Laidiens: 26.05.2014., Nr. 100 (5160)

Izsoles

OP 2014/100.IZ1

Nekustamā īpašuma izsole

Maksātnespējīgā SIA "Ķīšzeme", reģ. Nr.40003830023, juridiskā adrese: Vecpilsētas iela 19, Rīga, administrators: Andris Trokša, prakses vieta: Siguldas 21-6, Daugavpils, paziņo, ka 27.06.2014. plkst. 12.00 Rīgā, Dzelzavas ielā 117-414, 4.stāvā, notiks MSIA "Ķīšzeme" nekustamā īpašuma pirmā izsole ar augšupejošu soli. Tiek piedāvāts īpašums Vēžu ielā 1-26, Rīgā, kas ir 1/11 domājamā daļa no nekustama īpašuma, kurš sastāv no neapdzīvojamas telpas (pazemes autostāvvieta) ar kopējo platību 607,1 m2, ar pie īpašuma piederošo kopīpašuma 1/11 domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas, kura īpašuma tiesības reģistrētas Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0021 8948-26 ar kadastra Nr.0100 924 4137.

Īpašuma novērtējuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena ir EUR 3300,00 (LVL 2319,25). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kurām uz īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā un administratoram līdz izsoles dienai. Pretendentiem līdz izsolei jāiemaksā MSIA "Ķīšzeme" kontā Nr. LV51NDEA0000081379239 Nordea Bank Finland Plc nodrošinājums EUR 330,00 (LVL 231,93) apmērā. Tālrunis uzziņām 29405608.


OP 2014/100.IZ2

Nekustamā īpašuma izsole

Maksātnespējīgā SIA "Ķīšzeme", reģ. Nr.40003830023, juridiskā adrese: Vecpilsētas iela 19, Rīga, administrators: Andris Trokša, prakses vieta: Siguldas 21-6, Daugavpils, paziņo, ka 27.06.2014. plkst. 11.00 Rīgā, Dzelzavas ielā 117-414, 4.stāvā, notiks MSIA "Ķīšzeme" nekustamā īpašuma pirmā izsole ar augšupejošu soli. Tiek piedāvāts īpašums Mastu ielā b/n, Rīgā, kas sastāv no 14231/29673 domājamām daļām no visa zemesgabala Rīgā, Mastu ielā b/n ar kopējo platību 745 m2, kas reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.27765 ar kadastra Nr.0100 012 0024. Uz zemesgabala atrodas citām personām piederoša apbūve - daudzdzīvokļu dzīvojamā māja.

Īpašuma novērtējuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena ir EUR 10 100,00 (LVL 7098,32). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kurām uz īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā un administratoram līdz izsoles dienai. Pretendentiem līdz izsolei jāiemaksā MSIA "Ķīšzeme" kontā Nr. LV51NDEA0000081379239 Nordea Bank Finland Plc nodrošinājums EUR 1010,00 (LVL 709,83) apmērā. Tālrunis uzziņām 29405608.


OP 2014/100.IZ3

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr. 81 zvērināts tiesu izpildītājs Rolands Veinbergs, prakses vieta: Tērbatas iela 14, Rīga, pārdod pirmajā izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder Romanam Fjodorovam. Piedzinēji - AS "DNB banka", Skanstes iela 12, Rīga, LV-1013; valsts; Ķekavas novada pašvaldība, Gaismas iela 19, k-9, Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123. Tiks izsolīts nekustamais īpašums: dzīvokļa īpašums Nr.11 un pie tā piederošās kopīpašuma 6628/295739 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, zemes (kadastra Nr.80700081257), kas atrodas Gaismas ielā 19, k-11-11, Ķekavā, Ķekavas pag., Ķekavas nov., kadastra Nr.80709001422, reģistrēts Ķekavas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 217611. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 21 500,00 (LVL 15 110,29).

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pirmās izsoles sākumcena - EUR 21 500,00 (LVL 15 110,29). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 2014. gada 2. jūlijā plkst. 11.00 Rīgā, Tērbatas ielā 14. Personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, jāiemaksā zvērināta tiesu izpildītāja Rolanda Veinberga (reģ. Nr. LV14027012712) depozīta kontā Nr. LV32TREL9199064001000, Valsts kase, kods TRELLV2X, nodrošinājums 10 % apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma, maksājuma mērķī norādot nekustamā īpašuma adresi. Tālrunis uzziņām 67224409. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 608. panta pirmo daļu pirms izsoles personas, kuras ieradušās uz izsoli, uzrāda tiesu izpildītājam personu un pilnvarojumu (pārstāvības tiesības) apliecinošus dokumentus un iesniedz šo dokumentu kopijas.


