Laidiens: 29.05.2014., Nr. 103

Amatu konkursu ziņas

Amatu konkursi

OP 2014/103.AKK1

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Ventspils reģionālā nodaļa izsludina konkursu uz Klientu apkalpošanas daļas inspektora/-es valsts civildienesta ierēdņa/-nes amatu (1 vakance uz nenoteiktu laiku ar dienesta vietu Talsos)

Galvenie pienākumi:

- sniegt iedzīvotājiem individuālas konsultācijas klātienē par valsts sociālās apdrošināšanas pakalpojumiem un valsts sociāliem pabalstiem

- pieņemt no klientiem iesniegumus un dokumentus, apstrādāt datus informācijas sistēmās

- izvērtēt saņemtos dokumentus un izdot administratīvos aktus

- sagatavot izziņas un informatīvas vēstules

Prasības pretendentiem:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

- iepriekšēja darba pieredze pēdējo 5 gadu laikā (priekšrocība pretendentiem, kuriem ir pieredze klientu apkalpošanas darbā valsts, pašvaldību un finanšu institūcijās)

- augstākā izglītība (priekšrocība pretendentiem ar izglītību tiesību zinību, ekonomikas un tām pielīdzināmās jomās, kuru programmās tiek apgūtas tiesību vai ekonomikas zināšanas)

- prasme lietot normatīvos aktus, zināšanas par administratīvo procesu un valsts sociālo apdrošināšanu

- valsts valodas prasme augstākajā līmenī, vismaz vienas svešvalodas zināšanas

- prasme strādāt ar datoru (MS Office, Open Office, Internets)

- spēja strādāt patstāvīgi, uzņemties iniciatīvu un atbildību

- labas komunikācijas prasmes un argumentācijas spējas

Piedāvājam:

- mēnešalgu sākot no EUR 486,00 (bruto alga)

- atbildīgu darbu atsaucīgā un profesionālā kolektīvā

- iespēju paplašināt zināšanas un gūt praktisku pieredzi darbam valsts pārvaldē

Gaidām jūsu CV, pieteikuma vēstuli un izglītību apliecinošo dokumentu kopiju, kā arī konkursa pretendenta iesniegumu un aptaujas anketu (pieejami mājaslapā www.vsaa.lv sadaļā "Aktualitātes" -> "Darba piedāvājumi" -> Pieteikums konkursam) 20 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas "Latvijas Vēstnesī". Sazināsimies ar tiem kandidātiem, kuri pēc CV un aptauju anketas atlases būs iekļuvuši 2.kārtā.

Dokumentus pieteikumam uz konkursu sūtīt VSAA Ventspils reģionālajai nodaļai, adrese: Talsu KAC, Kareivju ielā 7, Talsos, LV-3201 (ar norādi "Konkursam uz KAD inspektora amatu"), vai uz e-pastu: talsi@vsaa.lv (vai Liene.Germane@vsaa.lv). Tālr. uzziņām 63232188.


OP 2014/103.AKK2

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs izsludina konkursu uz lietvedības sekretāra/-es amatu Funkciju izpildes departamenta Rīgas reģiona lietvedības nodaļā uz nenoteiktu laiku

Galvenie pienākumi:

- saņemt, šķirot un sagatavot nosūtīšanai korespondenci

- reģistrēt saņemtos un nosūtāmos dokumentus, izdarīt atzīmes par to virzību

- sagatavot dokumentus nosūtīšanai pa pastu, sagatavot ierakstītās korespondences sarakstus

- noformēt, kārtot un uzglabāt nodaļas dokumentus atbilstoši nomenklatūrai un noteiktajai kārtībai, sagatavot tos nodošanai glabāšanā arhīvā

- izskatīt un sagatavot atbildes projektus uz saņemtajiem iesniegumiem, kas skar nodaļas darbu

- sniegt konsultācijas Uzņēmumu reģistra nodarbinātajiem par lietvedības jautājumiem

- atbildēt uz telefona zvaniem

Prasības pretendentiem/-ēm:

- vidējā izglītība, vēlama augstākā izglītība

- zināšanas administratīvajās un komerctiesībās

- zināšanas lietvedībā, vēlama pieredze juridisku dokumentu sastādīšanā

- labas iemaņas darbā ar datoru

- spēja patstāvīgi pieņemt lēmumu

- augsta atbildība, precizitāte, izcilas saskarsmes spējas

Mēs piedāvājam:

- interesantu un atbildīgu darbu draudzīgā komandā

- labus darba apstākļus

- atalgojumu un sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam

- profesionālās izaugsmes iespējas

- darbavietu Rīgas centrā

Pretendentiem/-ēm jāpiesakās līdz 2014.gada 6.jūnijam. Pieteikuma vēstule un CV jāiesniedz vai jānosūta pa pastu Uzņēmumu reģistram, adrese: Rīga, Pērses iela 2, faksu 67031793 vai uz e-pastu: info@ur.gov.lv. Tālrunis uzziņām 67031816.


