Laidiens: 27.05.2014., Nr. 101

Amatu konkursu ziņas

Amatu konkursi

OP 2014/101.AKK1

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs izsludina konkursu referenta/-es amatam Funkciju vadības nodaļā

Galvenie pienākumi:

- piedalīties jaunu Uzņēmumu reģistra funkciju, uzdevumu ieviešanā un esošo uzlabošanā, izvērtējot ieviešanas/ uzlabojumu iespējamību, riskus un risinājumus, nosakot nepieciešamos resursus, veicamās procedūru un informācijas sistēmas izmaiņas

- padziļināti pārzināt Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmas funkcionalitāti, izstrādāt tās izmaiņu un papildinājumu pieprasījumus, konsultēt lietotājus sistēmas lietošanā

- koordinēt sadarbību ar Uzņēmumu reģistra datu apmaiņas partneriem

- sagatavot Uzņēmumu reģistra darba plāna, stratēģijas u.c. plānošanas dokumentu projektus, gatavot pārskatus un atskaites

Prasības pretendentiem/-ēm:

- spēja apkopot un analizēt liela apjoma informāciju

- spēja saskatīt iespējas, riskus, risinājumus, patstāvīgi izdarīt secinājumus un sagatavot priekšlikumus

- analītiskā domāšana, racionalitāte, precizitāte

- spēja strādāt augstas intensitātes apstākļos, ievērojot termiņus

- izcilas komunikācijas prasmes

- labas iemaņas darbā ar MS Office

- vēlama augstākā izglītība, angļu valodas zināšanas

Mēs piedāvājam:

- interesantu un atbildīgu darbu draudzīgā komandā

- labus darba apstākļus

- atalgojumu un sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam

- darbavietu Rīgas centrā

 Pretendentiem/-ēm jāpiesakās 10 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas. Pieteikuma vēstuli un CV iesniegt vai nosūtīt pa pastu Uzņēmumu reģistram, adrese: Rīga, Pērses iela 2, pa faksu 67031793 vai uz e-pastu: info@ur.gov.lv. Tālrunis uzziņām 67031816.


OP 2014/101.AKK2

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EHT ENGINEERING" izsludina konkursu uz pētnieka amatu (4 vakances) darbam zinātniskajā institūcijā "Organisko resursu pētnieciskais institūts"

Prasības pretendentiem:

- doktora grāds organisko izrakteņu ieguves, sedimentoloģijas, bio- un/vai agroķīmijas zinātnēs

- darba pieredze organisko resursu, t.sk. sapropeļa, ieguves un pārstrādes jomā ne mazāka kā desmit gadus

- Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu pārzināšana sava amata kompetences ietvaros

- izpratne par valsts un Eiropas Savienības politiku sapropeļa un citu organisko resursu jomā

- sadarbības un kontroles prasmes

- ļoti labas angļu un krievu valodas zināšanas

- pieredze darbā ar datoru un biroja tehnika

Amata mērķis:

Nodrošināt kvalitatīvu un savlaicīgu amata aprakstā iekļauto uzdevumu izpildi, t.sk.

1) veicot zinātnisko darbību, nodrošināt zinātnisko pētījumu objektivitāti,

2) informēt par savu zinātnisko pētījumu rezultātiem, kā arī savas kompetences ietvaros sniegt darba dēvējam konsultācijas un eksperta atzinumus,

3) popularizēt darba dēvēja zinātnes sasniegumus un atziņas, sniegt atzinumus par moderno tehnoloģiju un organizatorisko paņēmienu izmantošanas iespējām darba dēvēja attīstībai,

4) pilnveidot savu zinātnisko kvalifikāciju un piedalīties jaunu zinātnieku sagatavošanā.

Pētniekus ievēlē uz sešiem gadiem atklāta konkursa rezultātā zinātniskā institūta nolikumā noteiktajā kārtībā.

Motivēta pieteikuma vēstule un CV krievu vai angļu valodā, ka arī izglītību apliecinoša dokumenta kopija viena mēneša laikā, skaitot no paziņojuma publicēšanas dienas "Latvijas Vēstnesī", pretendentam ar norādi "Pētnieka amats" jānosūta uz sabiedrības ar ierobežotu atbildību "EHT ENGINEERING" juridisko adresi Jasmīnu ielā 30, Mežarēs, Babītes pagastā, LV-2101, vai uz e-pastu: orri@biodeposit.lv. Informācija pa tālruni 29158676. Lūdzam ievērot, ka sazināsimies un informēsim par konkursa rezultātiem tikai uz interviju uzaicinātos pretendentus.


OP 2014/101.AKK3

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EHT ENGINEERING" izsludina atklātu konkursu uz zinātniskā institūta direktora/-es amatu darbam zinātniskajā institūcijā "Organisko resursu pētnieciskais institūts"

Prasības pretendentiem:

- doktora grāds organisko izrakteņu ieguves, sedimentoloģijas, bio- un/vai agroķīmijas zinātnēs

- darba pieredze organisko resursu, t.sk. sapropeļa, ieguves un pārstrādes jomā ne mazāka kā desmit gadus

- Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu pārzināšana sava amata kompetences ietvaros

- izpratne par valsts un Eiropas Savienības politiku sapropeļa un citu organisko resursu jomā

- sadarbības un kontroles prasmes

- ļoti labas angļu un krievu valodas zināšanas

- pieredze darbā ar datoru un biroja tehnika

Amata mērķis: nodrošināt kvalitatīvu un savlaicīgu amata aprakstā iekļauto uzdevumu izpildi, t.sk. īstenot institūta vispārējo administratīvo vadību un pārstāvēt institūtu citas valsts instancēs un nevalstiskas organizācijās, nodrošināt institūta administratīvās, organizatoriskās un materiāltehniskās funkcionēšanas; zinātniskā institūta finanšu līdzekļu un tam īpašumā, valdījumā vai lietošanā nodotās mantas daļas pārvaldīšana un atbildība par to izmantošanu; zinātniskā institūta zinātniskās padomes pieņemto lēmumu īstenošana; zinātniskā institūta attīstības programmu apstiprināšana.

Zinātniskā institūta direktoru amatā ievēlē zinātniskā institūta zinātniskā padome uz laiku, kas nepārsniedz piecus gadus, un ne vairāk kā divas reizes pēc kārtas.

Motivēta pieteikuma vēstule un CV krievu vai angļu valodā, ka arī izglītību apliecinoša dokumenta kopija viena mēneša laikā, skaitot no paziņojuma publicēšanas dienas "Latvijas Vēstnesī", pretendentam ar norādi "zinātniskā institūta direktora amats" jānosūta uz sabiedrības ar ierobežotu atbildību "EHT ENGINEERING" juridisko adresi Jasmīnu ielā 30, Mežarēs, Babītes pagastā, LV-2101, vai uz e-pastu: orri@biodeposit.lv. Informācija pa tālruni 29158676. Lūdzam ievērot, ka sazināsimies un informēsim par konkursa rezultātiem tikai uz interviju uzaicinātos pretendentus.


OP 2014/101.AKK4

VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS izsludina konkursu uz Nodokļu kontroles pārvaldes Nodokļu atmaksu un pievienotās vērtības nodokļa pārbaužu daļas Nodokļu atmaksu otrās pārbaužu nodaļas galvenā/-ās nodokļu inspektora/-es (1 vakance uz nenoteiktu laiku) ierēdņa/-nes amatu

Galvenie amata pienākumi:

- veikt tematiskās pārbaudes

- ievadīt informāciju Nodokļu informācijas sistēmā par nodokļu kontroles pasākumiem un to rezultātiem

- pamatojoties uz Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 247.pantu, sastādīt un parakstīt administratīvā pārkāpuma protokolu

Prasības:

- atbilstība likuma "Par Valsts ieņēmumu dienestu" 17.panta pirmās daļas prasībām

- otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (bakalaura grāds), vai akadēmiskā augstākā izglītība (bakalaura grāds): vēlams sociālajās zinātnēs, komerczinībās vai tiesībās

- vēlama vismaz divu gadu praktiskā pieredze tematisko pārbaužu vai nodokļu audita veikšanā

- labas zināšanas nodokļu normatīvajos aktos

- klientorientēta pieeja sadarbībā ar VID struktūrvienībām, citām valsts un pašvaldību institūcijām, juridiskām un fizikām personām

- prasme strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos

- vēlama pieredze darbā ar Nodokļu informācijas sistēmu

Ierēdņa dienesta vieta: Talejas iela 1, Rīga.

