Laidiens: 28.12.2012., Nr. 203

Uzaicinājumi uz tiesu

OP 2012/203.UT1

ANDREJS KUZMENKOVS tiek aicināts ierasties uz tiesas sēdi 2013.gada 6. februārī pulksten 9.30 Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesā Rīgā, Lomonosova ielā 10, 3.stāvā, 352.zālē, kā atbildētājs civillietā Nr.C29-7557/12 Jeļenas Ščokas prasībā pret Andreju Kuzmenkovu par uzturlīdzekļu piedziņu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāja piedalīšanās tiesas sēdē.


OP 2012/203.UT2

VALDIS DOLGOJS, dzim.1982.gada 17.maijā, kura pēdējā zināmā dzīvesvieta ir "Lūdiķi", Krapes pagasts, Ogres novads, LV-5012, tiek aicināts ierasties uz tiesas sēdi 2013.gada 6.februārī plkst.15.00 Ogres rajona tiesā Ogrē, Brīvības ielā 6, 3.stāvā, 304.zālē, kā atbildētājs civillietā Nr.C24170912 Elitas Rusiņas prasībā pret Valdi Dolgoju par uzturlīdzekļu piedziņu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


OP 2012/203.UT3

Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas lietvedībā atrodas civillieta Nr. C30768412, lietvedības Nr.C 7684-12/9 AS "Reverta" maza apmēra prasībā pret JEĻENU AKIĻBEKOVU par parāda piedziņu. Paziņojam atbildētājai Jeļenai Akiļbekovai, dzim.1969.gada 2.decembrī, ka minētā AS "Reverta" maza apmēra prasība nozīmēta izskatīšanai rakstveida procesā (bez lietas dalībnieku piedalīšanās) 2013.gada 26.martā un tiks izskatīta šādā tiesas sastāvā: tiesnese A.Ignatjeva. Izskaidrojam, ka atbildētājai ir Civilprocesa likuma 74.pantā noteiktās procesuālās tiesības, kā arī tiesības pateikt noraidījumu tiesnesim un lūgt lietas iztiesāšanu tiesas sēdē. Civilprocesa likumā minētās civilprocesuālās tiesības, kas saistītas ar lietas sagatavošanu iztiesāšanai, puses ir tiesīgas izmantot ne vēlāk kā septiņas dienas pirms paziņotā lietas izskatīšanas laika. Lietā pieņemtā nolēmuma norakstu lietas dalībnieki varēs saņemt, sākot no 2013.gada 26.marta, tiesas kancelejā Rīgā, Abrenes ielā 3, 4.stāvā.


OP 2012/203.UT4

GUNTARS LŪSIS, dzim.1973.gada 22.novembrī, pēdējā zināmā deklarētā dzīvesvieta Pulkveža Brieža iela 2-3, Rīga, tiek aicināts ierasties uz tiesas sēdi 2013.gada 1.oktobrī plkst.10.00 Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesā Andreja Pumpura ielā 1, Rīgā, 88.tiesas zālē, kā atbildētājs civillietā nr. C32354411 AS "PAREX BANKA" (ar 10/05/2012 mainīts nosaukums uz AS "REVERTA") prasībā pret Guntaru Lūsi par parāda, procentu, līgumsoda piedziņu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


OP 2012/203.UT5

GUNTARS LŪSIS, dzim.1973.gada 22.novembrī, pēdējā zināmā deklarētā dzīvesvieta Pulkveža Brieža iela 2-3, Rīga, tiek aicināts ierasties uz tiesas sēdi 2013.gada 2.oktobrī plkst.10.00 Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesā Andreja Pumpura ielā 1, Rīgā, 88.tiesas zālē, kā atbildētājs civillietā Nr.C32354511 AS "PAREX BANKA" (ar 10/05/2012 mainīts nosaukums uz AS "REVERTA") prasībā pret Guntaru Lūsi par parāda, procentu, līgumsoda piedziņu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


OP 2012/203.UT6

Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa paziņo, ka 2013.gada 21.februārī plkst. 10.00 tiesas telpās Rīgā, Abrenes ielā 3, 3.stāvā, 28.zālē, tiks izskatīta civillieta Rutas Bergas prasībā pret Andri Heidemani, dzim. 1957.gada 29.septembrī, dzīvesvieta: Ķeguma iela 29A-2, Rīga, un Uldi Krišanu, dzim. 1959.gada 5. augustā, dzīvesvieta: Priekules iela 5, Rīga, par parāda piedziņu. Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa uzaicina ANDRI HEIDEMANI un ULDI KRIŠANU ierasties tiesā noteiktajā laikā. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāju piedalīšanās.


OP 2012/203.UT7

Liepājas tiesa aicina ALEXANDER POSTNOV, dzim.26.01.1951., dzīvesvieta: Spīdolas iela 2-49, Liepāja, ierasties Republikas ielā 14/Tiesu ielā 5, Liepājā, LV-3401, 2.tiesas sēžu zālē, uz tiesas sēdi 2013.gada 26.februārī plkst.14.00, kā atbildētāju civillietā Nr.C20322312 Lindorff Oy Latvijas filiāles maza apmēra prasībā pret POSTNOV ALEXANDER par parāda piedziņu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


OP 2012/203.UT8

Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr.C28464712 DzīKS ,,Rododendrs-R" maza apmēra prasībā pret INGRĪDU GAUGERI par naudas piedziņu. Paziņojam atbildētājai Ingrīdai Gaugerei, dzim. 1958.gada 27.decembrī, dzīvesvieta: Tapešu ielā 51-33, Rīgā, ka 2013.gada 1.februārī tiesnese M.Miltiņa minēto DzīKS "Rododendrs-R" prasību izskatīs rakstveida procesā (bez lietas dalībnieku piedalīšanās). Atbildētājai Ingrīdai Gaugerei ir Civilprocesa likuma 74.pantā un Civilprocesa likuma 30.3 nodaļā noteiktās procesuālās tiesības, tai skaitā pieteikt noraidījumu tiesnesim, lūgt lietas iztiesāšanu tiesas sēdē. Civilprocesa likumā minētās civilprocesuālās tiesības, kas saistītas ar lietas sagatavošanu iztiesāšanai, puses ir tiesīgas izmantot ne vēlāk kā septiņas dienas pirms lietas izskatīšanas. Lietā pieņemto tiesas spriedumu atbildētāja Ingrīda Gaugere varēs saņemt, sākot ar 2013.gada 1.februāri, Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas kancelejā Daugavgrīvas ielā 58, 1.stāvā, 110.kabinetā.


