Laidiens: 21.10.2013., Nr. 205

Izsoles

OP 2013/205.IZ1

Izsole

Maksātnespējīgās SIA "J.V.P.TRADE", reģ. Nr.44103033449, administrators Ritvars Auziņš, prakses vieta: Rīga, Brīvības gatve 226/4, rīko 6/10 domājamo daļu no nekustamā īpašuma "Kartupeļu noliktava LĀDE", Limbažu pagasts, Limbažu novads, kadastra Nr.66640100155, pirmo izsoli. Pārdodamais nekustamais īpašums sastāv no 6/10 domājamām daļām no zemes gabala 0,5783 ha platībā un nedzīvojamām ēkām - kartupeļu noliktavas un katlumājas. Nekustamā īpašuma domājamās daļas īpašnieks - maksātnespējīgā SIA "J.V.P.TRADE", reģistrācijas Nr.44103033449, juridiskā adrese: Robežu iela 31, Limbaži, Limbažu novads. Hipotekārais kreditors - akciju sabiedrība "SEB banka", Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads. Nekustamā īpašuma novērtējums - Ls 3000. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Visām personām, kas vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz izsoles dienai ir jāiemaksā maksātnespējīgās SIA "J.V.P.TRADE" kontā Nr. LV81PRTT0260017815000, saņēmējs MSIA "J.V.P.TRADE", reģ. Nr.44103033449, AS "PrivatBank", kods PRTTLV22, nodrošinājuma summa 10% apmērā no novērtējuma summas. Izsole notiks 2013.gada 25.novembrī plkst. 11.30 Rīgā, Brīvības gatvē 226/4, administratora Ritvara Auziņa prakses vietā. Tālrunis informācijai 29259269.


OP 2013/205.IZ2

Izsole

Vidzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.88 zvērināta tiesu izpildītāja Vēsma Ampermane prakses vietā Raunas ielā 14, Cēsīs, Cēsu nov., 2013.gada 25.novembrī plkst. 11.00 pārdod otrā izsolē Sandijam Sīmanim piederošo nekustamo īpašumu "Dzintari", Mārsnēnu pag., Priekuļu nov., kadastra Nr.4264 001 0040, kas sastāv no zemes gabala, kura kopējā platība 2,98 ha, dzīvojamās ēkas, palīgēkas. Nekustamā īpašuma novērtējums - Ls 7000. Otrās izsoles sākumcena Ls 5250. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Piedzinēji: AS "Citadele banka", Republikas laukums 2A, Rīga; valsts.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras piedalīsies izsolē, līdz izsoles dienai zvērinātas tiesu izpildītājas Vēsmas Ampermanes, reģ. Nr.LV02096111281, depozīta kontā Nr. LV73TREL9199069001000, Valsts kasē, kods TRELLV22, jāiemaksā Ls 700 nodrošinājums - 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma. Tālrunis uzziņām 64122601.


OP 2013/205.IZ3

Izsole

Vidzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.88 zvērināta tiesu izpildītāja Vēsma Ampermane prakses vietā Raunas ielā 14, Cēsīs, Cēsu nov., 2013.gada 25.novembrī plkst. 11.30 pārdod pirmā izsolē Normundam Birkam piederošo nekustamo īpašumu Izmēģinātāju ielā 2 - 23, Priekuļos, Priekuļu pag., Priekuļu nov., kadastra Nr.4272 900 0491, kas sastāv no dzīvokļa, kura kopējā platība 34,5 kv.m, kopīpašuma 345/19145 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes. Nekustamā īpašuma novērtējums (pirmās izsoles sākumcena) - Ls 3900. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Piedzinēji: AS Citadele banka, Republikas laukums 2A, Rīga; SIA "Latvijas Mobilais telefons", Ropažu iela 6, Rīga.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras piedalīsies izsolē, līdz izsoles dienai zvērinātas tiesu izpildītājas Vēsmas Ampermanes, reģ.Nr.LV02096111281, depozīta kontā Nr. LV73TREL9199069001000, Valsts kasē, kods TRELLV22, jāiemaksā Ls 390 nodrošinājums - 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma. Tālrunis uzziņām 64122601.


OP 2013/205.IZ4

Izsole

Vidzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.88 zvērināta tiesu izpildītāja Vēsma Ampermane prakses vietā Raunas ielā 14, Cēsīs, Cēsu nov., 2013.gada 25.novembrī plkst. 12.00 pārdod pirmajā izsolē Ilzei Dambei piederošo nekustamo īpašumu Pils ielā 86B, Alūksnē, Alūksnes nov., kadastra Nr.3601 036 0003, kas sastāv no zemes gabala, kura kopējā platība 801 kv.m. Nekustamā īpašuma novērtējums (pirmās izsoles sākumcena) - Ls 1200. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Piedzinēji: AS "Citadele banka", Republikas laukums 2A, Rīga; Alūksnes novada pašvaldība, Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes nov.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras piedalīsies izsolē, līdz izsoles dienai zvērinātas tiesu izpildītājas Vēsmas Ampermanes, reģ. Nr.LV02096111281, depozīta kontā Nr. LV73TREL9199069001000, Valsts kasē, kods TRELLV22, jāiemaksā Ls 120 nodrošinājums - 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma. Tālrunis uzziņām 64122601.


OP 2013/205.IZ5

Izsole

Vidzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.88 zvērināta tiesu izpildītāja Vēsma Ampermane prakses vietā Raunas ielā 14, Cēsīs, Cēsu nov., 2013.gada 25.novembrī plkst. 12.30 pārdod pirmajā izsolē Ausmai Gorškovai piederošo nekustamo īpašumu "Birzmaļi", Skaņkalnes pag., Mazsalacas nov., kadastra Nr.9684 005 0073, kas sastāv no diviem zemes gabaliem, kuru kopējā platība 5,6 ha, dzīvojamās ēkas ar piederumiem. Nekustamā īpašuma novērtējums (pirmās izsoles sākumcena) - Ls 4500. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Piedzinēji: AS "Citadele banka", Republikas laukums 2A, Rīga; Mazsalacas novada pašvaldība, Pērnavas iela 4, Mazsalaca, Mazsalacas nov.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras piedalīsies izsolē, līdz izsoles dienai zvērinātas tiesu izpildītājas Vēsmas Ampermanes, reģ. Nr.LV02096111281, depozīta kontā Nr. LV73TREL9199069001000, Valsts kasē, kods TRELLV22, jāiemaksā Ls 450 nodrošinājums - 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma. Tālrunis uzziņām 64122601.


OP 2013/205.IZ6

Izsole

Vidzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.88 zvērināta tiesu izpildītāja Vēsma Ampermane prakses vietā Raunas ielā 14, Cēsīs, Cēsu nov., 2013.gada 25.novembrī plkst. 13.00 pārdod pirmajā izsolē Artim Ambainim piederošo nekustamo īpašumu "Pērles", Katvaru pag., Limbažu nov., kadastra Nr.6652 009 0135, kas sastāv no zemes gabala, kura kopējā platība 0,2023 ha (atdalīts no "Mazputniņi", Katvaru pag., Limbažu nov., reģistrēts Katvaru pag. zemesgrāmatas nodalījumā Nr.19), dzīvojamās ēkas jaunbūves. Nekustamā īpašuma novērtējums (pirmās izsoles sākumcena) - Ls 11 400. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Piedzinēja: AS "Citadele banka", Republikas laukums 2A, Rīga.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras piedalīsies izsolē, līdz izsoles dienai zvērinātas tiesu izpildītājas Vēsmas Ampermanes, reģ. Nr.LV02096111281, depozīta kontā Nr. LV73TREL9199069001000, Valsts kasē, kods TRELLV22, jāiemaksā Ls 1140 nodrošinājums - 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma. Tālrunis uzziņām 64122601.


OP 2013/205.IZ7

Izsole

Vidzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.88 zvērināta tiesu izpildītāja Vēsma Ampermane prakses vietā Raunas ielā 14, Cēsīs, Cēsu nov., 2013.gada 25.novembrī plkst. 13.30 pārdod otrajā izsolē Dzintrai Kopančukai piederošo nekustamo īpašumu Kluba ielā 5 - 33, Alojā, Alojas nov., kadastra Nr.6607 900 0117, kas sastāv no dzīvokļa, kura kopējā platība 58,04 kv.m, kopīpašuma 554/15739 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas. Nekustamā īpašuma novērtējums - Ls 3300. Otrās izsoles sākumcena - Ls 2475. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Piedzinēja - AS "Citadele banka", Republikas laukums 2A, Rīga.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras piedalīsies izsolē, līdz izsoles dienai zvērinātas tiesu izpildītājas Vēsmas Ampermanes, reģ. Nr.LV02096111281, depozīta kontā Nr. LV73TREL9199069001000, Valsts kasē, kods TRELLV22, jāiemaksā Ls 330 nodrošinājums - 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma. Tālrunis uzziņām 64122601.


OP 2013/205.IZ8

Izsole

Vidzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.88 zvērināta tiesu izpildītāja Vēsma Ampermane prakses vietā Raunas ielā 14, Cēsīs, Cēsu nov., 2013.gada 25.novembrī plkst. 14.00 pārdod otrajā izsolē Ilzei Ķemerei piederošo nekustamo īpašumu Pērnavas ielā 15 - 76, Salacgrīvā, Salacgrīvas nov., kadastra Nr.6615 900 0318, kas sastāv no dzīvokļa, kura kopējā platība 121,4 kv.m, kopīpašuma 1214/61241 domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas. Nekustamā īpašuma novērtējums - Ls 12 300. Otrās izsoles sākumcena- Ls 9225. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Piedzinēja: AS "Citadele banka", Republikas laukums 2A, Rīga.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras piedalīsies izsolē, līdz izsoles dienai zvērinātas tiesu izpildītājas Vēsmas Ampermanes, reģ. Nr.LV02096111281, depozīta kontā Nr. LV73TREL9199069001000, Valsts kasē, kods TRELLV22, jāiemaksā Ls 1230 nodrošinājums - 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma. Tālrunis uzziņām 64122601.


OP 2013/205.IZ9

Izsole

Vidzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.88 zvērināta tiesu izpildītāja Vēsma Ampermane prakses vietā Raunas ielā 14, Cēsīs, Cēsu nov., 2013.gada 25.novembrī plkst. 14.30 pārdod pirmajā izsolē Romanam Krasiļņikovam piederošo nekustamo īpašumu Nākotnes ielā 2 k-8 - 11, Gulbenē, Gulbenes nov., kadastra Nr.5001 900 1087, kas sastāv no dzīvokļa, kura kopējā platība 36 kv.m, kopīpašuma 36/2647 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes. Nekustamā īpašuma novērtējums (pirmās izsoles sākumcena) - Ls 1900. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Piedzinēja: AS "Reverta", Republikas laukums 2A, Rīga.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras piedalīsies izsolē, līdz izsoles dienai zvērinātas tiesu izpildītājas Vēsmas Ampermanes, reģ. Nr. LV02096111281, depozīta kontā Nr. LV73TREL9199069001000, Valsts kasē, kods TRELLV22, jāiemaksā Ls 190 nodrošinājums - 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma. Tālrunis uzziņām 64122601.


OP 2013/205.IZ10

Izsole

Vidzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.88 zvērināta tiesu izpildītāja Vēsma Ampermane prakses vietā Raunas ielā 14, Cēsīs, Cēsu nov., 2013.gada 25.novembrī plkst. 15.00 pārdod pirmajā izsolē Viktorijai Patrejevai piederošo nekustamo īpašumu "Robežnieki", Brenguļu pag., Beverīnas nov., kadastra Nr.9646 008 0042, kas sastāv no zemes gabala, kura kopējā platība 2,1 ha, uz kura atrodas dzīvojamā ēka un palīgēka. Nekustamā īpašuma novērtējums (pirmās izsoles sākumcena) - Ls 6800. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Piedzinēja: AS "Reverta", Republikas laukums 2A, Rīga.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras piedalīsies izsolē, līdz izsoles dienai zvērinātas tiesu izpildītājas Vēsmas Ampermanes, reģ. Nr.LV02096111281, depozīta kontā Nr. LV73TREL9199069001000, Valsts kasē, kods TRELLV22, jāiemaksā Ls 680 nodrošinājums - 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma. Tālrunis uzziņām 64122601.


OP 2013/205.IZ11

Izsole

Vidzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.88 zvērināta tiesu izpildītāja Vēsma Ampermane prakses vietā Raunas ielā 14, Cēsīs, Cēsu nov., 2013.gada 25.novembrī plkst. 15.30 pārdod pirmajā izsolē Jānim Miķelsonam piederošo nekustamo īpašumu "Galauži"-700, Vaidavas pag., Kocēnu nov., kadastra Nr.9688 900 0022, kas sastāv no neapdzīvojamās telpas, kuras kopējā platība 68,5 kv.m, kopīpašuma 685/1833 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, palīgceltnes un zemes. Nekustamā īpašuma novērtējums (pirmās izsoles sākumcena) - Ls 1800. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Piedzinēja: AS "Reverta", Republikas laukums 2A, Rīga.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras piedalīsies izsolē, līdz izsoles dienai zvērinātas tiesu izpildītājas Vēsmas Ampermanes, reģ. Nr.LV02096111281, depozīta kontā Nr. LV73TREL9199069001000, Valsts kasē, kods TRELLV22, jāiemaksā Ls 180 nodrošinājums - 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma. Tālrunis uzziņām 64122601.