OP 2014/100.IZ4

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 110. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Indra Andrejeva, O. Kalpaka ielā 16-307, Jelgavā, paziņo, ka 2014. gada 1. jūlijā plkst. 14.30 tiek rīkota otrā izsole SIA "Master Mill" (juridiskā adrese: "Rasas", Lielauces pagasts, Auces novads) piederošajam nekustamajam īpašumam "Rasas", Lielauces pagasts, Auces novads, kadastra Nr. 4676 003 0022. Īpašums sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 1,56 ha un noliktavas ēkas ar kopējo platību 2566 m2. Īpašuma novērtējums - EUR 17 700,00. Izsoles sākumcena - EUR 13 275,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Piedzinējs - AS "SEB banka", Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas pag., Ķekavas nov.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāiemaksā nodrošinājuma summa EUR 1770,00 apmērā zvērinātas tiesu izpildītājas Indras Andrejevas, reģ. Nr. LV25116610021, depozīta kontā Nr. LV68TREL9199082002000, Valsts kase. Izsole notiks zvērinātas tiesu izpildītājas Indras Andrejevas prakses vietā O. Kalpaka ielā 16, 3. stāvā, 307. kabinetā, Jelgavā. Uzziņas pa tālruni 63010889 vai ierodoties pie zvērinātas tiesu izpildītājas Indras Andrejevas prakses vietā.


OP 2014/100.IZ5

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 110. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Indra Andrejeva, O. Kalpaka ielā 16-307, Jelgavā, paziņo, ka 2014. gada 1. jūlijā plkst. 15.00 tiek rīkota pirmā izsole Raitim Sunītim piederošajam nekustamajam īpašumam Neretas ielā 10-91, Jelgavā, kadastra Nr. 0900 900 5826. Īpašums sastāv no divistabu dzīvokļa, kas izvietots 104. sērijas daudzdzīvokļu ēkas 4. stāvā, ar kopējo platību 52,2 m2, pie dzīvokļa īpašuma piederošā kopīpašuma 522/68888 domājamām daļām. Īpašuma novērtējums - EUR 6200,00. Izsoles sākumcena - EUR 6200,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Piedzinējs - SIA "Uzņēmējdarbības attīstības fonds", Elizabetes iela 8-2, Rīga.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāiemaksā nodrošinājuma summa EUR 620,00 apmērā zvērinātas tiesu izpildītājas Indras Andrejevas, reģ. Nr. LV25116610021, depozīta kontā Nr. LV68TREL9199082002000, Valsts kase. Izsole notiks zvērinātas tiesu izpildītājas Indras Andrejevas prakses vietā O. Kalpaka ielā 16, 3. stāvā, 307. kabinetā, Jelgavā. Uzziņas pa tālruni 63010889 vai ierodoties pie zvērinātas tiesu izpildītājas Indras Andrejevas prakses vietā.


OP 2014/100.IZ6

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 110. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Indra Andrejeva, O. Kalpaka ielā 16-307, Jelgavā, paziņo, ka 2014. gada 1. jūlijā plkst. 15.30 tiek rīkota pirmā izsole Gunāram Vaselim piederošajam nekustamajam īpašumam Loka maģistrālē 1-70, Jelgavā, kadastra Nr. 0900 900 2084. Īpašums sastāv no divistabu dzīvokļa, kas izvietots 602. sērijas daudzdzīvokļu ēkas 9. stāvā, ar kopējo platību 50,3 m2, pie dzīvokļa īpašuma piederošām kopīpašuma 503/39950 domājamām daļām. Īpašuma novērtējums - EUR 8500,00. Izsoles sākumcena - EUR 8500,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Piedzinējs - AS "SEB banka", Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas pag., Ķekavas nov.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāiemaksā nodrošinājuma summa EUR 850,00 apmērā zvērinātas tiesu izpildītājas Indras Andrejevas, reģ. Nr. LV25116610021, depozīta kontā Nr. LV68TREL9199082002000, Valsts kase. Izsole notiks zvērinātas tiesu izpildītājas Indras Andrejevas prakses vietā O. Kalpaka ielā 16, 3. stāvā, 307. kabinetā, Jelgavā. Uzziņas pa tālruni 63010889 vai ierodoties pie zvērinātas tiesu izpildītājas Indras Andrejevas prakses vietā.