OP 2014/103.AKK3

Maksātnespējas administrācija aicina pieteikties konkursā uz vakanci - JURISTA PALĪGS/-DZE (uz noteiktu laiku) Administratoru uzraudzības departamentā

Prasības visiem pretendentiem/-ēm:

- augstākā izglītība (var būt nepabeigta augstākā)

- specialitātei atbilstoša pieredze (vēlama tiesu institūciju darbā)

- vēlamas divu svešvalodu zināšanas

- atbildības izjūta un labas komunikāciju spējas, kā arī prasme operatīvi pieņemt lēmumus un koordinēt veicamos amata pienākumus

- ļoti labas iemaņas lietot datortehniku, biroja tehniku, tajā skaitā Microsoft biroja programmatūru

- vēlama darba pieredze valsts pārvaldes iestādē

Amata pienākumi:

- dokumentu projektu sagatavošana saistībā ar administratoru kandidātu ieteikšanu tiesām

- departamentā saņemtās korespondences reģistrēšana un tās virzības nodrošināšana

Mēs piedāvājam:

- interesantu darbu un atsaucīgu kolektīvu

- profesionālās izaugsmes iespējas

- mēnešalgu no EUR 490 (pirms nodokļu nomaksas)

Gaidām jūsu pieteikuma vēstuli un profesionālās darbības aprakstu (CV) 10 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Adrese: Maksātnespējas administrācija, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, LV-1050, tālr. 67099111, fakss 67099118, e-pasts: konkurss@mna.gov.lv.


OP 2014/103.AKK4

Maksātnespējas administrācija izsludina atklātu konkursu uz valsts civildienesta ierēdņa amatu - JURISKONSULTS/-E (uz noteiktu laiku) Administratoru uzraudzības departamentā

Prasības pretendentiem/-ēm:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

- otrā līmeņa augstākā izglītība tiesību zinātnēs

- vismaz sešu mēnešu pieredze jurista specialitātē

- zināšanas civiltiesībās un maksātnespējas procesu regulējošajos normatīvajos aktos

- specialitātē nepieciešamo normatīvo aktu pārzināšana un prasme praksē izmantot teorētiskās zināšanas

- analītiskā domāšana, iniciatīva, komunikācija, ētiskums

- prasme lietot datortehniku, tajā skaitā Microsoft biroja programmatūru

- vēlama darba pieredze valsts pārvaldes iestādē un labas svešvalodu zināšanas

Amata pienākumi:

- maksātnespējas procesa administratoru darbības atbilstības normatīvo aktu prasībām izvērtēšana

- sūdzību izskatīšana par maksātnespējas procesa administratoru rīcību

- Maksātnespējas administrācijas pārstāvēšana tiesu instancēs

- lēmumu projektu sagatavošana u.c.

Mēs piedāvājam:

- interesantu darbu un atsaucīgu kolektīvu

- profesionālās un karjeras izaugsmes iespējas

- mēnešalgu no EUR 755 (pirms nodokļu nomaksas)

Gaidām jūsu pieteikuma vēstuli, profesionālās darbības aprakstu (CV) un izglītību apliecinoša dokumenta kopiju 20 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Adrese: Maksātnespējas administrācija, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, LV-1050, tālr. 67099111, fakss 67099118, e-pasts: konkurss@mna.gov.lv.


OP 2014/103.AKK5

Maksātnespējas administrācija izsludina atklātu konkursu uz valsts civildienesta ierēdņa amatu - JURISKONSULTS/-E (uz noteiktu laiku) Juridiskajā departamentā

Prasības pretendentiem/-ēm:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

- otrā līmeņa augstākā izglītība tiesību zinātnēs

- vismaz viena gada pieredze jurista specialitātē

- zināšanas normatīvo aktu, administratīvo aktu projektu un politikas plānošanas dokumentu projektu izstrādē, prasme pastāvīgi analizēt normatīvo aktu piemērošanas problēmas

- specialitātē nepieciešamo normatīvo aktu pārzināšana un prasme praksē izmantot teorētiskās zināšanas

- analītiskā domāšana, komunikācija, ētiskums, radošā domāšana un novatorisms

- prasme lietot datortehniku, tajā skaitā Microsoft biroja programmatūru

- vēlama darba pieredze valsts pārvaldes iestādē un labas svešvalodu zināšanas

Amata pienākumi:

- normatīvo aktu projektu, attīstības plānošanas dokumentu projektu un administratīvo aktu projektu izstrādāšana un saskaņošana

- atzinumu sniegšana par normatīvo aktu projektiem un politikas plānošanas dokumentu projektiem

- sadarbība ar Maksātnespējas administrācijas struktūrvienībām un citām valsts iestādēm

Mēs piedāvājam:

- interesantu darbu un atsaucīgu kolektīvu

- profesionālās un karjeras izaugsmes iespējas

- mēnešalgu no EUR 755 (pirms nodokļu nomaksas)

Gaidām jūsu pieteikuma vēstuli, profesionālās darbības aprakstu (CV) un izglītību apliecinoša dokumenta kopiju 20 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Adrese: Maksātnespējas administrācija, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, LV-1050, tālr. 67099111, fakss 67099118, e-pasts: konkurss@mna.gov.lv.


