nr.195 ar kopējo platību 48,8 kv.m un kopīpašuma 488/54685 domājamajām daļām no 6 garāžu ēkām un zemesgabala, kas atrodas "Upeslejas 10", Stopiņu novadā. Nekustamais īpašums reģistrēts Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā ar kadastra Nr.8096 005 0093. Nekustamā īpašuma novērtējums ir EUR 1300,00 (Ls 913,65).

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pēc kārtas tā ir pirmā izsole. Izsoles sākumcena - EUR 1300,00 (Ls 913,65). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 2014. gada 8.jūlijā plkst. 11.00 Rīgā, Tērbatas ielā 53-4. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita zvērināta tiesu izpildītāja Andra Spores, reģ.Nr.30017311006, depozīta kontā LV33TREL9199031001000, Valsts kasē, kods TRELLV22, 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma - EUR 130,00, maksājuma mērķī norādot: izpildu lieta Nr.02659/041/2013. Tel.uzziņām 25415980.


OP 2014/106.IZ36

Izsole

Riebiņu novada dome 2014.gada 25.jūlijā plkst. 10.00 Saules ielā 8, Riebiņos, Riebiņu novada domē 3.stāvā, 3.kabinetā, rīko sev piederoša neapbūvēta zemesgabala "Zari" atkārtotu izsoli ar augšupejošu soli. Neapbūvētais zemesgabals "Zari" atrodas Silajāņu pagastā, Riebiņu novadā, kadastra apzīmējums 7676 001 0192. Zemesgabala kopplatība - 9,32 ha. Izsoles sākumcena - EUR 11 440,00 (vienpadsmit tūkstoši četri simti četrdesmit euro un 00 centi). Izsoles dalībniekiem pirms izsoles jāiemaksā nodrošinājums 10% apmērā no izsolāmā objekta sākumcenas Riebiņu novada domes kasē vai norēķinu kontā AS "SEB banka" Preiļu filiālē, konts LV12UNLA0050005638857, kods UNLALV2X. Visa summa par izsolē pārdoto objektu, ieskaitot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā 3 mēnešu laikā no pirkuma līguma parakstīšanas dienas.

Izsoles dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta trīs dienas pēc izsoles paziņojuma publicēšanas izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un pārtraukta 2014.gada 25.jūlijā plkst. 9.30. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties katru darba dienu līdz izsoles dienai Riebiņu novada domes lietvedībā Saules ielā 8, Riebiņos, Riebiņu pagastā, Riebiņu novadā, no plkst. 9.00 līdz 17.00. Maksa par izsoles noteikumu saņemšanu ir EUR 29,00 (divdesmit deviņi euro un 00 centi), ko pretendents samaksā Riebiņu novada domes kasē vai norēķinu kontā AS "SEB banka" Preiļu filiālē, konts LV12UNLA0050005638857, kods UNLALV2X. Pēc izsoles noteikumu saņemšanas par izsolāmo objektu tā robežas var apskatīt dabā.


OP 2014/106.IZ37

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 86.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Ainārs Šusts saskaņā ar Civilprocesa likuma 581.pantu 2014.gada 27.jūnijā plkst. 9.30 prakses vietā Rīgā, Stabu ielā 92-18, pirmajā izsolē pārdod sabiedrībai ar ierobežotu atbildību Pack & Pack, adrese: Gaujas iela 24/34, Vangaži, Inčukalna novads, piederošo kustamo mantu - transportlīdzekli MERCEDES BENZ SPRINTER 313, vnz. FT3067, izlaiduma gads 2003, motora tilpums 2148 cm3, motora maksimālā jauda 95kW. Kustamās mantas kopējais novērtējums/izsoles sākumcena ir EUR 2000,00 (divi tūkstoši euro un 00 centi). Visa mantas izsoles cena (pilna nosolītā cena, augstākā nosolītā cena vai izsoles sākumcena gadījumā, ja izsole pasludināta par nenotikušu) ir apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Pretendentiem līdz izsoles dienai jāiemaksā Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Aināra Šusta, reģistrācijas Nr. LV06097511242, depozīta kontā Nr. LV76TREL9199067001000 Valsts kasē, kods TRELLV22, 10% (desmit procenti) no kustamās mantas novērtējuma summas. Sīkāka informācija par pārdodamo kustamo mantu pieejama www.lzti.lv, zvērināta tiesu izpildītāja birojā, kā arī pa tālruni 67693733.


OP 2014/106.IZ38

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 86.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Ainārs Šusts saskaņā ar Civilprocesa likuma 581.pantu 2014.gada 27.jūnijā plkst. 10.00 prakses vietā Rīgā, Stabu ielā 92-18, pirmajā izsolē pārdod sabiedrībai ar ierobežotu atbildību Pack & Pack, adrese: Gaujas iela 24/34, Vangaži, Inčukalna novads, piederošo kustamo mantu - tehnoloģiskās iekārtas, kas paredzētas polietilēna plēves ražošanai un apstrādei, kā arī biroja aprīkojumu un citus uzņēmuma pamatlīdzekļus - kā vienu izsoles priekšmetu. Kustamās mantas kopējais novērtējums/izsoles sākumcena ir EUR 226 600,00 (divi simti divdesmit seši tūkstoši seši simti euro un 00 centi). Visa mantas izsoles cena (pilna nosolītā cena, augstākā nosolītā cena vai izsoles sākumcena gadījumā, ja izsole pasludināta par nenotikušu) ir apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Pretendentiem līdz izsoles dienai jāiemaksā Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Aināra Šusta, reģistrācijas Nr. LV06097511242, depozīta kontā Nr. LV76TREL9199067001000 Valsts kasē, kods TRELLV22, 10% (desmit procenti) no kustamās mantas novērtējuma summas. Sīkāka informācija par pārdodamo kustamo mantu pieejama www.lzti.lv, zvērināta tiesu izpildītāja birojā, kā arī pa tālruni 67693733.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)