OP 2013/205.IZ12

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 69.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja A.Augustova (Rīga, K.Ulmaņa gatve 2) pirmajā izsolē pārdod parādniekam SIA "Baltkorts", reģ. Nr.40003559740, piederošo nekustamo īpašumu - Rīgā, Maskavas ielā 462 un 464 A. Nekustamais īpašums sastāv no trijiem savstarpēji saistītiem īpašumiem: Rīga, Maskavas iela 462 - zemes gabals 17 387 kv.m platībā, kadastra Nr.0100 125 2057; Rīga, Maskavas iela 462 - septiņas neapdzīvojamas ēkas (lit.005, 006, 007, 008, 009, 010 un 014), platība 14 088,2 kv.m, kadastra Nr.0100 625 0933. Ēkas saistītas ar zemes gabalu Rīgā, Maskavas ielā 462 un 464 A. Rīga, Maskavas iela 464 A - zemes gabals 108 148 kv.m un neapdzīvojamās ēkas lit.029 6202,9 kv.m platībā, kadastrs Nr.0100 125 0104, kā arī ēkas lit.030, lit.031 (kopējā platība 166 935,1 kv.m), kuras nav reģistrētas zemesgrāmatā, bet, balstoties uz VZD informāciju, tiek iekļautas nekustamā īpašuma sastāvā; Rīga, Maskavas iela 462 - noliktavas 459,1 kv.m platībā, nav reģistrētas zemesgrāmatā, bet ir reģistrētas VZD kadastra sistēmā ar kadastra Nr.0100 125 0104 022. Uz zemes gabala atrodas ēkas, kuru īpašuma tiesības saskaņā ar VZD informāciju nav reģistrētas (lit.002, 004, 019, 021, 027), un citām personām piederošas ēkas (lit.001, 003, 016, 017, 018, 023, 024, 026, 028), kuru kopējā platība 11 511,3 kv.m, kuras netiek iekļautas pārdodamā īpašuma sastāvā. Piedzinējs: MSIA "Kapitelis", Rīga, Ventspils iela 50. Izsoles sākumcena Ls 5 706 000,00. Izsoles cena netiek aplikta ar PVN. Visām personām, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2013.gada 25.novembrī plkst. 11 Rīgā, Ulmaņa gatvē 2, zvērinātas tiesu izpildītājas A.Augustovas prakses vietā. Pretendentiem līdz izsoles dienai ZTI A.Augustovas, reģ. Nr.20037210078, kontā Nr. LV44TREL9199056001000, Valsts kasē, jāiemaksā nodrošinājums Ls 570 600.


OP 2013/205.IZ13

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 69.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja A.Augustova (Rīga, K.Ulmaņa gatve 2) pirmajā izsolē pārdod Vladimiram Petuhovam piederošo nekustamo īpašumu - dzīvokli Nr.1, "Zītari 1", Tumšupe, 711/2845 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes, kadastra Nr.8084 900 0360, platība 71,1 kv.m. Piedzinējs: SIA "Ciemats", Silakrogs, "Priedes 4"-57, Ropažu nov. Izsoles sākumcena Ls 3100. Izsoles cena nav apliekama ar PVN. Visām personām, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2013.gada 25.novembrī plkst. 10.00 Rīgā, Ulmaņa gatvē 2, zvērinātas tiesu izpildītājas A.Augustovas prakses vietā. Pretendentiem līdz izsoles dienai ZTI A.Augustovas, reģ. Nr.20037210078, kontā Nr. LV44TREL9199056001000, Valsts kasē, jāiemaksā nodrošinājums Ls 310.


OP 2013/205.IZ14

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 69.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja A.Augustova (Rīga, K.Ulmaņa gatve 2) pirmajā izsolē pārdod Igoram Jankovam piederošo nekustamo īpašumu - dzīvokli Nr.11, "Tumšupe 3", Tumšupe, kadastra Nr.8084 900 0184, platība 50,9 kv.m. Piedzinējs: SIA "Ciemats", Silakrogs, "Priedes 4"-57, Ropažu nov. Izsoles sākumcena Ls 4000. Izsoles cena nav apliekama ar PVN. Visām personām, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2013.gada 25.novembrī plkst. 11.15 Rīgā, Ulmaņa gatvē 2, zvērinātas tiesu izpildītājas A.Augustovas prakses vietā. Pretendentiem līdz izsoles dienai ZTI A.Augustovas, reģ. Nr.20037210078, depozīta kontā Nr. LV44TREL9199056001000, Valsts kasē, jāiemaksā nodrošinājums Ls 400.


OP 2013/205.IZ15

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 69.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja A.Augustova (Rīga, K.Ulmaņa gatve 2) pirmajā izsolē pārdod Ilonai Beikmanei piederošo nekustamo īpašumu - dzīvokli Juglas ielā 33 dz.47, Rīgā, reģistrēts Valsts zemes dienestā, kadastra Nr.0100 424 0747. Platība 46,6 kv.m. Parādniece: Ilona Beikmane, piedzinēja: Jekaterina Dorožko, Viršu iela 3-59, Rīga. Izsoles sākumcena Ls 11 300. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2013.gada 25.novembrī plkst. 11.30 Rīgā, Ulmaņa gatvē 2, zvērinātas tiesu izpildītājas A.Augustovas prakses vietā. Pretendentiem līdz izsoles dienai ZTI A.Augustovas, reģ. Nr.20037210078, depozīta kontā Nr. LV44TREL9199056001000, Valsts kasē, jāiemaksā nodrošinājums Ls 1130.


OP 2013/205.IZ16

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.32 zvērināts tiesu izpildītājs Roberts Kučinskis prakses vietā Rīgā, Miera ielā 7, 2013.gada 2.decembrī plkst. 11.30 rīko pirmo izsoli Žannai Derkačai piederošajam nekustamam īpašumam - dzīvokļa īpašums Nr.117, kadastra Nr.1300 900 2237, kas atrodas Jūrmalā, Lauku ielā 35, un pie dzīvokļa īpašuma piederošās 5170/1020430 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes. Novērtējums Ls 5500. Piedzinējs: SIA "Jūrmalas namsaimnieks", Jomas iela 17, Jūrmala.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsoles cena netiek aplikta ar pievienotās vērtības nodokli. Līdz izsolei pretendentiem jāieskaita ZTI R. Kučinska, LV30066810514, depozīta kontā Nr. LV45 TREL 9199 0230 01000, Valsts kasē, nodrošinājums Ls 550. Tālrunis uzziņām 67360475.


OP 2013/205.IZ17

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.32 zvērināts tiesu izpildītājs Roberts Kučinskis prakses vietā Rīgā, Miera ielā 7, 2013.gada 2.decembrī plkst. 10.30 rīko pirmo izsoli Unai Eglei piederošajam nekustamajam īpašumam - dzīvokļa īpašums Nr.3, kadastra Nr.1300 9015593, kas atrodas Jūrmalā, Sēravotu ielā 11A, un pie dzīvokļa īpašuma piederošās 3190/18500 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes. Novērtējums Ls 2000. Piedzinējs: AS "PrivatBank", Muitas iela 1, Rīga.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsoles cena netiek aplikta ar pievienotās vērtības nodokli. Līdz izsolei pretendentiem jāieskaita ZTI R.Kučinska, LV30066810514, depozīta kontā Nr. LV45 TREL 9199 0230 01000, Valsts kasē, nodrošinājums Ls 200. Tālrunis uzziņām 67360475.


OP 2013/205.IZ18

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.32 tiesu izpildītāja Roberta Kučinska prakses vietā Rīgā, Miera ielā 7, otrajā labprātīgajā izsolē pārdod Jānim Začam piederošo nekustamo īpašumu, kas ir ieķīlāts par labu AS "ABLV Bank", Elizabetes iela 23, Rīga, vienotais reģ. Nr.50003149401. Nekustamā īpašuma pārdošanas nosacījumi:

1. Nekustamā īpašuma sastāvs. Nekustamais īpašums sastāv no:

1.1. zemes gabala 3210 kv.m platībā, uz kura atrodas dzīvojamā ēka, kas ierakstīts Rīgas rajona Inčukalna pagasta zemesgrāmatas nodalījumā 1508, apzīmējums kadastrā 8064 003 0159, atrašanās vieta: "Indrāni" 9, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, īpašnieks Jānis Začs.

2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi un ieķīlājumi. Rīgas rajona Inčukalna pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1508 reģistrēti sekojoši apgrūtinājumi un ieķīlājumi:

2.1. Saskaņā ar II daļas 2.iedaļas 4.1.punkta ierakstu: Atzīme - noteikts aizliegums bez akciju sabiedrības "Aizkraukles banka", nodokļu maksātāja kods 50003149401, rakstiskas piekrišanas nekustamo īpašumu dāvināt, atsavināt, sadalīt, apgrūtināt ar lietu tiesībām, ieķīlāt trešajām personām vai citādi samazināt nekustamā īpašuma vērtību, nedrīkst to nodot citu personu atlīdzības, kā arī bezatlīdzības lietošanā, kā arī nodibināt jebkāda veida servitūtus vai reālnastas uz nekustamo īpašumu. Pamats: 2007.gada 4.jūlija Hipotēkas līgums Nr.07-K-3365/01. (Žurnāls Nr.300002169840, lēmuma datums: 22.08.2007, tiesnese Iluta Kovaļova).

2.2. Saskaņā ar III daļas 1.iedaļas 1.1.punkta ierakstu: Atzīme - ceļa servitūts 0,10 km par labu saimniecībai "Rijiņas". Platība 0,057 ha. Pamats: 2000.gada 7.februāra Inčukalna pagasta padomes uzziņa par nekustamo īpašumu Nr.94. (Žurnāls Nr.16631 (2000), lēmuma datums: 05.10.2000, tiesnesis Velta Karzone-Kere)

2.3. Saskaņā ar III daļas 1.iedaļas 2.1.punkta ierakstu: Atzīme - V kategorijas autoceļa Inčukalna-Indrāni 30 m aizsargjosla 0,04 km. Platība 0,08 ha. Pamats: 2000.gada 7.februāra Inčukalna pagasta padomes uzziņa par nekustamo īpašumu Nr.94. (Žurnāls Nr.16631 (2000), lēmuma datums: 05.10.2000, tiesnese Velta Karzone-Kere).

2.4. Saskaņā ar IV daļas 1., 2.iedaļas 3.2.punkta ierakstu: nostiprināta hipotēka. Hipotēka nodrošina aizdevumu par summu Ls 14 266,92. Procentu likme: 7,79%, sākot ar 04.07.2009. noteikta sekojoša procentu likme: mainīgā procentu likme, kas veidojas kā summa no: bāzes likmes, kas pirmajam Bāzes likmes periodam tiek noteikta uz 04.06.2009. un pievienotās likmes: 3,1%. Līgumsods: 0,5% dienā par katru nokavējuma dienu. Samaksas termiņš - saskaņā ar 2007.gada 4.jūlija Hipotekārā kredīta līgumu Nr. 07-K3365. Kreditors: akciju sabiedrība "Aizkraukles banka", nodokļu maksātāja kods 50003149401. Pamats: 2007.gada 4.jūlija Hipotekārā kredīta līgums Nr.07-K-3365, 2007.gada 4.jūlija Hipotēkas līgums Nr.07-K-3365/01. Summa Ls 17 120,30. (Žurnāls Nr.300002169840, lēmuma datums: 22.08.2007, tiesnese Iluta Kovaļova).

2.5.Citu apgrūtinājumu un ieķīlājumu nekustamajam īpašumam nav.

3. Otrās labprātīgās izsoles sākumcena: Ls 4200 (četri tūkstoši divi simti latu), kas ir 75% no pirmās izsoles sākumcenas (Ls 5600).

4. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība:

4.1. nosolītā augstākā cena pircējam (izsoles uzvarētājam) jāsamaksā viena mēneša laikā pēc izsoles dienas, pārskaitot pirkuma maksu uz zvērināta tiesu izpildītāja norādīto depozīta kontu.

5. Tiesības nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieks patur sev:

5.1. nav šādu tiesību.

6. Citi pārdošanas noteikumi:

6.1. izsoles izziņošana un turpmākā norise notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu un šiem nosacījumiem;

6.2. izsole ir atklāta un notiek ar vairāksolīšanu;

6.3. maksāšanas līdzeklis izsolē - Latvijas lati;

6.4. pretendentam, kurš vēlas piedalīties izsolē līdz izsoles dienai ir jāiemaksā zvērināta tiesu izpildītāja norādītajā depozīta kontā izsoles nodrošinājums 10% (desmit procenti) apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma;

6.5. izsoles solis Ls 500;

6.6. izsole atzīstama par notikušu arī tad, ja uz izsoli ieradies tikai viens pircējs, kurš pārsola izsoles sākumcenu.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai. Izsoles cena netiek aplikta ar pievienotās vērtības nodokli. Nekustamā īpašuma otrā labprātīgā izsole notiks 2013.gada 2.decembrī plkst. 10.00 Miera ielā 7, Rīgā. Līdz izsolei pretendentiem jāieskaita ZTI R. Kučinska, LV30066810514, depozīta kontā Nr. LV45 TREL 9199 0230 01000, Valsts kasē, nodrošinājums Ls 560. Tālrunis uzziņām 67360475.


OP 2013/205.IZ19

Izsole

Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr. 16 ZTI Anita Kalniņa, prakses vieta: Bērzpils ielā 2, Balvos, pārdod otrajā izsolē nekustamo īpašumu KALĒJI ar kadastra Nr.7890 002 0155, kas atrodas Sokolku pagastā, Viļānu novadā. Nekustamais īpašums sastāv no zemesgabala 8,9 ha, dzīvojamās mājas un trīs palīgēkām. Īpašnieks: Vasilijs Cvetkovs. Piedzinējs: AS DNB BANKA, Skanstes iela 12, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums - Ls 9300,00. Izsoles sākumcena - Ls 6975,00, kas nav apliekama ar PVN.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu, jāpiesaka savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2013.gada 25.novembrī plkst. 12.00 Bērzpils ielā 2, 2.stāvā, Balvos. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā ZTI Anitas Kalniņas, reģ. Nr. LV1102911956, depozīta kontā Nr.LV63TREL9199011001000, Valsts kasē, kods TRELLV22, nodrošinājums 10%no nekustamā īpašuma novērtējuma - Ls 930,00. Tālr. uzziņām 64521195.


OP 2013/205.IZ20

Izsole

Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.16 ZTI Anita Kalniņa, prakses vieta: Bērzpils ielā 2, Balvos, pārdod pirmajā izsolē nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 4460 504 0053, kas atrodas Kalkūnes ielā 19H, Kalkūnes pagastā, Daugavpils novadā. Nekustamais īpašums sastāv no trijām ēkām (noliktavas ar kopējo platību 377,6 kv.m, līniju montāžas iecirkņa ar administratīvo telpu 1434,9 kv.m, Traktoru servisa centra - 1846,9 kv.m.). Īpašnieks: SIA TILTIŅI P, Kalkūnes 19H, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads. Piedzinējs: AS SWEDBANK, Balasta dambis 1A, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena - Ls 29 300.00, kas nav apliekama ar PVN.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu, jāpiesaka savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2013.gada 25.novembrī plkst.13.30 Bērzpils ielā 2, 2.stāvā, Balvos, ZTI birojā. Personām, kas vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā ZTI A.Kalniņas, reģ. Nr.11025911956,,depozīta kontā Nr.LV63TREL9199011001000. Valsts kasē, kods TRELLV22, nodrošinājums 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma - Ls 2930,00. Tālrunis uzziņām 64521195.


