Laidiens: 08.11.2012., Nr. 177

Uzaicinājumi uz tiesu

OP 2012/177.UT1

Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa uzaicina LARISU ALEKSEJEVU, dzim. 1956.gada 30.oktobrī, ierasties Rīgā, Abrenes ielā 3, 28.tiesas zālē uz tiesas sēdi 2012.gada 12.decembrī plkst. 16.00 kā atbildētāju civillietā Nr. C30519112, par parāda piedziņu ar prasītāju AS "LATEKO LĪZINGS". Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētājas klātbūtnes.


OP 2012/177.UT2

Rīgas rajona tiesā ierosināta civillieta Nr. C33265809 AS "LATEKO LĪZINGS" prasībā pret LIĀNU ŠĶĒLI par parāda piedziņu. Atbildētāja Liāna Šķēle, dzim. 1984.gada 16.martā, pēdējā zināmā dzīvesvieta: Meldriņu iela 40, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167, tiek aicināta ierasties Rīgas rajona tiesā Rīgā, Aiviekstes ielā 5, 409.zālē, 2012.gada 19.decembrī plkst.10.00 uz iepriekšminētās civillietas izskatīšanu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētājas klātbūtnes.


OP 2012/177.UT3

Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa aicina VALENTĪNU TIBILOVU, dzim. 30.07.1962., pēdējā zināmā dzīvesvieta Aleksandra Čaka ielā 152 - 3, Rīgā, ierasties 2013.gada 29.aprīlī plkst.14.00 uz tiesas sēdi Rīgā, Lomonosova ielā 10, 305.zālē, kā atbildētāju civillietā akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" prasībā pret Valentīnu Tibilovu par parāda piedziņu. Neierašanās gadījumā lieta var tikt izskatīta bez atbildētājas klātbūtnes.


OP 2012/177.UT4

Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesa uzaicina ŅINU TITOVU, dzim.1951.gada 1.augustā, deklarētā dzīvesvieta Rīga, Robežu iela 11-2, ierasties 2013.gada 28. janvārī plkst.10.15 tiesas telpās Rīgā, Baložu ielā 14, 2.stāvā, 7.zālē, kā atbildētāju civillietā DzīB ,,PLESKODĀLE" prasībā Ņinu Titovu par parāda piedziņu. Tiesa uzaicina atbildētāju ierasties tiesā noteiktajā laikā. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez jūsu klātbūtnes.


OP 2012/177.UT5

Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā ir saņemts Zigurda Buša prasības pieteikums pret Oskaru Viaksi par parāda piedziņu. Lūdzam atbildētāju OSKARU VIAKSI (OSKARS VIAKSE), dzim.1956.gada 29.oktobrī, ierasties uz tiesas sēdi 2013.gada 29.janvārī plkst.10.00 Rīgā, Abrenes ielā 3, 3.stāvā, 28.zālē. Neierašanās gadījumā, lieta tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes, tiesas sēdē.


OP 2012/177.UT6

RAISA VASIANOVYCH, kuras pēdējā zināmā dzīvesvieta ir Salaspils ielā 12, k-5-67, Rīgā, LV-1057, tiek aicināta ierasties uz tiesas sēdi 2013.gada 7.februārī plkst. 12.00 Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesā Rīgā, Lomonosova ielā 10, LV-1019, kā atbildētāja civillietā Nr. C29586112 prasībā par laulības šķiršanu (prasītājs - Ivars Sīpolnieks). Ja Raisa Vasianovych neieradīsies uz tiesas sēdi, lieta tiks izskatīta bez viņas klātbūtnes.


OP 2012/177.UT7

ILZE RUTULE, dzim. 1973.gada 30.martā, pēdējā zināmā dzīvesvieta: Rīgā, Emmas ielā 15-32, tiek aicināta ierasties uz tiesas sēdi 2012.gada 17.decembrī plkst. 10.00 Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesā Rīgā, A.Pumpura ielā 1, 4.stāvā, 47.zālē, lietā Nr.C32257811, SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" maza apmēra prasībā pret Ilzi Rutuli par parāda piedziņu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētājas klātbūtnes.


OP 2012/177.UT8

GAĻINA ŠURGANOVA, dzim. 1963.gada 14.jūlijā, pēdējā zināmā dzīvesvieta: Rīgā, Emmas ielā 1-31, tiek aicināta ierasties uz tiesas sēdi 2012.gada 17.decembrī plkst. 11.00 Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesā Rīgā, A.Pumpura ielā 1, 4.stāvā, 91.zālē, lietā Nr.C32321511, SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" prasībā pret Gaļinu Šurganovu par parāda piedziņu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētājas klātbūtnes.


OP 2012/177.UT9

Liepājas tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr.C20 3995 12 Sandras Kozuškevičas maza apmēra prasībā pret Guntaru Kāpostu par uzturlīdzekļu piedziņu. Paziņojam atbildētājam Guntaram Kāpostam, dzim.1973.gada 10.martā, pēdējā zināmā dzīvesvieta Flotes iela 7, Liepāja, ka 2013.gada 4.janvārī tiesnese Aiva Daidere minēto Sandras Kozuškevičas prasību izskatīs rakstveida procesā (bez lietas dalībnieku klātbūtnes). Atbildētājam GUNTARAM KĀPOSTAM ir Civilprocesa likuma 74.pntā un Civilprocesa likuma 30.nodaļā noteiktās procesuālās tiesības, tai skaitā pieteikt noraidījumu tiesnesim, lūgt lietas izskatīšanu tiesas sēdē. Civilprocesa likumā minētās civilprocesuālās tiesības, kas saistītas ar lietas sagatavošanu iztiesāšanai, puses ir tiesīgas izmantot ne vēlāk kā septiņas dienas pirms lietas izskatīšanas. Lietā pieņemto tiesas spriedumu varēs saņemt, sākot no 2013.gada 4.janvāra, Liepājas tiesas kancelejā Republikas ielā 14, 1.stāvā, 5.kabinetā.


OP 2012/177.UT10

ILZE GEDROVICA tiek aicināta ierasties uz tiesas sēdi 2012.gada 17.decembrī plkst. 14.00 Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesā Rīgā, Lomonosova ielā 10, 3.stāvā, 352.zālē, kā atbildētāja civillietā Nr. C29-6793/12 SIA ,,Rīgas namu pārvaldnieks" prasībā pret Ilzi Gedrovicu par dzīvokļa uzturēšanas un apsaimniekošanas maksājumu parāda, sniegto komunālo pakalpojumu maksājumu parāda un līgumsoda piedziņu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētājas piedalīšanās tiesas sēdē.


OP 2012/177.UT11

Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā atrodas civillieta Nr. C30588511 (lietvedības Nr. C3263-12/1) SIA ,,Rīgas namu pārvaldnieks" iecirkņa ,,Jugla" prasībā pret Juriju Terehoviču par īres līguma izbeigšanu, izlikšanu no dzīvojamās telpas, īres un komunālo maksājumu parāda un soda naudas par parādu piedziņu. Lūdzam atbildētāju JURIJU TEREHOVIČU, pers. kods 120886-11875, ierasties uz tiesas sēdi, kas nozīmēta 2013.gada 16.janvārī plkst. 11.00 Rīgā, Abrenes ielā 3, 4.stāvā, 38.zālē. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez jūsu klātbūtnes.