OP 2014/100.IZ7

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 110. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Indra Andrejeva, O. Kalpaka ielā 16-307, Jelgavā, paziņo, ka 2014. gada 1. jūlijā plkst. 13.30 tiek rīkota pirmā izsole Aļģimantam Skripkus piederošajam nekustamajam īpašumam "Viesturi 39", Glūdas pagasts, Jelgavas novads, kadastra Nr. 5452 003 0713. Īpašums sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 600 m2 un dārza mājas ar kopējo platību 81,5 m2. Īpašuma novērtējums - EUR 7800,00. Izsoles sākumcena - EUR 7800,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Piedzinējs - SIA "Hipotēku bankas nekustamā īpašuma aģentūra", Elizabetes iela 41/43, Rīga.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāiemaksā nodrošinājuma summa EUR 780,00 apmērā zvērinātas tiesu izpildītājas Indras Andrejevas, reģ. Nr. LV25116610021, depozīta kontā Nr. LV68TREL9199082002000, Valsts kase. Izsole notiks zvērinātas tiesu izpildītājas Indras Andrejevas prakses vietā O. Kalpaka ielā 16, 3. stāvā, 307. kabinetā, Jelgavā. Uzziņas pa tālruni 63010889 vai ierodoties pie zvērinātas tiesu izpildītājas Indras Andrejevas prakses vietā.


OP 2014/100.IZ8

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 110. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Indra Andrejeva, O. Kalpaka ielā 16-307, Jelgavā, paziņo, ka 2014. gada 8. jūlijā plkst. 10.00 tiek rīkota pirmā izsole Inārai Maculēvičai piederošajam nekustamajam īpašumam Strēlnieku ielā 8, Bauskā, Bauskas novadā, kadastra Nr. 4001 002 0165. Īpašums sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 638 m2 un dārza mājas ar kopējo platību 101,9 m2. Īpašuma novērtējums - EUR 22 800,00. Izsoles sākumcena - EUR 22 800,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Piedzinējs - SIA "Hipotēku bankas nekustamā īpašuma aģentūra", Elizabetes iela 41/43, Rīga.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāiemaksā nodrošinājuma summa EUR 2280,00 apmērā zvērinātas tiesu izpildītājas Indras Andrejevas, reģ. Nr. LV25116610021, depozīta kontā Nr. LV68TREL9199082002000, Valsts kase. Izsole notiks zvērinātas tiesu izpildītājas Indras Andrejevas prakses vietā O. Kalpaka ielā 16, 3. stāvā, 307. kabinetā, Jelgavā. Uzziņas pa tālruni 63010889 vai ierodoties pie zvērinātas tiesu izpildītājas Indras Andrejevas prakses vietā.


OP 2014/100.IZ9

Izsole

Latgales apgabaltiesas 28.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Alīna Kuprijanova, prakses vieta: Atbrīvošanas alejā 93a, Rēzeknē, pārdod pirmajā izsolē Ilzei Konoņenko (Ozoliņai) piederošo nekustamo īpašumu - dzīvokļa īpašumu Nr.20, kadastra numurs 2100 900 5848, kas atrodas Dārzu ielā 72, Rēzeknē, kopējā platība 76 kv.m, kā arī pie dzīvokļa īpašuma piederošā kopīpašuma 760/30259 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, zemes, reģistrētu Rēzeknes pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.254220. Piedzinējs: SIA "Rēzeknes enerģija" reģistrācijas Nr.42403021332, juridiskā adrese: Rīgas iela 1, Rēzekne, LV-4601. Parādniece - Ilze Konoņenko. Nekustamais īpašums - četristabu dzīvoklis piecstāvu ēkas 3.stāvā. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība - EUR 8821,81. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kam uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2014.gada 2.jūlijā plkst. 11.00 Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93a, zvērinātas tiesu izpildītājas A.Kuprijanovas prakses vietā. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita zvērinātas tiesu izpildītājas ALĪNAS KUPRIJANOVAS, LV22095811436, depozīta kontā Nr. LV48TREL 9199021001000 Valsts kasē, kods TRELLV22, 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma summas, nodrošinājums 882,18 euro. Tālr. uzziņām 64622210, 26555195.


OP 2014/100.IZ10

Izsole

Latgales apgabaltiesas 28. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Alīna Kuprijanova, prakses vieta: Atbrīvošanas alejā 93a, Rēzeknē, pārdod pirmajā izsolē Svetlanai Mortuļevai piederošo nekustamo īpašumu - dzīvokļa īpašumu Nr.61, kadastra numurs 2100 901 1580, kas atrodas Pulkveža Brieža ielā 3A, Rēzeknē, kopējā platība 60,2 kv.m, kā arī pie dzīvokļa īpašuma piederošā kopīpašuma 6070/482770 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, zemes, reģistrētu Rēzeknes pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.194061. Piedzinējs: SIA "Rēzeknes enerģija", reģistrācijas Nr. 42403021332, juridiskā adrese: Rīgas iela 1, Rēzekne, LV-4601. Parādniece - Svetlana Mortuļeva. Nekustamais īpašums - trīsistabu dzīvoklis piecstāvu ēkas 2.stāvā. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība - EUR 6545,21. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kam uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2014.gada 2.jūlijā plkst. 10.00 Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93a, zvērinātas tiesu izpildītājas A.Kuprijanovas prakses vietā. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita zvērinātas tiesu izpildītājas ALĪNAS KUPRIJANOVAS, LV22095811436, depozīta kontā Nr. LV48 TREL 91 990 2100 1000 Valsts kasē, kods TRELLV22, 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma summas, nodrošinājums 654,52 euro. Tālr. uzziņām 64622210, 26555195.