OP 2014/103.AKK6

Valsts augu aizsardzības dienests izsludina konkursu uz vakanto darbinieka amatu - Agroķīmijas departamenta Augšņu agroķīmiskās izpētes daļas eksperts/-e - kartogrāfs/-e

Prasības pretendentiem:

- vidējā vai augstākā izglītība lauksaimniecībā (ar specializāciju laukkopībā, dārzkopībā vai uzņēmējdarbībā lauksaimniecībā), ģeogrāfijā vai vides zinātnēs

- prasme strādāt ar datoru un kartēm (augšņu-, ortofoto- u.c.)

- precizitāte un atbildības izjūta

- izpratne par dienesta darbības mērķiem, to sociālajiem un ekonomiskajiem aspektiem

- komunikācijas prasmes

- auto vadītāja tiesības un auto vadīšanas iemaņas

Galvenie darba uzdevumi:

- augšņu agroķīmiskās izpētes lauka darbu plānu projektu izstrāde

- sadarbība ar klientiem augšņu agroķīmiskās izpētes darbu plānošanas un izpildes procesā

- augsnes paraugu ņemšana objektos, izmantojot GPS

- lauku darbu dokumentācijas (veidlapu) aizpildīšana

- augšņu agroķīmiskās izpētes materiālu sagatavošana, pamatojoties uz laboratorijas analīžu datiem

- pārskatu par augšņu agroķīmiskās izpētes rezultātiem sagatavošana

- klientu konsultēšana par augšņu agroķīmiskajiem rādītājiem

- darbs ar dažādām datu bāzēm

Pieteikuma dokumenti (pieteikuma vēstule, CV, diploma kopija) iesniedzami 14 kalendāro dienu laikā no paziņojuma publicēšanas "Latvijas Vēstnesī" Valsts augu aizsardzības dienesta Stratēģijas un metodoloģijas departamentā Rīgā, Lielvārdes ielā 36/38, tālr. 67027219, fakss 67027302, e-pasts: personals@vaad.gov.lv.


OP 2014/103.AKK7

Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz nodarbinātības aģenta/-es amatu Preiļu filiālē (1 amata vieta uz noteiktu laiku)

Prasības pretendentiem:

- augstākā izglītība (vēlams sociālajās zinātnēs)

- pieredze klientu konsultēšanā

- Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu pārzināšana sava amata kompetences ietvaros

- prasme analizēt situāciju, vērtēt faktus, paredzēt un novērtēt riskus, piedāvāt problēmas risinājumu

- labas saskarsmes un komunikācijas prasmes, orientēšanās uz darba pozitīvu rezultātu

- orientācija uz klientu

- pieredze darbā ar datoru un biroja tehniku

- vēlamas vismaz vienas svešvalodas zināšanas sarunvalodas līmenī

Amata mērķis: nodrošināt NVA klientiem pakalpojumus ar nodarbinātību saistītajos jautājumos - klientu reģistrēšana, datu apstrāde un ievadīšana informācijas sistēmā BURVIS, Aģentūras pakalpojumu piedāvāšana, kā arī informācijas sniegšana Aģentūras klientiem par aktuālajām vakancēm un darba tirgus tendencēm.

Motivēta pieteikuma vēstule, CV un izglītību apliecinoša dokumenta kopija 20 dienu laikā, skaitot no paziņojuma publicēšanas dienas "Latvijas Vēstnesī", pretendentam jāiesniedz Nodarbinātības valsts aģentūras Preiļu filiālē Raiņa bulvārī 19, Preiļos, LV-5301, vai nosūtot uz e-pastu: preili@nva.gov.lv. Informācija pa tālruni 65314023, kā arī Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapā www.nva.gov.lv.

Atlases konkurss notiks trijās kārtās. Pirmā kārta - pretendentu izglītības un darba pieredzes izvērtēšana pēc iesniegtajiem dokumentiem. Otrā kārta - tests, pēc kura rezultātiem tiks novērtētas pretendenta profesionālās zināšanas. Trešā kārta - intervija, kuras laikā tiks novērtētas pretendenta zināšanas, kompetences un prezentācijas prasmes atbilstoši noteiktajām prasībām. Lūdzam ievērot, ka sazināsimies un informēsim par konkursa rezultātiem tikai uz interviju uzaicinātos pretendentus. Intervija notiks NVA Preiļu filiālē Raiņa bulvārī 19, Preiļos, LV-5301.

Amatu konkursu rezultāti

OP 2014/103.AKR1

Valsts probācijas dienests paziņo, ka konkursa kārtībā Rīgas teritoriālās struktūrvienības Piespiedu un sabiedriskā darba daļas vecākās referentes amatā no 2014.gada 27.maija uz nenoteiktu laiku iecelta INGA STUPELE.


OP 2014/103.AKR2

Labklājības ministrija paziņo, ka konkursa kārtībā Sociālās integrācijas valsts aģentūras direktores amatā ir iecelta ILONA JURŠEVSKA.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)