Laidiens: 17.06.2013., Nr. 115

Amatu konkursu ziņas

Amatu konkursi

OP 2013/115.AKK1

LATVIJAS MĀKSLAS AKADĒMIJA izsludina konkursu uz vakanto tehniskā direktora/-es amata vietu

Darba pienākumi:

- tehniskās uzraudzības jautājumu koordinācija un plānošana uzņēmumā

- ēku apsaimniekošana un ekspluatācija, objektu remonts un labiekārtošana

- komunikāciju (apkure, ventilācija, kanalizācija, elektropadeve utt.) uzturēšana

- efektīva personāla plānošana un vadīšana

- cieša sadarbība ar ārpakalpojumu sniedzējiem, viņu darba uzraudzība un koordinācija

- tehniskās dokumentācijas izstrāde un uzturēšana

- resursu uzskaite, plānošana, izlietojuma kontrole

Prasības kandidātam:

- augstākā tehniskā izglītība

- darba pieredze tehniskā direktora vai līdzīgā amatā ne mazāk par 3 gadiem

- spēja organizēt darba procesus un plānot savu darba laiku un uzdevumus, operatīvi reaģēt uz problēmsituācijām

- zināšanas par būvniecību, telpu apsaimniekošanu, labiekārtošanu u.tml.

- zināšanas darba drošības un ugunsdrošības jautājumos tiks uzskatītas par priekšrocību

- precizitāte darbā ar dokumentiem, analītiska un kreatīva domāšana un augsta atbildība

- ļoti labas latviešu un krievu valodas zināšanas

- ļoti labas datorprasmes zināšanas

- vēlama rekomendācija no iepriekšējās darbavietas

Piedāvājam:

- dinamisku darbu

- konkurētspējīgu atalgojumu

- sociālās garantijas

Darba laiks no plkst. 9.00. līdz 17.30.

Pieteikumu un CV sūtīt uz e-pastu silvija.kusnere@lma.lv vai iesniegt LMA Personāldaļā (4.telpā). Informācija pa tālr. 67321892.


OP 2013/115.AKK2

Valsts vides dienests izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amatu - Juridiskā departamenta Personālvadības daļas vecākais personāla inspektors

Galvenie amata pienākumi:

- sagatavot Valsts vides dienesta dokumentus personāla vadības jautājumos atbilstoši normatīvo aktu prasībām

- piedalīties ierēdņu un darbinieku amata aprakstu izstrādē un aktualizēšanā

- piedalīties personāla atlasē

- uzturēt sabiedrisko vides inspektoru reģistru atbilstoši normatīvo aktu prasībām u.c.

Pretendentam izvirzītās prasības:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

- akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (vadības zinībās, tiesību zinātnē, psiholoģijā vai sociālajās zinātnēs tiks uzskatīta par priekšrocību)

- praktiska darba pieredze personāla vadības jomā ne mazāk kā viens gads

- zināšanas par Darba likuma un Valsts civildienesta likuma normu piemērošanu

- darba pieredze personāla atlasē un novērtēšanā

- labas iemaņas darbā ar standarta datorprogrammām

- darba pieredze valsts pārvaldē tiks uzskatīta par priekšrocību

- augsta atbildības sajūta, precizitāte un labas komunikācijas spējas

Piedāvājam atalgojumu Ls 380 pirms nodokļu nomaksas.

Izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, pieteikuma vēstuli, dzīves un iepriekšējās darba pieredzes aprakstu (CV) 20 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas "Latvijas Vēstnesī" sūtīt Valsts vides dienestam, adrese: Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045 (ar norādi "Konkursam - vecākais personāla inspektors") vai iesniegt personīgi Valsts vides dienestā 609.kabinetā, vai sūtīt uz e-pastu vvv@vvd.gov.lv. Kontaktinformācija: tālr. 67084203, fakss 67084212, e-pasts: inguna.kurtisa@vvd.gov.lv.