OP 2012/177.UT12

JEĻENA BOĻŠAKOVA tiek aicināta ierasties uz tiesas sēdi 2013.gada 21.februārī plkst. 9.30 Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesā Rīgā, Lomonosova ielā 10, 1.stāvā, 155.zālē, kā atbildētāja civillietā Nr.C291004/12-14, t.i., SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" prasībā pret Jeļenu Boļšakovu par parāda piedziņu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētājas klātbūtnes.


OP 2012/177.UT13

Jēkabpils rajona tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr.C16066512 SIA " VALDIS" prasības pieteikums prasībā pret SIA ,,Sollat" un Kasparu Ozolu par piegādāto preču parāda un līgumsoda piedziņu, Kaspara Ozola pēdējā zināmā dzīvesvieta ir ,,Kaspari", Glāznieki, Krustpils pagasts, Krustpils novads, LV -5202. Tiesa uzaicina KASPARU OZOLU, dzim.1977.gada 8.decembrī, ierasties Jēkabpils rajona tiesā, 2.zālē, Brīvības ielā 126, Jēkabpilī, kā atbildētāju uz tiesas sēdi 2012.gada 14.decembrī pulksten 10.00. Neierašanās gadījumā lieta tiks skatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


OP 2012/177.UT14

Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesa uzaicina NIKOLAJU FILIMONOVU, dzim. 26.12.1968., kura pēdējā zināmā dzīvesvieta ir Vienības gatve 186a-59, Rīga, Latvijas Republika, LV-1058, ierasties Rīgā, Baložu ielā 14, Latvijas Republika, LV-1048, uz tiesas sēdi 2013.gada 5.martā plkst. 11.00 kā atbildētāju lietā par parāda piedziņu ar prasītāju Daugavpils pilsētas pensionāru sociālo apkalpošanas teritoriālo centru. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


OP 2012/177.UT15

Saldus rajona tiesa paziņo, ka tiesnese I.Kalniņa rakstveida procesā 2012.gada 21.decembrī izskatīs civillietu Nr.C34061512/4 SIA ,,Saldus namu pārvalde" maza apmēra prasībā pret Māri Vanadziņu par parāda piedziņu. Atbildētājam MĀRIM VANADZIŅAM tiek paziņots, ka lietā pieņemtā sprieduma noraksts saņemams Saldus rajona tiesas kancelejā Tūristu ielā 3, Saldū, sākot no 2012.gada 21.decembra. Atbildētājs Māris Vanadziņš ne vēlāk kā septiņas dienas pirms lietas izskatīšanas laika var izmantot šādas procesuālās tiesības - pilnīgi vai daļēji atzīt prasību, celt iebildumus pret prasību, iepazīties ar lietas materiāliem, izdarīt no tiem izrakstus, izgatavot kopijas, iesniegt pierādījumus, pieteikt lūgumus, izteikt savus argumentus un apsvērumus, celt iebildumus pret citu dalībnieku lūgumiem, argumentiem, apsvērumiem, noslēgt izlīgumu, lūgt lietas iztiesāšanu tiesas sēdē, pieteikt noraidījumu tiesnesei. Paskaidrojumu neiesniegšana nav šķērslis sprieduma taisīšanai lietā.


OP 2012/177.UT16

2013.gada 20.februārī plkst.12.00 Rīgas rajona tiesā Rīgā, Aiviekstes ielā 5, tiks izskatīta civillieta akciju sabiedrības ,,Reverta" (pirms nosaukuma maiņas - AS ,,Parex banka") prasībā pret Rimmu Zolotuhinu un Dmitriju Zolotuhinu par parāda piedziņu. RIMMA ZOLOTUHINA, dzim. 1966.gada 14.maijā, un DMITRIJS ZOLOTUHINS, dzim. 1986.gada 23.jūlijā, tiek aicināti ierasties uz tiesas sēdi. Neierašanās gadījumā lieta var tikt izskatīta bez atbildētāju klātbūtnes.


OP 2012/177.UT17

Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr. C28265511 SIA ,,Swedbank Līzings" prasība pret Nikolaju Streļecki un Aleksandru Streļecki par parāda piedziņu. Tiesa aicina atbildētājus NIKOLAJU STREĻECKI, pers. kods 170180-10620, pēdējā zināmā dzīvesvieta Rīgā, Stūres ielā 2-115, un ALEKSANDRU STREĻECKI, pers. kods 290483-10622, pēdējā zināmā dzīvesvieta Rīgā, Bruņinieku ielā 111-12, ierasties uz tiesas sēdi 2013.gada 16.janvārī plkst. 13.00 Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesā Rīgā, Daugavgrīvas ielā 58, 112.zālē. Neierašanās gadījumā lieta var tikt izskatīta bez atbildētāju klātbūtnes.


OP 2012/177.UT18

Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesa aicina ierasties GATI BALODI, pers. kods 040180-11815, uz tiesas sēdi 2013.gada 8.maijā plkst. 10.00 Rīgā, A.Pumpura ielā 1, 4.stāvā, 91.zālē, civillietā Nr. C32 3370-11/9 (C-1748-12/9) AAS ,,Gjensidige Baltic" prasībā pret Gati Balodi par zaudējumu piedziņu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


OP 2012/177.UT19

Ogres rajona tiesā ierosināta civillieta AAS ,,Gjensidige Baltic" prasībā pret Inesi Sudrabiņu par izmaksātās apdrošināšanas atlīdzības piedziņu. Atbildētāja INESE SUDRABIŅA, dzim. 1988.gada 17.jūlijā, pēdējā zināmā dzīvesvieta: Dārza iela 16-2, Ogre, tiek aicināta ierasties Ogres rajona tiesā Ogrē, Brīvības ielā 6, 3.stāvā, 311.zālē, 2013.gada 16.janvārī plkst. 13.00 uz iepriekš minētās civillietas izskatīšanu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētājas klātbūtnes.


OP 2012/177.UT20

SVETLANA JANOVIČA, dzim. 1979.gada 31.maijā, pēdējā zināmā dzīvesvietas adrese: Neretas iela 15-41, Daugavpils, un papildu adrese: Arodu iela 98A-26, Daugavpils, un ERNESTS JANOVIČS, dzim. 1977.gada 14.augustā, pēdējā zināmā dzīvesvietas adrese: Aveņu iela 19-20, Daugavpils, tiek aicināti ierasties Daugavpils tiesā prasības pieteikuma noraksta saņemšanai, kā arī uz tiesas sēdi 2013.gada 9.janvārī plkst. 9.00 Daugavpils tiesā Daugavpilī, 18.novembra ielā 37, LV-5403, 4.tiesas zālē kā atbildētāji civillietā Nr. C12181012 (C-1810-12/2) AS DNB banka prasībā pret Svetlanu Janoviču un Ernestu Janoviču par parāda piedziņu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāju Svetlanas Janovičas un Ernesta Janoviča klātbūtnes tiesas sēdē.


