Laidiens: 09.07.2013., Nr. 131

Amatu konkursu ziņas

Amatu konkursi

OP 2013/131.AKK1

Valsts kase ir Finanšu ministrijas pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kura īsteno valsts pārvaldes funkcijas budžeta finanšu vadības jomā, organizējot valsts budžeta izpildi un finanšu uzskaiti, valsts parāda un aktīvu vadību, kā arī veicot Eiropas Savienības politiku instrumentu maksājumu un sertifikācijas iestādes funkcijas, izsludina atklātu konkursu uz vakanto ierēdņa amatu - Finanšu resursu departamenta vecākais/-ā eksperts/-e darbam aizņemšanās jomā iekšējā finanšu tirgū

Galvenie amata pienākumi:

- organizēt valsts vērtspapīru izsoļu procesu

- analizēt valsts vērtspapīru tirgus dalībnieku aktivitāti

- sagatavot ziņojumus par izsoļu rezultātiem un valsts vērtspapīru tirdzniecību

- salīdzināt dažādus aizņemšanās instrumentus un izvērtēt to efektivitāti

- sniegt priekšlikumus par ES un starptautiskajām iniciatīvām valsts aizņēmumu vadības jomā

Prasības pretendentiem/-ēm:

- pabeigta augstākā izglītība finansēs, ekonomikā vai vadības zinātnēs

- darba pieredze finanšu jomā (vēlams kredītiestāžu vai ieguldījumu pārvaldes jomā)

- teicamas latviešu un labas angļu valodas zināšanas

- datorprasmes pieredzējuša lietotāja līmenī (pieredze darbā ar REUTERS, BLOOMBERG un NASDAQ OMX Rīga informatīvajām un tirdzniecības sistēmā tiks uzskatīta par priekšrocību)

- labas komunikācijas prasmes, precizitāte, spēja veikt analītisku darbu, strādāt patstāvīgi

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

Piedāvājam:

- profesionālās pilnveidošanās un izglītošanās iespējas

- darbu dinamiskā organizācijā un profesionālā kolektīvā

- stabilu atalgojumu un sociālās garantijas.

Pretendentus lūdzam sūtīt CV, motivētu pieteikuma vēstuli un apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta 7.panta prasībām 20 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas "Latvijas Vēstnesī" uz e-pastu: pvd@kase.gov.lv, vai Personāla departamentam, Smilšu ielā 1, Rīgā, LV-1919, fakss 67094377, papildu informācija pa tālr.67094277, www.kase.gov.lv


OP 2013/131.AKK2

Zāļu valsts aģentūra izsludina atklātu konkursu uz vakanto ierēdņa amatu - Humāno zāļu novērtēšanas nodaļas vecākais eksperts (uz ierēdņa prombūtnes laiku)

Prasības pretendentiem/- ēm:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

- augstākā farmaceitiskā izglītība vai maģistra grāds ķīmijā vai bioloģijā

- vēlama darba pieredze zāļu reģistrācijas jomā

- labas angļu valodas zināšanas

- prasme strādāt ar datoru

- precizitāte un augsta atbildības sajūta

- spēja strādāt gan patstāvīgi, gan komandā

- prasme organizēt savu darbu

- labas saskarsmes, sadarbības spējas

Mēs piedāvājam:

- pilnu darba slodzi

- interesantu un atbildīgu darbu

- kvalifikācijas celšanas iespējas

- iespēju iegūt neatsveramu pieredzi valsts pārvaldē

- labus darba apstākļus

Pieteikuma dokumentus (CV, motivācijas vēstuli) 20 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas "Latvijas Vēstnesī" lūdzam sūtīt uz Zāļu valsts aģentūru, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV-1003 (ar norādi "Konkursam"), e-pasts: zva@zva.gov.lv, tālr. papildu informācijai 67078444 vai 67078424; fakss 67078428.


OP 2013/131.AKK3

Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amata vietu - nodarbinātības aģenta Nodarbinātības valsts aģentūras Daugavpils filiālē (1 amata vieta uz nenoteiktu laiku)

Prasības pretendentiem:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

- augstākā izglītība (vēlams sociālajās zinātnēs)

- aģentūras darbībā saistošo normatīvo aktu pārzināšana

- prasme analizēt situāciju, vērtēt faktus, paredzēt un novērtēt riskus

- komunikācijas prasmes

- orientācija uz klientu

- orientācija uz pašattīstību un pilnveidošanos

- datorprasmes lietotāja līmenī

Amata mērķis: nodrošināt NVA klientiem pakalpojumus ar nodarbinātību saistītajos jautājumos, veikt datu apstrādi informācijas sistēmā BURVIS, piedāvāt Aģentūras pakalpojumus, kā arī sniegt informāciju Aģentūras klientiem par darba tirgus tendencēm.

