Laidiens: 13.12.2012., Nr. 196

Dažādi sludinājumi

OP 2012/196.DA1

Starp AAS "LKB Life", reģ. Nr.40003053851, un Liping Yuan 10.12.2012. noslēgts pirkuma līgums par īpašuma, kas atrodas Vīlandes ielā 12, Rīgā, kadastra nr.0100 011 0147, 290/2726 domājamo daļu atsavināšanu. Ja jūs, kopīpašnieki, vēlaties izmantot savas pirmpirkuma tiesības, ar pirkuma līgumu varat iepazīties pie zvērinātas notāres Argitas Gustafssones Kaļķu ielā 26, Rīgā.


OP 2012/196.DA2

Paziņojums

Vecumnieku novada dome paziņo, ka uz nenoteiktu laiku uz šādiem Vecumnieku novada pašvaldības valdījuma autoceļiem var tikt ierobežota kravas transporta satiksme:

Pagasts

Ceļa nosaukums

Kategorija

Garums

Seguma veids

Vecumnieku pagastā

 

Staņas-Birzemnieki

Priedeskroga kapi-Staņķis

C10

C4

1.05

1.68

Grants

Grants

Skaistkalnes pagastā

Pienjāņi-Tīterkrogs

Krusa-Pienjāņi

A1

A2

9.97

2.57

Grunts

Grunts

Bārbeles pagastā

Zeltkalnu ceļš

Kazemnieku ceļš

A12

A8

4.67

2.78

Grants

Grants

Stelpes pagastā

Roņuki-Vanagi

A11

3.90

Grants

Kurmenes pagasts

Vizbuļi-Kraukļi

Māliņi-Gobiņas

A1

B4

3.31

2.32

Grants

Grants

Valles pagasts

Stūrmaņi-Kaprāļi

A18

1.9

Grunts

Transportlīdzekļu pilnās masas ierobežojumu ieviešanas un atcelšanas laiks ir atkarīgs no klimatisko laika apstākļu un ceļu tehniskā stāvokļa faktiskajām izmaiņām. Detalizētu informāciju var saņemt Vecumnieku novada domē pa tālruni 63976734, 29197412.

Pašvaldības ceļu pārraugs Mārtiņš Mediņš

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)