OP 2012/177.UT21

Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesa uzaicina KARINU ZAICEVU, dzim. 1988.gada 1.februārī, deklarētā dzīvesvietas adrese Slokas ielā 187, dz.36, Rīgā, ierasties tiesas sēdē 2013.gada 23.oktobrī plkst. 11.00 Rīgā, Daugavgrīvas ielā 58, 213.zālē kā atbildētāju civillietā Nr. C28379812 sabiedrības ar ierobežotu atbildību ,,Rīgas namu pārvaldnieks" prasībā pret Karinu Zaicevu par dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas maksas un saņemto pakalpojumu maksas parāda piedziņu. Neierašanās gadījumā lieta var tikt izskatīta bez atbildētājas klātbūtnes.


OP 2012/177.UT22

Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr. C30573112 AS "Latvijas Gāze" maza apmēra prasībā pret Daci Uziju par parāda piedziņu. Paziņojam atbildētājai DACEI UZIJAI, dzim. 1972.gada 13.septembrī, pers. kods 130972-11763, ka 2012.gada 13.decembrī tiesnese K.Maike minēto AS "Latvijas Gāze" prasību izskatīs rakstveida procesā (bez lietas dalībnieku piedalīšanās). Atbildētājai Dacei Uzijai ir Civilprocesa likuma 74.pantā un 30.3 nodaļā noteiktās procesuālās tiesības, tajā skaitā pieteikt noraidījumu tiesnesim, lūgt lietas izskatīšanu tiesas sēdē. Civilprocesuālās tiesības, kas saistītas ar lietas sagatavošanu iztiesāšanai, ir tiesības izmantot ne vēlāk kā septiņas dienas pirms lietas izskatīšanas. Lietā pieņemto tiesas spriedumu atbildētāja Dace Uzija varēs saņemt, sākot ar 2012.gada 13.decembri, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas kancelejā Abrenes ielā 3, 4.stāvā, 401.kabinetā.


OP 2012/177.UT23

Bauskas rajona tiesā Bauskā, Zaļajā ielā 12, 3.stāvā, 2013.gada 16.janvārī plkst. 10.00 tiks izskatīta civillieta akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" maza apmēra prasībā par naudas piedziņu no Renātes Nordenas. Tiesa uzaicina RENĀTI NORDENU (RENĀTE NORDENA), dzim. 1969.gada 8.decembrī, pēdējā zināmā dzīvesvietas adrese: Pārupes iela 7 - 13, Bauska, Bauskas novads, LV-3901, sniegt paskaidrojumus par prasību Bauskas rajona tiesai 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas un ierasties uz tiesas sēdi, pretējā gadījumā lieta tiks izskatīta bez viņas klātbūtnes.


OP 2012/177.UT24

Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa aicina TATJANU KULAKOVSKU, dzim. 1969.gadā, ierasties 2013.gada 17.janvārī plkst.10.30 uz tiesas sēdi Rīgā, Abrenes ielā 3, 39.tiesas zālē, kā atbildētāju civillietā Nr.C30511412 akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" prasībā pret Tatjanu Kulakovsku par parāda piedziņu. Neierašanās gadījumā lieta var tikt izskatīta bez atbildētājas klātbūtnes.


OP 2012/177.UT25

Siguldas tiesas izskatīšanā atrodas civillieta Nr. C35102312 AS "SEB banka" maza apmēra prasībā pret Aiju Nesauli, Sandu Nesauli, dzim. 1985.gada 7.augustā, un Kasparu Pučinski, dzim. 1982.gada 24.martā, par naudas piedziņu. Paziņojam atbildētājiem SANDAI NESAULEI, kuras deklarētā dzīvesvietas adrese: Pulkveža Brieža iela 93B-20, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, un KASPARAM PUČINSKIM, kura deklarētā dzīvesvietas adrese: Jelgavas iela 63 K-3-506C, Zemgales priekšpilsēta, Rīga, LV-1004, ka prasību rakstveida procesā (bez lietas dalībnieku piedalīšanās) skatīs tiesnese I.Riekstiņa. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 250.21 pantu atbildētājiem ir tiesības iesniegt tiesā paskaidrojumus - paskaidrojumu veidlapa pieejama tiesā vai internetā vietnē www.tiesas.lv, sadaļā ,,Dokumentu paraugi". Paskaidrojumu neiesniegšana nav šķērslis sprieduma sastādīšanai lietā un, ja atbildētāji nelūgs lietas izskatīšanu tiesas sēdē, lieta tiks izskatīta rakstveida procesā un sprieduma norakstu tiesas kancelejā puses varēs saņemt 2013.gada 27.februārī. Spriedums lietās par maza apmēra prasībām pārsūdzams vienīgi kasācijas kārtībā. Tiesa informē, ka atbildētājiem ir Civilprocesa likuma 74.pantā noteiktās tiesības un pienākumi.


OP 2012/177.UT26

Siguldas tiesas izskatīšanā atrodas civillieta Nr.C35102212 AS "SEB banka" maza apmēra prasībā pret Anatoliju Soldatovu un Oļesju Soldatovu, dzim. 1985.gada 25.jūlijā, par naudas piedziņu. Paziņojam atbildētājai OĻESJAI SOLDATOVAI, kuras dzīvesvietas adrese: Vidzemes iela 13-54, Vangaži, Inčukalna novads, LV-2136, ka prasību rakstveida procesā (bez lietas dalībnieku piedalīšanās) skatīs tiesnese I.Riekstiņa. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 250.21 pantu atbildētājam ir tiesības iesniegt tiesā paskaidrojumus - paskaidrojumu veidlapa pieejama tiesā vai internetā vietnē www.tiesas.lv, sadaļā ,,Dokumentu paraugi". Paskaidrojumu neiesniegšana nav šķērslis sprieduma sastādīšanai lietā un, ja atbildētāja nelūgs lietas izskatīšanu tiesas sēdē, lieta tiks izskatīta rakstveida procesā un sprieduma norakstu tiesas kancelejā puses varēs saņemt 2013.gada 26.februārī. Spriedums lietās par maza apmēra prasībām pārsūdzams vienīgi kasācijas kārtībā. Tiesa informē, ka atbildētājai ir Civilprocesa likuma 74.pantā noteiktās tiesības un pienākumi.


OP 2012/177.UT27

PATRICIJA CINE, dzim. 1991.gada 7.maijā, tiek aicināta ierasties uz tiesas sēdi kā atbildētāja civillietā Nr. C17144011 2012.gada 20.decembrī plkst. 11.00 Jūrmalas pilsētas tiesā Jūrmalā, Dubultos, Zigfrīda Meierovica prospektā 1A, 1.zālē. Neierašanās gadījumā minētā civillieta tiks izskatīta bez atbildētājas klātbūtnes.