OP 2012/203.UT9

Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa aicina ierasties 2013.gada 4.februārī plkst.11.30 Rīgā, Abrenes ielā 3, 39.tiesas zālē, kā atbildētāju SERGEJU DMITRIJEVU, dzim.1961.gada 8.oktobrī, "Latvijas Mobilais Telefons" SIA prasībā par parāda piedziņu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


OP 2012/203.UT10

Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa aicina ierasties 2013.gada 4.februārī plkst.11.45 Rīgā, Abrenes ielā 3, 39.tiesas zālē, kā atbildētāju DAIGU ZOLDNERI, dzim.1968.gada 14.septembrī, "Latvijas Mobilais Telefons" SIA prasībā par parāda piedziņu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētājas klātbūtnes.


OP 2012/203.UT11

Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa aicina ierasties 2013.gada 5.februārī plkst.11.00 Rīgā, Lomonosova ielā 10, 155.tiesas zālē kā atbildētāju SERGEJU KARPOVU, dzim. 1987.gada 3.maijā, "Latvijas Mobilais Telefons" SIA prasībā par parāda piedziņu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


OP 2012/203.UT12

Talsu rajona tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr.C36070212 SIA ,,Latvijas Mobilais telefons" prasībā pret Raivi Grigoroviču par naudas piedziņu. Paziņojam atbildētājam RAIVIM GRIGOROVIČAM, ka 2013.gada 4.februārī tiesnese V.Pavlovska minēto maza apmēra prasību izskatīs rakstveida procesā (bez lietas dalībnieku piedalīšanās) un no šī datuma spriedumu varēs saņemt Talsu rajona tiesas kancelejā. Atbildētājam Raivim Grigorovičam ir Civilprocesa likuma 74.pantā un Civilprocesa likuma 30.3 nodaļā noteiktās procesuālās tiesības, tai skaitā pieteikt noraidījumu tiesnesim, lūgt lietas izskatīšanu tiesas sēdē. Civilprocesa likumā minētās civilprocesuālās tiesības, puses ir tiesīgas izmantot ne vēlāk kā septiņas dienas pirms lietas izskatīšanas.


OP 2012/203.UT13

Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā ir saņemts SIA "Latvijas Mobilais telefons" prasības pieteikums pret Elviju Jankevicu par parāda piedziņu, Lūdzam atbildētāju ELVIJU JANKEVICU, dzim. 1990.gada 10.augustā, ierasties uz tiesas sēdi 2013.gada 14.februārī plkst.9.15 Rīgā, Abrenes ielā 3, 4.stāvā, 33.zālē. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez jūsu klātbūtnes tiesas sēdē.


OP 2012/203.UT14

Preiļu rajona tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr.C 25050112 sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Mobilais Telefons" maza apmēra prasībā pret Imantu Sudniku par naudas piedziņu. Paziņojam atbildētājam IMANTAM SUDNIKAM, dzim.1987.gada 2.jūnijā, ka 2013.gada 14.februārī Preiļu rajona tiesa rakstveida procesā (bez lietas dalībnieku piedalīšanās) tiks izskatīta minētā prasība, Atbildētājam Imantam Sudnikam ir Civilprocesa likuma 74.pantā un Civilprocesa likuma 30.nodaļā noteiktās procesuālās tiesības, tai skaitā pieteikt noraidījumu tiesnesei, lūgt lietas izskatīšanu tiesas sēdē. Civilprocesa likumā minētās civilprocesuālās tiesības, kas saistītas ar lietas sagatavošanu iztiesāšanai, puses ir tiesīgas izmantot ne vēlāk ka septiņas dienas pirms lietas izskatīšanas. Atbildētājs Imants Sudniks sprieduma norakstu varēs saņemt, sākot ar 2013.gada 14.februāri, Preiļu rajona tiesas kancelejā Preiļos, Talsu ielā 2, 3.stāvā, 301.kabinetā.


OP 2012/203.UT15

Jelgavas tiesa paziņo, ka tiesas lietvedībā ir civillieta maza apmēra prasībā sabiedrības ar ierobežotu atbildību ,,Latvijas Mobilais telefons" prasībā pret Žanu Malohatko par parāda piedziņu, kas tiks izskatīta rakstveida procesa, ja puses nelūgs lietas iztiesāšanu tiesas sēdē. Tiesa nosaka ŽANAM MALOHATKO, dzim.1993.gada 9.janvārī, termiņu rakstveida paskaidrojumu iesniegšanai 30 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas. Paskaidrojumu neiesniegšana nav Šķērslis sprieduma taisīšanai lietā. Sprieduma norakstu varēs saņemt Jelgavas tiesas kancelejā Jelgavā, Dambja ielā 12, 2013.gada 14.februārī.


OP 2012/203.UT16

Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā ir saņemts Ludmilas Baraņukas prasības pieteikums pret Vsevolodu Baraņuku par laulības šķiršanu un uzturlīdzekļu piedziņu. Lūdzam atbildētāju VSEVOLODU BARAŅUKU, dzim. 1972.gada 9.martā, ierasties uz tiesas sēdi 2013.gada 5.februārī plkst. 10.00 Rīgā, Abrenes ielā 3, 3.stāvā 28.zālē. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes tiesas sēdē.