OP 2013/205.IZ21

Izsole

Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.16 ZTI Anita Kalniņa, prakses vieta: Bērzpils ielā 2, Balvos, pārdod pirmajā izsolē nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 4460 504 0064, kas atrodas Kalkūnes ielā 19N, Kalkūnes pagastā, Daugavpils novadā. Nekustamais īpašums sastāv no kontrolcaurlaides punkta ar kopējo platību 796 kv.m. Īpašnieks: SIA TILTIŅI P, Kalkūnes 19H, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads.. Piedzinējs: AS SWEDBANK, Balasta dambis 1A, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena - Ls 2900,00, kas nav apliekama ar PVN.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu, jāpiesaka savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2013.gada 25.novembrī plkst.12.30 Bērzpils ielā 2, 2.stāvā, Balvos, ZTI birojā. Personām, kas vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā ZTI A.Kalniņas, reģ. Nr.11025911956, depozīta kontā Nr.LV63TREL9199011001000, Valsts kasē, kods TRELLV22, nodrošinājums 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma - Ls 290,00. Tālrunis uzziņām 64521195.


OP 2013/205.IZ22

Izsole

Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.16 ZTI Anita Kalniņa, prakses vieta: Bērzpils ielā 2, Balvos, pārdod pirmajā izsolē nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 4460 504 0065, kas atrodas Kalkūnes ielā 19K, Kalkūnes pagastā, Daugavpils novadā. Nekustamais īpašums sastāv no divām ēkām (traktoru remonta ceha ar kopējo platību 2176,5 kv.m un traktoru remonta ceha ar kopējo platību 2758,6 kv.m). Īpašnieks: SIA TILTIŅI P, Kalkūnes 19H, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads. Piedzinējs: AS SWEDBANK, Balasta dambis 1A, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena - Ls 17 400,00, kas nav apliekama ar PVN.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu, jāpiesaka savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2013.gada 25.novembrī plkst.13.00 Bērzpils ielā 2, 2.stāvā, Balvos, ZTI birojā. Personām, kas vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā ZTI A.Kalniņas, reģ. Nr.11025911956, depozīta kontā Nr.LV63TREL9199011001000, Valsts kasē, kods TRELLV22, nodrošinājums 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma - Ls 1740,00. Tālrunis uzziņām 64521195.


OP 2013/205.IZ23

Izsole

Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.16 ZTI Anita Kalniņa, prakses vieta: Bērzpils ielā 2, Balvos, pārdod pirmajā izsolē nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 7611 900 0005, kas atrodas Kurzemes ielā 8-11, Līvānos, Līvānu novadā. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr.11 (divistabu dzīvoklis ar kopējo platību 49,44 kv.m, 3.stāvā) 4944/218133 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas. Īpašniece: NataļjaNefjodova. Piedzinējs: AS GE Money Bank, 13.janvāra iela 3, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena - Ls 2100,00, kas nav apliekama ar PVN.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu, jāpiesaka savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2013.gada 25.novembrī plkst. 14.00 Bērzpils ielā 2, 2.stāvā, Balvos, ZTI birojā. Personām, kas vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā ZTI A.Kalniņas, reģ. Nr.11025911956, depozīta kontā Nr.LV63TREL9199011001000, Valsts kasē, kods TRELLV22, nodrošinājums 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma - Ls 210,00. Tālrunis uzziņām 64521195.


OP 2013/205.IZ24

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.81 zvērināts tiesu izpildītājs Rolands Veinbergs, prakses vieta: Tērbatas iela 14, Rīga, pārdod pirmajā izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder Andrim Bodniekam un Albertam Kārkliņam. Piedzinējs - AS "Rietumu banka", Vesetas 7, Rīga, LV-1013. Tiks izsolīts nekustamais īpašums, kas atrodas Muižas ielā 17, Ādažos, Ādažu nov., kadastra numurs 80440040188, reģistrēts Ādažu novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1233. Saskaņā ar sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja sniegto informāciju nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 80440040188, administratīvās ēkas ar kadastra apzīmējumu 80440040188001, nojumes ar kadastra apzīmējumu 80440040188002, metāla rezervuāra ar kadastra apzīmējumu 80440040188003 un metāla rezervuāra ar kadastra apzīmējumu 80440040188004. Nekustamā īpašuma novērtējums Ls 121 200.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pirmās izsoles sākumcena: Ls 121 200. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 2013.gada 25.novembrī plkst. 14.30 Rīgā, Tērbatas ielā 14. Personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, jāiemaksā zvērināta tiesu izpildītāja Rolanda Veinberga (reģ. Nr. LV14027012712) depozīta kontā Nr. LV32TREL9199064001000, Valsts kasē, kods: TRELLV2X, nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma.


OP 2013/205.IZ25

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.81 zvērināts tiesu izpildītājs Rolands Veinbergs, prakses vieta: Tērbatas iela 14, Rīga, pārdod pirmajā izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder Annai Tulinskai. Piedzinējs - DzĪKS "Svēteļa ligzda", Stirnu iela 1-50, Rīga, LV-1035. Tiks izsolīts nekustamais īpašums - 2/209 domājamās daļas no neapdzīvojamās telpas Nr.109 un pie tās piederošās 25044/93164 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala, kas atrodas Stirnu ielā 1-109, Rīgā (individuālas lietošanas tiesības uz stāvvietu Nr. 39.), reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000091615109. Nekustamā īpašuma novērtējums Ls 2000.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pirmās izsoles sākumcena: Ls 2000. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 2013.gada 25.novembrī plkst. 15.30 Rīgā, Tērbatas ielā 14. Personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, jāiemaksā zvērināta tiesu izpildītāja Rolanda Veinberga (reģ. Nr. LV14027012712) depozīta kontā Nr.LV32TREL9199064001000, Valsts kasē, kods: TRELLV2X, nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma.


OP 2013/205.IZ26

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.51 zvērināts tiesu izpildītājs Sandis Tomsons, prakses vieta: Rīga, Tērbatas iela 42/44-10, pārdod pirmajā izsolē Kristapam Builim piederošo nekustamo īpašumu - dzīvokli Nr.13, kopējā platība 82,6 m2, un 826/58612 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, zemes (kadastra numurs 8044 011 0194), kas atrodas Krastupes ielā 8, Ādažos, Ādažu nov., kadastra Nr.8044 900 1781, (Kristapa Buļa lietošanā viena vieglā pasažieru automobiļa stāvvieta Nr.13 un viena palīgtelpa pagrabā Nr.13, autostāvvietas izvietojuma plāns un ēkas pagrabstāva plāns pievienoti pirkuma līgumam kā pielikumi Nr.1 un Nr.2). Piedzinējs: AS "SEB banka", Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads. Nekustamā īpašuma novērtējums (piespiedu pārdošanas vērtība) Ls 21 800.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsoles sākumcena saskaņā ar CPL 607.1 p. Ls 21 800 (EUR 31 018,61). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājums Ls 2180 apmērā zvērināta tiesu izpildītāja Sanda Tomsona, reģ. Nr.05057210029, depozīta kontā: Valsts kase, kods TRELLV22, konta Nr. LV68TREL9199040001000. Izsole notiks 2013.gada 22.novembrī plkst. 11.00 Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja S.Tomsona prakses vietā Rīgā, Tērbatas ielā 42/44-10. Tālr. uzziņām 67312401.


OP 2013/205.IZ27

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.83 ZTI Jānis Jonas, prakses vieta: Blaumaņa iela 5A-5, Rīga, pārdod izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder Jevgenijam Zaharovam. Piedzinējs: SIA "Vangažu namsaimieks". Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma, kopējā platība 42,40 kv.m, adrese: Siguldas iela 2-34, Vangaži, Inčukalna novads. Nekustamais īpašums reģistrēts Vangažu pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.10000026050034 ar kadastra Nr. 80179001309. Otrās izsoles sākuma cena Ls 3300. Nekustamā īpašuma cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 22.11.2013. plkst. 12.30 Brīvības ielā 68-15, Rīgā. Pretendentiem līdz izsoles dienai zvērināta tiesu izpildītāja Jāņa Jonas, reģ. Nr.15108111506, depozīta kontā LV79TREL9199065001000, Valsts kasē, SWIFT TRELLV22, jāiemaksā 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma, t.i., 440 LVL. Tālr. uzziņām 67220166.


OP 2013/205.IZ28

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.83 ZTI Jānis Jonas, prakses vieta: Blaumaņa iela 5A-5, Rīga, pārdod izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder Andrim Feldmanim. Piedzinējs: SIA "Radikāls trests". Nekustamais īpašums sastāv no piederošās ½ domājamās daļas no nekustamā īpašuma Zīļu ielā 5, Baldonē, Baldones novadā, kurš ietver zemes gabalu 1372 kv.m platībā, uz kura atrodas ekspluatācijā nenodota dzīvojamā ēka un divas palīgceltnes. Nekustamais īpašums reģistrēts Baldones pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.853 ar kadastra numuru 8005 001 2201. Otrās izsoles sākuma cena Ls 12 075. Nekustamā īpašuma cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 22.11.2013. plkst. 13.00 Brīvības ielā 68-15, Rīgā. Pretendentiem līdz izsoles dienai zvērināta tiesu izpildītāja Jāņa Jonas, reģ. Nr.15108111506, depozīta kontā LV79TREL9199065001000, Valsts kasē, SWIFT TRELLV22, jāiemaksā 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma, t.i., 1610 LVL. Tālr. uzziņām 67220166.


OP 2013/205.IZ29

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.83 ZTI Jānis Jonas, prakses vieta: Blaumaņa iela 5A-5, Rīga, pārdod pirmajā izsolē kustamo mantu - kapitāldaļas, kuras pieder Postma Poelman Tjitze Jan. Tiek pārdotas pirmajā izsolē SIA "CCF Global", vienotais reģistrācijas Nr. 40103512074, Postma Poelman Tjitze Jan piederošās 1000 par 1.00 LVL daļas. Kapitāldaļu novērtējuma sākuma cena Ls 1000. Kustamās mantas cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Otrā izsole notiks 31.10.2013. plkst. 13.00 Brīvības ielā 68-15, Rīgā. Pretendentiem līdz izsoles dienai zvērināta tiesu izpildītāja Jāņa Jonas, reģ. Nr.15108111506, depozīta kontā LV79TREL9199065001000, Valsts kasē, SWIFT TRELLV22, jāiemaksā 10% nodrošinājums no novērtējuma. Tālr. uzziņām 67220166.


OP 2013/205.IZ30

Nekustamā īpašuma izsole

Maksātnespējīgās fiziskās personas Anitas Kostigovas maksātnespējas procesa administratore Māra Beķere, prakses vieta: Dzirnieku iela 16, Mārupe, Mārupes novads, LV- 2167, pārdod pirmajā izsolē ar augšupejošu soli Anitas Kostigovas nekustamo īpašumu ar šādiem noteikumiem: izsolāmais īpašums - ½ domājamā daļa no nekustamā īpašuma Ķiršu iela 14, Gulbene, Gulbenes novads, kadastra Nr. 5001 007 0084, kas sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 773 kv.m un uz tā esošām ēkām, turpmāk - īpašums. Hipotekārais kreditors - AS "Swedbank". Īpašuma novērtējums/izsoles sākumcena - LVL 1100 (izsoles sākumcena un nosolītā summa netiek aplikta ar pievienotās vērtības nodokli). Izsoles nodrošinājums - LVL 110. Īpašuma izsole notiks 2013.gada 25.novembrī plkst. 11.00 Dzirnieku ielā 16 (3.stāvā), Mārupē, Mārupes novadā. Pretendentiem, kas vēlas kļūt par izsoles dalībniekiem, jāiemaksā līdz izsolei nodrošinājums maksātnespējas procesa administratores Māras Beķeres (reģ.Nr. 06117610302), norēķinu kontā AS Swedbank, konta Nr. LV88HABA0551036590907. Visām personām, kurām uz īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā un administratorei līdz izsoles dienai. Tālrunis uzziņām 67668361.


OP 2013/205.IZ31

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 108. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sniedze Upīte Pulkveža O.Kalpaka ielā 16-403, Jelgavā, paziņo, ka 2013. gada 26. novembrī plkst. 9.00 tiek rīkota otrā izsole Aldim Ozolam piederošajam nekustamajam īpašumam - ½ domājamās daļas no nekustamā īpašuma Dārza ielā 7-9, Nākotnē, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā. Kadastra Nr. 5452 900 0340. Kopīpašuma pilns sastāvs: četristabu dzīvoklis, kas izvietots specprojekta daudzdzīvokļu ēkas 3. stāvā, kopējā platība 102,4.kv.m, pie dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma 1008/12626 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes. Īpašuma novērtējums - Ls 3050. Izsoles sākumcena - Ls 2287,50. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Piedzinēji: Anita Ozola; Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija; Viktors Ungurs.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāiemaksā nodrošinājuma summa Ls 305 apmērā tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes, reģ. Nr. LV12037810014, depozīta kontā Nr.LV81TREL9199096001000, Valsts kasē, kods TRELLV22. Izsole notiks zvērinātas tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes prakses vietā Pulkveža O.Kalpaka ielā 16, 4.stāvā, 403. kabinetā, Jelgavā. Uzziņas pa tālr. 63026030, 26468787.


OP 2013/205.IZ32

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 108. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sniedze Upīte Pulkveža O.Kalpaka ielā 16-403, Jelgavā, paziņo, ka 2013.gada 26. novembrī plkst. 10.00 tiek rīkota otrā labprātīgā izsole Aigaram Asarim piederošajam nekustamajam īpašumam - Kastaņu iela 4-12, Bērvircava, Sesavas pagasts, Jelgavas novads. Kadastra Nr. 5474 900 0133.