OP 2012/177.UT28

JĀNIS GRĪNBERGS, dzīvesvieta: Gaujas iela 23A-24, Līgatne, Līgatnes nov., LV-4110, tiek aicināts ierasties uz tiesas sēdi 2013. gada 8. janvārī plkst. 11.00 Cēsu rajona tiesā Cēsīs, Raunas ielā 14, LV-4101, kā atbildētājs civillietā Nr. C11108012 prasībā par dzīvokļa īpašuma lietošanas, pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas parāda piedziņu (prasītājs - Līgatnes Nami, sabiedrība ar ierobežotu atbildību). Atbildētāja neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez viņa klātbūtnes.


OP 2012/177.UT29

Liepājas tiesa paziņo, ka 2013.gada 16.janvārī plkst. 10.00 Liepājā, Republikas ielā 14, 8.zālē tiks izskatīta civillieta Nr. C20359912 akciju sabiedrības "PrivatBank" prasībā pret SILVIJU KALKAU, dzim. 1949.gada 6.decembrī, pēdējā zināmā dzīvesvieta: Grīzupes iela 91-39, Liepāja, MAREKU KOVAĻEVIČU, dzim. 1982.gada 11.novembrī, pēdējā zināmā dzīvesvieta: Skrundas iela 20-30, Liepāja, un GUNDARU KALKAUSU, dzim. 1953.gada 3.martā, pēdējā zināmā dzīvesvieta: Grīzupes iela 91-39, Liepāja, par parāda piedziņu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāju klātbūtnes.


OP 2012/177.UT30

JURIJS ČIBISOVS, dzim. 1966.gada 3.aprīlī, pēdējā zināmā dzīvesvieta ir Maskavas ielā 9-48, Salaspilī, LV-2121, tiek aicināts ierasties uz tiesas sēdi 2013.gada 23.janvārī plkst. 10.00 Rīgas rajona tiesā Rīgā, Aiviekstes ielā 5, LV-1003, 409.zālē kā atbildētājs civillietā Nr. C33406310 AS "GE Money Bank" prasība pret Juriju Čibisovu par parāda piedziņu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


OP 2012/177.UT31

KASPARS KRAUZE, dzim. 1974.gada 30.oktobrī, kura pēdējā zināmā dzīvesvieta Mālkalnes prospektā 9-57, Ogrē, Ogres novadā, LV-5001, tiek aicināts ierasties uz tiesas sēdi 2013.gada 9.janvārī plkst. 10.00 Ogres rajona tiesā Ogrē, Brīvības ielā 6, 3.stāvā, 307.zālē, kā atbildētājs civillietā Nr. C24132912 AS "Reverta" maza apmēra prasībā pret Kasparu Krauzi par naudas piedziņu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


OP 2012/177.UT32

Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa uzaicina VALĒRIJU VASLABOIŅIKOVU, dzim. 1982.gada 31.martā, kuras dzīvesvieta ir Latvijā, Rīgā, Ieriķu ielā 39, dz.19, ierasties uz tiesas sēdi 2013.gada 22.janvārī plkst. 14.00 Rīgā, Lomonosova ielā 10, 305.zālē kā atbildētāju civillietā Nr. C29522510 Jeļenas Kičikovas pilnvarotā pārstāvja Mirona Binuna prasībā pret Valēriju Ovčarovu, Margaritu Gercenu (Ovčarovu), Valēriju Vaslaboiņikovu (Ovčarovu) un Vladislavu Ovčarovu par īres un komunālo maksājumu parāda solidāru piedziņu no īrniekiem. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez Valērijas Vaslaboiņikovas klātbūtnes.


OP 2012/177.UT33

Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa uzaicina VALĒRIJU OVČAROVU, dzim. 1951.gada 10.jūnijā, kura dzīvesvieta ir Latvijā, Rīgā, Visvalža ielā 3a, dz.117, ierasties uz tiesas sēdi 2013.gada 22.janvārī plkst. 14.00 Rīgā, Lomonosova ielā 10, 305.zālē kā atbildētāju civillietā Nr. C29522510 Jeļenas Kičikovas pilnvarotā pārstāvja Mirona Binuna prasībā pret Valēriju Ovčarovu, Margaritu Gercenu (Ovčarovu), Valēriju Vaslaboiņikovu (Ovčarovu) un Vladislavu Ovčarovu par īres un komunālo maksājumu parāda solidāru piedziņu no īrniekiem. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez Valērija Ovčarova klātbūtnes.


OP 2012/177.UT34

Kuldīgas rajona tiesa uzaicina RAIVI BREHMANI, dzim. 1983.gada 14.martā, deklarētā dzīvesvieta: ,,Palmas", Rumbas pagasts, Kuldīgas novads, ierasties uz tiesas sēdi 2013.gada 11.janvārī plkst. 10.00 Kuldīgā, Kalna ielā 25, kā atbildētāju Jura Šternberga prasībā pret Raivi Brehmani par zaudējuma piedziņu. Neierašanās gadījumā, pamatojoties uz Civilprocesa likuma 59.pantu, lieta tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


OP 2012/177.UT35

Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa uzaicina NATAĻJU ŽAROVU, dzim.1978.gada 5.februārī, kuras dzīvesvieta ir Latvija, Rīga, Salaspils iela 9, dz.29, ierasties uz tiesas sēdi 2012.gada 14.decembrī plkst.10.00 Rīgā, Lomonosova ielā 10, 305.zālē, kā atbildētāju civillietā Nr.C29859311 SIA ,,Ipašnieku sabiedrība" prasībā pret Nataļju Žarovu un Denisu Žarovu par apsaimniekošanas izdevumu un komunālo maksājumu parāda piedziņu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez Nataļjas Žarovas klātbūtnes.


OP 2012/177.UT36

Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesa aicina ierasties OĻEGU SOKOLOVU, pers. kods 070578-10904, kura pēdējā zināmā dzīvesvieta ir Viestura prospekts 55-26, Rīga, Latvija, LV-1005, 2013.gada 15.janvārī pulksten 11.00 Rīgā, Andreja Pumpura ielā 1, 39.tiesas zālē, kā atbildētāju civillietā par parāda piedziņu par labu prasītājai SIA ,,GLASKEK LATGALE". Neierašanās gadījumā lieta tiks skatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


OP 2012/177.UT37

Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa aicina MARGARITU JĀKOBSONI-ANDERSONI, dzim. 1978.gada 21.februārī, kuras pēdējā zināmā dzīvesvieta ir Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 145/3-37, ierasties uz tiesas sēdi 2013.gada 30.janvārī plkst. 11.00 Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā Rīgā, Abrenes ielā 3, 29. tiesas zālē, kā atbildētāju civillietā Nr. C30526512 Danske Bank AS prasībā pret Margaritu Jākobsoni-Andersoni par izlikšanu no dzīvokļa sakarā ar īres līguma termiņa izbeigšanos un parāda piedziņu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētājas klātbūtnes.


