Laidiens: 26.06.2013., Nr. 121

Paziņojumi par teritoriālo plānošanu

OP 2013/121.TP1

Paziņojums par detālplānojumu

Ventspils novada dome paziņo, ka ar 2013. gada 30.maija lēmumu Nr. 80, protokols Nr. 24, tiek nodota sabiedriskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanai nekustamā īpašuma "Bisītes", kadastra Nr. 9874 010 0138, Usmas pagastā, Ventspils novadā, detālplānojuma 1.redakcija. Sabiedriskās apspriešanas termiņš tiek izsludināts no 28.06.2013. līdz 19.07.2013.

Detālplānojuma 1.redakcijas sabiedriskā apspriešanas sapulce notiks Usmas pagasta pārvaldē, "Auseklīši", Usmas ciemā, Usmas pagastā, Ventspils novadā, 2013.gada 11.jūlijā plkst. 16.00. Iepazīties ar detālplānojuma 1. redakciju un iesniegt rakstiskus priekšlikumus detālplānojuma izstrādei var personīgi Usmas pagasta pārvaldē, "Auseklīši", Usmas pagastā, Ventspils novadā, katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00, tālr. 29287631, e-pasts: usma@ventspilsnd.lv, vai nosūtīt pa pastu "Auseklīši", Usmas pagasts, Ventspils novads, LV-3619, iesniegumā norādot: fiziskām personām - vārdu, uzvārdu, personas kodu, pastāvīgās dzīvesvietas adresi, juridiskām personām - nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi. Detālplānojuma izstrādātājs SIA "WESTHAUS".

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)