Laidiens: 08.11.2012., Nr. 177

Amatu konkursu ziņas

Amatu konkursi

OP 2012/177.AKK1

Valsts meža dienests (turpmāk - VMD) izsludina konkursu uz vakanto Rīgas reģionālās virsmežniecības Ādažu nodaļas mežziņa ierēdņa amatu

Prasības pretendentiem:

- augstākā izglītība mežsaimniecībā vai vidējā profesionālā izglītība mežsaimniecībā un augstākā izglītība citā jomā

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

- vēlama darba pieredze mežsaimniecībā vai meža apsaimniekošanas reglamentējošo normatīvo aktu ievērošanas uzraudzībā

- augsta atbildības sajūta, prasme patstāvīgi organizēt savu darbu, kā arī sadarboties

- B kategorijas autovadītāja tiesības

- labas prasmes darbā ar datoru (MS Office), vēlme apgūt specializētās VMD informācijas sistēmas, kā arī GPS uztvērēja izmantošanas iespējas

Galvenie amata pienākumi:

- pārzināt noteikto teritoriju, darbam izmantojot GPS uztvērēju

- praktiski uzraudzīt meža apsaimniekošanas, meža un vides aizsardzības, medības un ugunsapsardzības reglamentējošo normatīvo aktu ievērošanu noteiktā teritorijā, novērtēt to darbības efektivitāti

- kārtot meža īpašumu lietas noteiktajā teritorijā

- sagatavot administratīvo aktu projektus (koku ciršanas apliecinājumus, lēmumus administratīvo pārkāpumu lietās u.tml.)

- pārzināt VMD informācijas sistēmas (MVR, MKT), uzturēt un papildināt tajās esošo informāciju.

Pieteikuma vēstuli, profesionālās darbības un izglītības aprakstu (CV) un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas sūtīt uz e-pastu: personals@vmd.gov.lv vai iesniegt personīgi Valsts meža dienestā Rīgā, 13.janvāra ielā 15, 3.stāvā, 303.kabinetā, 20 dienu laikā pēc sludinājuma publicēšanas (tālrunis uzziņām 67211167).


OP 2012/177.AKK2

Lauku atbalsta dienests aicina darbā uz noteiktu laiku Lauksaimniecības un lauku attīstības departamenta Pasākumu ieviešanas un metodikas daļas vecāko referentu/-i (ierēdņa amats)

Lauku atbalsta dienests ir valsts tiešās pārvaldes iestāde, kas ir akreditēta kā maksājumu aģentūra un ir atbildīga par vienotu valsts un Eiropas Savienības atbalsta politikas īstenošanu Latvijā, uzrauga normatīvo aktu ievērošanu lauksaimniecības jomā un pilda citas ar lauksaimniecības un lauku atbalsta politikas realizāciju saistītas funkcijas, kā arī pārstāv tā intereses Eiropas Komisijā.

Pienākumi:

- pilnveidot, meklēt problemātiskās vietas, testēt jauninājumus un papildinājumus informācijas sistēmās, kas nepieciešamas Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)

- sniegt priekšlikumus attiecībā uz ELFLA finansēto atbalsta pasākumu administrēšanas sistēmas pilnveidošanu Latvijā

- gatavot, apstrādāt un apkopot dažāda rakstura statistisko informāciju, izmantojot informācijas sistēmas sniegtās iespējas un citus pieejamos datu apstrādes rīkus

Prasības:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

- augstākā izglītība ekonomikā, vadību zinībās, matemātikā vai informācijas tehnoloģijās tiks uzskatīta par priekšrocību

- profesionālā pieredze atbilstoši darbības jomai

- pieredze darbā ar Eiropas Savienības normatīviem aktiem tiks uzskatīta par priekšrocību

- izpratne par Kopējās lauksaimniecības politikas un Eiropas Savienības lauku attīstības politikas pamatprincipiem un mehānismiem

- labas angļu valodas zināšanas

- labas datora lietošanas prasmes (Oracle Discoverer un MS Office standarta programmas)

- spēja operatīvi rīkoties un patstāvīgi pieņemt pamatotus lēmumus nestandarta situācijās

- labas analītiskās un komunikatīvās prasmes

Piedāvājam:

- iespēju veikt atbildīgu un interesantu darbu valsts pārvaldē, kas saistīts ar informācijas sistēmām

- iespēju paplašināt zināšanas un profesionālās iemaņas

- darba vietu Rīgas centrā

Pieteikuma vēstule, Curriculum Vitae un izglītību apliecinoša dokumenta kopija jāiesniedz vai jānosūta 20 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas "Latvijas Vēstnesī" Lauku atbalsta dienesta Personāla daļā. Adrese: Rīgā, Republikas laukumā 2, LV-1981, e-pasts: darbs@lad.gov.lv. Tālrunis uzziņām 67027696.