OP 2013/115.AKK3

Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs izsludina konkursu uz darbinieka amata vietu - vecākais/-ā grāmatvedis/-e Finanšu nodaļā

Vispārējie darba pienākumi:

- atalgojuma, iedzīvotāju ienākuma nodokļa, darba ņēmēja un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu, sociālā rakstura pabalstu un kompensāciju grāmatvedības uzskaite

- sagatavot Valsts ieņēmuma dienesta un Centrālās statistikas pārvaldes atskaites

- piedalīties gada pārskata sagatavošanā un budžeta plānošanā

Prasības kandidātiem:

- bakalaura vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ekonomikā vai vadības zinībās

- labas teorētiskās un praktiskās valsts pārvaldes iestāžu grāmatvedības zināšanas

- MS Office programmu pārzināšana lietotāja līmenī

- precizitāte, prasme risināt problēmsituācijas, analītiskā domāšana, labas komunikācijas prasmes

- pieredze grāmatveža amatā valsts pārvaldes iestādē vai pašvaldībā, pieredze darbā ar grāmatvedības programmu "RVS Horizon" vai atalgojuma uzskaites zināšanas un pieredze tiks uzskatītas par priekšrocību

Piedāvājam:

- darbu valsts iestādē ar iespēju iegūt daudzpusīgu profesionālo pieredzi

- valsts pārvaldē noteikto atalgojumu (sākot no Ls 493 līdz Ls 698 pirms nodokļu nomaksas) un sociālās garantijas

- labus darba apstākļus un atsaucīgu kolektīvu

- mācību iespējas profesionālajai izaugsmei

Motivācijas vēstuli, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas divu nedēļu laikā pēc paziņojuma publicēšanas "Latvijas Vēstnesī" ar norādi uz vakanto amatu sūtīt Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centram Ernestīnes ielā 34, Rīgā, LV-1046, vai uz e-pastu sarmite.freidenfelde@vamoic.gov.lv. Tālrunis uzziņām 67300241.


OP 2013/115.AKK4

Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs izsludina konkursu uz darbinieka amata vietu - vecākais/-ā grāmatvedis/-e Finanšu nodaļā

Vispārējie darba pienākumi:

- ilgtermiņa ieguldījumu un būvdarbu uzskaite

- sagatavot Centrālās statistikas pārvaldes atskaites

- piedalīties gada pārskata sagatavošanā un budžeta plānošanā

Prasības kandidātiem:

- bakalaura vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ekonomikā vai vadības zinībās

- labas teorētiskās un praktiskās valsts pārvaldes iestāžu grāmatvedības zināšanas

- MS Office programmu pārzināšana lietotāja līmenī

- precizitāte, prasme risināt problēmsituācijas, analītiskā domāšana, labas komunikācijas prasmes

- pieredze grāmatveža amatā valsts pārvaldes iestādē vai pašvaldībā, pieredze darbā ar grāmatvedības programmu "RVS Horizon" vai ilgtermiņa ieguldījumu vai būvdarbu uzskaites zināšanas un pieredze tiks uzskatītas par priekšrocību

Piedāvājam:

- darbu valsts iestādē ar iespēju iegūt daudzpusīgu profesionālo pieredzi

- valsts pārvaldē noteikto atalgojumu (sākot no Ls 493 līdz Ls 698 pirms nodokļu nomaksas) un sociālās garantijas

- labus darba apstākļus un atsaucīgu kolektīvu

- mācību iespējas profesionālajai izaugsmei

Motivācijas vēstuli, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas divu nedēļu laikā pēc paziņojuma publicēšanas "Latvijas Vēstnesī" ar norādi uz vakanto amatu sūtīt Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centram Ernestīnes ielā 34, Rīgā, LV-1046, vai uz e-pastu sarmite.freidenfelde@vamoic.gov.lv. Tālrunis uzziņām 67300241.


OP 2013/115.AKK5

APP "Latvijas Valsts augļkopības institūts" izsludina konkursu uz šādām zinātniskā darbinieka vietām:

- 4 (četras) vadošā pētnieka vietas Selekcijas un šķirņu izvērtēšanas nodaļā

Prasības pretendentiem:

doktora zinātņu grāds bioloģijā vai lauksaimniecībā, darba pieredze augļaugu selekcijā, Eiropas un pasaules līmenim atbilstošas selekcijas pētījumu metodikas izmantošanā un pilnveidē un šķirņu vērtēšanā, vismaz 15 gadi - pilna slodze.

