Laidiens: 02.01.2014., Nr. 1

Uzaicinājumi uz tiesu

OP 2014/1.UT1

Siguldas tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr. C35136212 SIA "B2 Kapital" maza apmēra prasībā par naudas piedziņu pret Aksanu Paegli, dzim. 1977.gada 13.februārī, pēdējā zināmā dzīvesvieta: "Lodes"-5, Lode, Lēdurgas pag., Krimuldas nov., LV-4012. Paziņojam AKSANAI PAEGLEI, ka prasība tiks skatīta rakstveida procesā (bez lietas dalībnieku piedalīšanās). Saskaņā ar Civilprocesa 250.21 pantu atbildētājai ir tiesības iesniegt tiesā paskaidrojumus - paskaidrojumu veidlapa pieejama interneta vietnē www.tiesas.lv sadaļā "dokumentu paraugi". Paskaidrojumu neiesniegšana nav šķērslis sprieduma sastādīšanai lietā un, ja atbildētāja nelūgs lietas izskatīšanu tiesas sēdē, lieta tiks izskatīta rakstveida procesā un sprieduma norakstu lietas dalībnieki varēs saņemt tiesas kancelejā 2014.gada 17.aprīlī. Spriedums lietās par maza apmēra prasībām pārsūdzams vienīgi kasācijas kārtībā. Tiesa informē, ka atbildētājai ir Civilprocesa likuma 74.pantā noteiktās tiesības un pienākumi.


OP 2014/1.UT2

Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa aicina SERGEJU LUCU, dzim.1960.gada 21.martā, kura pēdējā zināmā dzīvesvieta ir Maskavas ielā 413-88, Rīgā, un IGORU KOVAĻEŅU, dzim.1963.gada 12.novembrī, kura pēdējā zināmā dzīvesvieta ir Aglonas ielā 35/1-30, Rīgā, ierasties uz tiesas sēdi 2014.gada 28.februārī plkst.10.30 Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesā Rīgā, Lomonosova ielā 10, 2.stāvā, 204.tiesas sēžu zālē, kā atbildētājus civillietā Nr.C29 7631 13 Rīgas bāriņtiesas prasībā pret Intu Apini, Arni Krieviņu, Sergeju Lucu un Igoru Kovaļeņu ar trešajām personām lietā nepilngadīgajiem Evelīnu Apini, Patrīciju Apini, Katerīnu Apini un Andriānu Apini, kurus pārstāv Rīgas bāriņtiesa, nepilngadīgo Maksimu Apini, kuru pārstāv Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs, un nepilngadīgo Samantu Kovaļeņu, kuru pārstāv likumiskā pārstāve Irēna Apine, par aizgādības tiesību atņemšanu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāju klātbūtnes.


OP 2014/1.UT3

Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr. C30662613 (lietvedības Nr. C6626-13/14) SIA "HAUSMASTER" maza apmēra prasībā pret Konstantīnu Jermakovu par parāda piedziņu. Paziņojam atbildētājam KONSTANTĪNAM JERMAKOVAM, dzim.1985.gada 21.februārī, dzīvesvieta Pūces iela 45-22A, Rīga, ka 2014.gada 4.februārī Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnese K.Zdanovska SIA "HAUSMASTER" prasību pret Konstantīnu Jermakovu izskatīs rakstveida procesā (bez lietas dalībnieku piedalīšanās). Atbildētājam Konstantīnam Jermakovam ir Civilprocesa likuma 74.pantā un Civilprocesa likuma 30.nodaļā noteiktās procesuālās tiesības, tai skaitā pieteikt noraidījumu tiesnesei, lūgt lietas iztiesāšanu tiesas sēdē. Civilprocesa likumā minētās civilprocesuālās tiesības, kas saistītas ar lietas sagatavošanu iztiesāšanai, puses ir tiesīgas izmantot ne vēlāk kā septiņas dienas pirms lietas izskatīšanas. Informējam, ka civillietu Nr. C30662613 izskata tiesnese K.Zdanovska, un izskaidrojam, ka saskaņā ar Civilprocesa likuma 20.pantu lietas dalībniekam ir tiesības pieteikt noraidījumu tiesnesei. Lietā pieņemto spriedumu atbildētājs Konstantīns Jermakovs varēs saņemt, sākot no 2014.gada 4.februāra, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas kancelejā Rīgā, Abrenes ielā 3, 4.stāvā, 401.kabinetā.


OP 2014/1.UT4

Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa aicina IVARU BIČOLI (IVARS BIČOLIS), dzim. 26.03.1979., dzīvesvieta: Salnas iela 11-32, Rīga, un Maskavas iela 252/4-70, Rīga, ierasties kā atbildētāju Lindorff Oy Latvijas filiāles prasībā par parāda piedziņu uz tiesas sēdi 2014.gada 6.februārī plkst. 10.00 Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesā Lomonosova ielā 10, Rīgā, LV-1019, 305.tiesas sēžu zālē. Neierašanās gadījumā lieta tikts izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


OP 2014/1.UT5

Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa aicina LUDMILU ZLATKINU, dzim. 21.06.1952., dzīvesvieta: Lubānas iela 119-34/35, Rīga, ierasties kā atbildētāju Lindorff Oy Latvijas filiāles prasībā par parāda piedziņu uz tiesas sēdi 2014.gada 12.februārī plkst. 12.00 Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesā Lomonosova ielā 10, Rīgā, LV-1019, 105.tiesas sēžu zālē. Neierašanās gadījumā lieta tikts izskatīta bez atbildētājas klātbūtnes.


OP 2014/1.UT6

Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesa aicina IGORU ŠAHŅICKI (IGORS ŠAHŅICKIS), dzim. 22.09.1969., dzīvesvieta: Elvīras iela 12-52, Rīga, ierasties kā atbildētāju Lindorff Oy Latvijas filiāles prasībā par parāda piedziņu uz tiesas sēdi 2014.gada 26.februārī plkst. 11.00 Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesā Daugavgrīvas ielā 58, Rīgā, LV-1007, 213.tiesas sēžu zālē. Neierašanās gadījumā lieta tikts izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


OP 2014/1.UT7

Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesa aicina KIRILU SURAŽEVSKI (KIRILS SURAŽEVSKIS), dzim. 11.12.1977., dzīvesvieta: Lēpju iela 15/2-31, Rīga, ierasties kā atbildētāju Lindorff Oy Latvijas filiāles prasībā par parāda piedziņu uz tiesas sēdi 2014.gada 26.februārī plkst. 10.00 Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesā Daugavgrīvas ielā 58, Rīgā, LV-1007, 213.tiesas sēžu zālē. Neierašanās gadījumā lieta tikts izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)