OP 2012/177.UT38

Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa uzaicina DENISU ŽAROVU, dzim.1976.gada 4.decembrī, kura dzīvesvieta ir Latvija, Rīga, Salaspils iela 9, dz.29, ierasties uz tiesas sēdi 2012.gada 14.decembrī plkst.10.00 Rīgā, Lomonosova ielā 10, 305.zālē, kā atbildētāju civillietā Nr.C29859311 SIA ,,Īpašnieku sabiedrība" prasībā pret Nataļju Žarovu un Denisu Žarovu par apsaimniekošanas izdevumu un komunālo maksājumu parāda piedziņu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez Denisa Žarova klātbūtnes.


OP 2012/177.UT39

LEONS FREIMANIS, dzim. 21.06.1964., tiek aicināts ierasties uz tiesas sēdi 2013.gada 22.aprīlī plkst. 9.00 Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesā Rīgā, Lomonosova ielā 10, LV-1019 (305.zāle), kā atbildētājs AS ,,PrivatBank" prasībā par parāda piedziņu. Ja atbildētājs neieradīsies uz tiesas sēdi, lieta var tikt izskatīta bez viņa klātbūtnes.


OP 2012/177.UT40

KARĪNA NUŽNAJA tiek aicināta ierasties uz tiesas sēdi 2013.gada 13.februārī plkst.9.30 Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesā Rīgā, Lomonosova ielā 10, 1.stāvā, 155.zālē, kā atbildētāja civillietā Nr.C295788/l2-14 AS ,,PrivatBanka " prasībā pret Karīnu Nužnaju par parāda piedziņu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētājas klātbūtnes.


OP 2012/177.UT41

ALEKSANDRS MIHAILOVS, dzim.1968.gada 17.janvārī, tiek aicināts ierasties uz tiesas sēdi 2013.gada 19.februārī plkst.10.00 Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā Abrenes ielā 3, Rīgā, 39.tiesas zālē, kā atbildētāju civillietā Nr.C30644010 AS ,,Reverta" (pirms nosaukuma maiņas - AS ,,Parex banka") prasībā pret Aleksandru Mihailovu par parāda piedziņu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāja piedalīšanās tiesas sēdē.


OP 2012/177.UT42

ROTA ZĪRIŅA, dzim. 1958.gada 21.aprīlī, tiek aicināta ierasties uz tiesas sēdi 2013.gada 10.janvārī plkst.13.00 Rīgas rajona tiesā Rīgā, Aiviekstes ielā 5, 220.tiesas zālē, kā atbildētāja civillietā Nr.C33442911 AS ,,Reverta" (pirms nosaukuma maiņas - AS ,,Parex banka") prasībā pret Rotu Zīriņu un Gunti Vaboli par parāda piedziņu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētājas piedalīšanās tiesas sēdē.


OP 2012/177.UT43

KRISTĪNE BREIERE, dzim.1972.gada 8.jūnijā, INITA MŪRNIECE, dzim.1968.gada 21.decembrī, un RAIVIS BREIERS, dzim.1972.gada 21.martā, tiek aicināti ierasties uz tiesas sēdi 2013.gada 6.februārī plkst.10.00 Rīgas rajona tiesā Aiviekstes ielā 5, Rīgā, 220.tiesas zālē, kā atbildētāji civillietā Nr.C33277111 AS ,,Reverta" (pirms nosaukuma maiņas - AS ,,Parex banka") prasībā pret Kristīni Breieri, Initu Mūrnieci un Raivi Breieru par parāda piedziņu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāju piedalīšanās tiesas sēdē.


OP 2012/177.UT44

SILVIJA MINAJEVA, dzim. 03.04.1994., un VADIMS MINAJEVS, dzim. 10.10.1984., dzīvesvieta: Pils rajons 219-75, Jēkabpils, LV-5202, tiek aicināti ierasties uz tiesas sēdi 2013.gada 16.janvārī plkst. 10.00 Jēkabpils rajona tiesā Jēkabpilī, Brīvības ielā 126, LV-5201, kā atbildētāji civillietā Nr. C16085812 prasībā par dzīvokļa īres un apkures maksājumu parāda piedziņu, īres līguma izbeigšanu un izlikšanu no dzīvojamām telpām (prasītājs - "Pils rajona Namu pārvalde", sabiedrība ar ierobežotu atbildību). Ja Silvija Minajeva un Vadims Minajevs neieradīsies uz tiesas sēdi, lieta tiks izskatīta bez viņu klātbūtnes.


OP 2012/177.UT45

ARTŪRS BREIMANIS, dzim.1969.gada 26.februārī, un JANA BREIMANE, dzim.1974.gada 19.decembrī, tiek aicināti ierasties uz tiesas sēdi 2013.gada 16.janvārī plkst.10.00 Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā Abrenes ielā 3, Rīgā, 34.tiesas zālē, kā atbildētāju civillietā Nr.C30797011 AS ,,Reverta" (pirms nosaukuma maiņas - AS ,,Parex banka") prasībā pret Artūru Breimani un Janu Breimani par parāda piedziņu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāju piedalīšanās tiesas sēdē.


OP 2012/177.UT46

Daugavpils tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr. C12227612 sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums" maza apmēra prasībā pret Eduardu Losinski un Viju Svirkovsku par parāda piedziņu. Tiesa uzaicina atbildētāju EDUARDU LOSINSKI, dzim. 1951.gada 13.februārī, ierasties uz tiesas sēdi 2013.gada 10.janvārī plkst. 9.30, kas notiks Daugavpils tiesas telpās Daugavpilī, 18.Novembra ielā 37, 3.stāvā, 13.zālē. Atbildētāja neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez viņa klātbūtnes.


OP 2012/177.UT47

OĻEGS VOROŅECS (OĻEG VORONEC), dzim. 1968.gada 30.jūlijā, tiek aicināts ierasties uz tiesas sēdi 2013.gada 31.janvārī plkst.10.30 Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā, Abrenes ielā 3, Rīgā, 27.tiesas zālē, kā atbildētājs civillietā Nr.C30557210 AS ,,Reverta" (pirms nosaukuma maiņas - AS ,,Parex banka") prasībā pret Žannu Voroņecu un Oļegu Voroņecu (Oļeg Voronec) par parāda piedziņu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāja piedalīšanās tiesas sēdē.


OP 2012/177.UT48

GERDA ČERNIŠKOVA, dzim. 1972.gada 4.aprīlī, kuras pēdējā zināmā dzīvesvieta ir Mālkalnes prospektā 16-48, Ogrē, Ogres novadā, LV-5001, tiek aicināta ierasties uz tiesas sēdi 2013.gada 9.janvārī plkst. 14.00 Ogres rajona tiesā, Ogrē, Brīvības ielā 6, 3.stāvā, 307.zālē, kā atbildētāja civillietā Nr. C24139612 Ogres novada pašvaldības aģentūras "Mālkalne" maza apmēra prasībā pret Gerdu Černiškovu par naudas piedziņu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētājas klātbūtnes.