OP 2014/100.IZ11

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.35 ZTI Edgars Mihailovs, prakses vieta: Brīvības ielā 68-15, Rīgā, izsolē pārdod nekustamo īpašumu, kas pieder Jurim Repsim. Piedzinēji: Ikšķiles novada pašvaldība, Peldu iela 22, Ikšķile, Ikšķiles novads; SIA "Hipotēku bankas nekustamā īpašuma aģentūra", Elizabetes iela 41/43, Rīga. Nekustamais īpašums "Kalnkurzemnieki" Tīnūžu pagastā, Ikšķiles novadā, reģistrēts Ogres rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā, kadastra Nr.7494 011 0231, sastāv no neapbūvēta zemesgabala 9786 kv.m platībā. Nekustamā īpašuma novērtējums - 22 000,00 EUR (15 461,69 LVL). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pirmā izsole notiks 30.06.2014. plkst. 12.00 Brīvības ielā 68-15, Rīgā. Pretendentiem līdz izsoles dienai zvērināta tiesu izpildītāja Edgara Mihailova, reģ. Nr.15048012521, depozīta kontā Nr.LV42TREL9199025001000 Valsts kasē, kods TRELLV2X, jāiemaksā 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma, t.i., 2200,00 EUR (1546,17 LVL). Tālr. uzziņām 67220166.


OP 2014/100.IZ12

Nekustamā īpašuma izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.66 zvērināts tiesu izpildītājs Juris Vildaus, prakses vieta: Rīga, Blaumaņa iela 32-8, pārdod izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder parādniekam Anatolijam Belovam. Piedzinējs - AS PrivatBank, Muitas iela 1, Rīga. Nekustamais īpašums sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 17 281 kv.m, uz kura atrodas divstāvu dzīvojamā ēka ar jumta izbūvi, kopējā platība 651,65 kv.m, kas atrodas Mazurgas ielā 7, Rīgā. Nekustamais īpašums reģistrēts Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatā, kadastra Nr.01001132081. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 300 000 (LVL 210 841,20).

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Pēc kārtas tā ir pirmā izsole. Izsoles sākumcena - EUR 300 000 (LVL 210 841,20). Izsole notiks 2014.gada 7.augustā plkst.11.30 Blaumaņa ielā 32-8, Rīgā. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāiemaksā zvērināta tiesu izpildītāja Jura Vildaus, reģ.Nr.22127810025, depozīta kontā Valsts kasē, konts LV97TREL9199053001000, EUR 30 000 (LVL 21 084,12), kas ir 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma. Tālrunis uzziņām 67331439.


OP 2014/100.IZ13

Izsole

Sertificēts maksātnespējas procesa administrators Egons Baltgailis, prakses vieta: Eksporta iela 3-20, Rīga, LV-1010, rīko ceturto piespiedu pārdošanas izsoli ar lejupejošu soli maksātnespējīgajai sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "AB RESORT GROUP", reģistrācijas Nr.40003589641, (juridiskā adrese: Dzirnavu iela 5-2, Rīga, LV-1010) piederošajam nekustamajam īpašumam, kas atrodas Turaidas ielā 6, Siguldā, Siguldas novadā, kadastra Nr.8015 001 2004, kas reģistrēts Siguldas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000087390. Nekustamais īpašums sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 13 942 kv.m, uz tās esošās apbūves: viesnīcas (kadastra apzīmējums 8015 001 2001 001) ar kopējo platību 1 655,3 kv.m; ēdnīcas - bāra (kadastra apzīmējums 8015 001 2001 002) ar kopējo platību 829,6 kv.m; kluba (kadastra apzīmējums 8015 001 2001 003) ar kopējo platību 605,1 kv.m; veikala - kioska (kadastra apzīmējums 8015 001 2001 010) ar kopējo platību 17,7 kv.m; tualetes (kadastra apzīmējums 8015 001 2001 011) ar kopējo platību 23,0 kv.m; garāžas (kadastra apzīmējums 8015 001 2001 012) ar kopējo platību 58,6 kv.m, kā arī inženiertehniskās komunikācijas un aprīkojuma, kas atrodas īpašumā un nesaraujami ar to saistīts. Hipotekārais kreditors: "BTA Insurance Company" SE, vienotais reģistrācijas Nr.40003159840, juridiskā adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 63, Rīga, LV-1142. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena - 330 106,26 EUR. Nekustamā īpašuma izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2014.gada 1.jūlijā plkst. 16.00 Rīgā, Antonijas ielā 7-2. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita maksātnespējīgās sabiedrības ar ierobežotu atbildību "AB RESORT GROUP" norēķinu kontā AS "Citadele banka", konts Nr. LV87PARX0004684320002, izsoles nodrošinājums 33 010,63 EUR. Tālrunis uzziņām 29522688.