OP 2012/203.UT17

Rīgas pilsētas Centra rajona tiesas lietvedībā atrodas civillieta Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras maza apmēra prasībā pret Svetlanu Leonoviču par parāda piedziņu. Atbildētāja SVETLANA LEONOVIČA, dzim. 1982. gada 13. novembrī, deklarētās dzīvesvietas adrese: Aleksandra Čaka iela 115-59, Rīga, tiek aicināta uz lietas izskatīšanu 2013. gada 12. februārī plkst. 9.00 Rīgā, Abrenes ielā 3, 2. stāvā, 21. zālē. Atbildētājas neierašanās gadījumā tiesa lietu var izskatīt bez viņas klātbūtnes.


OP 2012/203.UT18

Balvu rajona tiesa uzaicina IGORU SADOVŅIKOVU, dzim. 1984.gada 18.janvārī, deklarētā dzīvesvieta: Balvu novadā, Kubulu pagastā, Celmeniekos, ierasties kā atbildētāju uz tiesas sēdi 2013.gada 6.februārī plkst.10.00 Balvos, Bērzpils ielā 7a, 1.stāvā, 2.zālē, civillietas par uzturlīdzekļu piedziņu ar prasītāju Ilzi Spičku izskatīšanai. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


OP 2012/203.UT19

Jūrmalas pilsētas tiesa uzaicina JĀNI CEPLĪTI, dzim. 1962.gada 26.oktobrī, ierasties Jūrmalā, Zigfrīda Meierovica prospektā 1A, 7.zālē uz tiesas sēdi 2013.gada 11.februārī plkst. 10.30 kā atbildētāju civillietā Nr. C17121512 par aizgādības tiesību atņemšanu ar prasītāju Jūrmalas pilsētas bāriņtiesu un trešo personu Guntu Ceplīti. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


OP 2012/203.UT20

Rīgas rajona tiesā ierosināta civillieta Nr. C-4571-12/3 Aksanas Šestakovas prasībā pret Sergeju Šestakovu par uzturlīdzekļu piedziņu un laulības šķiršanu. Atbildētājs SERGEJS ŠESTAKOVS, dzim. 1968.gada 3.decembrī, pēdējā zināmā dzīvesvieta: Platā iela 30 - 5, Rīga, LV-1016, tiek aicināts ierasties Rīgas rajona tiesā Rīgā, Aiviekstes ielā 5, 2.stāvā, 212.zālē, 2013.gada 25.februārī plkst. 14.00 uz iepriekšminētās civillietas izskatīšanu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


OP 2012/203.UT21

IRINA KAŠAJEVA, dzim. 1971.gada 27.martā, pēdējā zināmā dzīvesvieta: Siļķu iela 25-10, Liepāja, tiek aicināta ierasties uz tiesas sēdi 2013.gada 26.februārī plkst. 12.00 Liepājas tiesā, Republikas ielā 14, 7.zālē kā atbildētāja civillietā Nr. C20 3451 12 Sanda Baloža prasībā par uzturlīdzekļu piedziņu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētājas klātbūtnes.


OP 2012/203.UT22

JEĻENA OĻEIŅIKA, dzim. 1980.gada 30.janvārī, pēdējā zināmā dzīvesvieta: Stirnu iela 21-32, Rīga, tiek aicināta ierasties uz tiesas sēdi 2013.gada 26.februārī plkst. 14.00 Liepājas tiesā, Republikas ielā 14, 7.zālē, kā atbildētāja civillietā Nr. C20 4072 12 Rīgas bāriņtiesas prasībā par aizgādības tiesību atņemšanu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētājas klātbūtnes.


OP 2012/203.UT23

Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr.C30722912 AS "Bigbank" Latvijas filiāles maza apmēra prasībā pret ĢIRTU SVILPI par parādu piedziņu. Paziņojam atbildētājam Ģirtam Svilpem, dzim. 1960.gada 30.aprīlī, dzīvesvieta: Brīvības gatve 236-63, Rīga, ka 2013.gada 31.janvārī tiesnese I.Rūķe minēto AS "Bigbank" Latvijas filiāle prasību izskatīs rakstveida procesā (bez lietas dalībnieku piedalīšanās). Atbildētājam Ģirtam Svilpem ir Civilprocesa likuma 74.pantā un Civilprocesa likuma 30.3 nodaļā noteiktās procesuālās tiesības, tai skaitā pieteikt noraidījumu tiesnesim, lūgt lietas iztiesāšanu tiesas sēdē. Civilprocesa likumā minētās civilprocesuālās tiesības, kas saistītas ar lietas sagatavošanu iztiesāšanai, puses ir tiesīgas izmantot ne vēlāk kā septiņas dienas pirms lietas izskatīšanas. Lietā pieņemto tiesas spriedumu atbildētājs Ģirts Svilpe varēs saņemt, sākot ar 2013.gada 31.janvāri, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas kancelejā Abrenes ielā 3, 4.stāvā, 401.kabinetā.


OP 2012/203.UT24

ANDREJS SAFRONOVS, kura dzīvesvieta ir Lazdonas ielā 5-23, Rīgā, tiek aicināts ierasties uz tiesas sēdi 2013. gada 7. februārī plkst. 11.00 Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesā Rīgā, Lomonosova ielā 10, kā atbildētājs civillietā Nr. C29791012 AS "Bigbank" maza apmēra prasībā par naudas piedziņu. Atbildētāja neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez viņa klātbūtnes.


OP 2012/203.UT25

Liepājas tiesa paziņo, ka 2013.gada 4.februārī plkst. 14.00 Liepājā, Tiesu ielā 5, 5.tiesas zālē, tiks izskatīta civillieta Nr.C20381312 AS "Norvik Banka" prasībā pret Vladimiru Žohovu par parāda piedziņu. Liepājas tiesa uzaicina atbildētāju VLADIMIRU ŽOHOVU, dzim. 1966.gada 24.martā, ierasties uz tiesas sēdi. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


OP 2012/203.UT26

Liepājas tiesa paziņo, ka 2013.gada 6.februārī plkst. 14.00 Liepājā, Republikas ielā 14, 12.tiesas zālē, tiks izskatīta civillieta Nr.C20407012 AS "Norvik Banka" prasībā pret Mariti Budkeviču par parāda piedziņu. Liepājas tiesa uzaicina atbildētāju MARITI BUDKEVIČU, dzim. 1961.gada 25.jūlijā, ierasties uz tiesas sēdi. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētājas klātbūtnes.