- 2 (divas) vadošā pētnieka vietas Agrotehnisko pētījumu nodaļā

Prasības pretendentiem:

doktora zinātņu grāds bioloģijā vai lauksaimniecībā, darba pieredze augļaugu agrotehnikā (t.sk. augļu koku vainagu veidošana, apūdeņošana, balstu sistēmas, ražas normēšana u.c.), vismaz 12 gadi - pilna slodze.

- 1 (viena) vadošā pētnieka vieta Augu pataloģijas un entomoloģijas nodaļā

Prasības pretendentiem:

doktora zinātņu grāds ar specializāciju bioloģijā vai lauksaimniecībā, darba pieredze pētnieciskajā darbā augu patoloģijā vismaz 10 gadi, pieredze darbā ar augiem patogēnajām sēnēm un baktērijām, izmantojot klasiskās mikrobioloģijas un molekulārās bioloģijas metodes.

Konkursam iesniedzamie dokumenti:

- iesniegums par dalību konkursā

- dzīves gājuma apraksts (CV)

- izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas

Pieteikties līdz 13.07.2013. pa pastu - adrese: Latvijas Valsts augļkopības institūts Dobelē, Graudu ielā 1, Dobeles nov., LV- 3701, vai pa e-pastu lvai@lvai.lv, vai personīgi Dobelē, Graudu ielā 1. Sīkāka informācija pa tālr. 63707344 vai 63722294.


OP 2013/115.AKK6

Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.gadam Apvienotais tehniskais sekretariāts aicina darbā projekta vadītāju (darbinieka amats uz darbinieka prombūtnes laiku)

Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmu 2007.-2013.gadam (turpmāk - programma) ir izstrādājušas Latvijas un Lietuvas dalībvalstis un tās mērķis ir veicināt Latvijas un Lietuvas pierobežas teritoriju attīstību un sabiedrības integrāciju. Programmu finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF), tās kopējais budžets ir 75 miljoni eiro. Plašāka informācija par programmu ir pieejama programmas mājas lapā www.latlit.eu.

Apvienotais tehniskais sekretariāts ir iestāde, kas Programmas ietvaros nodrošina tiešu sadarbību un atbalstu potenciālajiem projektu pieteicējiem, kā arī jau apstiprinātu projektu partneriem. Apvienotais tehniskais sekretariāts darbojas kā Valsts reģionālās attīstības aģentūras struktūrvienība (www.vraa.gov.lv). Sekretariātā strādā desmit darbinieki.

Programmas darba valoda ir angļu valoda.

Plašāka informācija par programmu ir pieejama programmas mājas lapā www.latlit.eu.

Prasības kandidātam:

- augstākā izglītība (ekonomikā, uzņēmējdarbības vadībā vai sabiedrības vadības zinātnē), kas papildināta ar profesionālām zināšanām

- ļoti labas latviešu un angļu valodas zināšanas - mutvārdos un rakstos

- labas rakstības, komunikācijas un prezentācijas prasmes

- spēja strādāt multikulturālā vidē

- labas datora lietošanas prasmes (MS Office standartprogrammas)

- prasme strādāt komandā

- analītiskās spējas

- ne mazāk kā 2 gadu praktiskā pieredze transnacionālo un/vai Eiropas Savienības pārrobežu sadarbības programmu/projektu vadībā

- iepriekšēja pieredze darbā ar Eiropas Savienības ERAF finansētajām programmām/projektiem tiks uzskatīta par priekšrocību

- pieredze administratīvā un biroja vadības darbā

- ļoti labas zināšanas par Eiropas Savienības reģionālās attīstības politiku, tās normatīvajiem aktiem, kas attiecas uz Eiropas teritoriālo sadarbību

- zināšanas par Baltijas jūras reģiona politikām, pieredze sadarbības projektos/programmās tiks uzskatīta par priekšrocību.

Plašāk par prasībām un pienākumiem skatīt sludinājumu: www.latlit.eu.

Pieteikuma vēstuli un Curriculum Vitae angļu valodā lūdzam sūtīt uz e-pastu antra.jansone@latlit.eu līdz 2013.gada 5.jūlijam.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)