OP 2014/100.IZ14

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.81 zvērināts tiesu izpildītājs Rolands Veinbergs, prakses vieta: Tērbatas iela 14, Rīga, pārdod pirmajā izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder Irinai Novikovai. Piedzinēji: AS "Latvijas Gāze", Vagonu ielā 20, Rīgā, LV-1009; Mārupes novada dome, Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes novadā, LV-2167. Tiks izsolīts nekustamais īpašums - dzīvoklis Nr.62 un pie tā piederošās 560/57098 kopīpašuma daļas no daudzdzīvokļu mājas -, kas atrodas Zeltrītu ielā 22-62, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra numurs 8076 900 2449, reģistrēts Mārupes novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000311214-62, un 560/57098 domājamās daļas no zemesgabala (lietošanā nodota viena vieglā pasažieru automobiļa stāvvieta Nr.33), kas atrodas Zeltrītu ielā 22, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra numurs 8076 007 1592, reģistrēts Mārupes novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000143577. Nekustamā īpašuma novērtējums - 43 700,00 EUR (30 712,53 LVL).

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pirmās izsoles sākumcena: 43 700,00 EUR (30 712,53 LVL). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 2014.gada 2.jūlijā plkst.12.00 Rīgā, Tērbatas ielā 14. Personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, jāiemaksā zvērināta tiesu izpildītāja Rolanda Veinberga (reģ. Nr. LV14027012712) depozīta kontā Nr. LV32TREL9199064001000 Valsts kasē, kods TRELLV2X, nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma, maksājuma mērķī norādot nekustamā īpašuma adresi. Tālrunis uzziņām 67224409. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 608.panta pirmo daļu pirms izsoles personas, kuras ieradušās uz izsoli, uzrāda tiesu izpildītājam personas un pilnvarojuma (pārstāvības tiesības) apliecinošus dokumentus un iesniedz šo dokumentu kopijas.


OP 2014/100.IZ15

Precizējot iepriekš publicēto

Vidzemes apgabaltiesas 98. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Zane Filatova precizē izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 2014. gada 12. maijā laidienā Nr. 90 publicētajā izsoles paziņojumā pārdodamā nekustamā īpašuma O.Kalpaka ielā 45-14, Gulbenē, Gulbenes novadā, kadastra numuru - 5001 900 0724.


OP 2014/100.IZ16

Izsole

Rīgas apgabaltiesas ZTI Andrejs Glumovs, amata vieta: iecirknis Nr. 52, prakses vieta: Rīga, Pērnavas iela 42, rīko Tatjanai Romanovai piederošās kustamās mantas pirmo izsoli. Izsolāmais priekšmets: SIA "Mežāzis un Č", reģ. Nr. 40103108304, juridiskā adrese: Elijas iela 17, Rīga, 10 (desmit) kapitāldaļas. Novērtējums un sākumcena - EUR 2845,74. Izsoles cena nav apliekama ar PVN. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā tiesu izpildītāja depozīta kontā Nr. LV18TREL9199041001000, saņēmējs: Andrejs Glumovs, 21107412754, Valsts kase, nodrošinājuma summa EUR 284,57 apmērā. Izsole notiks 05.06.2014. plkst. 13.00 Rīgā, Pērnavas ielā 42, 3. stāvā, ZTI A. Glumova prakses vietā. Informācija pa tālr. 67290650.


OP 2014/100.IZ17

Nekustamā īpašuma izsole

Rīgas pilsētas pašvaldība atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod būvi un zemesgabalu (328 m²) Nometņu ielā 49A, Rīgā (kadastra Nr.01000570079). Izsoles sākumcena EUR 17 245 jeb LVL 12 119,85. Izsole notiks 04.07.2014. plkst. 11.00 Rātslaukumā 1 (511.telpā), Rīgā. Pieteikties dalībai izsolē var līdz 26.06.2014. plkst. 16.00 R.Vāgnera ielā 5 (427.telpā), Rīgā. Vairāk informācijas mājaslapā www.rdid.lv sadaļā "Rīgas pašvaldība pārdod". Tālrunis uzziņām 67026305.