OP 2012/177.UT49

LILIJA LISINSKA, dzim. 1968.gada 27.maijā, kuras pēdējā zināmā dzīvesvieta ir Lapu iela 4-7, Ogre, Ogres novads, LV-5001, tiek aicināta ierasties uz tiesas sēdi 2013.gada 9.janvārī plkst. 14.30 Ogres rajona tiesā, Ogrē, Brīvības ielā 6, 3. stāvā, 307.zālē, kā atbildētāja civillietā Nr. C24139712 Ogres novada pašvaldības aģentūras "Mālkalne" maza apmēra prasībā pret Liliju Lisinsku par naudas piedziņu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētājas klātbūtnes.


OP 2012/177.UT50

Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr. C28428412 SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" maza apmēra prasībā pret Maksimu Korpačovu par naudas piedziņu. Paziņojam atbildētājam MAKSIMAM KORPAČOVAM, dzim. 1988.gada 7.decembrī, deklarētā dzīvesvieta: Parādes iela 26-83, Rīga, LV-1016, ka 2013.gada 14. janvārī tiesnese V.Vjatere minēto C28428412 SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" prasību izskatīs rakstveida procesā (bez lietas dalībnieku piedalīšanās). Atbildētājam Maksimam Korpačovam ir Civilprocesa likuma 74.pantā un Civilprocesa likuma 30.3 nodaļā noteiktās procesuālās tiesības, tai skaitā pieteikt noraidījumu tiesnesim, lūgt lietas iztiesāšanu tiesas sēdē. Civilprocesa likumā minētās civilprocesuālās tiesības, kas saistītas ar lietas sagatavošanu iztiesāšanai, puses ir tiesīgas izmantot ne vēlāk kā septiņas dienas pirms lietas izskatīšanas. Lietā pieņemto tiesas spriedumu atbildētājs Maksims Korpačovs varēs saņemt, sākot ar 2013.gada 14.janvāri, Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas kancelejā Daugavgrīvas ielā 58, Rīgā, 1.stāvā, 110.kabinetā.


OP 2012/177.UT51

Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa uzaicina LIDIJU MIĻUSU, dzim. 1958.gada 1.decembrī, kuras dzīvesvieta ir Latvija, Rīga, Zemes iela 11, dz.106, ierasties uz tiesas sēdi 2012.gada 18.decembrī plkst. 9.30 Rīgā, Lomonosova ielā 10, 305.zālē, kā atbildētāju civillietā Nr.C29624710 SIA ,.Citadele līzings un faktorings" prasībā pret Lidiju Miļusu par parāda piedziņu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētājas klātbūtnes.


OP 2012/177.UT52

Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesa uzaicina VIKTORU MURUGOVU, dzim. 1985.gada 3.aprīlī, deklarētā dzīvesvieta: Rīga, Valdeķu iela 52/6-55, ierasties 2013.gada 31.janvārī plkst. 9.30 tiesas telpās Rīgā, Baložu ielā 14, 2.stāvā, 7.zālē, kā atbildētāju civillietā AS ,,Citadele banka" prasībā pret Viktoru Murugovu par parāda piedziņu. Tiesa uzaicina atbildētāju ierasties tiesā noteiktajā laikā. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez jūsu klātbūtnes.


OP 2012/177.UT53

Talsu rajona tiesas lietvedībā atrodas civillieta sakarā ar SIA ,,Talsu namsaimnieks" prasību pret Endiju Vīnertu par parāda piedziņu, kas nolikta izskatīšanai tiesas sēdē 2013.gada 3.janvārī plkst. 10.00 Talsos, K. Mīlenbaha ielā 2, 1.zālē. Lūdzam atbildētāju ENDIJU VĪNERTU, pers. kods 200582-12523, saņemt tiesā prasības pieteikuma norakstu, ierasties uz tiesas sēdi. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


OP 2012/177.UT54

TAISA SVARINSKA, dzim. 15.07.1961., tiek aicināta ierasties uz tiesas sēdi 2012.gada 19.decembrī plkst. 10.00 Rīgas rajona tiesā, Rīgā, Aiviekstes ielā 5, LV-1003 (205.tiesas zālē) kā atbildētāja AS ,.PrivatBank" prasībā par aizdevuma atmaksu, procentu un līgumsoda samaksu. Ja atbildētāja neieradīsies uz tiesas sēdi, lieta var tikt izskatīta bez viņa klātbūtnes.


OP 2012/177.UT55

Jelgavas tiesa paziņo, ka 2013.gada 9.janvārī plkst. 11.00 Jelgavā, Dambja ielā 12, 17.tiesas zālē tiks izskatīta civillieta sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde" prasība pret Daci Kalēju un Ievu Kalēju par parāda piedziņu, īres līguma izbeigšanu un izlikšanu no dzīvokļa bez citas dzīvojamās telpas ierādīšanas. Jelgavas tiesa uzaicina atbildētājas DACI KALĒJU, dzim. 1964.gada 10.septembrī, un IEVU KALĒJU, dzim. 1989.gada 2.maijā, ierasties uz tiesas sēdi. Neierašanās gadījumā lieta var tikt izskatīta bez atbildētāju klātbūtnes.


OP 2012/177.UT56

LUDMILA LUČINOVIČA, dzim. 1957. gada 7. janvārī, un OĻESJA KALMIKOVA, dzim. 1980. gada 19. maijā, kuru pēdējā zināmā dzīvesvieta ir Rīgā, Maskavas ielā 55-3, tiek aicinātas uz tiesas sēdi Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesā, Lomonosova ielā 10, Rīgā, 1. stāvā, 157.zālē, 2012. gada 10. decembrī plkst. 10.30 kā atbildētājas civillietā Nr.C29655011/337012 Nataļjas Čepcovas prasībā par īres līguma izbeigšanu, izlikšanu un parāda piedziņu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāju klātbūtnes.


OP 2012/177.UT57

Rīgas rajona tiesa uzaicina MIHAILU KORABĻOVU, dzim. 1975.gada 23.jūlijā, pēdējā tiesai zināmā dzīvesvieta: Lielvārdes ielā 103-12, Rīgā, LV-1084, uz tiesas sēdi 2012.gada 10.decembrī plkst. 14.00 Rīgā, Aiviekstes ielā 5, 2.stāvā, 208.kabinetā, kā atbildētāju civillietā Nr.C33420912 Jekaterinas Korobļovas prasībā pret Mihailu Korabļovu par laulības šķiršanu un uzturlīdzekļu piedziņu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


OP 2012/177.UT58

Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr.C31524311 valsts AS "Valsts nekustamie īpašumi" maza apmēra prasībā pret INU STEFANOVIČU par parāda piedziņu. Atbildētājas Inas Stefanovičas, dzim.26.09.1972., pēdējās tiesai zināmās dzīvesvietas ir Zvejnieku ielā 11-9, Rīgā, LV-1048, un Kauguru ielā 13-1, Rīgā, LV-1046. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 250.21 pantu, tiesa uzaicina atbildētāju iesniegt tiesā atbildes veidlapu un pierādījumus par saņemto prasības pieteikumu (paskaidrojumu veidlapa pieejama tiesā vai interneta vietnē www.tiesas.lv sadaļā "Dokumentu paraugi"). Vienlaicīgi tiesa informē atbildētāju, ka paskaidrojumu neiesniegšana nav šķērslis sprieduma taisīšanai lietā un, ja atbildētāja nelūgs tiesas izskatīšanu tiesas sēdē, lieta tiks izskatīta rakstveida procesā un sprieduma norakstu tiesas kancelejā puses varēs saņemt 2013.gada 12.februārī.