Motivēta pieteikuma vēstule, CV un izglītību apliecinoša dokumenta kopija 20 dienu laikā, skaitot no paziņojuma publicēšanas dienas "Latvijas Vēstnesī", pretendentam jāiesniedz Nodarbinātības valsts aģentūras Daugavpils filiālē, Varšavas ielā 18, Daugavpilī, LV-5404, vai nosūtot uz e-pastu: daugavpils@nva.gov.lv. Informācija pa tālr. 65435266, 65430105, kā arī Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapā: www.nva.gov.lv.

Atlases konkurss notiks trijās kārtās. Pirmā kārta - pretendentu izglītības atbilstības izvērtēšana pēc iesniegtajiem izglītības dokumentiem. Otrā kārta - tests, pēc kura rezultātiem tiks novērtētas pretendenta zināšanas par normatīvo tiesību aktiem. Trešā kārta - intervija, kuras laikā tiks novērtētas pretendenta zināšanas un kompetences atbilstoši amatam noteiktajām prasībām. Lūdzam ievērot, ka sazināsimies un informēsim par konkursa rezultātiem tikai uz interviju uzaicinātos pretendentus. Intervija notiks NVA Daugavpils filiālē, Varšavas ielā 18, Daugavpilī.


OP 2013/131.AKK4

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija izsludina atklātu konkursu uz Vides aizsardzības departamenta Piesārņojuma novēršanas nodaļas vecākā eksperta valsts civildienesta ierēdņa amatu

Prasības:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

- augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība ķīmijā, fizikā, inženierzinātnēs vai vides zinātnēs, kas papildināta ar zināšanām vides aizsardzības jautājumos, tai skaitā starptautiskos

- pieredze attiecīgajā specialitātē ilgāka par trim gadiem un profesionālās prasmes ar amata pienākumiem saistītā darbā

- vēlama pieredze valsts pārvaldē

- pieredze normatīvo aktu un politikas plānošanas dokumentu izstrādāšanā un ieviešanā

- zināšanas gaisa aizsardzības un ķīmisko vielu pārvaldības jomā, kā arī par vides aizsardzības institucionālo sistēmu

- vēlama pieredze darbā ar Eiropas Savienības jautājumiem vides aizsardzības jomā

- labas svešvalodu (tai skaitā angļu valodas) zināšanas mutiski un rakstos, tai skaitā specifisku vides aizsardzības un pārvaldības terminu zināšana un izpratne

- labas datora lietošanas prasmes.

Pieteikuma dokumenti (konkursa pretendenta pieteikums un aptaujas lapa, CV, augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopija) 20 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" jānosūta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Personāla nodaļai Rīgā, Peldu ielā 25, LV-1494, fakss: 67820442, e-pasts: personals@varam.gov.lv. Konkursa pretendenta pieteikuma un aptaujas lapas veidlapas, kā arī amata apraksts ir pieejami ministrijas tīmekļa vietnē: www.varam.gov.lv sadaļā - Aktualitātes - Darba piedāvājumi. Uzziņas pa tālr. 67026902.


OP 2013/131.AKK5

Valsts probācijas dienests aicina pieteikties uz šādu vakanto darbinieka amata vietu: Valsts probācijas dienesta Rīgas teritoriālās struktūrvienības Vidzemes priekšpilsētas filiāles vecākais lietvedis/-e uz nenoteiktu laiku (1 vakance)

Prasības pretendentiem:

-         vidējā vai vidējā profesionālā izglītība

-         labas zināšanas lietvedības jautājumos

-         spēja patstāvīgi plānot un organizēt darbu

-         augsta atbildības sajūta un precizitāte

-         labas sadarbības,  komunikācijas prasmes, laipnība un pozitīva attieksme pret darbu

-         spēja strādāt gan patstāvīgi, gan komandā

-         teicamas latviešu valodas zināšanas

-         laba latviešu valodas rakstu kultūra

-         labas krievu valodas zināšanas

-         labas iemaņas darbā ar datoru (MS Office) un citas biroja tehnikas pārzināšana.

Darba pienākumi:

-         organizēt lietvedību

-         reģistrēt saņemtos,  nosūtāmos un struktūrvienības iekšējās aprites dokumentus, nodrošinot šo dokumentu operatīvu virzību

-         koordinēt klientu plūsmu

-         koordinēt struktūrvienībā ienākošos zvanus

-         kārtot lietišķo, tehnisko vai cita veida saraksti

-         sagatavot filiāles dokumentus glabāšanai

-         veikt lietvedības kārtošanu un uzglabāšanu saistībā ar amata pienākumu izpildi

-         protokolēt sēžu, darba grupu un sanāksmju gaitu

-         sagatavot kancelejas, saimniecības preču un pasta vērtszīmju pasūtījumus.