OP 2012/177.AKK3

Datu valsts inspekcija izsludina atklātu konkursu uz Otrās uzraudzības daļas vadītāja amatu

Otrās uzraudzības daļas darbības mērķis ir nodrošināt pārbaužu, kas saistītas ar inspekcijas pārstāvniecību Eiropas Savienības darba grupās, preventīvo pārbaužu inspekcijas kompetences jomās veikšanu, nodrošināt personas datu apstrādes reģistrāciju, kā arī plānot, organizēt un veikt pirmsreģistrācijas pārbaudes.

Prasības pretendentiem/-ēm:

- valsts atzīts otrā līmeņa augstākās izglītības diploms tiesību zinātnēs un jurista kvalifikācija

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

- 3 gadu praktiska darba pieredze juridiskās specialitātes amatā

- pieredze Fizisko personu datu aizsardzības likuma piemērošanā

- zināšanas par personas datu aizsardzību, t.sk. par Eiropas Savienības regulējumu personas datu aizsardzības jomā (otrajā kārtā - zināšanu tests)

- teicamas angļu valodas zināšanas (gan rakstiskas, gan mutiskas), labas krievu valodas zināšanas, par priekšrocību tiks uzskatītas labas franču valodas vai vācu valodas zināšanas

- prasme strādāt ar datoru (MS Office, Internet)

- augsta atbildības izjūta, precizitāte, spēja uzņemties iniciatīvu un pieņemt lēmumus

- spēja risināt konfliktsituācijas

Piedāvājam:

- stabilu atalgojumu un sociālās garantijas

- labus darba apstākļus

- darbu dinamiskā organizācijā un profesionālā kolektīvā

Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu un CV) līdz 2012.gada 26.novembrim sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi info@dvi.gov.lv (ar norādi "Konkurss") vai iesniegt Datu valsts inspekcijā, Blaumaņa ielā 11/13-15, Rīgā, LV-1011. Tālrunis uzziņām 67223131. Datu valsts inspekcija sazināsies ar tiem pretendentiem, kuri tiks izvirzīti nākamajai konkursa kārtai.


OP 2012/177.AKK4

Valsts probācijas dienests izsludina konkursu uz šādu vakanto ierēdņa amata vietu - Valsts probācijas dienesta Jelgavas teritoriālās struktūrvienības vadītājs(-a) uz nenoteiktu laiku (1 vakance)

Prasības pretendentiem:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

- otrā līmeņa augstākā izglītība (sociālā darbinieka, psihologa, pedagoga, sociālā pedagoga vai juridiskā augstākā izglītība tiks uzskatīta par priekšrocību)

- izpratne par probācijas jautājumiem

- spēja plānot un organizēt darbu, patstāvīgi pieņemt lēmumus

- prasme motivēt probācijas klientu uz sadarbību

- spēja noteikt probācijas klienta problēmas, analizēt tās, rast risinājumu (lai novērstu atkārtotu likumpārkāpumu)

- laba latviešu valodas rakstu kultūra

- labas krievu valodas zināšanas

- vēlama B kategorijas autovadītāja apliecība

- iemaņas darbā ar datoru (MS Office)

- zināšanas lietvedības jautājumos

Darba pienākumi:

- vadīt teritoriālās struktūrvienības darbu

- nodrošināt kvalitatīvu un efektīvu teritoriālās struktūrvienības darba organizāciju

- nodrošināt kvalitatīvu teritoriālās struktūrvienības funkciju izpildi

Motivēta pieteikuma vēstule, Curriculum Vitae (dzīves apraksts) un augstāko izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, kā arī konkursa pretendenta iesniegums un aptaujas anketa (pieejami mājaslapā www.probacija.lv, sadaļā Vakances) jāiesniedz 20 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas "Latvijas Vēstnesī" Valsts probācijas dienestā. Adrese: Dzirnavu iela 91, Rīga, LV-1011. Informācija pa tālruni 67021181 vai arī Valsts probācijas dienesta mājaslapā www.probacija.lv.