OP 2012/177.UT59

Jelgavas tiesa paziņo, ka Jelgavas tiesas lietvedībā atrodas civillieta Natālijas Miķelsones maza apmēra prasībā pret Andri Miķelsonu par uzturlīdzekļu piedziņu, kas tiks izskatīta rakstveida procesā, ja puses nelūgs lietas iztiesāšanu tiesas sēdē. Tiesa nosaka ANDRIM MIĶELSONAM, dzim.1978.gada 26.jūlijā, termiņu rakstveida paskaidrojumu iesniegšanai 20 dienas no sludinājuma publicēšanas dienas. Paskaidrojuma neiesniegšana nav šķērslis sprieduma taisīšanai lietā. Sprieduma norakstu varēs saņemt Jelgavas tiesas kancelejā, Jelgavā, Dambja ielā 12, sākot no 2012.gada 17.decembra, kas uzskatāms par pilna sprieduma sastādīšanas datumu.


OP 2012/177.UT60

Jelgavas tiesa paziņo, ka Jelgavas tiesas lietvedībā atrodas civillieta Irinas Kotovas maza apmēra prasībā pret Vasiliju Kotovu par uzturlīdzekļu piedziņu, kas tiks izskatīta rakstveida procesā, ja puses nelūgs lietas iztiesāšanu tiesas sēdē. Tiesa nosaka VASILIJAM KOTOVAM, dzim.1969.gada 24.jūnijā, termiņu rakstveida paskaidrojumu iesniegšanai 20 dienas no sludinājuma publicēšanas dienas. Paskaidrojuma neiesniegšana nav šķērslis sprieduma taisīšanai lietā. Sprieduma norakstu varēs saņemt Jelgavas tiesas kancelejā Jelgavā, Dambja ielā 12, sākot no 2012.gada 20.decembra, kas uzskatāms par pilna sprieduma sastādīšanas datumu.


OP 2012/177.UT61

Jelgavas tiesa paziņo, ka 2013.gada 26.martā plkst.10.00 Jelgavā, Dambja ielā 12, 1.stāvā, 3.zālē, tiks skatīta civillieta Ingas Grīvas prasībā pret Jāni Grīvu. Jelgavas tiesa uzaicina atbildētāju JĀNI GRĪVU, dzim.1973.gada 25.jūlijā, ierasties uz tiesas sēdi. Neierašanās gadījumā lieta var tikt izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


OP 2012/177.UT62

Valkas rajona tiesa uzaicina VIESTURU ELSTIŅU, dzim.1969.gada 1.jūlijā, kura deklarētā dzīvesvietas adrese ir "Oši 2", Rauza, Palsmanes pagasts, Smiltenes novads, Latvija, LV-4724, ierasties Valkā, Rīgas ielā 2, LV-4701, uz tiesas sēdi 2012.gada 21.decembrī plkst.13.00, kā atbildētāju lietā par uzturlīdzekļu piedziņu ar prasītāju Signi Miezi-Elstiņu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāja Viestura Elstiņa klātbūtnes.


OP 2012/177.UT63

KARĪNA SURUDA, pers.kods 230386-10077, ILONA SURUDA, pers.kods 050463-10024, un KASPARS ŠVERNS, pers.kods 070983-12266, tiek aicināti ierasties uz tiesas sēdi 2012.gada 13.decembrī plkst.12.15 Latvijas Republikas Jelgavas tiesā Jelgavā, Dambja ielā 12, 6.zālē, kā atbildētāji civillietā Nr.C15217512 (C-2175-12/12) VAS "Latvijas Hipotēku un zemes banka" prasībā pret Karīnu Surudu, Ilonu Surudu un Kasparu Švernu par parāda piedziņu. Tiesā jāierodas, ņemot līdzi personu apliecinošu dokumentu. Neierašanās gadījumā lieta var tikt izskatīta bez atbildētāju klātbūtnes.


OP 2012/177.UT64

Bauskas rajona tiesā Bauskā, Zaļā ielā 12, 3.stāvā, 2013.gada 16.janvārī plkst.9.30 tiks izskatīta civillieta Arvīda Grīnberga prasībā pret Tatjanu Grīnbergu par laulības šķiršanu. Tiesa uzaicina TATJANU GRĪNBERGU, dzim.1973.gada 16.jūlijā, pēdējā zināmā dzīvesvietas adrese: Bauskas iela 11-30, Dāviņu pagasts, Bauskas novads, LV-3929, sniegt paskaidrojumus par prasību Bauskas rajona tiesai 20 dienu laikā no šī sludinājuma publicēšanas dienas un ierasties uz tiesas sēdi, pretējā gadījumā lieta tiks izskatīta bez viņas klātbūtnes.


OP 2012/177.UT65

Siguldas tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr.C35090512 AS "SEB banka" prasībā pret Daigaru Doršu par parāda piedziņu, kura nozīmēta izskatīšanai tiesas sēdē 2012.gada 10.decembrī plkst.11.00. Siguldas tiesa uzaicina DAIGARU DORŠU, dzim. 1962.gada 6.oktobrī, pēdējā zināmā dzīvesvieta: Leona Paegles iela 7-33, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150, uz tiesas sēdi 2012.gada 10.decembrī plkst.11.00 Siguldā, Šveices ielā 27. Atbildētāja neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez viņa klātbūtnes.


OP 2012/177.UT66

OSKARS BRĪVULIS tiek aicināts ierasties uz tiesas sēdi 2012.gada 10.decembrī plkst. 10.00 Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesā, Rīgā, Lomonosova ielā 10, 3.stāvā, 352.zālē, kā atbildētājs civillietā Nr. C29-6877/12 Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāle prasībā pret Oskaru Brīvuli par parāda piedziņu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāja piedalīšanās tiesas sēdē.


OP 2012/177.UT67

Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesa uzaicina ANASTASIJU LANCOVU, dzim. 1986. gada 5. augustā, deklarētā dzīvesvieta: Marsa gatve 6-53, Rīga, LV-1082, ierasties uz tiesas sēdi 2013. gada 17. janvārī plkst. 13.30 Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesā Rīgā, Daugavgrīvas ielā 58, LV-1007, kā atbildētāju civillietā Nr. C28395612 Alekseja Dorohova prasībā pret Anastasiju Lancovu par aizgādības tiesību atņemšanu, atsevišķas aizgādības noteikšanu un uzturlīdzekļu piedziņu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētājas klātbūtnes.


