Laidiens: 21.11.2013., Nr. 227

Tiesu nolēmumi

OP 2013/227.TS1

Rīcībspējas atzīšana

Ar Balvu rajona tiesas 2013. gada 30.septembra spriedumu civillietā nospriests Valentīnas Zaķes pieteikumu par personas rīcībspējas ierobežojuma apjoma pārskatīšanu apmierināt.

Atcelt pilnībā VALENTĪNAI ZAĶEI, pers. kods 290552-11446, visus rīcībspējas ierobežojumus, kas tika noteikti ar Balvu rajona tiesas 2007.gada 8.marta spriedumu civillietā Nr. C26050104/6/2 un atzīt Valentīnu Zaķi par rīcībspējīgu.

Sprieduma noraksts iesniedzams Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas bāriņtiesai - aizgādņa Valda Zaķa atbrīvošanai no attiecīgo pienākumu pildīšanas pēc tam, kad viņš iesniegs galanorēķinu un nodos Valentīnai Zaķei mantu, kas atradās aizgādņa pārvaldībā.

Spriedums stājies spēkā 2013.gada 5.novembrī.


OP 2013/227.TS2

Ierobežota rīcībspēja

Daugavpils tiesa ar 2013.gada 28.oktobra spriedumu civillietā Nr. C12135113 (C-1351-13) Reģīnas Bovinas pieteikumā par personas rīcībspējas ierobežojuma garīga rakstura vai citu veselības traucējumu dēļ pārskatīšanu Aleksandram Bovinam nosprieda:

"Ar Daugavpils tiesas 2011.gada 28.oktobra spriedumu civillietā Nr. C12234211 ALEKSANDRAM BOVINAM, pers. kods 030558-10208, noteikto rīcībspējas ierobežojumu saglabāt tādās jomās kā:

1) pārstāvība valsts un pašvaldības institūcijās, medicīnas iestādēs, komerciestādēs, finanšu iestādēs, apdrošināšanas iestādēs;

2) pabalstu un pensiju saņemšana;

3) maksājumu izdarīšana un saņemšana;

4) darījumu slēgšana;

5) rīcība ar mantu un tās pārvaldība.

Noteikt, ka norādītajā rīcībspējas ierobežojuma apjomā Aleksandra Bovina aizgādnis rīkojas patstāvīgi."

Spriedums stājies likumīgā spēkā 2013.gada 20.novembrī.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)