OP 2014/100.IZ18

Izsole

Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" (reģistrācijas Nr.40003294758) 2014.gada 3.jūlijā Vaļņu ielā 28, Rīgā, rīko mutiskas izsoles ar augšupejošu soli.

Nekustamajiem īpašumiem:

1. Valsts nekustamo īpašumu mutiskas izsoles ar augšupejošu soli:

1) "Katrīnas", Sakas pagastā, Pāvilostas novadā (kadastra numurs 6486 509 0002), kas sastāv no būves (būves kadastra apzīmējums 6486 009 0153 018), par sākumcenu EUR 7700 (LVL 5411,59), izsoles laiks plkst. 13.00;

2) Rīgas ielā 100, Valkā, Valkas novadā (kadastra numurs 9401 004 0261), kas sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 9893 m², par sākumcenu EUR 840 (LVL 590,36), izsoles laiks plkst. 13.00;

3) Rudbāržu ielā 10A, Liepājā (kadastra numurs 1700 534 0463), kas sastāv no garāžas (būves kadastra apzīmējums 1700 034 0461 003) un 384/6998 domājamās daļas no zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 1700 034 0461) 1733 m² platībā - Rudbāržu ielā 10, Liepājā, par sākumcenu EUR 1900 (LVL 1335,33), izsoles laiks plkst. 13.00;

4) V.Seiles ielā 36B, Rēzeknē (kadastra numurs 2100 508 0305), kas sastāv no 241/3570 domājamajām daļām no būves (būves kadastra apzīmējums 2100 008 0317 001), lietošanā garāža Nr.14, par sākumcenu EUR 900 (LVL 632,52), izsoles laiks plkst. 14.00;

5) "Lejzemnieki", Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā (kadastra numurs 5496 506 0097), 1/2 domājamā daļa no nedzīvojamās ēkas (būves kadastra apzīmējums 5496 006 0097 004), par sākumcenu EUR 2350 (LVL 1651,59), izsoles laiks plkst. 14.00;

6) Rūpniecības ielā 4B, Aizkrauklē, Aizkraukles novadā (kadastra numurs 3201 001 0266), kas sastāv no zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 3201 001 0266) ar kopējo platību 50 m² un divām būvēm (būvju kadastra apzīmējumi 3201 001 0266 001 un 3201 001 0266 002), par sākumcenu EUR 600 (LVL 421,68), izsoles laiks plkst. 15.00;

7) Rīgas ielā 92, Jēkabpilī (kadastra numurs 5601 501 1320; 5601 001 1369), 1/2 domājamā daļa no zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 5601 001 1369) ar kopējo platību 1524 m², dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 5601 001 1369 001) un divām palīgēkām (būvju kadastra apzīmējumi 5601 001 1369 002 un 5601 001 1369 004), par sākumcenu EUR 3841,76 (LVL 2700,00), izsoles laiks plkst. 15.00;

8) Jelgavas ielā 6, Tukumā, Tukuma novadā (kadastra numurs 9001 006 0043), 1/3 domājamā daļa no zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 9001 006 0043) ar kopējo platību 1091 m², dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 9001 006 0043 001) un trīs palīgēkām (būves kadastra apzīmējumi 9001 006 0043 002, 9001 006 0043 003 un 9001 006 0043 004), par sākumcenu EUR 4410,90 (LVL 3100,00), izsoles laiks plkst. 15.00;

9) Ventspils ielā 5, Rīgā (kadastra numurs 0100 056 0014), 1/12 domājamā daļa no zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 056 0014) ar kopējo platību 1224 m², divām dzīvojamām ēkām (būvju kadastra apzīmējumi 0100 056 0014 002 un 0100 056 0014 004) un palīgēkas (būves kadastra apzīmējums 0100 056 0014 003), par sākumcenu EUR 8800 (LVL 6184,68), izsoles laiks plkst. 16.00;

10) Ojāra Vācieša ielā 20, Rīgā (kadastra numurs 0100 055 0172), 1/2 domājamā daļa no zemesgabala ar kopējo platību 1145 m², par sākumcenu EUR 29 450 (LVL 20 697,58), izsoles laiks plkst. 16.00;

11) Lāčplēša ielā 143, Rīgā (kadastra numurs 0100 043 0097), 1/4 domājamā daļa no zemesgabala ar kopējo platību 1859 m², par sākumcenu EUR 21 600 (LVL 15 180,57), izsoles laiks plkst. 16.00.

Pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu "Katrīnas" Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, un Rūpniecības ielā 4B, Aizkrauklē, Aizkraukles novadā, ir zemes īpašniekiem. Pirmpirkuma tiesības uz nekustamā īpašuma valsts domājamo daļu "Lejzemnieki", Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā, ir kopīpašniekam vai zemes īpašniekiem. Pirmpirkuma tiesības uz nekustamā īpašuma valsts domājamo daļu V.Seiles ielā 36B, Rēzeknē, Rīgas ielā 92, Jēkabpilī, Jelgavas ielā 6, Tukumā, Tukuma novadā, Ventspils ielā 5, Rīgā, Ojāra Vācieša ielā 20, Rīgā, un Lāčplēša ielā 143, Rīgā, ir kopīpašniekiem. Šīs personas var iesniegt pieteikumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu mēneša laikā no paziņojuma publicēšanas oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" tīmekļa vietnē www.vestnesis.lv. Piesakot pirmpirkuma tiesības, reģistrācijas maksa šai personai nav jāmaksā. Nekustamā īpašuma valsts domājamo daļu Rīgas ielā 92, Jēkabpilī, Jelgavas ielā 6, Tukumā, Tukuma novadā, Ventspils ielā 5, Rīgā, Ojāra Vācieša ielā 20, Rīgā, un Lāčplēša ielā 143, Rīgā, var iegādāties uz nomaksu ar termiņu līdz 5 gadiem.

Personām, kuras vēlas piedalīties iepriekš minēto objektu izsolēs, jāiemaksā nodrošinājums 10% apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas un reģistrācijas maksa EUR 70 (LVL 49,20) apmērā AS "SEB banka" Rīdzenes filiāles kontā Nr. LV22UNLA0002200609436, kā arī jāiesniedz izsoles noteikumos norādītie dokumenti.

Objektam Rūpniecības ielā 4B, Aizkrauklē, Aizkraukles novadā, izsoles reģistrācijas maksa ir EUR 25 (LVL 17,57).

Objektam Rīgas ielā 100, Valkā, Valkas novadā, un V.Seiles ielā 36B, Rēzeknē, izsoles reģistrācijas maksa ir EUR 40 (LVL 28,11).

Par nosolīto objektu jānorēķinās divu nedēļu laikā, maksājumus veicot pilnā apmērā euro.

2. Atkārtotas nekustamo īpašumu izsoles ar augšupejošu soli:

1) Laidzes ielā 9, Talsos, Talsu novadā (kadastra numurs 8801 513 0014; 8801 013 0067), kas sastāv no zemesgabala (zemes vienības kadastra apzīmējums 8801 013 0067) ar kopējo platību 819 m² (kadastra numurs 8801 013 0067) un būves (būves kadastra apzīmējums 8801 013 0067 001) ar kopējo platību 586,6 m², par sākumcenu EUR 84 803,16 (LVL 59 600,00), tajā skaitā zemesgabala vērtība EUR 10 813,83 (LVL 7600,00) izsoles laiks plkst. 13.00;

2) Rīgas ielā 7A, Līčos, Preiļu pagastā, Preiļu novadā (kadastra numurs 7658 003 0419), kas sastāv no zemesgabala (zemes vienības kadastra apzīmējums 7658 003 0419) ar kopējo platību 2575 m² un būves (būves kadastra apzīmējums 7658 003 0002 002), par sākumcenu EUR 910,64 (LVL 640,00), izsoles laiks plkst. 14.00;

3) Rīgas ielā 7B, Līčos, Preiļu pagastā, Preiļu novadā (kadastra numurs 7658 003 0414), kas sastāv no zemesgabala (zemes vienības kadastra apzīmējums 7658 003 0414) ar kopējo platību 1473 m² un būves (ēkas kadastra apzīmējums 7658 003 0002 003), par sākumcenu EUR 967,55 (LVL 680,00), izsoles laiks plkst. 14.00;

4) Raiņa ielā 34A, Madonā, Madonas novadā (kadastra numurs 7001 001 1389), kas sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 2762 m², par sākumcenu EUR 3301,06 (LVL 2320,00), izsoles laiks plkst. 14.00;

5) Vilku ielā 2A, Cēsīs, Cēsu novadā (kadastra numurs 4201 004 0002), kas sastāv no zemesgabala (zemes vienības kadastra apzīmējums 4201 004 0168) ar kopējo platību 1000 m² un būves (būves kadastra apzīmējums 4201 004 0809 002), par sākumcenu EUR 1587,92 (LVL 1116,00), izsoles laiks plkst. 15.00;

6) Lauku ielā 13, Jāņmuižā, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā (kadastra numurs 4272 502 0033), kas sastāv no būves (būves kadastra apzīmējums 4272 002 0063 031), par sākumcenu EUR 5691,49 (LVL 4000,00), izsoles laiks plkst. 15.00;

7) Slokas ielā 146A, Rīgā (kadastra numurs 0100 080 2185), kas sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 1264 m², par sākumcenu EUR 10 813,83 (LVL 7600,00), izsoles laiks plkst. 16.00;