OP 2012/203.UT27

Daugavpils tiesas lietvedībā atrodas civillieta Aļonas Dunajas prasībā pret Vitāliju Bizņu par ikdienas aizgādības noteikšanu. Daugavpils tiesa uzaicina VITĀLIJU BIZŅU, dzim.1972.gada 2.novembrī, pers.kods 021172-10271, ierasties uz tiesas sēdi, kas notiks Daugavpils tiesas telpās 18.Novembra ielā 37, Daugavpilī, 3.stāvā, 11.zālē, 2013. gada 4.februārī plkst. 13.30. Atbildētāja neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez viņa klātbūtnes.


OP 2012/203.UT28

Madonas rajona tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr.C23062812 Larisas Vasiļjevas maza apmēra prasībā pret Ivitu Vizuli par uzturlīdzekļu piedziņu. Paziņojam atbildētājai IVITAI VIZULEI, dzim. 1983. gada 29. novembrī, dzīvesvieta Dārzu iela 6-10, Cesvaine, Cesvaines novads, LV-4871, ka Larisas Vasiljevas prasība tiks izskatīta rakstveida procesā (bez lietas dalībnieku piedalīšanās) 2013.gada 11.februārī plkst.11.00 un lietā pieņemtā sprieduma noraksts saņemams Madonas rajona tiesas kancelejā Avotu ielā 8, Madonā, Madonas novadā, LV-4801 no 2013. gada 11. februāra. Atbildētāja Ivita Vizule līdz 2013.gada 4.februārim var izmantot šādas procesuālās tiesības - pilnīgi vai daļēji atzīt prasību, celt iebildumus pret prasību, iepazīties ar lietas materiāliem, izdarīt no tiem izrakstus, izgatavot kopijas, iesniegt pierādījumus, pieteikt lūgumus, izteikt savus argumentus un apsvērumus, celt iebildumus pret citu lietas dalībnieku lūgumiem, argumentiem, apsvērumiem, noslēgt izlīgumu, lūgt lietas iztiesāšanu tiesas sēdē, pieteikt noraidījumu tiesnesim.


OP 2012/203.UT29

ANATOLIJS FILATKINS, dzim. 1977.gada 27.jūlijā, tiek aicināts ierasties uz tiesas sēdi Liepājas tiesā 2013.gada 1.februārī plkst.10.00 Liepājā, Republikas ielā 14, 18.zālē, kā atbildētājs civillietā C20315812 SIA "Sanistal" prasībā pret Anatoliju Filatkinu par parāda piedziņu. Atbildētāja neierašanās gadījumā lieta var tikt izskatīta bez viņa klātbūtnes.


OP 2012/203.UT30

Preiļu rajona tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr.C25063312 Nellijas Rozenšteines pilnvarotās pārstāves Svetlanas Rozenšteines prasībā pret Valēriju Vaivodu par aizgādības tiesību atņemšanu. Tiesa uzaicina atbildētāju VALĒRIJU VAIVODU, deklarētā dzīvesvieta: Ziemeļblāzmas iela 53-101, Rīga, ierasties uz tiesas sēdi 2013.gada 5.februārī plkst.11.00 Preiļos, Talsu ielā 2, 3.zālē. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


OP 2012/203.UT31

Jēkabpils rajona tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr.C16091612 Sergeja Gudkova maza apmēra prasībā pret Juri Truntiku par naudas piedziņu, kura pēdējā zināmā dzīvesvieta ir Bebru iela 24-9, Jēkabpils. Tiesa uzaicina JURI TRUNTIKU, dzim. 1975.gada 11.maijā, ierasties Jēkabpils rajona tiesā, 1.zālē, Brīvības ielā 126, Jēkabpilī, kā atbildētāju uz tiesas sēdi 2013.gada25.aprīlī plkst. 10.00. Neierašanās gadījumā lieta tiks skatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


OP 2012/203.UT32

SERGEJS STREĻCOVS, dzim.31.08.1959., pēdējā zināmā dzīvesvieta: Saules iela 10, Klapkalnciems, Engures pagasts, Engures novads, LV-3113, tiek aicināts ierasties uz tiesas sēdi 2013.gada 14.februārī plkst.10.30 Tukuma rajona tiesā, Pils ielā 16, Tukumā, LV-3101, 105.tiesas zālē, kā atbildētājs civillietā Nr.C37049812 (C-0498-12/3) prasībā par parāda piedziņu (prasītājs - AS DNB banka). Atbildētāja neierašanās gadījumā lieta var tikt izskatīta bez viņa klātbūtnes.


OP 2012/203.UT33

EVA STŪRMANE, dzim.30.09.1974., pēdējā zināmā dzīvesvieta Sakņu iela 18-39, Liepāja, LV-3400, un GUNTARS STŪRMANIS, dzim.20.02.1966., pēdējā zināmā dzīvesvieta Sakņu iela 18-39, Liepāja, LV-3400, tiek aicināti ierasties uz tiesas sēdi 2013.gada 7.februārī plkst.10.00 Liepājas tiesā Republikas ielā 14, Liepājā, LV-3401, 20.tiesas zālē, kā atbildētāji civillietā Nr. C20344111 (C-1239-12/11) prasībā par parāda piedziņu (prasītājs - AS DNB banka). Ja Eva Stūrmane un Guntars Stūrmanis neieradīsies uz tiesas sēdi, lieta var tikt izskatīta bez viņu klātbūtnes.