Nekustamā īpašuma labprātīgas pārdošanas izsolē tiesas ceļā pārdošanas nosacījumi.

1.1. Nekustamā īpašuma sastāvs. Dzīvokļa īpašums Nr.12, kopējā platību 75,2 kv.m un 697/12923 kopīpašuma domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas, zemes (kadastra numurs 5474 007 0267), kas atrodas Kastaņu ielā 4, Bērvircavā, Sesavas pag., Jelgavas nov., ierakstīts Sesavas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 314 12, kadastra Nr. 5474 900 0133.

2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi un ieķīlājumi.

2.1. Noteikts aizliegums bez akciju sabiedrības "HANSABANKA", nodokļu maksātāja kods 40003074764, rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2007.gada 20.februāra hipotēkas līgums Nr.07-020936-PK/1.

2.2. Nostiprināta hipotēka. Aizdevuma summa - LVL 19 295,00. Procentu likme: aizdevuma līguma Nr.07-020936-PK I daļas 1.sadaļā "Pamatnoteikumi" 1.6. un 1.9.punktā noteiktā procentu likme. Līgumsods: 0,16% no nokavētās summas par katru nokavēto dienu; 5% no aizdevuma. Samaksas termiņš - līdz nodrošināto saistību pilnīgai izpildei. Kreditors: akciju sabiedrība "HANSABANKA", nodokļu maksātāja kods 40003074764. Pamats: 2007.gada 20.februāra aizdevuma līgums Nr.07-020936-PK, 2007.gada 20.februāra hipotēkas līgums Nr.07-020936-PK/1. Nodrošinātais prasījums LVL 27 013,00.

3. Izsoles sākumcena - LVL 3150 (trīs tūkstoši viens simts piecdesmit latu).

4. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība. Nosolītā augstākā cena, pievienotās vērtības nodoklis, ja izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, kā arī Civilprocesa likuma 34.panta pirmās daļas 13.punktā noteiktā valsts nodeva par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda, pircējam (izsoles uzvarētājam) jāsamaksā viena mēneša laikā no izsoles dienas, pārskaitot visus maksājumus uz zvērināta tiesu izpildītāja norādīto depozīta kontu.

5. Nav tādu tiesību nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieks Aigars Asaris patur sev.

6. Izsole ir uzskatāma par nenotikušu, ja:

6.1. izsolē nav ieradies neviens solītājs;

6.2. neviens no tiem, kas ieradušies izsolē, nepārsola sākumcenu;

6.3. pircējs noteiktā termiņā nesamaksā visu summu, par kuru viņš nopircis nekustamo īpašumu.

7. Nenotikušas izsoles sekas:

7.1. ja izsole ir atzīta par nenotikušu, katram kreditoram vai parādnieka līdzīpašniekam, kā arī izsolē pārsolītajam solītājam ir tiesības divu nedēļu laikā no tiesu izpildītāja uzaicinājuma nosūtīšanas dienas paziņot tiesu izpildītājam par nekustamā īpašuma paturēšanu sev;

7.2. persona, kas patur sev nekustamo īpašumu, viena mēneša laikā iemaksā zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā pirkuma summu vai izmanto Civilprocesa likuma 612.pantā paredzētās tiesības;

7.3. ja pirmajā izsolē nekustamais īpašums nav pārdots, tad zvērināts tiesu izpildītājs pēc hipotekārā kreditora lūguma rīko otro izsoli, otrās izsoles sākumcenu nosakot atbilstoši Civilprocesa likuma 616.panta noteikumiem.

8. Citi pārdošanas nosacījumi:

8.1. izsoles izziņošana un nekustamā īpašuma pārdošana notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu;

8.2. izsole ir atklāta un notiek ar vairāksolīšanu;

8.3. maksāšanas līdzeklis izsolē - Latvijas lati;

8.4. pretendentam, kurš vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai ir jāiemaksā izsoles nodrošinājums 10% (desmit procenti) no izsoles sākumcenas zvērināta tiesu izpildītāja norādītajā depozīta kontā;

8.5. izsole notiek ar augšupejošu soli - ne mazāku par vienu procentu no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas;

8.6. izsole atzīstama par notikušu arī tad, ja uz izsoli ieradies tikai viens pircējs, kurš pārsola izsoles sākumcenu;

8.7. vairāksolītājam tā samaksātais izsoles nodrošinājums tiek ieskaitīts nekustamā īpašuma pirkuma maksā;

8.8. izsoles akta apstiprināšana notiek Civilprocesa likuma 613.pantā paredzētajā kārtībā;

8.9. ja pretendents (vairāksolītājs), nosolīdams augstāko cenu, nesamaksā to saskaņā ar Civilprocesa likuma 611.pantu, tad pretendents (vairāksolītājs) zaudē tiesības uz izsoles nodrošinājumu, un tas viņam netiek atgriezts, un iemaksātais nodrošinājums tiek pievienots pie kopējās par īpašumu saņemtās summas.

9. Prasījumi, kas nodrošināti ar hipotēkām, apmierināmi secīguma kārtībā - vispirms apmierināms tas prasījums, kas agrāk ierakstīts zemesgrāmatā, ja šī agrākā prasījuma kreditors nav piešķīris pirmtiesības citam, vēlāk zemesgrāmatā ierakstītam prasījumam.

Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes, reģ. Nr. 12037810014, depozīta konts nodrošinājuma maksas ieskaitam Nr.LV81TREL9199096001000, Valsts kasē, kods TRELLV22. Uzziņas pa tālr. 63026030, 26468787.


OP 2013/205.IZ33

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 108. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sniedze Upīte Pulkveža O.Kalpaka ielā 16-403, Jelgavā, paziņo, ka 2013. gada 26. novembrī plkst. 9.30 tiek rīkota otrā labprātīgā izsole Lanai Kričalo piederošajam nekustamajam īpašumam - Dārza iela 1-5, Bauska, Bauskas novads. Kadastra Nr. 4001 900 0437.

Nekustamā īpašuma labprātīgas pārdošanas izsolē tiesas ceļā pārdošanas nosacījumi.

1. Nekustamā īpašuma sastāvs.

1.1. Dzīvokļa īpašums Nr. 5, platība 41,2 kv.m. Pie dzīvokļa īpašuma piederošā kopīpašuma domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas un zemes 412/5318 un šķūņa 74/1232, kas atrodas Dārza ielā 1, Bauskā, Bauskas novadā, Latvijā, un ir ierakstīts Bauskas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.681 5, kadastra numurs 4001 900 0437.

2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi.

2.1. Noteikts aizliegums bez "Swedbank" AS (iepriekšējais nosaukums - akciju sabiedrība "HANSABANKA"), nodokļu maksātāja kods 40003074764, rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2008.gada 6. augusta hipotēkas līgums Nr. 08-095926-PK/1.

3. Nekustamā īpašuma ieķīlājumi.

3.1. Nostiprināta hipotēka. Aizdevuma summa - LVL 14 498,85. Procentu likme: 1) aizdevuma līguma Nr. 08-095926-PK I daļas 1. sadaļā "Pamatnoteikumi" 1.6. un II daļas 3.5. punktā noteiktā procentu likme. Līgumsods: 1) 0,16% no nokavētās summas par katru nokavēto dienu, 2) 5% no aizdevuma. Procentu un līgumsoda samaksas termiņš - līdz nodrošināto saistību pilnīgai izpildei. Kreditors: "Swedbank" AS (iepriekšējais nosaukums - akciju sabiedrība "HANSABANKA"), nodokļu maksātāja kods 40003074764. Pamats: 2008.gada 6. augusta hipotēkas līgums Nr. 08-095926-PK, 2008.gada 6. augusta hipotēkas līgums Nr. 08-095926-PK/1. Nodrošināmā prasījuma summa: LVL 20 298,00.

4. Izsoles sākumcena - LVL 4800,00(četri tūkstoši astoņi simti lati un 00 santīmi).

5. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība.

5.1. Nosolītā augstākā cena, pievienotās vērtības nodoklis, ja izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, kā arī Civilprocesa likuma 34.panta pirmās daļas 13.punktā noteiktā valsts nodeva par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda, pircējam (izsoles uzvarētājam) jāsamaksā viena mēneša laikā no izsoles dienas, pārskaitot visu summu, kas no viņa pienākas uz zvērināta tiesu izpildītāja norādīto depozīta kontu.

6. Tiesības nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieki patur sev.

Nav tādu tiesību nekustamajā īpašumā, kuras īpašniece Lana Kričalo patur sev.

7. Citi pārdošanas noteikumi:

7.1. izsoles izziņošana notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu;

7.2. izsole ir atklāta un notiek ar vairāksolīšanu;

7.3. maksāšanas līdzeklis izsolē - Latvijas lati;

7.4. pretendentam, kurš vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai ir jāiemaksā izsoles nodrošinājums 10% (desmit procenti) no izsoles sākumcenas zvērināta tiesu izpildītāja norādītajā depozīta kontā;

7.5. izsole notiek ar augšupejošu soli - ne mazāku par vienu procentu no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas;

7.6. izsole atzīstama par notikušu arī tad, ja uz izsoli ieradies tikai viens pircējs, kurš pārsola izsoles sākumcenu;

7.7. vairāksolītājam tā samaksātais izsoles nodrošinājums tiek ieskaitīts nekustamā īpašuma pirkuma maksā;

7.8. izsoles akta apstiprināšana notiek Civilprocesa likuma 613.pantā paredzētajā kārtībā;

7.9. ja pretendents (vairāksolītājs), nosolīdams augstāko cenu, nesamaksā šo noteikumu 5.1.punktā noteiktajā kārtībā visu no viņa pienākošos summu, tad pretendents (vairāksolītājs) zaudē tiesības uz izsoles nodrošinājumu, un tas viņam netiek atgriezts, un iemaksātais nodrošinājums tiek pievienots pie kopējās par īpašumu saņemtās summas.

8. Nenotikusi izsole.

8.1. Izsole uzskatāma par nenotikušu, ja:

8.1.1. izsolē nav ieradies neviens solītājs;

8.1.2. neviens no tiem, kas ieradušies izsolē, nepārsola sākumcenu;

8.1.3. pircējs, kurš nosolījis augstāko cenu, noteiktā termiņā nesamaksā visu summu, kas no viņa pienākas.

9. Nenotikušas izsoles sekas.

9.1. Ja izsole atzīta par nenotikušu Civilprocesa likuma 614.panta pirmās daļas 1. un 2.punktā (šo noteikumu 8.1.1.un 8.1.2.punktā) paredzēto iemeslu dēļ, tiesu izpildītājs nekavējoties paziņo par to visiem kreditoriem un parādnieka līdzīpašniekiem, uzaicinot viņus paturēt nekustamo īpašumu sev par nenotikušās izsoles sākumcenu. Katram kreditoram un parādnieka līdzīpašniekam ir tiesības divu nedēļu laikā no tiesu izpildītāja uzaicinājuma nosūtīšanas dienas paziņot tiesu izpildītājam par nekustamā īpašuma paturēšanu sev.

9.2. Ja izsole atzīta par nenotikušu Civilprocesa likuma 614.panta pirmās daļas 3.punktā (šo noteikumu 8.1.3.punktā) paredzētā iemesla dēļ, tiesu izpildītājs nekavējoties paziņo par to pēdējam pārsolītajam solītājam, uzaicinot viņu paturēt nekustamo īpašumu par viņa solīto augstāko cenu. Pēdējam pārsolītajam solītājam ir tiesības divu nedēļu laikā no tiesu izpildītāja uzaicinājuma nosūtīšanas dienas paziņot tiesu izpildītājam par nekustamā īpašuma paturēšanu sev. Ja pēdējais pārsolītais solītājs nav likumā noteiktajā termiņā paziņojis par nekustamā īpašuma paturēšanu vai atteicies paturēt nekustamo īpašumu, katram kreditoram vai parādnieka līdzīpašniekam ir tiesības divu nedēļu laikā no tiesu izpildītāja uzaicinājuma nosūtīšanas dienas paziņot par nekustamā īpašuma paturēšanu sev par rīkotās izsoles sākumcenu.

9.3. Ja vairākas personas vēlas paturēt nekustamo īpašumu sev, rīkojama izsole, kurā piedalās šīs personas, turklāt solīšana sākas no nenotikušās izsoles sākumcenas. Par izsoles laiku un vietu tiesu izpildītājs personām, kuras vēlas paturēt nekustamo īpašumu sev, rakstveidā paziņo septiņas dienas iepriekš. Personas neierašanās uz izsoli tiek uzskatīta par atteikšanos no tiesībām piedalīties solīšanā. Ja uz izsoli ierodas viena persona, tā var paturēt sev nekustamo īpašumu par rīkotās izsoles sākumcenu. Ja uz izsoli neierodas neviens, tiesu izpildītājs nekavējoties izsludina otru izsoli.

9.4. Persona, kas patur sev nekustamo īpašumu, viena mēneša laikā iemaksā tiesu izpildītāja depozīta kontā Civilprocesa likuma 34.panta pirmās daļas 13.punktā noteikto valsts nodevu par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda, kā arī šo noteikumu 9.1., 9.2., vai 9.3.punktos norādīto summu un pievienotās vērtības nodokli, ja izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, atbilstoši tiesu izpildītāja sastādītajam aprēķinam (Civilprocesa likuma 631.panta trešā daļa) un ņemot vērā Civilprocesa likuma 612.panta noteikumus.

9.5. Pēc šo noteikumu 9.4. punktā minētās summas samaksas tiesu izpildītājs iesniedz apgabaltiesā, kuras darbības teritorijā atrodas nekustamais īpašums, pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz nosolītāja, līdzīpašnieka vai kreditora vārda un par zemesgrāmatā ierakstīto parādu dzēšanu (Civilprocesa likuma 613.pants).

9.6. Ja neviens nav pieteicies paturēt nekustamo īpašumu sev, rīkojama otrā izsole.

Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes, reģ. Nr. 12037810014, depozīta konts nodrošinājuma maksas ieskaitam Nr.LV81TREL9199096001000, Valsts kasē, kods TRELLV22. Izsole notiks zvērinātas tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes prakses vietā Pulkveža O. Kalpaka ielā 16, 4.stāvā, 403. kabinetā, Jelgavā. Uzziņas pa tālr. 63026030, 26468787.


