Laidiens: 05.06.2013., Nr. 107 (4913)

Piegādes un darbu izpildes pasūtījumi

OP 2013/107.PD1

Paziņojums

Finansējuma saņēmējs: SIA "Smiltenes NKUP", reģ. Nr.43903000435, Pils iela 3a, Smiltene, tālr.64774845, e-pasts: aiga.sorokina@smiltene.lv.

Eiropas Reģionālās Attīstības fonda projekts - Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CEFLA/117/016 ERAF, "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Smiltenes novada Bilskas ciemā."

Iepirkums - "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Smiltenes novada Bilskas ciemā. Būvdarbi".

Pretendents, kuram piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu: SIA "Vidzemes Energoceltnieks", reģ. Nr.44103008831, adrese: Ausekļa iela 31, Valmiera, LV-4201. Līguma summa bez PVN LVL 183933,47. Lēmums par iepirkuma līguma slēgšanu - 30.05.2013.


OP 2013/107.PD2

Konkurss

AS "RĪGAS SILTUMS" izsludina atklātu konkursu Nr. RS13/110/AK par tiesībām nodrošināt fizisku apsardzi akciju sabiedrības objektos Rīgā:

Cēsu ielā 3A;

Pildas ielā 43;

Kandavas ielā 16;

Rencēnu ielā 16,16A;

Kurzemes prospektā 17;

Tīraines ielā 5A, Siltuma ielā 7;

Lēpju ielā 4;

Atlantijas ielā 51.

Nolikumu papīra formā var saņemt līdz 2013.gada 4.jūlijam AS "RĪGAS SILTUMS" Rīgā, Cēsu ielā 3A, 2.korpusa 313.kabinetā katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz 16.00, savukārt piektdienās no plkst.8.00 līdz 14.30.

Nolikumu elektroniski var saņemt pēc rakstiska pieprasījuma iesniegšanas AS "RĪGAS SILTUMS", norādot saņēmēja elektronisko adresi.

Pretendentu piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2013.gada 4.jūlijs plkst. 13.00.

Kontaktpersona: A.Cīrulis, tālr. 67017355, fakss 67017363.


OP 2013/107.PD3

Konkurss

AS "RĪGAS SILTUMS" izsludina atklātu konkursu Nr. RS13/109/AK par tiesībām noslēgt darba apģērbu piegādes līgumu.

Iepazīties ar konkursa dokumentiem var katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz 16.00 (piektdienās no plkst. 8.00 līdz 14.30) AS "RĪGAS SILTUMS", Rīgā, Cēsu ielā 3a, 2.korpusa 218.kabinetā.

Konkursa dokumentus iespējams saņemt, samaksājot Ls 10,20 (t.sk. PVN 21%) norēķinu kontā: AS "RĪGAS SILTUMS", PVN reģ. Nr. LV40003286750, AS "DNB banka", kods RIKOLV2X, konts LV18RIKO0002013025455.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2013.gada 4.jūlijs plkst. 12.00.

Kontaktpersona: Sagādes daļas vadītāja Dina Kandere, tālr. 67017222, fakss 67017363.


OP 2013/107.PD4

Paziņojums par iepirkumu procedūras pārtraukšanu

Finansējuma saņēmējs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Viļakas namsaimnieks", reģistrācijas Nr. LV42403013299, Abrenes iela 26, Viļaka, Viļakas novads, LV-4583

Projekta nosaukums: Ūdenssaimniecības attīstība Viļakā (papildu būvdarbi) ietvaros, Nr.3.DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/009

Iepirkuma procedūras nosaukums: Ārēja ūdensvada izbūve Parka un Jaunatnes ielā Viļakā (projektēšana un būvdarbi), identifikācijas Nr. VN2013/01KF

Iepirkuma procedūras pārtraukšanas iemesls: pārtraukts sakarā ar to, ka saņemtā piedāvājumu līgumcena būtiski pārsniedz plānoto un pieejamo finansējumu.


OP 2013/107.PD5

Paziņojums par iepirkumu

Finansējuma saņēmējs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Viļakas namsaimnieks", reģistrācijas Nr. LV42403013299, Abrenes iela 26, Viļaka, Viļakas novads, LV-4583

Kontaktpersona: SIA "Viļakas namsaimnieks" valdes loceklis Ainārs Milaknis, tālr./fakss 64507214, e-pasts: vilakasnamsaimnieks@inbox.lv

Projekta nosaukums: Ūdenssaimniecības attīstība Viļakā (papildu būvdarbi) ietvaros, Nr.3.DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/009

Iepirkuma procedūras nosaukums: Ārēja ūdensvada izbūve Parka un Jaunatnes ielā Viļakā (projektēšana un būvdarbi)

Identifikācijas Nr. VN2013/02KF

Nolikuma saņemšanas vieta un laiks: SIA" Viļakas namsaimnieks" 112.kabinetā Abrenes ielā 26, Viļakā, Viļakas novadā, darbdienās plkst. 8.00-16.00 līdz 2013.gada 18.jūnijam plkst. 13.00

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2013.gada 18.jūnijam plkst. 13.00 SIA "Viļakas namsaimnieks" 112.kabinetā Abrenes ielā 26, Viļakā, Viļakas novadā, LV-4583.


OP 2013/107.PD6

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA)

PAZIŅO:

No 2013.gada 10.jūnija notiks projektu iesniegumu pieņemšana darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.4.1.aktivitātes "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" vienpadsmitajā projektu iesniegumu atlases kārtā

atbilstoši 2013.gada 28.maija Ministru kabineta noteikumiem Nr.284 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.4.1.aktivitātes "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" projektu iesniegumu atlases vienpadsmito un turpmākām kārtām".

Projektu iesniegumu atlases vienpadsmitā kārta tiek organizēta par 3.4.4.1.aktivitātes "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" atlikušo aktivitātes ietvaros pieejamo virssaistību apjomu, kas pārsniedz aktivitātei pieejamo Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu 3 000 000 latu apmērā.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks, līdz pieejamais finansējums būs izlietots, par ko tiks izsludināts paziņojums par projekta iesniegumu pieņemšanas pārtraukšanu.

Plašāka informācija par aktivitāti un pieteikšanās kārtību pieejama LIAA interneta mājas lapā www.liaa.gov.lv.

Projektu iesniegumus var iesniegt LIAA Klientu apkalpošanas nodaļā darba dienās no plkst. 8.30 līdz 17.00 vai nosūtīt pa pastu (ierakstītā vēstulē), adrese: Pērses ielā 2, Rīgā, LV-1442, vai sūtīt uz elektroniskā pasta adresi sf.projekts@liaa.gov.lv (noformētu elektroniska dokumenta veidā).

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)