Ierēdnim ir noteikta 26.3.saime "Privātpersonu kontrole", IV līmenis un 11.mēnešalgu grupa. Mēnešalga 756 EUR (bruto alga).

Mēs gaidām jūsu:

- motivācijas vēstuli

- CV (profesionālās pieredzes aprakstu)

- augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju

Norādītos dokumentus lūdzam nosūtīt 20 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" Valsts ieņēmumu dienestam Smilšu ielā 1, Rīgā, LV-1978, vai VID.konkursi@vid.gov.lv ar norādi "Konkurss uz NKP NAPD GNI amatu (jūsu vārds, uzvārds)".


OP 2014/101.AKK5

VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS izsludina konkursu uz Nodokļu kontroles pārvaldes Lielo nodokļu maksātāju otrās audita daļas galvenā/-ās nodokļu inspektora/-es (3 vakances uz nenoteiktu laiku) ierēdņa/-nes amatu

Galvenie amata pienākumi:

- veikt nodokļu auditus un pārbaudīt valsts budžetā un pašvaldību budžetos, kā arī speciālajos valsts un pašvaldību budžetos iemaksājamo VID administrējamo nodokļu un nodevu, kā arī citu valsts noteikto obligāto maksājumu, kuru iekasēšana piekrīt VID, aprēķināšanas un maksāšanas pareizību

- nodokļu audita ietvaros veikt tematiskās pārbaudes un apsekošanas, noformēt pārbaužu materiālus

- pamatojoties uz Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 247.pantu, sastādīt un parakstīt administratīvā pārkāpuma protokolu

Prasības:

- atbilstība likuma "Par Valsts ieņēmumu dienestu" 17.panta pirmās daļas prasībām

- otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (bakalaura grāds), vai akadēmiskā augstākā izglītība (bakalaura grāds): vēlams sociālajās zinātnēs, komerczinībās vai tiesībās

- vēlama vismaz divu gadu darba pieredze nodokļu audita veikšanā

- labas zināšanas VID un nodokļu jomas normatīvajos aktos

- klientorientēta pieeja sadarbībā ar VID struktūrvienībām, citām valsts un pašvaldību institūcijām, juridiskām un fiziskām personām

- prasme strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos

Ierēdņa dienesta vieta: Talejas iela 1, Rīga.

Ierēdnim ir noteikta 26.3.saime "Privātpersonu kontrole", III līmenis un 9.mēnešalgu grupa. Mēnešalga EUR 702 (bruto alga).

Mēs gaidām jūsu:

- motivācijas vēstuli

- CV (profesionālās pieredzes aprakstu)

- augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju

Norādītos dokumentus lūdzam nosūtīt 20 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" Valsts ieņēmumu dienestam Smilšu ielā 1, Rīgā, LV-1978, vai VID.konkursi@vid.gov.lv ar norādi "Konkurss uz NKP LNM2AD GNI amatu (jūsu vārds, uzvārds)".


OP 2014/101.AKK6

VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS izsludina konkursu uz Nodokļu kontroles pārvaldes Starptautisko darījumu kontroles metodikas un atbalsta daļas galvenā/-ās jurista/-es (1 vakance uz noteiktu laiku) ierēdņa/-nes amatu

Galvenie amata pienākumi:

- sekot līdzi problēmjautājumiem, kas saistīti ar starptautisko darījumu nodokļu kontroli, risināšanas tiesiskajiem aspektiem

- izzināt starptautisko darījumu īpatnības un tendences

- sniegt metodisku atbalstu Pārvaldes ierēdņiem starptautisko darījumu pārbaužu veikšanas procesā atbilstoši Daļas reglamentā noteiktajiem uzdevumiem

- veicot pārbaudāmo nodokļu maksātāju starpvalstu darījumu līgumisko nosacījumu juridisko analīzi, noteikt izvairīšanās no nodokļu nomaksas risku

Prasības:

- atbilstība likuma "Par Valsts ieņēmumu dienestu" 17.panta pirmās daļas prasībām

- otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (bakalaura grāds), vai akadēmiskā augstākā izglītība (bakalaura grāds): sociālās zinātnēs, komerczinībās vai tiesībās. Vēlama akadēmiskā vai profesionālā augstākā izglītība (maģistra grāds): sociālās zinātnēs, komerczinībās vai tiesībās

- vēlama pieredze VID nodokļu kontroles darbā

- vēlama praktiska darba pieredze nodokļu normatīvo aktu izstrādē un piemērošanā jautājumos par starptautisko darījumu nodokļu kontroli

- labas zināšanas VID un nodokļu jomas normatīvajos aktos

- prasme pārstāvēt iestādi Eiropas Savienības dalībvalstu nodokļu administrāciju darba grupās

- labas angļu valodas zināšanas

Ierēdņa dienesta vieta: Talejas iela 1, Rīga.

Ierēdnim ir noteikta 21.saime "Juridiskā analīze, izpildes kontrole un pakalpojumi", IIIB līmenis un 10.mēnešalgu grupa. Mēnešalga sākot no EUR 894 līdz EUR 1174 (bruto alga).

Mēs gaidām jūsu:

- motivācijas vēstuli

- CV (profesionālās pieredzes aprakstu)

- augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju

Norādītos dokumentus lūdzam nosūtīt 20 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" Valsts ieņēmumu dienestam Smilšu ielā 1, Rīgā, LV-1978, vai VID.konkursi@vid.gov.lv ar norādi "Konkurss uz NKP SDKD GJ amatu (jūsu vārds, uzvārds)".


OP 2014/101.AKK7

VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS izsludina konkursu uz Nodokļu kontroles pārvaldes Starptautisko darījumu kontroles metodikas un atbalsta daļas galvenā/-ās nodokļu inspektora/-es (1 vakance uz nenoteiktu laiku) ierēdņa/-nes amatu

Galvenie amata pienākumi:

- izzināt starptautisko darījumu īpatnības un tendences

- sniegt metodisku atbalstu Pārvaldes ierēdņiem starptautisko darījumu pārbaužu veikšanas procesā

- izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk - VID) rīcībā esošās datubāzes, sistēmas un cita veida informāciju, apzināt jomas, kurās iespējama nodokļu maksātāju izvairīšanās no nodokļu maksāšanas, veicot starpvalstu darījumus

- izvērtēt no citas valsts nodokļu administrācijas saņemto ierosinājumu nodokļu kopīgas starpvalstu pārbaudes uzsākšanai un sagatavot atbildi

- izstrādāt iekšējos normatīvos aktus, piedalīties to izstrādē un sniegt priekšlikumus pilnveidošanai, sniegt atzinumus par citu izstrādātajiem normatīvo aktu projektiem

Prasības:

- atbilstība likuma "Par Valsts ieņēmumu dienestu" 17.panta pirmās daļas prasībām

- otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (bakalaura grāds), vai akadēmiskā augstākā izglītība (bakalaura grāds): vēlams sociālās zinātnēs, komerczinībās vai tiesībās

- vismaz trīs gadu pieredze nodokļu kontroles jomā

- labas zināšanas VID un nodokļu jomas normatīvajos aktos

- klientorientēta pieeja sadarbībā ar VID struktūrvienībām, citām valsts un pašvaldību institūcijām, juridiskām un fiziskām personām

- prasme strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos

Ierēdņa dienesta vieta: Talejas iela 1, Rīga.

Ierēdnim ir noteikta 26.3.saime "Privātpersonu kontrole", III līmenis un 9.mēnešalgu grupa. Mēnešalga EUR 756 (bruto alga).

Mēs gaidām jūsu:

- motivācijas vēstuli;

- CV (profesionālās pieredzes aprakstu);

- augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju.

Norādītos dokumentus lūdzam nosūtīt 20 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" Valsts ieņēmumu dienestam Smilšu ielā 1, Rīgā, LV-1978, vai VID.konkursi@vid.gov.lv ar norādi "Konkurss uz NKP SDKD GNI amatu (jūsu vārds, uzvārds)".


