Laidiens: 26.05.2014., Nr. 100

Uzaicinājumi uz tiesu

OP 2014/100.UT1

Daugavpils tiesa paziņo, ka 2014.gada 10.septembrī plkst.9.30 Daugavpilī, 18.novembra ielā 37, 1.stāvā, 1.zālē, tiks izskatīta civillieta Nr.C12093414 Karinas Fedinas prasībā pret Mihaelu Bolligeru (Michael Bolliger) par laulības šķiršanu. Daugavpils tiesa uzaicina atbildētāju MIHAELU BOLLIGERU (MICHAEL BOLLIGER), dzim. 1966.gada 16.maijā, ierasties uz tiesas sēdi. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


OP 2014/100.UT2

Krāslavas rajona tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr. C18018214 Dagdas novada bāriņtiesas prasībā pret Lurdīti Ņečajevu par aizgādības tiesību atņemšanu. Tiesa uzaicina atbildētāju LURDĪTI ŅEČAJEVU, deklarētā dzīvesvieta: Brīvības iela 3, Dagda, Dagdas novads, ierasties uz tiesas sēdi 2014. gada 1. jūlijā plkst. 9.30 Krāslavā, Lāčplēša ielā 19. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētājas klātbūtnes.


OP 2014/100.UT3

Daugavpils tiesa paziņo, ka 2014. gada 18. augustā plkst. 9.30 Daugavpilī, 18. novembra ielā 37, 2. stāvā, 8. zālē, tiks izskatīta civillieta Daugavpils pilsētas bāriņtiesas prasībā pret Antonu Sņegoviču par aizgādības tiesību atņemšanu. Lūdzu atbildētāju ANTONU SŅEGOVIČU, dzimušu 1978. gada 9. jūlijā, ierasties uz tiesas sēdi. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


OP 2014/100.UT4

Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr. C28277814 AS ,,ABLV Bank" prasībā pret Viktoriju Voroņinu, Daniilu Voroņinu un Sergeju Voroņinu par parāda piedziņu. Tiesa aicina atbildētājus VIKTORIJU VOROŅINU, personas kods 021162-10560, pēdējā zināmā dzīvesvieta: Rīga, Aleksandra Grīna bulvāris 1-1, DANIILU VOROŅINU, personas kods 181187-10522, pēdējā zināmā dzīvesvieta: Rīga, Aleksandra Grīna bulvāris 1-1, un SERGEJU VOROŅINU, personas kods 041061-10522, pēdējā zināmā dzīvesvieta: Rīga, Aleksandra Grīna bulvāris 1-1, ierasties uz tiesas sēdi 2015. gada 16. februārī plkst. 10.00 Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesā Rīgā, Daugavgrīvas ielā Nr. 58, 112. zālē. Neierašanās gadījumā lieta var tikt izskatīta bez atbildētāju klātbūtnes.


OP 2014/100.UT5

Jelgavas tiesas lietvedībā atrodas civillieta SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde" prasībā pret Dzidru Blīgzni par naudas piedziņu, kas, pamatojoties, uz Civilprocesa likuma 250.19 panta pirmo un otro daļu, ir maza apmēra prasība un tiks izskatīta rakstveida procesā, ja puses nelūgs lietas iztiesāšanu tiesas sēdē. Tiesa nosaka DZIDRAI BLĪGZNEI, dzim. 1966.gada 8.februārī, termiņu rakstveida paskaidrojumu iesniegšanai 30 dienas no paziņojuma publicēšanas dienas. Paskaidrojuma neiesniegšana nav šķērslis sprieduma taisīšanai lietā. Sprieduma norakstu varēs saņemt Jelgavas tiesas kancelejā Jelgavā, Dambja ielā 12, no 2014.gada 15.jūlija, kas uzskatāms par pilna sprieduma sastādīšanas datumu.


OP 2014/100.UT6

Rīgas rajona tiesa uzaicina ZIGURDU KRĒSLIŅU, dzimušu 1967. gada 7. oktobrī, pēdējā tiesai zināmā dzīvesvieta: "Kadaga 9", dz. 24, Kadaga, Ādažu novads, LV-2164, uz tiesas sēdi 2014. gada 14. oktobrī plkst. 12.00 Rīgā, Aiviekstes ielā 5, 2. stāvā, 208. kabinetā, kā atbildētāju civillietā Nr. C33430412 SIA "Ādažu namsaimnieks" prasībā pret Zigurdu Krēsliņu par uzņemto likumisko saistību izpildes piedziņu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


OP 2014/100.UT7

Valmieras rajona tiesā tiks izskatīta civillieta Nr. C39040614. Tiesa uzaicina JĀNI DAMBI, dzim. 1975. gada 14.jūlijā, ierasties Valmieras rajona tiesā Valmierā, Garajā ielā 5, 1.stāvā, 3.zālē, kā atbildētāju uz tiesas sēdi 2014. gada 8.jūlijā plkst. 9.30. Neierašanās gadījumā lieta tiks skatīta bez atbildētāja klātbūtnes.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)