Laidiens: 03.06.2013., Nr. 105

Uzaicinājumi uz tiesu

OP 2013/105.UT1

Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā ir saņemts AAS ,,Gjensidige Baltic" prasības pieteikums pret Dmitriju Kučmenko par zaudējumu piedziņu. Lūdzam atbildētāju DMITRIJU KUČMENKO, dzim. 1967.gada 13.augustā, ierasties uz tiesas sēdi 2013.gada 28.augustā plkst. 10.00 Rīgā, Abrenes ielā 3, 4.stāvā, 41.zālē. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez jūsu klātbūtnes tiesas sēdē.


OP 2013/105.UT2

Ludzas rajona tiesa uzaicina STEPANU BOKOTEJU, personas kods 110177-11444, ierasties uz tiesas sēdi 2013.gada 4.novembrī plkst. 10.00 Ludzā, Stacijas ielā 44, 3.zālē, kā atbildētāju civillietā C 22036112 akciju sabiedrības "SEB banka", reģ. Nr.40003151743, prasībā pret Stepanu Bokoteju par parāda piedziņu. Neierašanās gadījumā civillieta tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


OP 2013/105.UT3

Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa uzaicina MARINU KUZŅECOVU, dzim. 1964.gadā, ierasties Rīgā, Lomonosova ielā 10, LV-1019, 3.stāvā, 307.zālē, uz tiesas sēdi 2013.gada 15.jūlijā plkst. 13.00 kā atbildētāju Civillietā C29-3713/13 Rīgas bāriņtiesas prasībā pret Marinu Kuzņecovu par aizgādības tiesību atņemšanu.


OP 2013/105.UT4

Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa uzaicina KIRILU ĻEVAŠOVU, pers. kods 271275-10105, ierasties uz tiesas sēdi 2013.gada 26.septembrī plkst. 10.00 Rīgā, Abrenes ielā 3, 4.stāvā, 31.zālē, kā atbildētāju civillietā Nr. C30741612, lietvedības Nr. C2774-13/18, Allas Ļevašovas prasībā pret Kirilu Ļevašovu par laulības šķiršanu. Tiesā jāierodas, ņemot līdzi personu apliecinošs dokuments. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


OP 2013/105.UT5

ARTIS SĻESARENKO, pers. kods 190875-11778, tiek aicināts ierasties uz tiesas sēdi Liepājas tiesā 2013.gada 5.septembrī plkst. 14.00 Liepājā, Republikas ielā 14, 2.stāvā, 20.kabinetā, kā atbildētājs civillietā C20 2626 13 Gitas Sļesarenko prasības pieteikumā pret Arti Sļesarenko par laulības šķiršanu. Atbildētāja neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez viņa klātbūtnes.


OP 2013/105.UT6

KRISTĪNA BRENČA, dzim. 1978.gada 10.februārī, pēdējā zināmā dzīvesvieta un deklarētā adrese: Rusova iela 32-5, Rīga, tiek aicināta ierasties uz tiesas sēdi 2013.gada 16.jūlijā plkst. 12.00 Rīgā, A.Pumpura ielā 1, 4.stāvā, 47.zālē, kā atbildētāja civillietā Nr. C32360012 Voldemāra Ernesta Zandberga prasībā pret Kristīnu Brenču par dzīvokļa lietošanas tiesību izbeigšanu Kristīnei Brenčai un nepilngadīgajiem Artūram Bantersonam, dzim. 2006.gadā, un Rostislavam Brenčam, dzim. 2002. gadā. Neierašanās gadījumā lieta var tikt izskatīta bez atbildētājas klātbūtnes.


OP 2013/105.UT7

Rēzeknes tiesa uzaicina ARTŪRU KUDĻU, pers. kods 131176-11423, kura deklarētā dzīvesvietas adrese ir Viļānu novadā, Viļānos, Latgales ielā 5a-3, ierasties Rēzeknē, Dārzu ielā 24, uz tiesas sēdi 2013.gada 15.jūlijā plkst. 10.00 kā atbildētāju civillietā Jekaterinas Kudļas prasībā pret Artūru Kudļu par laulības šķiršanu. Neierašanās gadījumā civillieta tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


OP 2013/105.UT8

Gulbenes rajona tiesa uzaicina kā atbildētāju LINDU PREISI, dzim. 1988.gada 10.februārī, deklarētā dzīvesvieta: "Baltragi", Kalniena, Stāmerienas pagasts, Gulbenes novads, ierasties uz tiesas sēdi 2013.gada 6.augustā plkst. 9.30 Gulbenē, Ābeļu ielā 6, civillietas izskatīšanā Litenes bāriņtiesas prasībā par aizgādības tiesību atņemšanu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētājas klātbūtnes.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)