OP 2012/177.AKK5

Satiksmes ministrija izsludina konkursu uz vakantu ierēdņa amatu - Satiksmes ministrijas Administratīvā departamenta direktora vietnieks, Cilvēkresursu un darbības nodrošināšanas nodaļas vadītājs

Prasības pretendentiem:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

- augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnē 

- darba pieredze valsts pārvaldē ne mazāka kā 5 gadi

- pieredze vadošā amatā valsts pārvaldē ne mazāk kā 1 gads

- pieredze publisko iepirkumu organizēšanā un veikšanā ne mazāka kā 3 gadi

- pieredze personāla jautājumu organizēšanā ne mazāka kā 3 gadi

- zināšanas normatīvo aktu piemērošanā

- labas angļu valodas zināšanas

- prasme lietot datortehniku: strādāt ar Microsoft biroja programmatūru, Personāla uzskaites datorsistēmu (FM PUD), VID elektronisko deklarēšanas sistēmu (EDS) un dokumentu pārvaldības sistēmu (doclogix)

- augsta atbildības sajūta, labas analītiskās iemaņas un saskarsmes prasmes

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas iesniegt Satiksmes ministrijas Administratīvā departamenta Cilvēkresursu un darbības nodrošināšanas nodaļā 20 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas "Latvijas Vēstnesī", e-pasta adrese: satiksmes.ministrija@sam.gov.lv. Adrese: Rīga, Gogoļa iela 3, 378.kabinetā.


OP 2012/177.AKK6

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija atsauc 2012. gada 16. oktobra "Latvijas Vēstnesī" laidienā Nr. 163 izsludināto konkursu uz vakanto valsts civildienesta ierēdņa amatu - Pašvaldību attīstības departamenta Pašvaldību finanšu nodaļas vecākais referents (uz noteiktu laiku).


OP 2012/177.AKK7

Latvijas Lauksaimniecības universitāte izsludina atklātu konkursu uz Veterinārās klīnikas direktora amatu

Pienākumi:

- klīnikas darbības plāna izveide un ieviešana

- klīnikas darba organizēšana un vadīšana

- klīnikas attīstības plāna realizācija saskaņā ar veterinārmedicīnas studiju programmas prasībām

- klīnikas darbības analīze un plānošana.

- klīnikas budžeta plānošana un kontrole

- jaunu klientu un sadarbības partneru piesaiste

Piedāvājam:

- interesantu, dinamisku darbu

- konkurētspējīgu, motivējošu atalgojumu

- starptautiskās sadarbības, stažēšanās iespējas

- labus darba apstākļus

Prasības pretendentam:

Spējas/īpašības:

- spēja vadīt, iedvesmot un pārliecināt

- atklāts vadības stils

- ļoti labas komunikāciju spējas

- spēja patstāvīgi plānot un organizēt savu un padoto darbu, analītiskā un stratēģiskā domāšana

- iniciatīva, mērķtiecība, plašs redzējums veterinārmedicīnā

Izglītība/prasmes/pieredze:

- augstākā izglītība (veterinārmedicīnā un vēlams vadības zinību jomā)

- vismaz 3 gadu pieredze ar veterinārmedicīnu vai ar medicīnu saistītā jomā

- vēlama pieredze kolektīva vai biznesa vadīšanā

- datorprasmes pieredzējuša lietotāja līmenī

- labas latviešu, angļu un krievu valodas zināšanas. Papildus vācu valodas zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību

- B kategorijas autovadītāja apliecība un iespēja doties komandējumos (gan Latvijas teritorijā, gan ārpus tās).

Pretendentiem, kuri vēlas piedalīties konkursā, jāiesniedz 20 kalendāro dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas LLU Personāldaļā motivēts pieteikums ar klīnikas darbības redzējumu, divas atsauksmes vēstules, CV, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas un ziņas par profesionālo pieredzi. Papildu informācija pa tālruni 63024662. LLU Personāldaļas adrese: Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001, tālrunis 63005657, fakss 63005657, e-pasta adrese: astrida.domkina@llu.lv.