OP 2013/205.IZ34

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 108. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sniedze Upīte Pulkveža O. Kalpaka ielā 16-403, Jelgavā, paziņo, ka 2013.gada 26. novembrī plkst. 10.30 tiek rīkota otrā labprātīgā izsole Jānim Bonātam piederošajam nekustamajam īpašumam "Kalnnoras", Rundāles pagasts, Rundāles novads. Kadastra Nr. 4076 007 0032.

Nekustamā īpašuma labprātīgas pārdošanas izsolē tiesas ceļā pārdošanas nosacījumi.

1. Nekustamā īpašuma sastāvs.

1.1. Nekustamais īpašums - "Kalnnoras", Rundāles pag., Rundāles nov., kadastra numurs 4076 007 0032, kas pieder Jānim Bonātam, kas ierakstīts Rundāles pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.400, sastāv no zemesgabala ar kopējo platību - 2,44 ha.

2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi.

2.1. Atzīme - noteikts aizliegums bez akciju sabiedrības "HANSABANKA", nodokļu maksātāja kods 40003074764, rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2006. gada 20. oktobra hipotēkas līgums Nr.06-121327-PK/1.

2.2. Atzīme-010201-ūdensteces Kaucis aizsargjosla - 1,61 ha.

2.3. Atzīme-020305-aizsargjosla gar autoceļu Dobele-Bauska - 0,31 ha.

2.4. Atzīme-020401-aizsargjosla gar pazemes kabeļu telekomunikāciju līniju.

3. Nekustamā īpašuma ieķīlājumi.

3.1. Nostiprināta hipotēka. Aizdevuma summa - LVL 20 029,91. Procentu likme: 1) 3 mēnešu EURIBOR + 2,6% gadā; 2) nokavējuma procenti - 0,16% dienā. Līgumsods: 1) 0,16% no nokavētās summas par katru nokavēto dienu; 2) līgumsods - 5% no aizdevuma. Samaksas termiņš - līdz nodrošināto saistību pilnīgai izpildei. Kreditors: akciju sabiedrība "HANSABANKA", nodokļu maksātāja kods 40003074764. Pamats: 2006. gada 20. oktobra aizdevuma līgums Nr.06-121327-PK, 2006. gada 20. oktobra hipotēkas līgums Nr.06-121327-PK/1.

Nodrošinātais prasījums (summa latos) - LVL 28 042,00.

4. Izsoles sākumcena - LVL 2175 (divi tūkstoši viens simts septiņdesmit pieci Latvijas valsts lati).

5. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība:

5.1. nosolītā augstākā cena, pievienotās vērtības nodoklis, ja izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, kā arī Civilprocesa likuma 34.panta pirmās daļas 13.punktā noteiktā valsts nodeva par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda, pircējam (izsoles uzvarētājam) jāsamaksā viena mēneša laikā no izsoles dienas, pārskaitot visu summu, kas no viņa pienākas uz zvērināta tiesu izpildītāja norādīto depozīta kontu.

6. Tiesības nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieki patur sev:

6.1. nekustamā īpašuma īpašnieks Jānis Bonāts nepatur sev nekādas tiesības.

7. Citi pārdošanas noteikumi:

7.1. izsoles izziņošana notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu;

7.2. izsole ir atklāta un notiek ar vairāksolīšanu;

7.3. maksāšanas līdzeklis izsolē - Latvijas lati;

7.4. pretendentam, kurš vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai ir jāiemaksā izsoles nodrošinājums 10% (desmit procenti) no izsoles sākumcenas zvērināta tiesu izpildītāja norādītajā depozīta kontā;

7.5. izsole notiek ar augšupejošu soli - ne mazāku par vienu procentu un ne lielāku par desmit procentiem no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas;

7.6. izsole atzīstama par notikušu arī tad, ja uz izsoli ieradies tikai viens pircējs, kurš pārsola izsoles sākumcenu;

7.7. vairāksolītājam tā samaksātais izsoles nodrošinājums tiek ieskaitīts nekustamā īpašuma pirkuma maksā, pārējiem izsoles dalībniekiem iemaksāto nodrošinājumu pēc izsoles izsniedz atpakaļ;

7.8. izsoles akta apstiprināšana notiek Civilprocesa likuma 399. un 613.pantā paredzētajā kārtībā;

7.9. ja pretendents (vairāksolītājs), nosolīdams augstāko cenu, nesamaksā visu summu, kas no viņa pienākas, noteiktā termiņā šo noteikumu 5.1.punktā noteiktajā kārtībā, tad pretendents (vairāksolītājs) zaudē tiesības uz izsoles nodrošinājumu, un tas viņam netiek atgriezts, un iemaksātais nodrošinājums tiek pievienots pie kopējās par īpašumu saņemtās summas.

7.10. Izsole uzskatāma par nenotikušu saskaņā ar Civilprocesa likuma 614.panta noteikumiem. Šādā gadījumā ir piemērojamas Civilprocesa likuma 615.pantā noteiktās nenotikušas izsoles sekas.

8. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes, reģ. Nr. 12037810014, depozīta konts nodrošinājuma maksas ieskaitam Nr.LV81TREL9199096001000, Valsts kasē, kods TRELLV22. Izsole notiks zvērinātas tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes prakses vietā Pulkveža O.Kalpaka ielā 16, 4.stāvā, 403. kabinetā, Jelgavā. Uzziņas pa tālr. 63026030, 26468787.


OP 2013/205.IZ35

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 108. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sniedze Upīte Pulkveža O.Kalpaka ielā 16-403, Jelgavā, paziņo, ka 2013.gada 26. novembrī plkst. 11.00 tiek rīkota otrā labprātīgā izsole Jevgēnijam Zubovam piederošajam nekustamajam īpašumam - Meiju ceļš 35A-35, Jēkabpils. Kadastra Nr. 0900 902 5421.

Nekustamā īpašuma labprātīgas pārdošanas izsolē tiesas ceļā pārdošanas nosacījumi.

1. Nekustamā īpašuma sastāvs. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr.35, platība 51,6 kv.m, un kopīpašuma 501/45568 domājamās daļas, adrese: Meiju ceļš 35A-35, Jelgava, reģistrēts Jelgavas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.3448 35 , kadastra numurs 0900 902 5421.

2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi un ieķīlājumi.

2.1. Noteikts aizliegums bez "Swedbank" AS, nodokļu maksātāja kods 40003074764, rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2012. gada 14.februāra hipotekārā aizdevuma cesijas līgums Nr.EMR-4779.

2.2. Nostiprināta hipotēka, aizdevuma summa LVL 37 951,00. Procentu likme: mainīga, noteikta saskaņā ar aizdevuma līguma EMR-4779 (ar hipotēku) 4.daļu. Līgumsods: 14 dienas pēc samaksas termiņa - 50 eiro; 30 dienas pēc samaksas termiņa - nokavējuma procenti, kas ir par 5% vairāk nekā attiecīgajā laikā noteiktā aizdevuma gada procentu likme.

Samaksas termiņš: - līgumsodam - saskaņā ar aizdevuma līguma 6.daļu, aizdevumam un procentiem - ikmēneša aizdevuma maksājumi saskaņā ar aizdevuma līgumu, ar pilnīgas atmaksas termiņu 2037.gada 1.augustā. Kreditors: ASV bezpeļņas sabiedrība "Baltijas Amerikas uzņēmējdarbības fonds", nodokļu maksātāja kods 40006004400. Pamats: 2007.gada 9.jūlija aizdevuma līgums Nr.EMR-4779, ar hipotēku.

2.3. Grozīts 1. un 2.iedaļas ieraksts Nr.2.1. (žurnāla Nr.300002150515, 13.07.2007.) - cedēta prasījuma tiesība. Cedents: ASV bezpeļņas sabiedrība "Baltijas Amerikas uzņēmējdarbības fonds", nodokļu maksātāja kods 40006004400. Cesionārs: "Allied Irish Banks, p.l.c.", Īrijā reģistrēta akciju sabiedrība, reģistrācijas Nr.24173. Pamats: 2008.gada 1.februāra prasījumu cesijas līgums Nr.143.

2.4. Grozīts 1. un 2. iedaļas ieraksts Nr.2.1 (žurnāla Nr.300002150515, 13.07.2007.) - cedēta prasījuma tiesība. Cedents: Allied Irish Banks, p.l.c., Īrijā reģistrēta akciju sabiedrība, reģistrācijas Nr.24173. Cesionārs: "Swedbank" AS, nodokļu maksātāja kods 40003074764. Pamats: 2012.gada 14.februāra hipotekārā aizdevuma cesijas līgums Nr.EMR-4779. Maksimālais nodrošinātais prasījums - LVL 41 747,00.

3. Izsoles sākumcena - LVL 4650,00 (četri tūkstoši seši simti piecdesmit lati).

4. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība. Nosolītā augstākā cena, pievienotās vērtības nodoklis, ja izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, kā arī Civilprocesa likuma 34.panta pirmās daļas 13.punktā noteiktā valsts nodeva par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda, pircējam (izsoles uzvarētājam) jāsamaksā viena mēneša laikā no izsoles dienas, pārskaitot visus maksājumus uz zvērināta tiesu izpildītāja norādīto depozīta kontu.

5. Nav tādu tiesību nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieks Jevgēnijs Zubovs patur sev.

6. Izsole ir uzskatāma par nenotikušu, ja:

6.1. izsolē nav ieradies neviens solītājs;

6.2. neviens no tiem, kas ieradušies izsolē, nepārsola sākumcenu;

6.3. pircējs noteiktā termiņā nesamaksā visu summu, par kuru viņš nopircis nekustamo īpašumu.

7. Nenotikušas izsoles sekas.

7.1. Ja izsole ir atzīta par nenotikušu, katram kreditoram vai parādnieka līdzīpašniekam, kā arī izsolē pārsolītam pircējam ir tiesības divu nedēļu laikā no nenotikušās izsoles dienas paziņot zvērinātam tiesu izpildītājam par nekustamā īpašuma paturēšanu sev.

7.2. Persona, kas patur sev nekustamo īpašumu, viena mēneša laikā iemaksā zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā pirkuma summu vai izmanto Civilprocesa likuma 612.pantā paredzētās tiesības.

7.3. Ja pirmajā izsolē nekustamais īpašums nav pārdots, tad zvērināts tiesu izpildītājs pēc hipotekārā kreditora lūguma rīko otro izsoli, otrās izsoles sākumcenu nosakot atbilstoši Civilprocesa likuma 616.panta noteikumiem.

8. Citi pārdošanas nosacījumi:

8.1. izsoles izziņošana un nekustamā īpašuma pārdošana notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu;

8.2. izsole ir atklāta un notiek ar vairāksolīšanu;

8.3. maksāšanas līdzeklis izsolē - Latvijas lati;

8.4. pretendentam, kurš vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai ir jāiemaksā izsoles nodrošinājums 10% (desmit procenti) no izsoles sākumcenas zvērināta tiesu izpildītāja norādītajā depozīta kontā;

8.5. izsole notiek ar augšupejošu soli - ne mazāku par vienu procentu no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas;

8.6. izsole atzīstama par notikušu arī tad, ja uz izsoli ieradies tikai viens pircējs, kurš pārsola izsoles sākumcenu;

8.7. vairāksolītājam tā samaksātais izsoles nodrošinājums tiek ieskaitīts nekustamā īpašuma pirkuma maksā;

8.8. izsoles akta apstiprināšana notiek Civilprocesa likuma 613.pantā paredzētajā kārtībā;

8.9. ja pretendents (vairāksolītājs), nosolīdams augstāko cenu, nesamaksā to saskaņā ar Civilprocesa likuma 611.pantu, tad pretendents (vairāksolītājs) zaudē tiesības uz izsoles nodrošinājumu, un tas viņam netiek atgriezts, un iemaksātais nodrošinājums tiek pievienots pie kopējās par īpašumu saņemtās summas.

Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes, reģ. Nr. 12037810014, depozīta konts nodrošinājuma maksas ieskaitam Nr.LV81TREL9199096001000, Valsts kasē, kods TRELLV22. Izsole notiks zvērinātas tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes prakses vietā Pulkveža O.Kalpaka ielā 16, 4.stāvā, 403. kabinetā, Jelgavā. Uzziņas pa tālr. 63026030, 26468787.


OP 2013/205.IZ36

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 108. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sniedze Upīte Pulkveža O.Kalpaka ielā 16-403, Jelgavā, paziņo, ka 2013.gada 26. novembrī plkst. 11.30 tiek rīkota otrā labprātīgā izsole Anastasijai Lisicinai piederošajam nekustamajam īpašumam - Siliņu iela 29, Jēkabpils. Kadastra Nr. 5601 502 0803.

Nekustamā īpašuma labprātīgas pārdošanas izsolē tiesas ceļā pārdošanas nosacījumi.

1. Nekustamā īpašuma sastāvs un apgrūtinājumi.

1.1. Nekustamā īpašuma sastāvs.

Nekustamā īpašuma Siliņu ielā 29, Jēkabpilī, ierakstīts Jēkabpils pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000069776, kas pieder Anastasijai Lisicinai, sastāvs ir: ēku (būvju) nekustams īpašums, kas sastāv no jaunbūves - dzīvojamās mājas celtniecības stadijā (kadastra apzīmējums 5601 002 0883 001). Atzīme - ēka saistīta ar zemesgabalu Jēkabpils pilsēta, Siliņu iela 29, zemesgabala platība 592 kv.m, kadastra apzīmējums 5601 002 0883. Zemes īpašuma tiesības nav noskaidrotas.

1.2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi.

1.2.1. Noteikts aizliegums bez akciju sabiedrības "HANSABANKA", nodokļu maksātāja kods 40003074764, rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2006.gada 24.jūlija hipotēkas līgums Nr.06-079392-PK/1.

1.2.2. Noteikts aizliegums bez akciju sabiedrības "HANSABANKA", nodokļu maksātāja kods 40003074764, rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2007.gada 27.jūlija hipotēkas līgums Nr.07-089206-PK/1.