Motivēta pieteikuma vēstule, dzīves apraksts (Curriculum Vitae) un vidējo vai vidējo profesionālo izglītību apliecinošu dokumentu kopijas jāiesniedz 10 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" Rīgas teritoriālajā struktūrvienībā. Adrese: Dzirnavu iela 91/3, Rīga, LV-1011. Informācija pa tālr. 67021150, 67021123 vai arī Valsts probācijas dienesta mājaslapā www.probacija.lv.


OP 2013/131.AKK6

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amata vietu - Bērnu tiesību aizsardzības departamenta vecākais inspektors Rīgas reģionā (uz noteiktu laiku)

Izvirzāmās prasības vecākā inspektora amata pretendentiem:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

- augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība sociālajās zinātnēs

- vēlamas labas angļu un krievu valodas zināšanas

- pieredze darbā, kas saistīts ar bērnu tiesību aizsardzības jautājumu risināšanu

- spēja strādāt patstāvīgi, uzņemties iniciatīvu un atbildību, analītiskas prasmes, spēja strādāt ar liela apjoma informāciju, prasme lietot praksē teorētiskās zināšanas darbā ar vardarbībā cietušajiem bērniem

- pieredze metodisko materiālu izstrādei un spēja prezentēt

- vēlama pieredze darbā valsts pārvaldē

- saskarsmes kultūra un prasme kontaktēties ar cilvēkiem

- iemaņas darbā ar datoru

Vecākā inspektora amata galvenie darba pienākumi:

- kontrolēt Bērnu tiesību aizsardzības likuma un citu bērnu tiesību aizsardzības regulējošo normatīvo aktu ievērošanu noteiktā administratīvā teritorijā

- pēc savas iniciatīvas vai sakarā ar sūdzību pārbaudīt jebkuras valsts vai pašvaldības institūcijas, sabiedriskās organizācijas vai citas fiziskās vai juridiskās personas darbību bērnu tiesību aizsardzības jautājumos

- pēc veiktajām pārbaudēm sastādīt pārbaudes aktu par Bērnu tiesību aizsardzības likuma un citu bērnu tiesību aizsardzības regulējošo normatīvo aktu ievērošanu

- pamatojoties uz pārbaudes rezultātiem, dot ieteikumus pārkāpumu novēršanai

- noteiktos laikos un vietā pieņemt apmeklētājus, sniegt konsultācijas ar bērnu tiesību aizsardzību saistītajos jautājumos

- izskatīt juridisko un fizisko personu priekšlikumus, iesniegumus un sūdzības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā par savā kompetencē esošajiem jautājumiem, un sniegt iesniedzējam atbildi

- sniegt metodisku palīdzību bērnu tiesību aizsardzības speciālistiem pašvaldībās

- sadarboties ar attiecīgās administratīvās teritorijas - valsts un pašvaldību amatpersonām jautājumos, kas saistīti ar bērnu tiesību aizsardzības jautājumiem

- sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolu par administratīvo pārkāpumu, ko izdarījušas institūcijas amatpersonas vai darbinieki

- ievērot ētikas principus, dāvanu un citu labumu pieņemšanas ierobežojumus, kā arī amatu savienošanas ierobežojumus

- informēt sabiedrību par bērnu tiesību aizsardzības jomā pieņemto likumu un normatīvo aktu noteikumiem

- piedalīties starpinstitūciju darba grupās

- veikt citus uzdevumus pēc departamenta direktora norādījumiem

Motivēta pieteikuma vēstule, CV un izglītības dokumenta kopija jāiesniedz 20 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas "Latvijas Vēstnesī", nosūtot pa pastu Labklājības ministrijas Personāla un dokumentu pārvaldības departamentam Skolas ielā 28, Rīgā, LV-1331, vai uz e-pastu: liga.kuske@lm.gov.lv. Tālrunis uzziņām 67359133.

Amatu konkursu rezultāti

OP 2013/131.AKR1

Valsts kase paziņo, ka 2013.gada 14.maija izdevumā "Latvijas Vēstnesis" izsludinātais konkurss uz vakanto Finanšu resursu departamenta vecākā eksperta amatu darbam aizņemšanās jomā iekšējā finanšu tirgū noslēdzies bez rezultāta.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)