Laidiens: 21.10.2013., Nr. 205

Paziņojumi par teritoriālo plānošanu

OP 2013/205.TP1

Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu

Jēkabpils pilsētas pašvaldība paziņo, ka ar Jēkabpils pilsētas domes 2013.gada 10.oktobra lēmumu Nr. 435 "Par detālplānojuma apstiprināšanu" ir apstiprināts detālplānojums Rīgas ielai 257, Jēkabpilī. Ar pieņemto lēmumu un apstiprināto detālplānojumu var iepazīties Jēkabpils pilsētas pašvaldībā Brīvības ielā 120, Jēkabpilī (apmeklētāju pieņemšanas laiks katru dienu 8.30-17.00) vai pašvaldības mājaslapā: www.jekabpils.lv.


OP 2013/205.TP2

Par detālplānojuma "Baložu iela 7, Baložos, detālplānojums" grozījumu apstiprināšanu

Saskaņā ar Ķekavas novada domes 10.10.2013. sēdes lēmumu 2.§.1 (protokols Nr.29) "Par detālplānojuma "Baložu iela 7, Baložos, detālplānojums" grozījumu apstiprināšanu" ir apstiprināti detālplānojuma "Baložu iela 7, Baložos, detālplānojums" grozījumi nekustamajos īpašumos Baložu iela 7, Uzvaras prospekts 2A, Baložu iela 5 un Doles iela 3, Baložos, Ķekavas novadā. Detālplānojuma grozījumi paredz vietējās nozīmes tirdzniecības centra izveidi minētajos nekustamajos īpašumos.

Ar detālplānojumu var iepazīties pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv, kā arī Ķekavas novada pašvaldībā, Gaismas ielā 19, k.9, 35.kabinetā, Ķekavā, Ķekavas pag., Ķekavas novadā. Apmeklētāju pieņemšanas laiki - pirmdienās no plkst. 9.00 līdz 13.00 un ceturtdienās no 14.00 līdz 19.00, tālr. 67847161.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)