OP 2014/101.AKK8

VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS izsludina konkursu uz Nodokļu kontroles pārvaldes Starptautisko darījumu trešās kontroles daļas galvenā/-ās nodokļu inspektora/-es (2 vakance uz nenoteiktu laiku un 1 vakance uz noteiktu laiku) ierēdņa/-nes amatu

Galvenie amata pienākumi:

- veikt nodokļu auditus un pārbaudīt valsts budžetā un pašvaldību budžetos, kā arī speciālajos valsts un pašvaldību budžetos iemaksājamo VID administrējamo nodokļu un nodevu, kā arī citu valsts noteikto obligāto maksājumu, kuru iekasēšana piekrīt VID, aprēķināšanas un maksāšanas pareizību

- piedalīties citu valstu nodokļu administrāciju veiktajos nodokļu auditos vai cita veida pārbaudēs

- pamatojoties uz Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 247.pantu, sastādīt un parakstīt administratīvā pārkāpuma protokolu

Prasības:

- atbilstība likuma "Par Valsts ieņēmumu dienestu" 17.panta pirmās daļas prasībām

- otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (bakalaura grāds), vai akadēmiskā augstākā izglītība (bakalaura grāds): vēlams sociālajās zinātnēs, komerczinībās vai tiesībās

- vēlama vismaz divu gadu praktiska darba pieredze nodokļu audita veikšanā

- labas zināšanas VID un nodokļu jomas normatīvajos aktos

- klientorientēta pieeja sadarbībā ar VID struktūrvienībām, citām valsts un pašvaldību institūcijām, juridiskām un fiziskām personām

- prasme strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos

- vēlama darba pieredze ar Datorizētās grāmatvedības nodokļu audita programmu

- vēlama darba pieredze ar Audita atbalsta informācijas sistēmu

- vēlama darba pieredze ar Centrālā muitas informācijas sistēmu

- vēlama darba pieredze ar Muitas deklarācijas automatizētās apstrādes sistēmu

Ierēdņa dienesta vieta: Talejas iela 1, Rīga.

Ierēdnim ir noteikta 26.3.saime "Privātpersonu kontrole", III līmenis un 9.mēnešalgu grupa. Mēnešalga EUR 702 (bruto alga).

Mēs gaidām jūsu:

- motivācijas vēstuli

- CV (profesionālās pieredzes aprakstu)

- augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju

Norādītos dokumentus lūdzam nosūtīt 20 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" Valsts ieņēmumu dienestam Smilšu ielā 1, Rīgā, LV-1978, vai VID.konkursi@vid.gov.lv ar norādi "Konkurss uz NKP SDKD GNI amatu (jūsu vārds, uzvārds)".


OP 2014/101.AKK9

Valsts ieņēmumu dienests izsludina konkursu uz Nodokļu parādu piedziņas pārvaldes Pirmās piedziņas daļas Rīgas Pārdaugavas nodaļas galvenā/-ās nodokļu inspektora/-es (2 vakances uz nenoteiktu laiku) ierēdņa/-nes amatu

Galvenie darba pienākumi:

- sagatavot tiesā iesniedzamos paskaidrojumus un pierādījumus

- regulāri sagatavot nodokļu parādnieku sarakstus un analizēt informāciju par nodokļu parādniekiem

- sazināties ar nodokļu maksātāju, noskaidrot parādu rašanās iemeslus un tā samaksas iespējas

- izskaidrot nodokļu maksātājiem parādu rašanās, nokavējuma naudas aprēķināšanas un citus jautājumus, kas saistīti ar parāda izcelsmi un piedziņu

- sagatavot lēmumu projektus par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu

- brīdināt parādniekus par maksātnespējas pieteikuma iesniegšanu, ja konstatētas maksātnespējas pazīmes

Prasības pretendentam/-ei:

- atbilstība likuma "Par Valsts ieņēmumu dienestu" 17. panta pirmās daļas prasībām

- otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (bakalaura grāds), vai akadēmiskā augstākā izglītība (bakalaura grāds), vēlams sociālajās zinātnēs, komerczinībās vai tiesībās

- zināšanas par nodokļu normatīvajiem aktiem un administratīvā procesa normu piemērošanu

- vēlama darba pieredze nodokļu un nodevu aprēķināšanā, uzskaitē un piedziņā

- klientorientēta pieeja sadarbībā ar VID struktūrvienībām, citām valsts un pašvaldību institūcijām, juridiskām un fiziskām personām

- prasme strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos

Dienesta vieta: Talejas iela 1, Rīga.

Ierēdņa amatam ir 26.3. saime "Privātpersonu kontrole", III līmenis un 9. mēnešalgu grupa. Mēnešalga, sākot no EUR 688 līdz EUR 756 (bruto alga).

Mēs gaidām jūsu

- motivācijas vēstuli,

- CV (profesionālās pieredzes aprakstu),

- augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju.

Norādītos dokumentus lūdzam nosūtīt 20 dienu laikā no šī sludinājuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" Valsts ieņēmumu dienestam Smilšu ielā 1, Rīgā, LV-1978, vai uz VID.konkursi@vid.gov.lv ar norādi "Konkurss uz NPPP GNI amatu (jūsu vārds, uzvārds)".


OP 2014/101.AKK10

Valsts ieņēmumu dienests izsludina konkursu uz Nodokļu parādu piedziņas pārvaldes Pirmās piedziņas daļas Rīgas Latgales priekšpilsētas nodaļas galvenā/-ās nodokļu inspektora/-es (3 vakances uz nenoteiktu laiku) ierēdņa/-nes amatu

Galvenie darba pienākumi:

- sagatavot tiesā iesniedzamos paskaidrojumus un pierādījumus

- regulāri sagatavot nodokļu parādnieku sarakstus un analizēt informāciju par nodokļu parādniekiem

- sazināties ar nodokļu maksātāju, noskaidrot parādu rašanās iemeslus un tā samaksas iespējas

- izskaidrot nodokļu maksātājiem parādu rašanās, nokavējuma naudas aprēķināšanas un citus jautājumus, kas saistīti ar parāda izcelsmi un piedziņu

- izskatīt iesniegumus, pieprasījumus par nodaļas kompetencē esošajiem jautājumiem un sagatavot atbildes normatīvajos aktos noteiktajā termiņā

- sagatavot lēmumu projektus par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu

- izpildīt lēmumus par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu normatīvajos aktos noteiktajā termiņā

- brīdināt parādniekus par maksātnespējas pieteikuma iesniegšanu, ja konstatētas maksātnespējas pazīmes

- sagatavot lēmumu projektus par nodokļu parādu dzēšanu, ja lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu ir zaudējis spēku

Prasības pretendentam/-ei:

- atbilstība likuma "Par Valsts ieņēmumu dienestu" 17.panta pirmās daļas prasībām

- otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (bakalaura grāds), vai akadēmiskā augstākā izglītība (bakalaura grāds), vēlams sociālajās zinātnēs, komerczinībās vai tiesībās

- zināšanas par nodokļu normatīvajiem aktiem un administratīvā procesa normu piemērošanu

- vēlama darba pieredze nodokļu un nodevu aprēķināšanā, uzskaitē un piedziņā

- klientorientēta pieeja sadarbībā ar VID struktūrvienībām, citām valsts un pašvaldību institūcijām, juridiskām un fiziskām personām

- prasme strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos

Dienesta vieta: Talejas iela 1, Rīga.

Ierēdņa amatam ir 26.3. saime "Privātpersonu kontrole", III līmenis un 9. mēnešalgu grupa. Mēnešalga, sākot no EUR 688 līdz EUR 804 (bruto alga).

Mēs gaidām jūsu:

- motivācijas vēstuli

- CV (profesionālās pieredzes aprakstu)

- augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju

Norādītos dokumentus lūdzam nosūtīt 20 dienu laikā no šī sludinājuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" Valsts ieņēmumu dienestam Smilšu ielā 1, Rīgā, LV-1978, vai uz VID.konkursi@vid.gov.lv ar norādi "Konkurss uz NPPP GNI amatu (jūsu vārds, uzvārds)".


OP 2014/101.AKK11

Valsts ieņēmumu dienests izsludina konkursu uz Muitas pārvaldes Kurzemes muitas kontroles punktu daļas Muitas kontroles organizēšanas nodaļas vecākā/-ās muitas eksperta/-es (1 vakance uz nenoteiktu laiku) ierēdņa/-nes amatu

Galvenie darba pienākumi:

- veikt fizisku personu, bagāžu, preču, kravu, pasta sūtījumu, telpu un transportlīdzekļu pārbaudes, izmantojot darba suni

- atklāt un novērst narkotisko, psihotropo vielu, prekursoru un tabakas izstrādājumu, kā arī šaujamieroču nelikumīgu pārvietošanu pāri Latvijas Republikas robežai

- pastāvīgi sekot aktualitātēm darba suņa apmācībā un pielietošanā, kā arī veikt regulāras treniņnodarbības ar darba suni

- nodrošināt aprūpē esošā darba suņa kvalitatīvu barošanu, kā arī uzturēšanu labā veselības un darba formā

- sniegt pārskatus nodaļas vadītājam par uzdoto uzdevumu izpildi

Prasības pretendentam/-ei:

- atbilstība likuma "Par Valsts ieņēmumu dienestu" 17. panta pirmās daļas prasībām

- pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (koledžas) vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vai akadēmiskā augstākā izglītība (bakalaura grāds), vēlams sociālajās zinātnēs, komerczinībās, tiesībās, muitas un nodokļu administrēšanā vai muitā

- vēlama pieredze muitas jomā ne mazāk kā divi gadi

- vēlama pieredze normatīvo aktu sagatavošanā un metodisko materiālu izstrādē

- vēlamas zināšanas VID un muitas darbību reglamentējošo normatīvo aktu jomā

- vēlama praktiskā darba pieredze kinoloģiskajā darbā

- vēlams sertifikāts par kinologu kursiem

- B kategorijas vadītāja apliecība

Dienesta vieta: Sarkanmuižas dambis 25a, Ventspils.

