Laidiens: 13.08.2013., Nr. 156

Uzaicinājumi nokārtot saistības

OP 2013/156.US1

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ēka-Centrs", reģ. Nr.40103024793, un Andis Vītols, dzim. 1960.gada 9.maijā, brīdina īrniekus EMĪLIJU ČAŠU, dzim. 1944.gada 16.augustā, JANU ČAŠU, dzim. 1977.gada 10.decembrī, un viņu ģimenes locekļus: ja mēneša laikā no brīdinājuma publicēšanas netiks samaksāts īres un komunālo maksājumu parāds (uz 01.08.2013. LVL 6904,79) tiesā tiks iesniegta prasība par parāda piedziņu, īres līguma izbeigšanu un izlikšanu bez citas dzīvojamās platības ierādīšanas, pamatojoties uz likuma " Par dzīvojamo telpu īri" 28.2 panta pirmās daļas 1. un 2.punktu.


OP 2013/156.US2

Rēzeknes pilsētas dome brīdina ALEKSEJU ABITKINU, dzim. 1987.gada 14.martā: ja mēneša laikā no brīdinājuma publicēšanas dienas netiks samaksāts parāds par sniegtajiem siltumenerģijas pakalpojumiem, adrese: Rūpnīcas ielā 7a, dz.81, Rēzeknē, kas uz 2013.gada 1.augustu ir Ls 962,01, pret jums tiks sniegta prasība tiesā par īres līguma izbeigšanu un izlikšanu no dzīvokļa bez citas dzīvojamās telpas ierādīšanas.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)