Laidiens: 25.01.2013., Nr. 18

Dažādi sludinājumi

OP 2013/18.DA1

SIA "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs" dienesta informācija Nr.01-10/12

Rīgā 2013.gada 10.janvārī

Par piemērojamiem standartiem

SIA "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs" paziņo, ka piemērojamo standartu saraksti Ministru kabineta 2000.gada 18.jūlija noteikumu Nr.242 "Noteikumi par vienkāršām spiedtvertnēm" un Ministru kabineta 2000.gada 2.maija noteikumu Nr.165 "Noteikumi par spiedieniekārtām un to kompleksiem" prasību izpildei ir publicēti Standartizācijas biroja mājas lapā www.lvs.lv.

Valdes priekšsēdētājs V.Blome


OP 2013/18.DA2

Paziņojums par elektropārvades līniju projekta "Kurzemes loks" realizāciju

Eiropas Komisijas 13.07.2009. Regulas Nr.663/2009 un Eiropas Savienības līdzfinansētās Eiropas enerģētikas programmas ekonomikas atveseļošanai ietvaros tiek izstrādāts tehniskais projekts 110 kV elektropārvades līniju rekonstrukcijai posmā Grobiņa-Ventspils, pastiprinot ar 330 kV līniju.

Rekonstrukcijas darbu ietvaros paredzēta 110/330 kV gaisvadu līnijas izbūve, rekonstruējot esošo 110 kV gaisvadu elektrolīniju, kuras posms atrodas uz zemes īpašumiem:

1. "Cērupes" Piltenes pagastā, Ventspils novadā, kadastra Nr.98330090036, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 98330090038.

2. "Valki" Ēdoles pagastā, Kuldīgas novadā, kadastra Nr.62460010022, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 62460010022.

3. "Ezernieki" Ēdoles pagastā, Kuldīgas novadā, kadastra Nr.62460090001, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 62460010048.

4. "Induļi" Cīravas pagastā, Aizputes novadā, kadastra Nr.64480080032, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64480080032.

Pilnsabiedrība "LEC un EMPOWER" un AS "Latvijas elektriskie tīkli", pamatojoties uz Enerģētikas likuma 19.panta (12) daļu, informē iepriekš minēto zemes īpašumu īpašniekus un ieinteresētās personas par elektroietaises būvprojekta izstrādi un būvdarbu veikšanu saskaņā ar būvprojektu.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūdzam vērsties pie Pilnsabiedrības "LEC un EMPOWER" Lubānas ielā 43, Rīgā, LV-1073, tālrunis 26191100, e-pasts: kl@lec.lv, vai AS "Latvijas elektriskie tīkli" Dārzciema ielā 86, Rīgā, LV-1073, tālrunis 67725509, e-pasts: let@latvenergo.lv.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)