Ierēdņa amatam ir 26.3. saime "Privātpersonu kontrole", III līmenis un 9. mēnešalgu grupa. Mēnešalga, sākot no EUR 756 līdz EUR 822 (bruto alga).

Mēs gaidām jūsu:

- motivācijas vēstuli

- CV (profesionālās pieredzes aprakstu)

- augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju.

Norādītos dokumentus lūdzam nosūtīt 20 dienu laikā no šī sludinājuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" Valsts ieņēmumu dienestam Smilšu ielā 1, Rīgā, LV-1978, vai uz VID.konkursi@vid.gov.lv ar norādi "Konkurss uz MP Kurzemes MKP VME amatu (jūsu vārds, uzvārds)".


OP 2014/101.AKK12

VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS izsludina konkursu uz Nodokļu kontroles pārvaldes Juridisko personu analīzes daļas Pirmās analīzes nodaļas galvenā/-ās nodokļu inspektora/-es (2 vakances uz noteiktu laiku) ierēdņa/-nes amatu

Galvenie amata pienākumi:

- sagatavot un sniegt priekšlikumus VID informācijas sistēmas funkcionalitātes pilnveidošanai juridisku personu riska analīzei

- riska analīzes rezultātā identificēt juridiskās personas, kurām nepieciešams veikt tematiskās pārbaudes, apsekošanas vai novērošanas

- sastādīt kandidātu sarakstu pārbaužu, apsekošanu un novērošanu veikšanai juridiskajām personām, identificēt juridiskās personas, kurām riska analīzes rezultātā ieteicams veikt tematiskās pārbaudes, apsekošanas un novērošanas

- sagatavot analītisku informāciju par konkrēto juridisko personu tematisko pārbaužu veikšanai

Prasības:

- atbilstība likuma "Par Valsts ieņēmumu dienestu" 17.panta pirmās daļas prasībām

- otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (bakalaura grāds), vai akadēmiskā augstākā izglītība (bakalaura grāds): vēlams sociālajās zinātnēs, komerczinībās vai tiesībās

- vēlama viena gada darba pieredze VID struktūrvienībās

- vēlama prasme vienlaikus strādāt ar liela apjoma dažāda veida informāciju, pieņemt atbilstošus lēmumus

- prasme strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos

Ierēdņa dienesta vieta: Talejas iela 1, Rīga.

Ierēdnim ir noteikta 26.3.saime "Privātpersonu kontrole", IV līmenis un 11.mēnešalgu grupa. Mēnešalga EUR 688 (bruto alga).

Mēs gaidām jūsu:

- motivācijas vēstuli

- CV (profesionālās pieredzes aprakstu)

- augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju

Norādītos dokumentus lūdzam nosūtīt 20 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" Valsts ieņēmumu dienestam Smilšu ielā 1, Rīgā, LV-1978, vai VID.konkursi@vid.gov.lv ar norādi "Konkurss uz NKP JP1AN GNI amatu (jūsu vārds, uzvārds)".


OP 2014/101.AKK13

VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS izsludina konkursu uz Nodokļu kontroles pārvaldes Juridisko personu analīzes daļas Otrās analīzes nodaļas galvenā/-ās nodokļu inspektora/-es (1 vakance uz nenoteiktu laiku) ierēdņa/-nes amatu

Galvenie amata pienākumi:

- sagatavot un sniegt priekšlikumus VID informācijas sistēmas funkcionalitātes pilnveidošanai juridisku personu riska analīzei

- riska analīzes rezultātā identificēt juridiskās personas, kurām nepieciešams veikt nodokļu auditus

- sastādīt kandidātu sarakstu juridisko personu nodokļu auditu darba plānam

- sagatavot analītisku informāciju par konkrēto juridisku personu nodokļu audita veikšanai

- sagatavot darījumu shēmu vizualizācijas

Prasības:

- atbilstība likuma "Par Valsts ieņēmumu dienestu" 17.panta pirmās daļas prasībām

- otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (bakalaura grāds), vai akadēmiskā augstākā izglītība (bakalaura grāds): vēlams sociālajās zinātnēs, komerczinībās vai tiesībās

- vēlama viena gada darba pieredze VID struktūrvienībās

- vēlama prasme vienlaikus strādāt ar liela apjoma dažāda veida informāciju, pieņemt atbilstošus lēmumus

- prasme strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos

- vēlama vismaz viena gada pieredze darbā ar datorizēto nodokļu maksātāju riska novērtēšanas sistēmu

Ierēdņa dienesta vieta: Talejas iela 1, Rīga.

Ierēdnim ir noteikta 26.3.saime "Privātpersonu kontrole", III līmenis un 9.mēnešalgu grupa. Mēnešalga EUR 688 (bruto alga).

Mēs gaidām jūsu:

- motivācijas vēstuli

- CV (profesionālās pieredzes aprakstu)

- augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju

Norādītos dokumentus lūdzam nosūtīt 20 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" Valsts ieņēmumu dienestam Smilšu ielā 1, Rīgā, LV-1978, vai VID.konkursi@vid.gov.lv ar norādi "Konkurss uz NKP JP2AN GNI amatu (jūsu vārds, uzvārds)".


OP 2014/101.AKK14

VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS izsludina konkursu uz Nodokļu kontroles pārvaldes Juridisko personu analīzes daļas Trešās analīzes nodaļas galvenā/-ās nodokļu inspektora/-es (1 vakance uz nenoteiktu laiku un 1 vakance uz noteiktu laiku) ierēdņa/-nes amatu

Galvenie amata pienākumi:

- veikt informācijas par Valsts darba inspekcijas konstatētajām nelegāli nodarbinātajām personām analīzi un turpmāku izmantošanu nodokļu kontrolē

- riska analīzes rezultātā identificēt juridiskās personas, kurām nepieciešams veikt tematiskās pārbaudes, apsekošanas vai novērošanas

- sagatavot analītisko informāciju par konkrēto juridisku personu tematisko pārbaužu veikšanai

- apkopot priekšlikumus atgriezeniskās saites veidā par juridiskajām personām no tematisko pārbaužu veicējiem riska analīzes darba uzlabošanai

- sagatavot neplānoto tematisko pārbaužu, apsekošanu un novērošanu sarakstu un informāciju

Prasības:

- atbilstība likuma "Par Valsts ieņēmumu dienestu" 17.panta pirmās daļas prasībām

- otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (bakalaura grāds), vai akadēmiskā augstākā izglītība (bakalaura grāds): vēlams sociālajās zinātnēs, komerczinībās vai tiesībās

- vēlama viena gada darba pieredze VID struktūrvienībās

- vēlama prasme vienlaikus strādāt ar liela apjoma dažāda veida informāciju, pieņemt atbilstošus lēmumus

- prasme strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos

Ierēdņa dienesta vieta: Talejas iela 1, Rīga.

Ierēdnim ir noteikta 26.3.saime "Privātpersonu kontrole", III līmenis un 9.mēnešalgu grupa. Mēnešalga EUR 688 (bruto alga).

Mēs gaidām jūsu:

- motivācijas vēstuli

- CV (profesionālās pieredzes aprakstu)

- augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju

Norādītos dokumentus lūdzam nosūtīt 20 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" Valsts ieņēmumu dienestam Smilšu ielā 1, Rīgā, LV-1978, vai VID.konkursi@vid.gov.lv ar norādi "Konkurss uz NKP JP3AN GNI amatu (jūsu vārds, uzvārds)".