OP 2012/203.UT34

ANDREJS KONOVALOVS, dzim.1982.gada 3.februārī, deklarētā dzīvesvieta: Usmas iela 14-5, Ventspils, LV-3602, tiek aicināts ierasties uz tiesas sēdi 2013.gada 31.janvārī plkst.10.00 Ventspils tiesā Ventspilī, Katrīnas ielā 14, 17.zālē, kā atbildētājs civillietā Nr.C40134712, ar prasītāju ,,Baltijas Apdrošināšanas Nams" AAS, par parāda piedziņu. Atbildētāja neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez viņa klātbūtnes.


OP 2012/203.UT35

Rīgas rajona tiesa uzaicina EDVĪNU STREIBULI, dzim.1962.gada 19.augustā, uz tiesas sēdi 2013.gada 11.februārī, plkst.12.00 Rīgā, Aiviekstes ielā 5, 2.stāvā, 205.zālē, kā atbildētāju civillietā Nr. C33395511 Ineses Streibules prasībā pret Edvīnu Streibuli par izlikšanu no nekustamā īpašuma un nekustamā īpašuma lietošanas tiesību izbeigšanu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez Edvīna Streibuļa klātbūtnes.


OP 2012/203.UT36

Madonas rajona tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr.C23045612 Vitas Reinšmites maza apmēra prasībā pret Juri Reinšmitu par naudas piedziņu. Kā atbildētājs minētajā civillietā JURIS REINŠMITS, pers. kods 290173-13601, tiek aicināts ierasties uz tiesas sēdi 2013.gada 11.februārī plkst.10.00 Madonas rajona tiesā Madonā, Avotu ielā 8, 2.stāvā, 3.zālē. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


OP 2012/203.UT37

Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesa aicina ierasties IVARU KALNIŅU, dzim.1972. gada 14. aprīlī, pēdējā zināmā dzīvesvieta Sliežu iela 33-21, Rīga, uz tiesas sēdi 2013.gada 6.februārī plkst.13.00 A. Pumpura ielā 1, 47.tiesas sēžu zālē, kā atbildētāju civillietā Nr.C32398811, lietvedības Nr. C-2197-12/2, SIA ,,SM Serviss" prasībā pret Ivaru Kalniņu par parāda piedziņu. Neierašanās gadījumā lieta var tikt izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


OP 2012/203.UT38

Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr. C29767312 (C-7673-12/24) ABLV Bank, AS (iepriekšējais nosaukums AS ,.Aizkraukles banka") prasībā pret Natāliju Ksendzovu par parāda piedziņu, kas nozīmēta izskatīšanai tiesas sēdē 2013.gada 4.martā plkst.13.30. Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa aicina atbildētāju NATĀLIJU KSENDZOVU (Maskavas ielā 256 k-2 - 74, Rīgā, LV-1063) ierasties uz tiesas sēdi, kas notiks 2013.gada 4.martā plkst.13.30 Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas Lomonosova ielā 10, Rīgā, LV-1019, 105.zālē. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez jūsu klātbūtnes tiesas sēdē.


OP 2012/203.UT39

Rīgas apgabaltiesas lietvedībā atrodas civillieta LR Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes prasībā pret Marinu Titovu par Latvijas pilsonības atņemšanu. Pamatojoties uz Civilprocesa likuma 59. pantu, aicinām ierasties MARINU TITOVU, dzim. 21.03.1987., kuras pēdējā zināmā dzīvesvieta Latvijā: Maskavas ielā 291/2-74, Rīgā, 2013. gada 4. februārī plkst. 10.00 Rīgas apgabaltiesā Rīgā, Brīvības bulvārī 34, 2. stāvā, 204. kabinetā. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētājas klātbūtnes.


OP 2012/203.UT40

Daugavpils tiesas lietvedībā atrodas civillieta Regīnas Vozgeļevičas prasībā pret Staņislavu Vozgeļeviču par laulības šķiršanu. Daugavpils tiesa uzaicina STAŅISLAVU VOZGEĻEVIČU, dzim. 1966.gada 11.jūlijā, ierasties uz tiesas sēdi 2013.gada 6.februārī plkst.11.30, kas notiks Daugavpils tiesas telpās 18.novembra ielā 37, Daugavpilī, 2.stāvā, 4.zālē. Atbildētāja neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez viņa klātbūtnes.


OP 2012/203.UT41

Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesa aicina ierasties JĀNI ŠVECOVU, pers. kods 170592-11234, uz tiesas sēdi 2013.gada 6.martā plkst.11.00 Rīgā, A.Pumpura ielā 1, 4.stāvā, 91.zālē, civillietā Nr. C32 3749-12 (C-3749-12/9) Karinas Torosjanas maza apmēra prasībā pret Jāni Švecovu par uzturlīdzekļu piedziņu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


OP 2012/203.UT42

Liepājas tiesa aicina OKSANU SAVICKU, pers. kods 051271-10817, ierasties uz tiesas sēdi Liepājas tiesā 2013.gada 7.februārī plkst. 14.00 Liepājā, Tiesu ielā 5, 1.stāva 2.zālē, kā atbildētāju civillietā C20 4533 09 biedrība ,,Piltenes 1" prasībā pret Oksanu Savicku par parāda piedziņu. Atbildētājas neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez viņas klātbūtnes.


OP 2012/203.UT43

VALDIS MURJĀNS, dzim. 09.10.1974., tiek aicināts ierasties uz tiesas sēdi 2013.gada 27. maijā plkst. 10.15 Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesā Rīgā, A. Pumpura ielā 1, LV-1010 (tiesas zāle Nr.88), kā atbildētājs AS "PrivatBank" prasībā par aizdevuma atmaksu, procentu un līgumsoda samaksu. Ja atbildētājs neieradīsies uz tiesas sēdi, lieta var tikt izskatīta bez viņa klātbūtnes.


