Laidiens: 04.04.2013., Nr. 65

Amatu konkursu ziņas

Amatu konkursi

OP 2013/65.AKK1

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amata vietu - Bērnu tiesību aizsardzības departamenta vecākais inspektors Rīgas reģionā

Izvirzāmās prasības vecākā inspektora amata pretendentiem:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

- augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība sociālajās zinātnēs

- labas angļu un krievu valodas zināšanas

- pieredze darbā, kas saistīts ar bērnu tiesību aizsardzības jautājumu risināšanu

- spēja strādāt patstāvīgi, uzņemties iniciatīvu un atbildību, analītiskas prasmes, spēja strādāt ar liela apjoma informāciju, prasme lietot praksē teorētiskās zināšanas darbā ar vardarbībā cietušajiem bērniem

- pieredze metodisko materiālu izstrādei un spēja prezentēt

- vēlama pieredze darbā valsts pārvaldē

- saskarsmes kultūra un prasme kontaktēties ar cilvēkiem

- iemaņas darbā ar datoru

Vecākā inspektora amata galvenie darba pienākumi:

- kontrolēt Bērnu tiesību aizsardzības likuma un citu bērnu tiesību aizsardzības regulējošo normatīvo aktu ievērošanu noteiktā administratīvā teritorijā

- pēc savas iniciatīvas vai sakarā ar sūdzību pārbaudīt jebkuras valsts vai pašvaldības institūcijas, sabiedriskās organizācijas vai citas fiziskas vai juridiskas personas darbību bērnu tiesību aizsardzības jautājumos

- pēc veiktajām pārbaudēm sastādīt pārbaudes aktu par Bērnu tiesību aizsardzības likuma un citu bērnu tiesību aizsardzības regulējošo normatīvo aktu ievērošanu

- pamatojoties uz pārbaudes rezultātiem, dot ieteikumus pārkāpumu novēršanai

- noteiktos laikos un vietā pieņemt apmeklētājus, sniegt konsultācijas ar bērnu tiesību aizsardzību saistītajos jautājumos

- izskatīt juridisko un fizisko personu priekšlikumus, iesniegumus un sūdzības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā par savā kompetencē esošajiem jautājumiem, un sniegt iesniedzējam atbildi

- sniegt metodisku palīdzību bērnu tiesību aizsardzības speciālistiem pašvaldībās

- sadarboties ar attiecīgās administratīvās teritorijas - valsts un pašvaldību amatpersonām jautājumos, kas saistīti ar bērnu tiesību aizsardzības jautājumiem

- sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolu par administratīvo pārkāpumu, ko izdarījušas institūcijas amatpersonas vai darbinieki

- ievērot ētikas principus, dāvanu un citu labumu pieņemšanas ierobežojumus, kā arī amatu savienošanas ierobežojumus

- informēt sabiedrību par bērnu tiesību aizsardzības jomā pieņemto likumu un normatīvo aktu noteikumiem

- piedalīties starpinstitūciju darba grupās

- veikt citus uzdevumus pēc departamenta direktora norādījumiem

Motivēta pieteikuma vēstule, CV un izglītības dokumenta kopija jāiesniedz 20 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas "Latvijas Vēstnesī", nosūtot pa pastu Labklājības ministrijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai Skolas ielā 28, Rīgā, LV-1331, vai uz e-pastu liga.kuske@lm.gov.lv. Tālrunis uzziņām 67359133.


OP 2013/65.AKK2

Studiju un zinātnes administrācija izsludina konkursu uz Studiju kreditēšanas daļas vecākā referenta amatu (uz noteiktu laiku)

Prasības pretendentiem:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

- augstākā izglītība, vēlams matemātikas, dabaszinātņu vai inženierzinātņu jomā

- valsts valodas prasme augstākajā līmenī

- vēlama pieredze darbā valsts pārvaldē

- profesionālas iemaņas darbā ar datoru (MS Excel) un lieliem datu apjomiem

- zināšanas finanšu un kredītu jautājumos

- ar amata pienākumu pildīšanu saistīto normatīvo aktu pārzināšana

- pieredze darbā ar klientiem

- analītiskā domāšana, precizitāte un spēja patstāvīgi plānot un organizēt savu darbu, komunikabilitāte

Galvenie amata pienākumi:

- nodrošināt informācijas pārbaudi un apmaiņu starp augstākajām izglītības iestādēm un kredītiestādēm studiju un studējošā kredītu no kredītiestāžu līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu piešķiršanas procesā

- apstrādāt liela apjoma pārskatus informācijas sistēmā (MS Excel), sagatavot atskaites

Mēs piedāvājam:

- interesantu un atbildīgu darbu

- atsaucīgu kolektīvu

- mēneša darba algu Ls 350,00 apmērā (bruto)

Pieteikuma dokumenti (motivēta pieteikuma vēstule, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas) 20 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas jāiesniedz vai jānosūta Studiju un zinātnes administrācijai uz adresi Merķeļa ielā 11-531, Rīgā, LV-1050, tālr. 67702490.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)