2. Ar hipotēkām nodrošināto prasījumu apmierināšanas kārtība.

2.1. Prasījumi, kas nodrošināti ar hipotēkām, apmierināmi secīguma kārtībā - vispirms apmierināms tas prasījums, kas agrāk ierakstīts zemesgrāmatā, ja šī agrākā prasījuma kreditors nav piešķīris pirmtiesības citam, vēlāk zemesgrāmatā ierakstītam prasījumam.

3. Nekustamā īpašuma ieķīlājumi.

3.1. Nostiprināta hipotēka, maksimālā nodrošinātā prasījuma summa LVL 11 217,00, tajā skaitā aizdevuma summa LVL 8012,00. Procentu likme: 1) 7,08% gadā; 2) nokavējuma procenti - 0,16% dienā. Līgumsods: 1) 0,16% no nokavētās summas par katru nokavēto dienu, 2) 5% no aizdevuma. Samaksas termiņš - līdz nodrošināto saistību pilnīgai izpildei. Kreditors: akciju sabiedrība "HANSABANKA", nodokļu maksātāja kods 40003074764. Pamats: 2006.gada 24.jūlija aizdevuma līgums Nr.06-079392-PK, 2006.gada 24.jūlija hipotēkas līgums Nr.06-079392-PK/1.

3.2. Nostiprināta hipotēka, maksimālā nodrošinātā prasījuma summa LVL 13 775,00, tajā skaitā aizdevuma summa LVL 9839,26. Procentu likme: 1) aizdevuma līguma Nr.07-089206-PK 1.daļas 1.sadaļā "Pamatnoteikumi" 1.6. un 2.daļas 4.3.punktā noteiktā procentu likme. Līgumsods: 1) 0,16% no nokavētās summas par katru nokavēto dienu; 2) 5% no aizdevuma. Samaksas termiņš: līdz nodrošināto saistību pilnīgai izpildei. Kreditors: akciju sabiedrība "HANSABANKA", nodokļu maksātāja kods 40003074764. Pamats: 2007.gada 27.jūlija aizdevuma līgums Nr.07-089206-PK, 2007.gada 27.jūlija hipotēkas līgums Nr.07-089206-PK/1.

4. Izsoles sākumcena un piespiedu pārdošanas vērtība - LVL 8550 (astoņi tūkstoši pieci simti piecdesmit lati). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

5. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība:

5.1. nosolītā augstākā cena, pievienotās vērtības nodoklis, ja izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, kā arī Civilprocesa likuma 34.panta pirmās daļas 13.punktā noteiktā valsts nodeva par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda, pircējam (izsoles uzvarētājam) jāsamaksā viena mēneša laikā no izsoles dienas, pārskaitot visu summu, kas no viņa pienākas uz zvērināta tiesu izpildītāja norādīto depozīta kontu.

6. Tiesības nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieks patur sev:

6.1. nekustamā īpašuma īpašniece Anastasija Lisicina nepatur sev nekādas tiesības.

7. Citi pārdošanas noteikumi:

7.1. izsoles izziņošana notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu;

7.2. izsole ir atklāta un notiek ar vairāksolīšanu;

7.3. maksāšanas līdzeklis izsolē - Latvijas lati;

7.4. pretendentam, kurš vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai ir jāiemaksā izsoles nodrošinājums 10% (desmit procenti) no izsoles sākumcenas zvērināta tiesu izpildītāja norādītajā depozīta kontā;

7.5. izsole notiek ar augšupejošu soli - ne mazāku par vienu procentu no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas;

7.6. izsole atzīstama par notikušu arī tad, ja uz izsoli ieradies tikai viens pircējs, kurš pārsola izsoles sākumcenu;

7.7. vairāksolītājam tā samaksātais izsoles nodrošinājums tiek ieskaitīts nekustamā īpašuma pirkuma maksā;

7.8. izsoles akta apstiprināšana notiek Civilprocesa likuma 613.pantā paredzētajā kārtībā;

7.9. ja pretendents (vairāksolītājs), nosolīdams augstāko cenu, nesamaksā to šo noteikumu 5.1.punktā noteiktajā kārtībā, tad pretendents (vairāksolītājs) zaudē tiesības uz izsoles nodrošinājumu un tas viņam netiek atgriezts, un iemaksātais nodrošinājums tiek pievienots pie kopējās par īpašumu saņemtās summas.

8. Nenotikusi izsole.

8.1. Izsole uzskatāma par nenotikušu, ja:

8.1.1. izsolē nav ieradies neviens solītājs;

8.1.2. neviens no tiem, kas ieradušies izsolē, nepārsola sākumcenu;

8.1.3. pircējs, kurš nosolījis augstāko cenu, noteiktā termiņā nesamaksā visu summu, kas no viņa pienākas.

9. Nenotikušas izsoles sekas.

9.1. Ja izsole ir atzīta par nenotikušu, katram kreditoram vai parādnieka līdzīpašniekam, kā arī izsolē pārsolītam pircējam ir tiesības divu nedēļu laikā no nenotikušās izsoles dienas paziņot zvērinātam tiesu izpildītājam par nekustamā īpašuma paturēšanu sev. Ja izsole atzīta par nenotikušu Civilprocesa likuma 614.panta pirmās daļas 1. un 2.punktā paredzēto iemeslu dēļ, minētās personas nekustamo īpašumu var paturēt sev par sākumcenu. Ja izsole atzīta par nenotikušu Civilprocesa likuma 614.panta pirmās daļas 3.punktā paredzētā iemesla dēļ, pārsolītais pircējs var paturēt ne kustamo īpašumu par viņa solīto augstāko cenu.

9.2. Ja vairākas personas saskaņā ar šo nosacījumu 9.1.punktu vēlas paturēt nekustamo īpašumu sev, rīkojama atkārtota pirmā izsole, kurā piedalās šīs personas, turklāt solīšana sākas no nenotikušās izsoles sākumcenas. Par izsoles laiku un vietu zvērināts tiesu izpildītājs personām, kuras vēlas paturēt nekustamo īpašumu sev, rakstveidā paziņo septiņas dienas iepriekš. Personas neierašanās uz izsoli tiek uzskatīta par tās atteikšanos no tiesībām paturēt šo nekustamo īpašumu sev. Ja uz izsoli ierodas viena persona, kura vēlas paturēt šo nekustamo īpašumu sev, šī persona var to paturēt sev par izsoles sākumcenu bez solīšanas. Ja uz izsoli neierodas neviens, zvērināts tiesu izpildītājs nekavējoties izsludina otro izsoli.

9.3. Persona, kas patur sev nekustamo īpašumu, viena mēneša laikā iemaksā tiesu izpildītāja depozīta kontā šo nosacījumu 9.1.punktā vai 9.2.punktā norādīto summu kopā ar Civilprocesa likuma 34.panta pirmās daļas 13.punktā noteikto valsts nodevu par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda, kā arī šā panta pirmajā, otrajā vai trešajā daļā norādīto summu un pievienotās vērtības nodokli, ja izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, atbilstoši tiesu izpildītāja sastādītajam aprēķinam (631.panta trešā daļa) un ņemot vērā Civilprocesa likuma 612.panta noteikumus.

9.4. Pēc šo nosacījumu 9.3.punktā minētās summas samaksas zvērināts tiesu izpildītājs iesniedz pieteikumu izsoles akta apstiprināšanai tiesā, kura pieņem lēmumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz pircēja, līdzīpašnieka vai kreditora vārda un zemesgrāmatā ierakstīto parādu dzēšanu (Civilprocesa likuma 613.pants).

9.5. ja pirmajā izsolē nekustamais īpašums nav pārdots, tad zvērināts tiesu izpildītājs pēc hipotekārā kreditora lūguma rīko otro izsoli, otrās izsoles sākumcenu nosakot atbilstoši Civilprocesa likuma 616.panta noteikumiem.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes, reģ. Nr. 12037810014, depozīta konts nodrošinājuma maksas ieskaitam Nr.LV81TREL9199096001000, Valsts kasē, kods TRELLV22. Izsole notiks zvērinātas tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes prakses vietā Pulkveža O. Kalpaka ielā 16, 4.stāvā, 403. kabinetā, Jelgavā. Uzziņas pa tālr. 63026030, 26468787.


OP 2013/205.IZ37

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 108. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sniedze Upīte Pulkveža O.Kalpaka ielā 16-403, Jelgavā, paziņo, ka 2013.gada 26. novembrī plkst. 13.00 tiek rīkota pirmā labprātīgā izsole Ingai Laipniecei piederošajam nekustamajam īpašumam - ½ domājamās daļas no nekustamā īpašuma Vecais ceļš 12, Jelgava. Kadastra Nr. 0900 036 0017.

Nekustamā īpašuma labprātīgas pārdošanas izsolē tiesas ceļā pārdošanas nosacījumi.

1. Nekustamā īpašuma sastāvs: 1/2 domājamā daļa no nekustamā īpašuma Vecais ceļš 12, Jelgava, reģistrēts Jelgavas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.998. Viss nekustamais īpašums sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 1099 kv.m. Uz zemesgabala atrodas dzīvojamā ēka: lit.1 (kadastra apzīmējums 0900 036 0017 001), palīgceltne (ar kadastra apzīmējumu 0900 036 0017 008). Noteikta kopīpašnieku nekustama īpašuma lietošanas kārtība. Pamats: 2006.gada 3.novembra nekustamā īpašuma koplietošanas līgums.

2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi un ieķīlājumi.

2.1. 1/2 domājamās daļas īpašniecei INGAI LAIPNIECEI, noteikts aizliegums bez ASV bezpeļņas sabiedrības "Baltijas Amerikas uzņēmējdarbības fonds", nodokļu maksātāja kods 40006004400, rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2007.gada 18.oktobra aizdevuma līgums Nr.EMR-7304 (ar hipotēku). (grozīts)

Grozīts.

2.2. Grozīt ierakstu Nr.3.1 (žurnāla Nr.300002274279, 23.10.2007.) un izteikt šādā redakcijā: 1/2 domājamās daļas īpašniecei INGAI LAIPNIECEI, noteikts aizliegums bez "Allied Irish Banks, p.l.c.", Īrijā reģistrēta akciju sabiedrība, reģistrācijas Nr.24173, rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2008.gada 1.februāra prasījumu cesijas līgums Nr.89.

2.3. Grozīt ierakstu Nr.3.1 (žurnāla Nr.300002274279, 23.10.2007.) un izteikt šādā redakcijā: 1/2 domājamās daļas īpašniecei INGAI LAIPNIECEI, noteikts aizliegums bez "Swedbank" AS, nodokļu maksātāja kods 40003074764, rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2012.gada 14.februāra hipotekārā aizdevuma cesijas līgums Nr.EMR-7304.

2.4. Nostiprināta hipotēka. Aizdevuma summa LVL 90 433,00. Procentu likme: mainīgā, noteikta saskaņā ar aizdevuma līguma Nr.EMR-7304 3.daļu. Līgumsods: 14 dienas pēc samaksas termiņa - 100 eiro; 30 dienas pēc samaksas termiņa - nokavējuma procenti, kas ir par 5% vairāk nekā attiecīgajā laikā noteiktā aizdevuma gada procentu likme. Procentu un līgumsoda samaksas termiņš: līgumsodam - saskaņā ar aizdevuma līguma 7.daļu; aizdevumam un procentiem - ikmēneša aizdevuma maksājumi saskaņā ar aizdevuma līgumu, ar pilnīgas atmaksas termiņu 2037.gada 1.decembrī. Kreditors: ASV bezpeļņas sabiedrība "Baltijas Amerikas uzņēmējdarbības fonds", nodokļu maksātāja kods 40006004400. Ķīlas devējs: INGA LAIPNIECE. Pamats: 2007.gada 18.oktobra aizdevuma līgums Nr.EMR-7304 (ar hipotēku). (grozīts)

2.5. Grozīts 1. un 2. iedaļas ieraksts Nr.2.1 (žurnāla Nr.300002274279, 23.10.2007.) - cedēta prasījuma tiesība. Cedents: ASV bezpeļņas sabiedrība "Baltijas Amerikas uzņēmējdarbības fonds", nodokļu maksātāja kods 40006004400. Cesionārs: "Allied Irish Banks, p.l.c.", nodokļu maksātāja kods 40003972795. Pamats: 2008.gada 1.februāra prasījumu cesijas līgums Nr.89.

2.6. Grozīts 1. un 2.iedaļas ieraksts Nr.2.1 (žurnāla Nr.300002274279, 23.10.2007.) - cedēta prasījuma tiesība. Cedents: Allied Irish Banks, p.l.c, Īrijā reģistrēta akciju sabiedrība, reģistrācijas Nr.24173. Cesionārs: "Swedbank" AS, nodokļu maksātāja kods 40003074764. Pamats: 2012.gada 14.februāra hipotekārā aizdevuma cesijas līgums Nr.EMR-7304.

3. Izsoles sākumcena - LVL 22 050 (divdesmit divi tūkstoši piecdesmit Latvijas valsts lati).

4. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība.

Nosolītā augstākā cena, pievienotās vērtības nodoklis, ja izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, kā arī Civilprocesa likuma 34.panta pirmās daļas 13.punktā noteiktā valsts nodeva par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda, pircējam (izsoles uzvarētājam) jāsamaksā viena mēneša laikā no izsoles dienas, pārskaitot visus maksājumus uz zvērināta tiesu izpildītāja norādīto depozīta kontu.

5. Nav tādu tiesību nekustamajā īpašumā, kuras īpašniece INGA LAIPNIECE patur sev.

Nekustamā īpašuma 1/2 domājamā daļa ir INGAS LAIPNIECES atsevišķa manta. Laulātais: ULDIS LAIPNIEKS. Pamats: 2007.gada 1.novembra vienošanās.

6. Izsole ir uzskatāma par nenotikušu, ja:

6.1. izsolē nav ieradies neviens solītājs;

6.2. neviens no tiem, kas ieradušies izsolē, nepārsola sākumcenu;

6.3. pircējs noteiktā termiņā nesamaksā visu summu, par kuru viņš nopircis nekustamo īpašumu.