OP 2012/203.UT44

Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesa aicina ierasties IGORU KURMI, pers. kods 040272-10904, uz tiesas sēdi 2013.gada 2.septembrī plkst. 10.30 Rīgā, A.Pumpura ielā 1, 4.stāvā, 91.zālē, civillietā Nr. C32 3604-11 (C-1949-12/9) AS "PrivatBank" prasībā pret Igoru Kurmi par parāda piedziņu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


OP 2012/203.UT45

VLADIMIRS KUZMINS, dzim. 08.08.1951., tiek aicināts ierasties uz tiesas sēdi 2013.gada 20.martā plkst. 10.10 Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesā, Rīgā, Lomonosova ielā 10, LV-1019 (309.tiesas zālē), kā atbildētājs AS "PrivatBank" prasībā par aizdevuma atmaksu, procentu un līgumsoda samaksu. Ja atbildētājs neieradīsies uz tiesas sēdi, lieta var tikt izskatīta bez viņa klātbūtnes.


OP 2012/203.UT46

SERGEJS MIĻČS, dzim. 1968.gada 17.novembrī, kura pēdējā zināmā dzīvesvieta ir Zilokalnu prospektā 22-11, Ogrē, Ogres novadā, LV-5001, tiek aicināts ierasties uz tiesas sēdi 2013.gada 4.februārī pulksten 14.00 Ogres rajona tiesā Ogrē, Brīvības ielā 6, 3.stāvā, 307.zālē, kā atbildētājs civillietā Nr. C244150012. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes


OP 2012/203.UT47

Aizkraukles rajona tiesas lietvedībā atrodas "Swedbank" AS prasībā pret Kristīni Pliesmani par naudas piedziņu. Tiesa uzaicina atbildētāju KRISTĪNI PLIESMANI, pers. kods 140484-11149, deklarēta dzīvesvieta: "Vējiņi 2", Aiviekstes pagasts, Pļaviņu novads, LV-5101, ierasties uz tiesas sēdi 2013. gada 25. februārī plkst. 10.00 Aizkraukles rajona tiesā Aizkraukles novadā, Aizkrauklē, Spīdolas ielā 4. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētājas klātbūtnes.


OP 2012/203.UT48

Paziņojam atbildētājai LĪGAI SARGSJANEI, kuras pēdējā zināmā dzīvesvieta: Gaujas iela 14-4, Vangaži, Inčukalna novads, LV-2136, ka prasība tiks skatīta rakstveida procesā (bez lietas dalībnieku piedalīšanās). Saskaņā ar Civilprocesa likuma 250.21 pantu atbildētājai ir tiesības iesniegt tiesā paskaidrojumus - paskaidrojumu veidlapa pieejama tiesā vai interneta vietnē www.tiesas.lv sadaļā "Dokumentu paraugi". Paskaidrojumu neiesniegšana nav šķērslis sprieduma sastādīšanai lietā un, ja atbildētāja nelūgs lietas izskatīšanu tiesas sēdē, lieta tiks izskatīta rakstveida procesā un sprieduma norakstu tiesas kancelejā puses varēs saņemt 2013.gada 4.aprīlī. Spriedums lietās par maza apmēra prasībām pārsūdzams vienīgi kasācijas kārtībā. Tiesa informē, ka atbildētājai ir Civilprocesa likuma 74.pantā noteiktās tiesības un pienākumi.


OP 2012/203.UT49

Liepājas tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr.C20394812 AS "Swedbank" maza apmēra prasībā pret Mārtiņu Skripku, Uldi Fridrihsbergu un Jāni Fridrihsbergu par naudas piedziņu. Paziņojam atbildētājam MĀRTIŅAM SKRIPKAM, dzim. 1980.gada 27.decembrī, deklarētā dzīvesvieta: Mirdzas Ķempes iela 5-24, Liepāja, atbildētājam ULDIM FRIDRIHSBERGAM, dzim. 1976.gada 4.maijā, dzīvesvieta: "Dumbrinieki", Vārves pagasts, Ventspils novads, un atbildētājam JĀNIM FRIDRIHSBERGAM, dzim. 1975.gada 5.martā, deklarētā dzīvesvieta: Centrs 4-15, Vārves pagasts, Ventspils novads, ka 2013.gada 13.martā tiesnese Aiva Daidere minēto AS ,,Swedbank" prasību izskatīs rakstveida procesā (bez lietas dalībnieku klātbūtnes). Atbildētājam Mārtiņam Skripkam, Uldim Fridrihsbergam un Jānim Fridrihsbergam ir Civilprocesa likuma 74.pantā un Civilprocesa likuma 30.nodaļā noteiktās procesuālās tiesības, tai skaitā pieteikt noraidījumu tiesnesim, lūgt lietas izskatīšanu tiesas sēdē. Civilprocesa likumā minētās civilprocesuālās tiesības, kas saistītas ar lietas sagatavošanu iztiesāšanai, puses ir tiesīgas izmantot ne vēlāk kā septiņas dienas pirms lietas izskatīšanas. Lietā pieņemto tiesas spriedumu varēs saņemt, sākot no 2013.gada 13.marta, Liepājas tiesas kancelejā Republikas ielā 14, 1.stāvā, 5. kabinetā.


OP 2012/203.UT50

Latvijas Republikas Aizkraukles rajona tiesa aicina VIJU MEROŽU, dzim. 1956.gada 28.martā, kuras deklarētā dzīvesvieta ir Kalna ielā 62, Skrīveros, un LĪGU MEROŽU, dzim. 1985.gada 23.aprīlī, kuras deklarētā dzīvesvieta ir Vaļņu ielā 35-2, Rīgā, ierasties uz tiesas sēdi 2013.gada 14.februārī plkst. 10.00 Aizkraukles rajona tiesā Spīdolas ielā 4, Aizkrauklē (11.tiesas zāle) kā atbildētājas civillietā Nr. C07054912 ar prasītāju AS "Swedbank" prasībā par parāda piedziņu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāju klātbūtnes.


