Laidiens: 29.05.2014., Nr. 103 (5163)

Paziņojumi par teritoriālo plānošanu

OP 2014/103.TP1

Paziņojums

Ogres novada pašvaldība informē, ka 2014.gada 22.maijā ar domes lēmumu (protokols Nr.12, 5.§) apstiprināta lokālplānojuma redakcija Ogresgala ciema daļā, bijušās dārzkopības sabiedrības "Ogre" teritorijā, un pieņemti saistošie noteikumi Nr.18/2014 "Ogresgala ciema daļas, bijušās dārzkopības sabiedrības "Ogre" teritorijas Ogresgala pagastā, Ogres novadā, lokālplānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi." Ar minēto lēmumu, saistošajiem noteikumiem un citiem lokālplānojuma materiāliem var iepazīties pašvaldības interneta vietnē www.ogresnovads.lv, kā arī Ogres būvvaldē Ogrē, Brīvības ielā 33, pašvaldības darba laikā.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)