OP 2012/177.UT68

JURIJS JEROFEJEVS, dzim.1958.gada 20.novembrī, pēdējā zināmā dzīvesvieta Rīgā, Patversmes ielā 30/2 -601, tiek aicināts ierasties uz tiesas sēdi 2013.gada 13.februārī plkst.10.00 Rīgā, A.Pumpura ielā 1, 5.stāvā, 515.zālē, kā atbildētājs civillietā Nr.C32306412 biedrības "Ozolaines nami" maza apmēra prasībā pret Juriju Jerofejevu par naudas piedziņa. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāju klātbūtnes tiesas sēdē.


OP 2012/177.UT69

IRINA NEIMANE, dzim.1966.gada 12.septembrī, pēdējā zināmā dzīvesvieta Rīgā, Patversmes ielā 30/2-1, tiek aicināta ierasties uz tiesas sēdi 2012.gada 19.decembrī plkst.11.00 Rīgā, A.Pumpura ielā 1, 5.stāvā, 515.zālē, kā atbildētāja civillietā Nr.C32282312 biedrības "Ozolaines nami" maza apmēra prasībā pret Irinu Neimani par naudas piedziņu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētājas klātbūtnes tiesas sēdē.


OP 2012/177.UT70

DMITRIJS KASJANOVS, pers.kods 200175-10700, pēdējā zināmā dzīvesvieta Patversmes iela 30/2-62, Rīga, tiek aicināts ierasties kā atbildētājs uz tiesas sēdi 2013.gada 21.maijā plkst.10.30 Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesā Rīgā, A.Pumpura ielā 1, 4.stāvā, 39.zālē, civillietā Nr. C32296212, biedrības "Ozolaines nami" maza apmēra prasībā pret Dmitriju Kasjanovu par naudas piedziņu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


OP 2012/177.UT71

Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas lietvedībā atrodas SIA "Vestabalt" prasība pret Jevgēniju Vasiļjevu, pers.kods 150578-11229, par parāda un līgumsoda piedziņu. Atbildētājs JEVGĒNIJS VASIĻJEVS, pers.kods 150578-11229, tiek aicināts ierasties uz tiesas sēdi 2013.gada 18.aprīlī plkst.12.00 Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā Rīgā, Abrenes ielā 3, 28. zālē. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


OP 2012/177.UT72

Rīgas rajona tiesa uzaicina INNU DEDKOVU, dzim.1980.gada 12.decembrī, pēdējā tiesai zināmā dzīvesvieta "Saulkalne 32"-50, Saulkalne, Salaspils pag., Salaspils, LV-2117, uz tiesas sēdi 2013.gada 27.februārī plkst.11.00 Rīgā, Aiviekstes ielā 5, 2.stāvā, 208.kabinetā, kā atbildētājus civillietā Nr.C33370212 Pāvela Dedkova prasībā pret Innu Dedkovu par tiesību zaudēšanu uz dzīvojamo platību un dzīves vietas deklarācijas anulēšanu.


OP 2012/177.UT73

Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr.C30507512 (lietvedības Nr. C 5075-12/3) AS "Privatbank" prasībā pret Andreju Jurčenko par naudas piedziņu. Paziņojam ANDREJAM JURČENKO, dzim. 1975.gada 2.oktobrī, dzīvesvieta: Kaivas ielā 33, k-1-25, Rīgā, ka 2012.gada 10.decembrī tiesnese A.Zute minēto prasību izskatīs rakstveida procesā (bez lietas dalībnieku piedalīšanās). Atbildētājam Andrejam Jurčenko ir Civilprocesa likuma 74.pantā un Civilprocesa likuma 30.3 nodaļā noteiktās procesuālās tiesības, tai skaitā pieteikt noraidījumu tiesnesim, lūgt lietas iztiesāšanu tiesas sēdē. Civilprocesa likumā minētās civilprocesuālās tiesības, kas saistītas ar lietas sagatavošanu iztiesāšanai, puses ir tiesīgas izmantot ne vēlāk kā septiņas dienas pirms lietas izskatīšanas. Lietā pieņemto tiesas spriedumu atbildētājs Andrejs Jurčenko varēs saņemt, sākot ar 2012.gada 10.decembri, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas kancelejā Abrenes ielā 3, 4.stāvā, 401.kabinetā.


OP 2012/177.UT74

Ventspils tiesas lietvedībā atrodas civillieta pašvaldības SIA "Ventspils siltums" prasībā pret Vasiliju Merkulovu un Ivanu Merkulovu par parāda piedziņu. Tiesa uzaicina atbildētāju VASILIJU MERKULOVU, dzim. 06.03.1950., un IVANU MERKULOVU, dzim. 08.07.1981., ierasties uz tiesas sēdi, kas notiks 10.12.2012. plkst. 10.00 Ventspils tiesā, Katrīnas ielā 14, Ventspilī, 2.stāvā, 17.zālē. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāju klātbūtnes.


OP 2012/177.UT75

Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa paziņo, ka 2012.gada 11.decembrī pulksten 14.00 tiesas telpās Rīgā, Abrenes ielā 3, 3.stāvā, 28.zālē, tiks izskatīta civillieta AS "Trasta Komercbanka" prasībā pret MĀRI TIKNUSU, dzim.1966.gada 7.janvārī, dzīvesvieta Aspazijas iela 2F-4, Piņķi, Babītes novads, par parāda piedziņu. Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa uzaicina Māri Tiknusu ierasties tiesā noteiktajā laikā. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez Māra Tiknusa piedalīšanās.


OP 2012/177.UT76

Ventspils tiesas lietvedībā atrodas civillieta pašvaldības SIA "Ventspils siltums" prasībā pret Artūru Tīrmani par parāda piedziņu. Tiesa uzaicina atbildētāju ARTŪRU TĪRMANI, dzim. 22.01.1989., ierasties uz tiesas sēdi, kas notiks 21.01.2013. plkst. 10.00 Ventspils tiesā, Zvanu ielā 9, Ventspilī, 2.stāvā, 2.zālē. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


OP 2012/177.UT77

VJAČESLAVS VERIGO, pers. kods 051164-10224, un INĀRA VERIGO, pers. kods 160670-10227, tiek aicināti ierasties uz tiesas sēdi 2012.gada 10.decembrī plkst. 11.00 Daugavpils tiesā 18. novembra ielā 37, Daugavpilī, kā atbildētāji VAS "Latvijas Hipotēku un zemes banka" prasībā pret Vjačeslavu Verigo un Ināru Verigo par saistību izpildi. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāju piedalīšanās tiesas sēdē.


OP 2012/177.UT78

Gulbenes rajona tiesa uzaicina KARĪNU RAMZU, dzim.1978.gada 28.janvārī, kuras pēdējā zināmā dzīvesvieta ir Nākotnes iela 2/3-51, Gulbene, Gulbenes novads, tiek aicināta ierasties uz tiesas sēdi 2012.gada 11.decembrī plkst.9.30, 2.tiesas zālē, Gulbenes rajona tiesā Gulbenē, Ābeļu ielā 6, LV-4401, kā atbildētāju civillietā Nr.C14043012 maza apmēra prasībā par parāda piedziņu, (prasītājs - Gulbenes novada Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāle). Ja Karīna Ramza neieradīsies uz tiesas sēdi, lieta tiks izskatīta bez viņas klātbūtnes.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)