OP 2014/101.AKK15

VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS izsludina konkursu uz Nodokļu kontroles pārvaldes Juridisko personu analīzes daļas Ceturtās analīzes nodaļas galvenā/-ās nodokļu inspektora/-es (1 vakance uz noteiktu laiku) ierēdņa/-nes amatu

Galvenie amata pienākumi:

- veikt informācijas par Valsts darba inspekcijas konstatētajām nelegāli nodarbinātajām personām analīzi un turpmāku izmantošanu nodokļu kontrolē

- sagatavot un sniegt priekšlikumus VID informācijas sistēmas funkcionalitātes pilnveidošanai juridisku personu riska analīzei

- sagatavot analītisko informāciju pēc ārvalstu nodokļu administrāciju pieprasījuma

- riska analīzes rezultātā identificēt juridiskās personas, kurām nepieciešams veikt nodokļu auditus, tematiskās pārbaudes, apsekošanas vai novērošanas

- sastādīt kandidātu sarakstu juridisko personu nodokļu audita darba plānam

- sagatavot darījumu shēmu vizualizācijas

Prasības:

- atbilstība likuma "Par Valsts ieņēmumu dienestu" 17.panta pirmās daļas prasībām

- otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (bakalaura grāds), vai akadēmiskā augstākā izglītība (bakalaura grāds): vēlams sociālajās zinātnēs, komerczinībās vai tiesībās

- vismaz divu gada darba pieredze VID struktūrvienībās

- vēlama prasme vienlaikus strādāt ar liela apjoma dažāda veida informāciju, pieņemt atbilstošus lēmumus

- klientorientēta pieeja sadarbībā ar VID struktūrvienībām, citām valsts un pašvaldību institūcijām, juridiskām un fiziskām personām

- prasme strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos

Ierēdņa dienesta vieta: Talejas iela 1, Rīga.

Ierēdnim ir noteikta 26.3.saime "Privātpersonu kontrole", IV līmenis un 11.mēnešalgu grupa. Mēnešalga EUR 688 (bruto alga).

Mēs gaidām jūsu:

- motivācijas vēstuli

- CV (profesionālās pieredzes aprakstu)

- augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju

Norādītos dokumentus lūdzam nosūtīt 20 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" Valsts ieņēmumu dienestam Smilšu ielā 1, Rīgā, LV-1978, vai VID.konkursi@vid.gov.lv ar norādi "Konkurss uz NKP JP4AN GNI amatu (jūsu vārds, uzvārds)".


OP 2014/101.AKK16

VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS izsludina konkursu uz Nodokļu parādu piedziņas pārvaldes Piedziņas procesa vadības un atbalsta daļas galvenā/-ās jurista/-es (1 vakance uz noteiktu laiku) ierēdņa/-nes amatu

Galvenie darba pienākumi:

- izstrādāt politikas plānošanas dokumentu, informatīvo ziņojumu un ārējo normatīvo aktu projektus, pārstāvēt tos izskatīšanas procesā

- izstrādāt iekšējo normatīvo aktu un metodisko materiālu projektus, veikt to aktualizēšanu

- sniegt juridiskās konsultācijas normatīvo aktu piemērošanas jautājumos piedziņas jomā

- sagatavot juridiskus dokumentus normatīvo aktu piemērošanas jautājumos piedziņas jomā

- pārstāvēt VID intereses tiesās

Prasības pretendentam:

- atbilstība likuma "Par Valsts ieņēmumu dienestu" 17.panta pirmās daļas prasībām

- pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (bakalaura grāds), vai akadēmiskā augstākā izglītība (bakalaura grāds): tiesību zinātnē

- zināšanas publisko tiesību, administratīvā procesa, nodokļu normatīvo aktu jomā un tiesību aktu piemērošanā

- pieredze nodokļu piedziņas reglamentējošo normatīvo aktu un ar tiem saistīto normatīvo aktu piemērošanā

- vēlama prasme vienlaikus strādāt ar liela apjoma dažāda veida informāciju, pieņemt atbilstošus lēmumus

- klientorientēta pieeja sadarbībā ar VID struktūrvienībām, citām valsts un pašvaldību institūcijām, juridiskām un fiziskām personām

Dienesta vieta: Talejas iela 1, Rīga.

Ierēdņa amatam ir 21.saime "Juridiskā analīze, izpildes kontrole un pakalpojumi", IIIB līmenis un 10.mēnešalgu grupa. Mēnešalga sākot no EUR 600 līdz EUR 769 (bruto alga).

Mēs gaidām jūsu:

- motivācijas vēstuli

- CV (profesionālās pieredzes aprakstu)

- augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju

Norādītos dokumentus lūdzam nosūtīt 20 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" Valsts ieņēmumu dienestam Smilšu ielā 1, Rīgā, LV-1978, vai VID.konkursi@vid.gov.lv ar norādi "Konkurss uz NPPP GJ amatu (jūsu vārds, uzvārds)".


OP 2014/101.AKK17

VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS izsludina konkursu uz Nodokļu kontroles pārvaldes Pakalpojumu un tirdzniecības vietu pārbaužu daļas galvenā/-ās nodokļu inspektora/-es (2 vakances uz nenoteiktu laiku un 1 vakance uz noteiktu laiku) ierēdņa/-nes amatu

Galvenie amata pienākumi:

- veikt tematiskās pārbaudes

- analizēt informāciju datubāzēs, piemēram, Oracle, MySQL, SQL Server, dBase, Microsoft Access u.c.

- ievadīt informāciju Nodokļu informācijas sistēmā par nodokļu kontroles pasākumiem un to rezultātiem

- pamatojoties uz Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 247.pantu, sastādīt un parakstīt administratīvā pārkāpuma protokolu

- sagatavot kontroles pasākumā iegūto būtisko informāciju citai VID struktūrvienībai, Valsts darba inspekcijai, tiesībsargājošai iestādei, Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram, pašvaldībai vai citai institūcijai pēc piekritības

Prasības:

- atbilstība likuma "Par Valsts ieņēmumu dienestu" 17.panta pirmās daļas prasībām

- otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (bakalaura grāds), vai akadēmiskā augstākā izglītība (bakalaura grāds): vēlams sociālajās zinātnēs, komerczinībās, tiesībās vai informācijas tehnoloģijās

- vēlama vismaz viena gada praktiskā pieredze tematisko pārbaužu vai nodokļu audita veikšanā

- labas zināšanas nodokļu normatīvajos aktos

- klientorientēta pieeja sadarbībā ar VID struktūrvienībām, citām valsts un pašvaldību institūcijām, juridiskām un fizikām personām

- prasme strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos

- vēlama pieredze darbā ar Nodokļu informācijas sistēmu

Ierēdņa dienesta vieta: Talejas iela 1, Rīga.

Ierēdnim ir noteikta 26.3.saime "Privātpersonu kontrole", IV līmenis un 11.mēnešalgu grupa. Mēnešalga EUR 756 (bruto alga).

Mēs gaidām jūsu:

- motivācijas vēstuli

- CV (profesionālās pieredzes aprakstu)

- augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju

Norādītos dokumentus lūdzam nosūtīt 20 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" Valsts ieņēmumu dienestam Smilšu ielā 1, Rīgā, LV-1978, vai VID.konkursi@vid.gov.lv ar norādi "Konkurss uz NKP PTVPD GNI amatu (jūsu vārds, uzvārds)".


OP 2014/101.AKK18

Valsts ieņēmumu dienests izsludina konkursu uz Nodokļu kontroles pārvaldes Pakalpojumu un tirdzniecības vietu pārbaužu daļas galvenā/-ās nodokļu inspektora/-es (1 vakance uz nenoteiktu laiku un 1 vakance uz noteiktu laiku) ierēdņa/-nes amatu

Galvenie amata pienākumi:

- veikt tematiskās pārbaudes

- ievadīt informāciju Nodokļu informācijas sistēmā par nodokļu kontroles pasākumiem un to rezultātiem

- pamatojoties uz Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 247.pantu, sastādīt un parakstīt administratīvā pārkāpuma protokolu

- sagatavot kontroles pasākumā iegūto būtisko informāciju nosūtīšanai citai VID struktūrvienībai, Valsts darba inspekcijai, tiesībsargājošai iestādei, Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram, pašvaldībai vai citai institūcijai pēc piekritības

Prasības:

- atbilstība likuma "Par Valsts ieņēmumu dienestu" 17.panta pirmās daļas prasībām

- otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (bakalaura grāds), vai akadēmiskā augstākā izglītība (bakalaura grāds), vēlams sociālajās zinātnēs, komerczinībās vai tiesībās

- vēlama vismaz viena gada praktiskā pieredze tematisko pārbaužu vai nodokļu audita veikšanā

- labas zināšanas nodokļu normatīvajos aktos

- klientorientēta pieeja sadarbībā ar VID struktūrvienībām, citām valsts un pašvaldību institūcijām, juridiskām un fiziskām personām

- prasme strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos

- vēlama pieredze darbā ar Nodokļu informācijas sistēmu

Ierēdņa dienesta vieta: Talejas iela 1, Rīga.