7. Nenotikušas izsoles sekas:

7.1. ja izsole ir atzīta par nenotikušu, katram kreditoram vai parādnieka līdzīpašniekam, kā arī izsolē pārsolītam pircējam ir tiesības divu nedēļu laikā no nenotikušās izsoles dienas paziņot zvērinātam tiesu izpildītājam par nekustamā īpašuma paturēšanu sev;

7.2. persona, kas patur sev nekustamo īpašumu, viena mēneša laikā iemaksā zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā pirkuma summu vai izmanto Civilprocesa likuma 612.pantā paredzētās tiesības;

7.3. ja pirmajā izsolē nekustamais īpašums nav pārdots, tad zvērināts tiesu izpildītājs pēc hipotekārā kreditora lūguma rīko otro izsoli, otrās izsoles sākumcenu nosakot atbilstoši Civilprocesa likuma 616.panta noteikumiem.

8. Citi pārdošanas nosacījumi:

8.1. izsoles izziņošana un nekustamā īpašuma pārdošana notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu;

8.2. izsole ir atklāta un notiek ar vairāksolīšanu;

8.3. maksāšanas līdzeklis izsolē - Latvijas lati;

8.4. pretendentam, kurš vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai ir jāiemaksā izsoles nodrošinājums 10% (desmit procenti) no izsoles sākumcenas zvērināta tiesu izpildītāja norādītajā depozīta kontā;

8.5. izsole notiek ar augšupejošu soli - ne mazāku par vienu procentu no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas;

8.6. izsole atzīstama par notikušu arī tad, ja uz izsoli ieradies tikai viens pircējs, kurš pārsola izsoles sākumcenu;

8.7. vairāksolītājam tā samaksātais izsoles nodrošinājums tiek ieskaitīts nekustamā īpašuma pirkuma maksā;

8.8. izsoles akta apstiprināšana notiek Civilprocesa likuma 613.pantā paredzētajā kārtībā;

8.9. ja pretendents (vairāksolītājs), nosolīdams augstāko cenu, nesamaksā to saskaņā ar Civilprocesa likuma 611.pantu, tad pretendents (vairāksolītājs) zaudē tiesības uz izsoles nodrošinājumu, un tas viņam netiek atgriezts, un iemaksātais nodrošinājums tiek pievienots pie kopējās par īpašumu saņemtās summas.

Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes, reģ. Nr. 12037810014, depozīta konts nodrošinājuma maksas ieskaitam Nr.LV81TREL9199096001000, Valsts kasē, kods TRELLV22. Izsole notiks zvērinātas tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes prakses vietā Pulkveža O.Kalpaka ielā 16, 4.stāvā, 403. kabinetā, Jelgavā. Uzziņas pa tālr. 63026030, 26468787.


OP 2013/205.IZ38

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 108. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sniedze Upīte Pulkveža O.Kalpaka ielā 16-403, Jelgavā, paziņo, ka 2013.gada 26. novembrī plkst. 13.30 tiek rīkota pirmā labprātīgā izsole Alisei Grandānei piederošajam nekustamajam īpašumam - Satiksmes iela 49 - 94, Jelgava. Kadastra Nr. 0900 902 2880.

Nekustamā īpašuma labprātīgas pārdošanas izsolē tiesas ceļā pārdošanas nosacījumi.

1. Nekustamā īpašuma sastāvs.

1.1. Dzīvokļa īpašums Nr. 94 ar kopējo platību 35,2 kv.m. Kopīpašuma domājamā daļa (352/58192) no daudzdzīvokļu mājas. Atrodas Satiksmes ielā 49-94, Jelgavā, kadastra Nr.0900 902 2880, reģistrēts Jelgavas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.912 94. Pieder Alisei Grandānei.

2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi.

2.1. Atzīme - noteikts aizliegums bez ,,Swedbank'' AS (iepriekšējais nosaukums - akciju sabiedrība ,,HANSABANKA"), nodokļu maksātāja kods 40003074764, rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2005.gada 25.oktobra hipotēkas līgums Nr.05-114941-PK/1.

3. Nekustamā īpašuma ieķīlājumi.

3.1. Nostiprināta hipotēka. Aizdevuma summa - LVL 10 050,10. Procentu likme: 6 mēnešu EURIBOR+0% gadā, savukārt, sākot no 2006.gada 1.februāra, 6 mēnešu EURIBOR+1,7% gadā; nokavējuma procenti - 0,16% dienā. Līgumsods: 0,16% no nokavētās summas par katru nokavēto dienu, 5% no aizdevuma. Samaksas termiņš - līdz nodrošināto saistību pilnīgai izpildei. Kreditors: ,,Swedbank'' AS (iepriekšējais nosaukums - akciju sabiedrība ,,HANSABANKA"), nodokļu maksātāja kods 40003074764. Pamats: 2005.gada 25.oktobra aizdevuma līgums Nr.05-114941-PK, 2005.gada 25.oktobra hipotēkas līgums Nr.05-114941-PK/1. Nodrošinātā prasījuma summa ir LVL 14 070,14.

4. Izsoles sākumcena - LVL 3900 (trīs tūkstoši deviņi simti lati).

5. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība:

5.1. nosolītā augstākā cena, pievienotās vērtības nodoklis, ja izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, kā arī Civilprocesa likuma 34.panta pirmās daļas 13.punktā noteiktā valsts nodeva par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda, pircējam (izsoles uzvarētājam) jāsamaksā viena mēneša laikā no izsoles dienas, pārskaitot visu summu, kas no viņa pienākas, uz zvērināta tiesu izpildītāja norādīto depozīta kontu.

6. Nav tādu tiesību nekustamajā īpašumā, kuras īpašniece Alise Grandāne patur sev.

7. Izsole ir uzskatāma par nenotikušu, ja:

7.1. izsolē nav ieradies neviens solītājs;

7.2. neviens no tiem, kas ieradušies izsolē, nepārsola sākumcenu;

7.3. pircējs noteiktā termiņā nesamaksā visu summu, par kuru viņš nopircis nekustamo īpašumu.

8. Citi pārdošanas nosacījumi:

8.1. izsoles izziņošana notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu;

8.2. izsole ir atklāta un notiek ar vairāksolīšanu;

8.3. maksāšanas līdzeklis izsolē - Latvijas lati;

8.4. pretendentam, kurš vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai ir jāiemaksā izsoles nodrošinājums 10% (desmit procenti) no izsoles sākumcenas zvērināta tiesu izpildītāja norādītajā depozīta kontā;

8.5. izsole notiek ar augšupejošu soli - ne mazāku par vienu procentu un ne lielāku par desmit procentiem no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas;

8.6. izsole atzīstama par notikušu arī tad, ja uz izsoli ieradies tikai viens pircējs, kurš pārsola izsoles sākumcenu;

8.7. vairāksolītājam tā samaksātais izsoles nodrošinājums tiek ieskaitīts nekustamā īpašuma pirkuma maksā;

8.8. izsoles akta apstiprināšana notiek Civilprocesa likuma 613.pantā paredzētajā kārtībā;

8.9. ja pretendents (vairāksolītājs), nosolīdams augstāko cenu, nesamaksā to šo noteikumu 4.1.punktā noteiktajā kārtībā, tad pretendents (vairāksolītājs) zaudē tiesības uz izsoles nodrošinājumu, un tas viņam netiek atgriezts, un iemaksātais nodrošinājums tiek pievienots pie kopējās par īpašumu saņemtās summas.

9. Nenotikusi izsole:

Izsole uzskatāma par nenotikušu, ja:

9.1. izsolē nav ieradies neviens solītājs;

9.2. neviens no tiem, kas ieradušies izsolē, nepārsola sākumcenu;

9.3. pircējs, kurš nosolījis augstāko cenu, šo cenu nesamaksā šajos nosacījumos paredzētajā termiņā.

10. Nenotikušas izsoles sekas:

10.1. Ja izsole ir atzīta par nenotikušu, katram kreditoram vai parādnieka līdzīpašniekam, kā arī izsolē pārsolītam pircējam ir tiesības divu nedēļu laikā no nenotikušās izsoles dienas paziņot zvērinātam tiesu izpildītājam par nekustamā īpašuma paturēšanu sev. Ja izsole atzīta par nenotikušu Civilprocesa likuma 614.panta pirmās daļas 1. un 2.punktā paredzēto iemeslu dēļ, minētās personas nekustamo īpašumu var paturēt sev par sākumcenu. Ja izsole atzīta par nenotikušu Civilprocesa likuma 614.panta pirmās daļas 3.punktā paredzētā iemesla dēļ, pārsolītais pircējs var paturēt nekustamo īpašumu par viņa solīto augstāko cenu.

10.2. Ja vairākas personas saskaņā ar šo nosacījumu 9.1.punktu vēlas paturēt nekustamo īpašumu sev, rīkojama atkārtota pirmā izsole, kurā piedalās šīs personas, turklāt solīšana sākas no cenas, par kuru personas var paturēt nekustamo īpašumu sev. Par izsoles laiku un vietu zvērināts tiesu izpildītājs personām, kuras vēlas paturēt nekustamo īpašumu sev, rakstveidā paziņo septiņas dienas iepriekš. Personas neierašanās uz izsoli tiek uzskatīta par tās atteikšanos no tiesībām paturēt šo nekustamo īpašumu sev. Ja uz izsoli ierodas viena persona, kura vēlas paturēt šo nekustamo īpašumu sev, šī persona var to paturēt sev par šo nosacījumu 9.1.punktā noteikto cenu bez solīšanas. Ja uz izsoli neierodas neviens, zvērināts tiesu izpildītājs nekavējoties izsludina otro izsoli.

10.3. Persona, kas patur sev nekustamo īpašumu, viena mēneša laikā iemaksā zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā Civilprocesa likuma 34.panta pirmās daļas 13.punktā noteikto valsts nodevu par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda, kā arī šo nosacījumu 9.1.punktā vai 9.2.punktā norādīto summu un pievienotās vērtības nodokli, ja izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, atbilstoši tiesu izpildītāja sastādītajam aprēķinam un Civilprocesa likuma 612.panta noteikumiem.

10.4. Pēc šo nosacījumu 9.3.punktā minētās summas samaksas zvērināts tiesu izpildītājs iesniedz pieteikumu izsoles akta apstiprināšanai tiesā, kura pieņem lēmumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz pircēja, līdzīpašnieka vai kreditora vārda un zemesgrāmatā ierakstīto parādu dzēšanu (Civilprocesa likuma 613.pants).

10.5. Ja pirmajā izsolē nekustamais īpašums nav pārdots, tad zvērināts tiesu izpildītājs pēc hipotekārā kreditora lūguma rīko otro izsoli, otrās izsoles sākumcenu nosakot atbilstoši Civilprocesa likuma 616.panta noteikumiem.

11. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes, reģ. Nr. 12037810014, depozīta konts nodrošinājuma maksas ieskaitam Nr.LV81TREL9199096001000, Valsts kasē, kods TRELLV22. Izsole notiks zvērinātas tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes prakses vietā Pulkveža O.Kalpaka ielā 16, 4.stāvā, 403. kabinetā, Jelgavā. Uzziņas pa tālr. 63026030, 26468787.


OP 2013/205.IZ39

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.41 zvērināts tiesu izpildītājs Andris Spore, prakses vieta: Rīgā, Tērbatas ielā 53-4, pārdod izsolē nekustamos īpašumus, kas pieder DOM-INO Būve SIA, Zvejnieku iela 16, Daugavmala, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov. Piedzinēji: LAS Latvijas Krājbanka, Ganību dambis 17A, Rīga; Ikšķiles novada pašvaldība, Strēlnieku iela 10, Ikšķile, Ikšķiles nov.

Nekustamie īpašumi atrodas Daugavmalā, Tīnūžu pag., Ikšķiles novadā, kas reģistrēti Rīgas rajona Zemesgrāmatu nodaļā:

Nr.p.k.

Adrese

Kadastra Nr.

Nekustamā īpašuma sastāvs

Zemes platība, kv.m

Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena

Izsoles datums un laiks

Nodrošinājuma summa, kas iemaksājama par piedalīšanos izsolē

1.

Zvejnieku iela 1

7494 012 0250

zemesgabals

2010

Ls 8000,00

26.11.2013. plkst.13.00

Ls 800,00

2.

Zvejnieku iela 5

7494 012 0911

Zemesgabals, uz kura atrodas zemesgrāmatā nereģistrēti jaunbūves pamati

2023

Ls 9400,00

26.11.2013. plkst..13.15

Ls 940,00

3.

Zvejnieku iela 11

7494 012 0908

zemesgabals

2072

Ls 8300,00

26.11.2013. plkst.13.30

Ls 830,00

4.

Zvejnieku iela 13

7494 012 0907

zemesgabals

2016

Ls 8100,00

26.11.2013. plkst.10.15

Ls 810,00

5.

Zvejnieku iela 17

7494 012 0979

Zemesgabals. uz kura atrodas zemesgrāmatā nereģistrēti jaunbūves pamati

2201

Ls 10 100,00

25.11.2013. plkst.10.30

Ls 1010,00

6.

Zvejnieku iela 31

7494 012 0988

zemesgabals

2238

Ls 9400,00

25.11.2013. plkst.10.45

Ls 940,00

7.

Zvejnieku iela 2

7494 012 0917

zemesgabals

2059

Ls 8300,00

25.11.2013. plkst.11.00

Ls 830,00

8.

Zvejnieku iela 4

7494 012 0914

Zemesgabals, uz kura atrodas zemesgrāmatā nereģistrēti jaunbūves pamati

2044

Ls 9400,00

25.11.2013. plkst.11.15

Ls 940,00

9.

Zvejnieku iela 6

7494 012 0915

zemesgabals

2100

Ls 8400,00

25.11.2013. plkst.11.30

Ls 840,00

10.

Zvejnieku iela 8

7494 012 0916

zemesgabals

2147

Ls 8600,00

25.11.2013. plkst.11.45

Ls 860,00

11.

Zvejnieku iela 10

7494 012 0982

zemesgabals

2164

Ls 8700,00

25.11.2013. plkst.12.00

Ls 870,00

12.

Mūrkroga iela 20

7494 012 0993

zemesgabals

2643

Ls 9000,00

25.11.2013. plkst.12.15

Ls 900,00

13.

Mūrkroga iela 24

7494 012 0991

zemesgabals

2024

Ls 8500,00

25.11.2013. plkst.12.30

Ls 850,00

14.