OP 2012/203.UT51

Liepājas tiesa uzaicina JURIJU KISEĻOVU, dzim. 1986.gada 4.janvārī, un ALLU DEMČENKO, dzim. 1987.gada 17.decembrī, ierasties Liepājas tiesā, Liepājā, Tiesu ielā 5, 2.stāvā, 5.zālē, uz tiesas sēdi 2013.gada 11.februārī plkst.11.00 kā atbildētājus civillietā Nr.C20388412 AS DNB banka prasībā pret Juriju Kiseļovu un Allu Demčenko par parāda piedziņu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāju klātbūtnes tiesas sēdē.


OP 2012/203.UT52

LR Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesu kolēģija uzaicina NATALIJU FIŠMANI, dzim. 1980.gada 26.martā, ierasties 2013.gada 28.februārī plkst. 10.10 Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesu kolēģijā uz tiesas sēdi Rīgā, Brīvības bulvārī 34, LV-1886, 204. tiesas zālē kā atbildētāju civillietā Nr. C04261012 (C-2610-12/28) AS DNB banka prasībā pret Nataliju Fišmani par parāda un zaudējumu piedziņu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētājas klātbūtnes tiesas sēdē.


OP 2012/203.UT53

Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesa uzaicina SARIKU STEPĀNI, dzim. 1976.gada 25.septembrī, kuras pēdējā zināmā dzīvesvieta ir Rīga, Apguldes iela 20, LV-1004, ARTŪRU STEPĀNU, dzim. 1946.gada 9.martā, kura pēdējā zināmā dzīvesvieta ir Rīga, Apguldes iela 20-2, LV-1004, un ARNĪDU STEPĀNI, dzim. 1955.gada 2.augustā, kuras pēdējā zināmā dzīvesvieta ir Rīga, Apguldes iela 20-2, LV-1004, ierasties 2013.gada 4.februārī plkst. 11.35 tiesas telpās Rīgā, Baložu ielā 14, 2. stāvā, 3.zālē, kā atbildētājus civillietā Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāles prasībā pret Sariku Stepāni, Artūru Stepānu un Arnīdu Stepāni par parāda piedziņu. Tiesa uzaicina Sariku Stepāni, Artūru Stepānu un Arnīdu Stepāni ierasties tiesā noteiktajā laikā. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez jūsu klātbūtnes.


OP 2012/203.UT54

Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr. C32350012 (lietvedības Nr. C-3500-12/12) SIA "Aizdevums.LV" maza apmēra prasībā pret Aleksandru Osipovu par naudas piedziņu. Paziņojam atbildētājam ALEKSANDRAM OSIPOVAM, dzim. 1975.gada 7.jūlijā, dzīvesvieta: Vanadziņa gatve 1-31, Rīga, ka 2013.gada 1.oktobrī plkst. 9.30 Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas tiesnese Anna Mihailova minēto SIA "Aizdevums.LV" prasību izskatīs rakstveida procesā (bez lietas dalībnieku piedalīšanās). Atbildētājam Aleksandram Osipovam ir Civilprocesa likuma 74.pantā un Civilprocesa likuma 30.nodaļā noteiktās procesuālās tiesības, tai skaitā pieteikt noraidījumu tiesnesei, lūgt lietas iztiesāšanu tiesas sēdē. Civilprocesa likumā minētās civilprocesuālās tiesības, kas saistītas ar lietas sagatavošanu iztiesāšanai, puses ir tiesīgas izmantot ne vēlāk kā septiņas dienas pirms lietas izskatīšanas. Lietā pieņemto tiesas spriedumu atbildētājs Aleksandrs Osipovs varēs saņemt, sākot ar 2013.gada 1.oktobri, Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas kancelejā A. Pumpura ielā 1, 4.stāvā, 95.kabinetā.


OP 2012/203.UT55

Liepājas tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr.C20 4008 12 AS "Norvik Banka" maza apmēra prasībā pret Arisu Šeimani par naudas piedziņu. Paziņojam atbildētājai ARISAI ŠEIMANEI, dzim. 1963.gada 21.septembrī, deklarētā dzīvesvieta: Ģenerāļa Baloža iela 25-9, Liepāja, ka 2013.gada 22.martā tiesnese Aiva Daidere minēto AS "Norvik Banka" prasību izskatīs rakstveida procesā (bez lietas dalībnieku klātbūtnes). Atbildētājai Arisai Šeimanei ir Civilprocesa likuma 74.pantā un Civilprocesa likuma 30. nodaļā noteiktās procesuālās tiesības, tai skaitā pieteikt noraidījumu tiesnesim, lūgt lietas izskatīšanu tiesas sēdē. Civilprocesa likumā minētās civilprocesuālās tiesības, kas saistītas ar lietas sagatavošanu iztiesāšanai, puses ir tiesīgas izmantot ne vēlāk ka septiņas dienas pirms lietas izskatīšanas. Lietā pieņemto tiesas spriedumu varēs saņemt, sākot no 2013.gada 22.marta, Liepājas tiesas kancelejā Republikas ielā 14,1.stāvā, 5.kabinetā. Lēmums nav pārsūdzams.


OP 2012/203.UT56

Daugavpils tiesa aicina PĒTERI DZALBI, dzim. 1980.gada 27.septembrī, RAISU GORJAČEVU, dzim. 1957.gada 18.janvārī, un JURIJU GORJAČEVU, dzim. 1959.gada 27.augustā, ierasties uz tiesas sēdi 2013.gada 20.februārī plkst. 9.00 Daugavpilī, 18.novembra ielā 37, 4.zālē, kā atbildētājus civillietā Nr. C12235612 par parāda piedziņu. Neierašanās gadījumā tiesa lems par lietas izskatīšanu bez atbildētāju klātbūtnes.


OP 2012/203.UT57

Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā atrodas civillieta Nr. C30538911 (lietvedības Nr. C2952-12/1) AS "GE Money Bank" prasībā pret Artūra Eglīti par parāda piedziņu. Lūdzam atbildētāju ARTŪRU EGLĪTI, pers. kods 030883-11392, ierasties uz tiesas sēdi, kas nozīmēta 2013.gada 30.aprīlī plkst. 11.00 Rīgā, Abrenes ielā 3, 4.stāvā, 38.zālē. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez jūsu klātbūtnes.