Ierēdnim ir noteikta 26.3. saime "Privātpersonu kontrole", III līmenis un 9. mēnešalgu grupa. Mēnešalga - EUR 756 (bruto alga).

Mēs gaidām jūsu:

- motivācijas vēstuli

- CV (profesionālās pieredzes aprakstu)

- augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju

Norādītos dokumentus lūdzam nosūtīt 20 dienu laikā no šī sludinājuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" Valsts ieņēmumu dienestam Smilšu ielā 1, Rīgā, LV-1978, vai uz VID.konkursi@vid.gov.lv ar norādi "Konkurss uz NKP PTVPD GNI amatu (jūsu vārds, uzvārds)".


OP 2014/101.AKK19

VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS izsludina konkursu uz Nodokļu kontroles pārvaldes Ražotņu un citu nozaru pārbaužu daļas galvenā/-ās nodokļu inspektora/-es (1 vakance uz nenoteiktu laiku un 1 vakance uz noteiktu laiku) ierēdņa/-nes amatu

Galvenie amata pienākumi:

- veikt tematiskās pārbaudes

- ievadīt informāciju Nodokļu informācijas sistēmā par nodokļu kontroles pasākumiem un to rezultātiem

- pamatojoties uz Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 247.pantu, sastādīt un parakstīt administratīvā pārkāpuma protokolu

- sagatavot kontroles pasākumā iegūto būtisko informāciju par nodokļu maksātāju nosūtīšanai citai VID struktūrvienībai, Valsts darba inspekcijai, tiesībsargājošai iestādei, Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram, pašvaldībai vai citai institūcijai pēc piekritības

Prasības:

- atbilstība likuma "Par Valsts ieņēmumu dienestu" 17.panta pirmās daļas prasībām

- otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (bakalaura grāds), vai akadēmiskā augstākā izglītība (bakalaura grāds): vēlams sociālajās zinātnēs, komerczinībās vai tiesībās

- vēlama vismaz viena gada praktiskā pieredze tematisko pārbaužu vai nodokļu audita veikšanā

- labas zināšanas nodokļu normatīvajos aktos

- klientorientēta pieeja sadarbībā ar VID struktūrvienībām, citām valsts un pašvaldību institūcijām, juridiskām un fizikām personām

- prasme strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos

Ierēdņa dienesta vieta: Talejas iela 1, Rīga.

Ierēdnim ir noteikta 26.3.saime "Privātpersonu kontrole", III līmenis un 9.mēnešalgu grupa. Mēnešalga sākot no EUR 702 līdz EUR 756 (bruto alga).

Mēs gaidām jūsu:

- motivācijas vēstuli

- CV (profesionālās pieredzes aprakstu)

- augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju

Norādītos dokumentus lūdzam nosūtīt 20 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" Valsts ieņēmumu dienestam Smilšu ielā 1, Rīgā, LV-1978, vai VID.konkursi@vid.gov.lv ar norādi "Konkurss uz NKP Ražotņu GNI amatu (jūsu vārds, uzvārds)".


OP 2014/101.AKK20

VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS izsludina konkursu uz Nodokļu kontroles pārvaldes Juridisko personu otrās audita daļas galvenā/-ās nodokļu inspektora/-es (1 vakance uz nenoteiktu laiku) ierēdņa/-nes amatu

Galvenie amata pienākumi:

- veikt nodokļu auditus un pārbaudīt valsts budžetā un pašvaldību budžetos, kā arī speciālajos valsts un pašvaldību budžetos iemaksājamo VID administrējamo nodokļu un nodevu, kā arī citu valsts noteikto obligāto maksājumu, kuru iekasēšana piekrīt VID, aprēķināšanas un maksāšanas pareizību

- nodokļu audita ietvaros veikt tematiskās pārbaudes

- pamatojoties uz noteikto kompetenci, vadīt audita veikšanai nozīmēto auditoru/-us un nodrošināt audita uzdevumu izpildi

- pamatojoties uz Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 247.pantu, sastādīt un parakstīt administratīvā pārkāpuma protokolu

Prasības:

- atbilstība likuma "Par Valsts ieņēmumu dienestu" 17.panta pirmās daļas prasībām

- otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (bakalaura grāds), vai akadēmiskā augstākā izglītība (bakalaura grāds): vēlams sociālajās zinātnēs, komerczinībās vai tiesībās

- vismaz divu gadu praktiska darba pieredze nodokļu audita veikšanā

- labas zināšanas VID un nodokļu jomas normatīvajos aktos

- prasme strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos

Ierēdņa dienesta vieta: Talejas iela 1, Rīga.

Ierēdnim ir noteikta 26.3.saime "Privātpersonu kontrole", III līmenis un 9.mēnešalgu grupa. Mēnešalga EUR 702 (bruto alga).

Mēs gaidām jūsu:

- motivācijas vēstuli

- CV (profesionālās pieredzes aprakstu)

- augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju

Norādītos dokumentus lūdzam nosūtīt 20 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" Valsts ieņēmumu dienestam Smilšu ielā 1, Rīgā, LV-1978, vai VID.konkursi@vid.gov.lv ar norādi "Konkurss uz NKP JP2AD GNI amatu (jūsu vārds, uzvārds)".


OP 2014/101.AKK21

VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS izsludina konkursu uz Nodokļu kontroles pārvaldes Juridisko personu trešās audita daļas galvenā/-ās nodokļu inspektora/-es (1 vakance uz nenoteiktu laiku un 1 vakance uz noteiktu laiku) ierēdņa/-nes amatu

Galvenie amata pienākumi:

- veikt nodokļu auditus un pārbaudīt valsts budžetā un pašvaldību budžetos, kā arī speciālajos valsts un pašvaldību budžetos iemaksājamo VID administrējamo nodokļu un nodevu, kā arī citu valsts noteikto obligāto maksājumu, kuru iekasēšana piekrīt VID, aprēķināšanas un maksāšanas pareizību

- nodokļu audita ietvaros veikt tematiskās pārbaudes

- pamatojoties uz noteikto kompetenci, vadīt audita veikšanai nozīmēto auditoru/-us un nodrošināt audita uzdevumu izpildi

- pamatojoties uz Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 247.pantu, sastādīt un parakstīt administratīvā pārkāpuma protokolu

Prasības:

- atbilstība likuma "Par Valsts ieņēmumu dienestu" 17.panta pirmās daļas prasībām

- otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (bakalaura grāds), vai akadēmiskā augstākā izglītība (bakalaura grāds): vēlams sociālajās zinātnēs, komerczinībās vai tiesībās

- vismaz divu gadu praktiska darba pieredze nodokļu audita veikšanā

- labas zināšanas VID un nodokļu jomas normatīvajos aktos

- prasme strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos

Ierēdņa dienesta vieta: Talejas iela 1, Rīga.

Ierēdnim ir noteikta 26.3.saime "Privātpersonu kontrole", IV līmenis un 11.mēnešalgu grupa. Mēnešalga EUR 702 (bruto alga).

Mēs gaidām jūsu:

- motivācijas vēstuli

- CV (profesionālās pieredzes aprakstu)

- augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju

Norādītos dokumentus lūdzam nosūtīt 20 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" Valsts ieņēmumu dienestam Smilšu ielā 1, Rīgā, LV-1978, vai VID.konkursi@vid.gov.lv ar norādi "Konkurss uz NKP JP3AD GNI amatu (jūsu vārds, uzvārds)".


