Laidiens: 27.05.2014., Nr. 101

Dažādi sludinājumi

OP 2014/101.DA1

Paziņojums par promocijas darba aizstāvēšanu

2014.gada 16.jūnijā plkst. 10.00 Latvijas Lauksaimniecības universitātes Pārtikas tehnoloģijas fakultātes 145.auditorijā Jelgavā, Lielajā ielā 2, notiks LLU Pārtikas zinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēde, kurā RITA RIEKSTIŅA-DOLĢE aizstāvēs promocijas darbu "Ābolu sidra kvalitāti ietekmējošie faktori" inženierzinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: Latvijas Lauksaimniecības universitātes profesors Dr. chem. Viesturs Kreicbergs, Latvijas Universitātes docente Dr. biol. Vizma Nikolajeva, Tulūzas universitātes vadošais pētnieks Dr. chem. Thierry Talou (Francija).

Ar promocijas darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā Jelgavā, Lielajā ielā 2, un http://llufb.llu.lv/promoc_darbi.html.


OP 2014/101.DA2

Paziņojums par promocijas darba aizstāvēšanu

2014.gada 16.jūnijā plkst. 12.00 Latvijas Lauksaimniecības universitātes Pārtikas tehnoloģijas fakultātes 145.auditorijā Jelgavā, Lielajā ielā 2, notiks LLU Pārtikas zinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēde, kurā MĀRTIŅŠ ŠABOVICS aizstāvēs promocijas darbu "Tritikāles maizes kvalitātes un gaistošo vielu izvērtējums" inženierzinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: Latvijas Lauksaimniecības universitātes profesors Dr. habil. sc. ing. Uldis Iljins, Lietuvas Veselības zinātņu universitātes profesore Dr. Elena Bartkienė, Latvijas Universitātes asociētā profesore Dr. chem. Ida Jākobsone.

Ar zinātnisko darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā Lielajā ielā 2, Jelgavā, un http://llufb.llu.lv/promoc_darbi.html.


OP 2014/101.DA3

Paziņojums par tarifa projekta precizējumu

SIA "Windau", vienotais reģistrācijas numurs 40003013736, juridiskā adrese: Dzirnavu iela 31-12, Rīga, LV-1010, 2014.gada 23.maijā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza siltumenerģijas tarifa projekta precizējumu, kas ir aprēķināts saskaņā ar "Koģenerācijas tarifu aprēķināšanas metodiku".

Sabiedrisko pakalpojumu veids

Dabasgāzes tirdzniecības cena (bez PVN), EUR/tūkst. nm3

Spēkā esošais tarifs (bez PVN), EUR/MWh

Piedāvātais tarifs (bez PVN), EUR/MWh

Tarifa palielinājums (%)

Siltumenerģijas ražošana koģenerācijas stacijā

 

128.06

25.39

35.72

40%

135.17

25.00

35.41

41%

142.29

24.60

35.11

42%

149.40

24.20

34.80

43%

156.52

23.81

34.50

45%

163.63

23.42

34.19

46%

170.74

23.02

33.89

47%

177.86

22.63

33.58

48%

184.97

22.24

33.28

49%

192.09

21.84

32.97

51%

199.20

21.44

32.67

52%

206.32

21.06

32.37

53%

213.43

20.66

32.06

55%

220.55

20.26

31.75

56%

227.66

19.86

31.45

58%

234.77

19.48

31.15

59%

241.89

19.08

30.84

61%

249.00

18.68

30.54

63%

256.12

18.30

30.23

65%

263.23

17.90

29.93

67%

270.35

17.50

29.62

69%

277.46

17.12

29.32

71%

284.57

16.72

31.12

86%

291.69

16.32

32.92

101%

298.80

15.94

34.72

117%

305.92

15.54

36.52

134%

313.03

15.14

38.31

152%

320.15

14.74

40.11

171%

327.26

14.36

41.91

191%

334.37

13.97

43.71

212%

341.49

13.56

45.51

234%

348.60

13.18

47.31

258%

355.72

12.78

49.11

283%

362.83

12.38

50.91

310%

369.95

 

52.71

 

377.06

 

54.51

 

384.18

 

56.31

 

391.29

 

58.11

 

398.40

 

59.91

 

405.52

 

61.71

 

412.63

 

63.51

 

419.75

 

65.31

 

426.86

 

67.11

 

433.98

 

68.91

 

441.09

 

70.71

 

448.20

 

72.50

 

455.32

 

74.31

 

462.43

 

76.10

 

469.55

 

77.91

 

476.66

 

79.70

 

483.78

 

81.50

 

490.89

 

83.30

 

498.01

 

85.10

 

Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā no 2014.gada 1.jūlija. Tarifa izmaiņas ir saistītas ar subsidētās elektroenerģijas nodokļa ieviešanu no 2014.gada 1.janvāra, Dabas resursu nodokļa likmes paaugstināšanos, koģenerācijas iekārtu remontu izmaksām, kā arī 2014.gada 22.aprīlī pieņemtajiem grozījumiem 2009.gada 10.marta Ministru kabineta noteikumos Nr.221.

Iepazīties ar tarifu projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par siltumenerģijas tarifa projektu lietotājs var SIA "Windau" birojā Kalpaka bulvārī 7-13, Rīgā, darba dienās laikā no plkst. 10.00 līdz 18.00, iepriekš sazinoties ar sabiedriskā pakalpojuma sniedzēja kontaktpersonu Ievu Mežatuču pa tālruni 67812885.

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt SIA "Windau" (Kalpaka bulvārī 7-13, Rīgā, LV-1010, e-pasta adrese: windau@apollo.lv, fakss 67812884), kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (Rīgā, Ūnijas ielā 45, fakss 67097277, vai tās reģionālās struktūrvienības adresē), e-pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv, 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)