8) Vecmīlgrāvja 5.līnijā 8, Rīgā (kadastra numurs 0100 113 0046), kas sastāv no zemesgabala (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 113 0046) ar kopējo platību 12 884 m² un būves (būves kadastra apzīmējums 0100 113 0046 001), par sākumcenu EUR 198 063,76 (LVL 139 200), izsoles laiks plkst. 16.00;

9) Skrundas ielā 3, Rīgā (kadastra numurs 0100 566 0054; 0100 066 0108), 2/5 domājamās daļas no zemesgabala (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 066 0108) ar kopējo platību 603 m² un būvēm (būves kadastra apzīmējums 0100 066 0108 001; 0100 066 0108 002, 0100 066 0108 003 un 0100 066 0108 004), par sākumcenu EUR 6260,64 (LVL 4400,00), izsoles laiks plkst. 16.00.

Personām, kuras vēlas piedalīties iepriekš minēto objektu izsolēs, jāiemaksā nodrošinājums 10% apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas un reģistrācijas maksa EUR 71,14 (LVL 50) apmērā AS "SEB banka" Rīdzenes filiāles kontā Nr. LV22UNLA0002200609436, kā arī jāiesniedz izsoles noteikumos norādītie dokumenti.

Objektam Vecmīlgrāvja 5.līnijā 8, Rīgā, izsoles reģistrācijas maksa ir EUR 70 (LVL 49,20).

Par nosolīto objektu jānorēķinās divu nedēļu laikā, maksājumus veicot pilnā apmērā euro.

Nekustamā īpašuma valsts domājamo daļu Skrundas ielā 3, Rīgā, var iegādāties uz nomaksu ar termiņu līdz 5 gadiem.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem, reģistrēties izsolei, kā arī saskaņot objekta apskates laiku var valsts akciju sabiedrībā "Valsts nekustamie īpašumi" Vaļņu ielā 28, Rīgā, darbdienās no plkst. 9.00 līdz 17.00. Tālr. uzziņām 80002000, 67024659. Pēdējā dalībnieku reģistrācijas diena izsolei ir 2014.gada 1.jūlijs līdz plkst. 16.00 Vaļņu ielā 28, Rīgā. Visām personām, kurām uz objektu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.

http://www.vni.lv


OP 2014/100.IZ19

Izsole

2014.gada 20.jūnijā plkst. 9.00 Daugavpils novada domē mazajā zālē Rīgas ielā 2, Daugavpilī, mutiskā izsolē starp pirmpirkuma tiesīgām personām, kuras minētas Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas pirmajā punktā, tiek pārdota zemes vienība (starpgabals) Graudi, kadastra apzīmējums 4462 006 0150, 4,46 ha platībā, kas atrodas Kalupes pagastā, Daugavpils novadā. Objekta sākotnējā cena - EUR 3800,00.

2014.gada 20.jūnijā plkst. 9.30 Daugavpils novada domē mazajā zālē Rīgas ielā 2, Daugavpilī, mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdots trīsistabu dzīvokļa īpašums Nr.5, kopējā platība 59,7 kv.m, Nākotnes ielā 5, Dubnā, Dubnas pagastā, Daugavpils novadā, un dzīvokļa īpašumā ietilpstošās daudzdzīvokļu mājas, zemes un palīgēkas 602/12023 domājamās daļas. Objekta sākotnējā cena - EUR 854,00.

2014.gada 20.jūnijā plkst. 10.00 Daugavpils novada domē mazajā zālē Rīgas ielā 2, Daugavpilī, mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdots nekustamais īpašums "Vālodze V.P.", kas sastāv no vienas zemes vienības 0,1275 ha platībā, vienas vienstāvu ēkas 196,2 kv.m platībā, kas atrodas Līdumnieku ielā 2A, Kumbuļos, Demenes pagastā, Daugavpils novadā. Objekta sākotnējā cena - EUR 3600,00.

Izsoles dalībnieki ar izsoles noteikumiem var iepazīties un uz atsavināmā objekta izsoli var reģistrēties līdz 2014.gada 19.jūnijam plkst. 15.00 Daugavpils novada domē 12., 19.kabinetā (darbdienās no plkst. 8.00 līdz 15.30), Rīgas ielā 2, Daugavpilī, iepriekš samaksājot reģistrācijas maksu EUR 14,00 un nodrošinājumu 10% apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas. Reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāiemaksā Daugavpils novada domes (reģ. Nr.90009117568) norēķinu kontā LV37TREL9807280440200 Valsts kasē, kods TRELLV22. Tālr. uzziņām 65476739, 65476827, 26357842, 29412676.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)