OP 2012/203.UT58

Valmieras rajona tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr. C39103212 VAS "Latvijas Hipotēku un zemes banka" prasībā pret DANIJU ŠĀBLI un INESI KULEŠU par parāda piedziņu. Paziņojam Danijam Šāblim, pers. kods 190282-11388, un Inesei Kulešai, pers. kods 110981-12661, ka, tā kā ir iesniegta maza apmēra prasība, tiesa ir nolēmusi lietu izskatīt rakstveida procesā. Spriedums tiks sastādīts un tā norakstu puses varēs saņemt tiesas kancelejā Valmierā, Garajā ielā 5, 2013.gada 11.februārī. Informējam, ka lietu skatīs tiesnesis J.Grīnbergs un Jjums ir Civilprocesa likuma 73.pantā un 30.3 nodaļā paredzētās tiesības, to realizēšanai jums ir jāvēršas tiesā personīgi vai ar attiecīgu rakstisku pieteikumu.


OP 2012/203.UT59

Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa uzaicina LOLITU IVANOVU (Lolita Ivanova), dzim. 1977. gada 18. jūlijā, pers. kods 180777-11851, uz tiesas sēdi 2013. gada 29. janvārī plkst. 10.30 Rīgā, Abrenes ielā 3, 3. stāvā, 30.zālē, kā atbildētāju civillietā Nr.C30592410 (lietvedības Nr.C1627-12/13) AS "SEB banka" prasībā par parāda piedziņu. Neierašanās gadījumā, lieta tiks izskatīta bez atbildētājas klātbūtnes.


OP 2012/203.UT60

Jelgavas tiesa paziņo, ka 2013. gada 30. janvārī plkst. 10.30 Jelgavā, Dambja ielā 12, 1.stāvā, 3. zālē, tiks izskatīta civillieta akciju sabiedrības "SEB banka" prasībā pret Ingu Mazajevu, Gaļinu Mazajevu, Aleksandru Mazajevu par parāda piedziņu. Jelgavas tiesa uzaicina atbildētājus INGU MAZAJEVU, dzim. 1980. gada 3. septembrī, GAĻINU MAZAJEVU, dzim. 1957. gada 8. jūlijā, ALEKSANDRU MAZAJEVU, dzim. 1952. gada 23.septembrī, ierasties uz tiesas sēdi. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāju klātbūtnes.


OP 2012/203.UT61

Limbažu rajona tiesa paziņo, ka 2013.gada 6.februārī rakstveida procesā tiks izskatīta civillieta Valsts vides dienesta maza apmēra prasībā par zaudējumu piedziņu no IVARA PLIKGALVJA (dzim. 1954.gada 27.martā, deklarētā dzīvesvietas adrese: "Tamisti", Ainažu pagasts, Salacgrīvas novads, LV-4035). Sprieduma noraksts saņemams Limbažu rajona tiesas kancelejā, sākot ar 2013.gada 6.februāri.


OP 2012/203.UT62

Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr.C29-8043/12 Valentīnas Bališas maza apmēra prasības pieteikumā pret Ļubovu Sņetkovu par uzturlīdzekļu piedziņu. Paziņojam atbildētājai ĻUBOVAI SŅETKOVAI, dzim.1989.gadā, dzīv. Skolas ielā 7-527, Salaspilī, Salaspils nov., ka Valentīnas Bališas prasība tiks izskatīta rakstveida procesā (bez lietas dalībnieku piedalīšanās) un lietā pieņemtā sprieduma noraksts saņemams Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas kancelejā, 345.kab., Lomonosova ielā 10, Rīgā, 2012.gada 30.janvārī. Atbildētāja Ļubova Sņetkova līdz 2013.gada 22.janvārim var izmantot šādas procesuālās tiesības: pilnīgi vai daļēji atzīt prasību, celt iebildumus pret prasību, iepazīties ar lietas materiāliem, izdarīt no tiem izrakstus, izgatavot kopijas, iesniegt pierādījumus, pieteikt lūgumus, izteikt savus argumentus un apsvērumus, celt iebildumus pret citu dalībnieku lūgumiem, argumentiem, apsvērumiem, noslēgt izlīgumu, lūgt lietas izskatīšanu tiesas sēdē, pieteikt noraidījumus tiesnesim. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 250.21 pantu atbildētājai ir tiesības iesniegt tiesā paskaidrojumus - paskaidrojumu veidlapa pieejama tiesā vai interneta vietnē www.tiesas.lv sadaļā ''Dokumentu paraugi''. Paskaidrojumu neiesniegšana nav šķērslis sprieduma taisīšanai lietā.


OP 2012/203.UT63

KONSTANTĪNS MATVEJEVS, pers. kods 010581-11227, dzīvesvieta Gaismas iela 1-24, Kuldīga, LV-3301, tiek aicināts ierasties Kuldīgas rajona tiesā prasības pieteikuma saņemšanai, kā arī ierasties uz tiesas sēdi 2013.gada 29.janvārī pulksten 10.00 Kuldīgas rajona tiesā Kuldīgā, Kalna ielā 25, LV-3301, kā atbildētājs civillietā Nr. C19054512 "BTA Insurance Company" SE maza apmēra prasībā par naudas piedziņu no Konstantīna Matvejeva. Ja Konstantīns Matvejevs neieradīsies uz tiesas sēdi, lieta tiks izskatīta bez viņa klātbūtnes.


OP 2012/203.UT64

Precizējot iepriekš publicēto

"Latvijas Vēstnesī" 2012.gada 21.decembrī 201.laidienā publicētajā uzaicinājumā VIESTURAM JENCIM ierasties uz tiesas sēdi Rīgas rajona tiesā 2013.gada 6.februārī plkst. 13.00 Viesturu Jenča personas kodam pareizi jābūt norādītam - 100565-10827. Atvainojamies visām ieinteresētajām personām par pieļauto neprecizitāti.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)