OP 2014/101.AKK22

VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS izsludina konkursu uz Nodokļu kontroles pārvaldes Juridisko personu trešās audita daļas galvenā/-ās nodokļu inspektora/-es (1 vakance uz nenoteiktu laiku) ierēdņa/-nes amatu

Galvenie amata pienākumi:

- veikt nodokļu auditus un pārbaudīt valsts budžetā un pašvaldību budžetos, kā arī speciālajos valsts un pašvaldību budžetos iemaksājamo VID administrējamo nodokļu un nodevu, kā arī citu valsts noteikto obligāto maksājumu, kuru iekasēšana piekrīt VID, aprēķināšanas un maksāšanas pareizību

- nodokļu audita ietvaros veikt tematiskās pārbaudes

- pamatojoties uz Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 247.pantu, sastādīt un parakstīt administratīvā pārkāpuma protokolu

Prasības:

- atbilstība likuma "Par Valsts ieņēmumu dienestu" 17.panta pirmās daļas prasībām

- otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (bakalaura grāds), vai akadēmiskā augstākā izglītība (bakalaura grāds): vēlams sociālajās zinātnēs, komerczinībās vai tiesībās

- labas zināšanas VID un nodokļu jomas normatīvajos aktos

- prasme strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos

Ierēdņa dienesta vieta: Talejas iela 1, Rīga.

Ierēdnim ir noteikta 26.3.saime "Privātpersonu kontrole", III līmenis un 9.mēnešalgu grupa. Mēnešalga EUR 702 (bruto alga).

Mēs gaidām jūsu:

- motivācijas vēstuli

- CV (profesionālās pieredzes aprakstu)

- augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju

Norādītos dokumentus lūdzam nosūtīt 20 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" Valsts ieņēmumu dienestam Smilšu ielā 1, Rīgā, LV-1978, vai VID.konkursi@vid.gov.lv ar norādi "Konkurss uz NKP JP3AD3 GNI amatu (jūsu vārds, uzvārds)".


OP 2014/101.AKK23

VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS izsludina konkursu uz Nodokļu kontroles pārvaldes Juridisko personu piektās audita daļas galvenā/-ās nodokļu inspektora/-es (2 vakances uz nenoteiktu laiku) ierēdņa/-nes amatu

Galvenie amata pienākumi:

- veikt nodokļu auditus un pārbaudīt valsts budžetā un pašvaldību budžetos, kā arī speciālajos valsts un pašvaldību budžetos iemaksājamo VID administrējamo nodokļu un nodevu, kā arī citu valsts noteikto obligāto maksājumu, kuru iekasēšana piekrīt VID, aprēķināšanas un maksāšanas pareizību

- nodokļu audita ietvaros veikt tematiskās pārbaudes

- pamatojoties uz noteikto kompetenci, vadīt audita veikšanai nozīmēto auditoru/-us un nodrošināt audita uzdevumu izpildi

- pamatojoties uz Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 247.pantu, sastādīt un parakstīt administratīvā pārkāpuma protokolu

Prasības:

- atbilstība likuma "Par Valsts ieņēmumu dienestu" 17.panta pirmās daļas prasībām

- otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (bakalaura grāds), vai akadēmiskā augstākā izglītība (bakalaura grāds): vēlams sociālajās zinātnēs, komerczinībās vai tiesībās

- vismaz divu gadu praktiska darba pieredze nodokļu audita veikšanā

- labas zināšanas VID un nodokļu jomas normatīvajos aktos

- prasme strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos

Ierēdņa dienesta vieta: Talejas iela 1, Rīga.

Ierēdnim ir noteikta 26.3.saime "Privātpersonu kontrole", IV līmenis un 11.mēnešalgu grupa. Mēnešalga EUR 702 (bruto alga).

Mēs gaidām jūsu:

- motivācijas vēstuli;

- CV (profesionālās pieredzes aprakstu);

- augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju.

Norādītos dokumentus lūdzam nosūtīt 20 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" Valsts ieņēmumu dienestam Smilšu ielā 1, Rīgā, LV-1978, vai VID.konkursi@vid.gov.lv ar norādi "Konkurss uz NKP JP5AD GNI amatu (jūsu vārds, uzvārds)".


OP 2014/101.AKK24

VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS izsludina konkursu uz Nodokļu kontroles pārvaldes Juridisko personu sestās audita daļas galvenā/-ās nodokļu inspektora/-es (1 vakance uz noteiktu laiku) ierēdņa/-nes amatu

Galvenie amata pienākumi:

- veikt nodokļu auditus un pārbaudīt valsts budžetā un pašvaldību budžetos, kā arī speciālajos valsts un pašvaldību budžetos iemaksājamo VID administrējamo nodokļu un nodevu, kā arī citu valsts noteikto obligāto maksājumu, kuru iekasēšana piekrīt VID, aprēķināšanas un maksāšanas pareizību

- nodokļu audita ietvaros veikt tematiskās pārbaudes

- pamatojoties uz Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 247.pantu, sastādīt un parakstīt administratīvā pārkāpuma protokolu

Prasības:

- atbilstība likuma "Par Valsts ieņēmumu dienestu" 17.panta pirmās daļas prasībām

- otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (bakalaura grāds), vai akadēmiskā augstākā izglītība (bakalaura grāds): vēlams sociālajās zinātnēs, komerczinībās vai tiesībās

- labas zināšanas VID un nodokļu jomas normatīvajos aktos

- prasme strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos

Ierēdņa dienesta vieta: Talejas iela 1, Rīga.

Ierēdnim ir noteikta 26.3.saime "Privātpersonu kontrole", III līmenis un 9.mēnešalgu grupa. Mēnešalga EUR 702 (bruto alga).

Mēs gaidām jūsu:

- motivācijas vēstuli

- CV (profesionālās pieredzes aprakstu)

- augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju

Norādītos dokumentus lūdzam nosūtīt 20 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" Valsts ieņēmumu dienestam Smilšu ielā 1, Rīgā, LV-1978, vai VID.konkursi@vid.gov.lv ar norādi "Konkurss uz NKP JP6AD GNI amatu (jūsu vārds, uzvārds)".


OP 2014/101.AKK25

VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS izsludina konkursu uz Nodokļu kontroles pārvaldes Juridisko personu septītās audita daļas galvenā/-ās nodokļu inspektora/-es (1 vakance uz noteiktu laiku)

Galvenie amata pienākumi:

- veikt nodokļu auditus un pārbaudīt valsts budžetā un pašvaldību budžetos, kā arī speciālajos valsts un pašvaldību budžetos iemaksājamo VID administrējamo nodokļu un nodevu, kā arī citu valsts noteikto obligāto maksājumu, kuru iekasēšana piekrīt VID, aprēķināšanas un maksāšanas pareizību

- nodokļu audita ietvaros veikt tematiskās pārbaudes

- pamatojoties uz noteikto kompetenci, vadīt audita veikšanai nozīmēto auditoru/-us un nodrošināt audita uzdevumu izpildi

- pamatojoties uz Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 247.pantu, sastādīt un parakstīt administratīvā pārkāpuma protokolu

Prasības:

- atbilstība likuma "Par Valsts ieņēmumu dienestu" 17.panta pirmās daļas prasībām

- otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (bakalaura grāds), vai akadēmiskā augstākā izglītība (bakalaura grāds): vēlams sociālajās zinātnēs, komerczinībās vai tiesībās

- vismaz divu gadu praktiska darba pieredze nodokļu audita veikšanā

- labas zināšanas VID un nodokļu jomas normatīvajos aktos

- prasme strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos

Ierēdņa dienesta vieta: Talejas iela 1, Rīga.

Ierēdnim ir noteikta 26.3.saime "Privātpersonu kontrole", IV līmenis un 11.mēnešalgu grupa. Mēnešalga EUR 702 (bruto alga).

Mēs gaidām jūsu:

- motivācijas vēstuli

- CV (profesionālās pieredzes aprakstu)

- augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju

Norādītos dokumentus lūdzam nosūtīt 20 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" Valsts ieņēmumu dienestam Smilšu ielā 1, Rīgā, LV-1978, vai VID.konkursi@vid.gov.lv ar norādi "Konkurss uz NKP JP7AD GNI amatu (jūsu vārds, uzvārds)".


OP 2014/101.AKK26

RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža izsludina konkursu uz DOCENTA amatu pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības nozaru "Māszinības" un "Ārstniecība" studiju kursā Sabiedrības veselības aprūpe - 1 amata vieta

Prasības pretendentiem:

- doktora grāds attiecīgajā nozarē vai augstākā izglītība bez zinātniskā grāda un pasniedzamajam priekšmetam atbilstošs praktiskā darba stāžs ne mazāk kā 7 (septiņi) gadi

- zinātnes nozarei atbilstošas zinātniskās publikācijas un/vai publicēti mācību līdzekļi

- pedagoģiskā darba pieredze vismaz 3 gadi, tai skaitā viens gads augstākajā mācību iestādē

- spējas patstāvīgi lasīt lekciju kursus, vadīt seminārus, praktiskās nodarbības un laboratorijas darbus

- teicamas prasmes darbā ar datoru (Word, Excel, Power Point)

- svešvalodu (piem., vācu, angļu vai franču) zināšanas tādā līmenī, kas ir pietiekams akadēmiskā amata veikšanai (tai skaitā nodarbību vadīšanai šajā valodā)

- valsts valodas zināšanas atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām

Sīkāka informācija atrodama Koledžas mājaslapā www.rcmc.lv sadaļā "Par mums/Vakances".