Mūrkroga iela 26

7494 012 0920

zemesgabals

2005

Ls 8000,00

25.11.2013. plkst.12.45

Ls 800,00

15.

Mūrkroga iela 30

7494 012 0918

zemesgabals

2046

Ls 8200,00

25.11.2013. plkst.13.00

Ls 820,00

16.

Mūrkroga iela 33

7494 012 1000

zemesgabals

4998

Ls 12 100,00

25.11.2013. plkst.13.15

Ls 1210,00

17.

Mūrkroga iela b/n

7494 012 0921 (VZD - 7494 012 0564)

zemesgabals

668

Ls 18,00

25.11.2013. plkst.13.30

Ls 1,80

Visām personām, kurām uz kādu no paziņojumā minētajiem nekustamajiem īpašumiem ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pēc kārtas tā ir pirmā izsole. Izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli tikai īpašumiem, kuriem īpašuma sastāvā minēts, ka uz tiem atrodas zemesgrāmatā nereģistrēti jaunbūves pamati. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita zvērināta tiesu izpildītāja Andra Spores, reģ.Nr.30017311006, depozīta kontā LV33TREL9199031001000, Valsts kasē, kods TRELLV22, 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma, maksājuma mērķī norādot nekustamā īpašuma adresi un kadastra numuru. Tel.uzziņām 25415980.


OP 2013/205.IZ40

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.41 zvērināts tiesu izpildītājs Andris Spore, prakses vieta: Rīgā, Tērbatas ielā 53-4, pārdod izsolē nekustamos īpašumus, kas pieder DOM-INO Pluss SIA, Zvejnieku iela 16, Daugavmala, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov. Piedzinēji: LAS Latvijas Krājbanka, Ganību dambis 17A, Rīga; Ikšķiles novada pašvaldība, Strēlnieku iela 10, Ikšķile, Ikšķiles nov.

Nekustamie īpašumi atrodas Daugavmalā, Tīnūžu pag., Ikšķiles novadā, kas reģistrēti Rīgas rajona Zemesgrāmatu nodaļā:

Nr.p.k.

Adrese

Kadastra Nr.

Nekustamā īpašuma sastāvs

Zemes platība, kv.m

Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena

Izsoles datums un laiks

Nodrošinājuma summa, kas iemaksājama par piedalīšanos izsolē

1.

Mūrkroga iela 6

7494 012 1036

zemesgabals

1495

Ls 5500,00

25.11.2013. plkst.9.30

Ls 550,00

2.

Mūrkroga iela 8

7494 012 1035

zemesgabals

1263

Ls 4900,00

25.11.2013. plkst.9.45

Ls 490,00

3.

Mūrkroga iela 12

7494 012 1033

zemesgabals

1766

Ls 6400,00

25.11.2013. plkst.10.00

Ls 640,00

4.

Mūrkroga iela 14

7494 012 1032

zemesgabals

1866

Ls 6800,00

25.11.2013. plkst.10.15

Ls 680,00

5.

Mūrkroga iela 16

7494 012 1031

zemesgabals

1303

Ls 5000,00

25.11.2013. plkst.10.30

Ls 500,00

6.

Mūrkroga iela 18

7494 012 1030

zemesgabals

2225

Ls 6400,00

25.11.2013. plkst.10.45

Ls 640,00

7.

Mūrkroga iela 13

7494 012 1048

zemesgabals

1491

Ls 5900,00

25.11.2013. plkst.11.00

Ls 590,00

8.

Mūrkroga iela 23

7494 012 1041

zemesgabals

1350

Ls 5100,00

25.11.2013. plkst.11.15

Ls 510,00

9.

Mūrkroga iela 25

7494 012 1040

zemesgabals

1352

Ls 5200,00

25.11.2013. plkst.11.30

Ls 520,00

10.

Mūrkroga iela 27

7494 012 1039

zemesgabals

1351

Ls 58,00

25.11.2013., plkst.11.45

Ls 5,80

11.

Mūrkroga iela 31

7494 012 1037

zemesgabals

2464

Ls 8500,00

25.11.2013. plkst.12.00

Ls 850,00

12.

Vīnakalna iela 1

7494 012 1023

zemesgabals

1598

Ls 5900,00

25.11.2013. plkst.12.15

Ls 590,00

13.

Vīnakalna iela 7

7494 012 1020

zemesgabals

1564

Ls 5800,00

25.11.2013. plkst.12.30

Ls 580,00

14.

Vīnakalna iela 2

7494 012 1014

zemesgabals

1245

Ls 4800,00

25.11.2013. plkst.12.45

Ls 480,00

15.

Vīnakalna iela 6

7494 012 1016

zemesgabals

1302

Ls 5000,00

25.11.2013. plkst.13.00

Ls 500,00

16.

Vīnakalna iela 8

7494 012 1017

zemesgabals

1532

Ls 5700,00

25.11.2013. plkst.13.15

Ls 570,00

17.

Vīnakalna iela 10

7494 012 1019

zemesgabals

1311

Ls 5000,00

25.11.2013. plkst.13.30

Ls 500,00

18.

Vīnakalna iela 12

7494 012 1018

zemesgabals

1309

Ls 5000,00

25.11.2013. plkst.13.45

Ls 500,00

19.

Dzintara iela 1

7494 012 1010

zemesgabals

1430

Ls 5300,00

25.11.2013. plkst.14.00

Ls 530,00

20.

Dzintara iela 3

7494 012 1009

zemesgabals

1223

Ls 4700,00

25.11.2013. plkst.14.15

Ls 470,00

21.

Dzintara iela 5

7494 012 1008

zemesgabals

1288

Ls 5000,00

25.11.2013. plkst.14.30

Ls 500,00

22.

Dzintara iela 7

7494 012 1007

zemesgabals

1213

Ls 4700,00

25.11.2013. plkst.14.45

Ls 470,00

23.

Dzintara iela 9

7494 012 1006

zemesgabals

1233

Ls 4800,00

25.11.2013. plkst.15.00

Ls 480,00

24.

Dzintara iela 11

7494 012 1005

zemesgabals

1265

Ls 4900,00

25.11.2013. plkst.15.15

Ls 490,00

25.

Dzintara iela 13

7494 012 1004

zemesgabals

2108

Ls 7100,00

25.11.2013. plkst.15.30

Ls 710,00

26.

Dzintara iela 2

7494 012 1013

zemesgabals

2303

Ls 6300,00

26.11.2013. plkst.9.00

Ls 630,00

27.

Dzintara iela 4

7494 012 1012

zemesgabals

3538

Ls 10 900,00

26.11.2013. plkst.9.15

Ls 1090,00

28.

Mazā iela 1

7494 012 1026

zemesgabals

1321

Ls 5000,00

26.11.2013. plkst.9.30

Ls 500,00

29.

Mazā iela 2

7494 012 1024

zemesgabals

1498

Ls 5700,00

26.11.2013. plkst.9.45

Ls 570,00

30.

Mazā iela 4

7494 012 1025

zemesgabals

1959

Ls 6900,00

26.11.2013. plkst.10.00

Ls 690,00

31.

Neļķu iela 9

7494 012 1061

zemesgabals

4729

Ls 229,00

26.11.2013. plkst.10.15

Ls 22,90

32.

Neļķu iela 27

7494 012 1052

zemesgabals

1292

Ls 5000,00

26.11.2013. plkst.10.30

Ls 500,00

33.

Neļķu iela 31

7494 012 1050

zemesgabals

2392

Ls 8000,00

26.11.2013. plkst.10.45

Ls 800,00

34.

Līvciema iela 28

7494 012 1029

zemesgabals

2647

Ls 8600,00

26.11.2013. plkst.11.00

Ls 860,00

35.

Līvciema iela 30

7494 012 1028

zemesgabals

2581

Ls 8400,00

26.11.2013. plkst.11.15

Ls 840,00

36.

Lejas iela 34C

7494 012 0462

zemesgabals

3210

Ls 3500,00

26.11.2013. plkst.11.30

Ls 350,00

37.

Mūrkroga iela b/n

7494 012 1064

zemesgabals

5584

Ls 271,00

26.11.2013. plkst.11.45

Ls 27,10

38.

Vīnakalna iela b/n

7494 012 1063

zemesgabals

2914

Ls 144,00

26.11.2013. plkst.12.00

Ls 14,40

39.

Dzintara iela b/n

7494 012 1062

zemesgabals

3927

Ls 194,00

26.11.2013. plkst.12.15

Ls 19,40

40.

Mazā iela b/n

7494 012 1065

zemesgabals

1752

Ls 80,00

26.11.2013. plkst.12.30

Ls 8,00

41.

Neļķu iela b/n

7494 012 1066

zemesgabals

2874

Ls 144,00

26.11.2013. plkst.12.45

Ls 14,40

Visām personām, kurām uz kādu no paziņojumā minētajiem nekustamajiem īpašumiem ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pēc kārtas tā ir pirmā izsole. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita zvērināta tiesu izpildītāja Andra Spores, reģ.Nr.30017311006, depozīta kontā LV33TREL9199031001000, Valsts kasē, kods TRELLV22, 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma, maksājuma mērķī norādot nekustamā īpašuma adresi un kadastra numuru. Tel.uzziņām 25415980.


OP 2013/205.IZ41

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.41 zvērināts tiesu izpildītājs Andris Spore, prakses vieta: Rīgā, Tērbatas ielā 53-4, pārdod izsolē nekustamos īpašumus, kas pieder DOM-INO Būve SIA, Zvejnieku iela 16, Daugavmala, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov. Piedzinēji: LAS Latvijas Krājbanka, Ganību dambis 17A, Rīga; Ikšķiles novada pašvaldība, Strēlnieku iela 10, Ikšķile, Ikšķiles nov.

Nekustamie īpašumi atrodas Daugavmalā, Tīnūžu pag., Ikšķiles novadā, kas reģistrēti Rīgas rajona Zemesgrāmatu nodaļā:

Adrese

Kadastra Nr.

Nekustamā īpašuma sastāvs

Zemes platība, kv.m

Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena

Izsoles datums un laiks

Nodrošinājuma summa, kas iemaksājama par piedalīšanos izsolē

Zvejnieku iela 12

7494 012 0983

zemesgabals, uz kura atrodas zemesgrāmatā nereģistrēta jaunbūve

2172

Ls 38 300,00

25.11.2013. plkst.13.45

Ls 3830,00

Zvejnieku iela 16

7494 012 0985

zemesgabals, uz kura atrodas zemesgrāmatā nereģistrēta jaunbūve

2292

Ls 70 500,00

25.11.2013. plkst.14.00

Ls 7050,00

Mūrkroga iela 28

7494 012 0919

zemesgabals, uz kura atrodas zemesgrāmatā nereģistrēta jaunbūve

2002

Ls 28 600,00

25.11.2013. plkst.14.15

Ls 2860,00

Visām personām, kurām uz kādu no paziņojumā minētajiem nekustamajiem īpašumiem ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pēc kārtas tā ir pirmā izsole. Izsoles cena ir apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita zvērināta tiesu izpildītāja Andra Spores, reģ.Nr.30017311006, depozīta kontā LV33TREL9199031001000, Valsts kasē, kods TRELLV22, 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma, maksājuma mērķī norādot nekustamā īpašuma adresi un kadastra numuru. Tel.uzziņām 25415980.


OP 2013/205.IZ42

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.41 zvērināts tiesu izpildītājs Andris Spore, prakses vieta: Rīgā, Tērbatas ielā 53-4, pārdod izsolē nekustamos īpašumus, kas pieder DOM-INO Būve SIA, Zvejnieku iela 16, Daugavmala, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov. Piedzinēji: LAS Latvijas Krājbanka, Ganību dambis 17A, Rīga;n Ikšķiles novada pašvaldība, Strēlnieku iela 10, Ikšķile, Ikšķiles nov.

Nekustamie īpašumi atrodas Daugavmalā, Tīnūžu pag., Ikšķiles novadā, kas reģistrēti Rīgas rajona Zemesgrāmatu nodaļā:

Adrese

Kadastra Nr.

Nekustamā īpašuma sastāvs

Zemes platība, kv.m

Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena

Izsoles datums un laiks

Nodrošinājuma summa, kas iemaksājama par piedalīšanos izsolē

Zvejnieku iela 7

7494 012 0910

zemesgabals

2340

Ls 9400,00

25.11.2013. plkst.14.30

Ls 940,00

Zvejnieku iela 9

7494 012 0909

zemesgabals

2050

Ls 8200,00

25.11.2013. plkst.14.45

Ls 820,00

Zvejnieku iela 15

7494 012 0906

zemesgabals

2174

Ls 8700,00

25.11.2013. plkst.15.00

Ls 870,00

Mūrkroga iela b/n

7494 012 0921

zemesgabals

1421

Ls 39,00

25.11.2013. plkst.15.15

Ls 3,90

Visām personām, kurām uz kādu no paziņojumā minētajiem nekustamajiem īpašumiem ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pēc kārtas tā ir pirmā izsole. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita zvērināta tiesu izpildītāja Andra Spores, reģ.Nr.30017311006, depozīta kontā LV33TREL9199031001000, Valsts kasē, kods TRELLV22, 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma, maksājuma mērķī norādot nekustamā īpašuma adresi un kadastra numuru. Tel.uzziņām 25415980.


OP 2013/205.IZ43

Izsole

VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" (turpmāk - LVRTC), Ērgļu ielā 7, Rīgā, rīko izsoli nekustamajam īpašumam. Nekustamais īpašums sastāv no 3 zemes vienībām ar kopējo platību 6,8714 ha, kas reģistrēts Stopiņu novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 968, kadastra Nr.80960030238, un 9 ēkas (būves), kas reģistrētas Stopiņu novada zemesgrāmatās nodalījumā Nr. 970, kadastra Nr.80965030018. Izsoles sākumcena - Ls 395 000,00, kas nav apliekama ar PVN. Izsole notiks 2013.gada 19.novembrī plkst. 11.00 Ērgļu ielā 7, Rīgā. Personām, kas vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājums 10% no izsoles sākumcenas - Ls 39 500,00. VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs", reģ.Nr. 40003011203, kontā LV37PARX0000835930001, AS Citadele banka, kods PARXLLV22. Nolikums pieejams LVRTC mājaslapā.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)