OP 2014/101.AKK27

Valsts policijas koledžas Kriminālistikas katedra izsludina konkursu uz lektora/-es (0,5 slodze, uz darba līguma pamata) amatu uz noteiktu laiku no 2014.gada 1.septembra, darbavieta Rīgā

Amata pienākumos ietilpst:

- studiju kursu - Kriminālistikas pamati docēšana arodizglītības programmā un Kriminālistikas taktika un metodika, Praktiskā kriminālistika - docēšana 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā

- mācību metodisko materiālu izstrāde kriminālistikā

- kvalifikācijas darbu vadīšana un recenzēšana kriminālistikā

- profesionālās pilnveides izglītības programmu izstrādāšana un vadīšana kriminālistikā

- pētījumu veikšana attiecīgajā zinātnes apakšnozarē

- darbs saistīts ar komandējumiem Latvijas Republikas teritorijā

Amatam nepieciešamā izglītība un profesionālā pieredze:

- doktora vai maģistra grāds, vai augstākā izglītība bez grāda, ja pretendentam ir docējamam priekšmetam atbilstošs vismaz piecu gadu praktiskā darba stāžs. Praktiskā darba stāžs ir pedagoģiskais darbs vai pretendenta līdzšinējā profesionālā pieredze nozares docējamam priekšmetam

- docējamajam priekšmetam nepieciešamā neformālā izglītība un profesionālā kvalifikācija, ko apliecina ar sertifikātiem, licencēm, profesionālās pilnveides u.tml. dokumentiem

- zinātnes nozarei atbilstoši zinātniskie darbi, ko apliecina zinātniskās publikācijas vai publicētie mācību līdzekļi pēdējo sešu gadu laikā

- pieredze kvalitātes vadības sistēmas pārvaldīšanā (standarti: LVS EN ISO/IEC 17020, LVS EN ISO/IEC 17025, LVS NE ISO/IEC 9001)

- praktiskā darba pieredze dažāda veida pēdu un objektu izņemšanā notikuma vietā un ekspertīžu noteikšanā un veikšanā

- iemaņas darbā ar grafiskās un video apstrādes programmām

- sertifikāts par profesionālās pilnveides programmas apguvi "Augstskolu didaktika: mūsdienu teorijas un prakse".

- teicama valsts valodas prasme, vēlamas svešvalodu zināšanas

- labas iemaņas darbā ar datoru (MS Word, MS Excel, Power Point, Internet)

Akadēmiskā amata pretendentiem uz vakanto lektora amatu (0,5 slodze) līdz 2014.gada 13.jūnijam Valsts policijas koledžā jāiesniedz dzīves un darba gājuma apraksts (CV), kas noformēts atbilstoši www.europass.lv standartam, izglītību un zinātnisko grādu apliecinošu dokumentu kopijas, sertifikātus, licences vai profesionālās pilnveides izglītības dokumentus, kas apliecina profesionālo kvalifikāciju, izziņu par darba stāžu, kas apliecina profesionālo vai pedagoģisko pieredzi specialitātē, dokumentus par ārvalstīs iegūtu izglītības dokumentu atzīšanu, ja izglītība iegūta ārvalstīs, zinātnes nozarei atbilstošas zinātniskās publikācijas vai publicētos mācību līdzekļus pēdējo sešu gadu laikā. Dokumentu paketi nosūtīt Valsts policijas koledžai, adrese: Rīga, Ezermalas iela 8, LV-1014, ar norādi "Konkursam", tālr. uzziņām 67219643, 26339031.


OP 2014/101.AKK28

Valsts augu aizsardzības dienests pagarina pieteikšanās termiņu izsludinātajam konkursam uz vakanto ierēdņa amatu - Augu aizsardzības departamenta Augu aizsardzības līdzekļu novērtēšanas daļas referents/-e

Prasības pretendentiem/-ēm:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība bioloģijā vai vides zinātņu specialitātē, priekšroka pretendentiem ar pieredzi zinātniskajā darbā attiecīgajā jomā, kā arī pretendentiem ar papildus speciālajām zināšanām un/vai profesionālās kvalifikācijas celšanas kursiem vides piesārņojuma kontroles, ekotoksikoloģijas jomā, agronomijā, vides ķīmijā, ķīmijā

- darba pieredze attiecīgajā profesijā vai specialitātē

- zināšanas par augu aizsardzības jomu regulējošiem normatīviem aktiem

- ļoti labas angļu valodas zināšanas

- prasme strādāt ar datoru

- organizētība, iedziļināšanās detaļās, analītiskā domāšana, ētiskums un orientācija uz attīstību

- spēja pieņemt lēmumus savu pilnvaru robežās un uzņemties atbildību

Galvenie darba uzdevumi:

- veikt augu aizsardzības līdzekļa atbilstības novērtējumu reģistrācijas nosacījumiem ekotoksikoloģijas jomā, t. sk. par līdzekļu ietekmi uz dzīvajiem organismiem, to grupām

- laboratorijas un lauka pētījumu un citas informācijas izvērtēšana un novērtējumu sagatavošana

- dalība ES Komisijas un Eiropas pārtikas nekaitīguma iestādes izveidotajās darba grupās

Pieteikuma dokumenti (pieteikuma vēstule, CV, diploma kopija) iesniedzami Valsts augu aizsardzības dienesta Stratēģijas un metodoloģijas departamentā līdz 2014. gada 4. jūnijam Rīgā, Lielvārdes ielā 36/38, tālr. 67027219, fakss 67027302, vai e-pasts: personals@vaad.gov.lv.


OP 2014/101.AKK29

Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde izsludina konkursu uz valsts civildienesta ierēdņa amata vietu - Cenu statistikas departamenta Ražotāju cenu indeksu daļas vecākais/-ā referents/-e

Pamatpienākumi:

- ražotāju cenu indeksu aprēķināšana (datu kvalitātes pārbaude, cenu indeksu aprēķināšana, metodoloģijas pārzināšana un pilnveidošana)

- informācijas analīze un sagatavošana publicēšanai

Prasības pretendentam/-ei:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ekonomikā (vai tai līdzīgā jomā)

- vairāk kā gada pieredze ar ekonomiku saistītā darbā

- pieredze darbā ar statistikas datiem tiks uzskatīta par priekšrocību

- labas angļu valodas zināšanas

- labas analītiskās prasmes

- labas datora lietošanas prasmes (MS Office aplikācijas: Excel, Access, Word)

- labas sadarbības un komunikācijas prasmes

Pretendenta aptaujas lapu un apliecinājuma veidlapu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām var saņemt Latvijas RCSP Personāla daļā Rīgā, Lāčplēša ielā 1, kā arī CSP mājaslapā www.csb.gov.lv sadaļā "Darba piedāvājumi". Aizpildītās veidlapas kopā ar motivācijas vēstuli un augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju iesniegt CSP Personāla daļā vai atsūtīt pa pastu (LV-1301), uz e-pastu personals@csb.gov.lv, faksu 67830137 20 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas "Latvijas Vēstnesī". Konsultācijas pa tālruni 67366851.

Amatu konkursu rezultāti

OP 2014/101.AKR1

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs paziņo, ka konkursa kārtībā Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Funkciju izpildes departamenta Rīgas reģiona komersantu un uzņēmumu reģistrācijas nodaļas Parakstu apliecināšanas un jaunu tiesību subjektu reģistrācijas sektora valsts notāres ierēdnes amatā uz noteiktu laiku no 2014.gada 21.maija iecelta DAILA ROZENBERGA.


OP 2014/101.AKR2

Satiksmes ministrija informē, ka konkursa kārtībā Satiksmes ministrijas Eiropas Savienības lietu koordinācijas departamenta vecākā referenta amatā 2014.gada 12.maijā tika iecelts NORMUNDS EGLE.


OP 2014/101.AKR3

Satiksmes ministrija informē, ka konkursa kārtībā Satiksmes ministrijas Investīciju departamenta Projektu kontroles nodaļas vecākās ekspertes amatā 2014.gada 16.maijā tika iecelta INESE DZEDZELE.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)