OP 2012/177.AKK8

Valsts darba inspekcija izsludina konkursu uz vakantajām ierēdņa amata vietām Rīgas reģionālajā Valsts darba inspekcijā Nereģistrētās nodarbinātības apkarošanas sektorā (divas inspektora amata vietas - viena amata vieta uz noteiktu laiku, viena - uz nenoteiktu laiku)

Prasības pretendentiem:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

- akadēmiskā vai otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība (priekšrocība pretendentiem ar izglītību tiesību zinātnēs vai darba aizsardzības jomā)

- praktiska pieredze un zināšanas darba likumdošanā un darba aizsardzības jomā (vismaz gads);

- svešvalodu zināšanas (krievu, vēlama - angļu valoda)

- darba tiesisko, darba aizsardzības likumdošanas un citu šos jautājumus reglamentējošo normatīvo aktu, Eiropas Savienības direktīvu, Starptautiskās Darba organizācijas konvenciju, kā arī citu starptautisko tiesību aktu inspekcijas darbības jomā pārzināšana;

- komunikācijas un sadarbība prasmes, organizatora spējas, prasme definēt problēmas un mērķus, sekmēt to risinājumu, pieņemt lēmumus un nodrošināt to izpildi

- prasme darbam ar datoru labā lietotāja līmenī

- B kategorijas autovadītāja apliecība

Darba pienākumi:

- uzraudzīt un kontrolēt uzraudzības teritorijā esošajos uzņēmumos darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības normatīvo aktu prasību ievērošanu

- izsniegt darba devējiem rīkojumus pārkāpumu novēršanai

- atbilstoši Administratīvo pārkāpumu kodeksa nosacījumiem izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas par darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības normatīvo aktu pārkāpumiem un pieņemt lēmumus par administratīvā soda uzlikšanu, kā arī kontrolēt lēmuma par administratīvās soda pareizu un savlaicīgu izpildi

- atbilstoši Iesnieguma likuma prasībām, izskatīt un sniegt atbildes uz fizisko un juridisko personu iesniegumiem, sūdzībām un priekšlikumiem

- izmeklēt darbā notikušos nelaimes gadījumus

- sastādīt darba vietas higiēniskos raksturojumus

- konsultēt darba devējus un darbiniekus par darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības normatīvo aktu prasībām

Motivēta pieteikuma vēstule, CV un izglītību apliecinošas dokumentu kopijas jānosūta pa pastu vai elektroniski 20 dienu laikā pēc paziņojuma publicēšanas izdevumā "Latvijas Vēstnesis" Labklājības ministrijas Administratīvā departamenta Personāla nodaļai Rīgā, Skolas ielā 28, LV-1331. Tālr. uzziņām 67021717, 283798801 vai 67021585, e-pasts: anita.cine@lm.gov.lv.


OP 2012/177.AKK9

Valsts darba inspekcija izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa - inspektora - amata vietu Rīgas reģionālajā Valsts darba inspekcijā Rīgas rajona sektorā uz nenoteiktu laiku

Darba vieta Rīgā.

Prasības pretendentiem:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

- akadēmiskā vai otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība (priekšrocība

pretendentiem ar izglītību tiesību zinātnēs vai darba aizsardzības jomā)

- praktiska pieredze un zināšanas darba likumdošanā un darba aizsardzības jomā

(vismaz gads)

- svešvalodu zināšanas (krievu, vēlama - angļu valoda)

- darba tiesisko, darba aizsardzības likumdošanas un citu šos jautājumus

reglamentējošo normatīvo aktu, Eiropas Savienības direktīvu, Starptautiskās Darba

organizācijas konvenciju, kā arī citu starptautisko tiesību aktu inspekcijas darbības

jomā pārzināšana

- komunikācijas un sadarbība prasmes, organizatora spējas, prasme definēt problēmas

un mērķus, sekmēt to risinājumu, pieņemt lēmumus un nodrošināt to izpildi

- prasme darbam ar datoru labā lietotāja līmenī

- B kategorijas autovadītāja apliecība

Darba pienākumi:

- uzraudzīt un kontrolēt uzraudzības teritorijā esošajos uzņēmumos darba tiesisko

attiecību un darba aizsardzības normatīvo aktu prasību ievērošanu

- izsniegt darba devējiem rīkojumus pārkāpumu novēršanai

- atbilstoši Administratīvo pārkāpumu kodeksa nosacījumiem izskatīt administratīvo

pārkāpumu lietas par darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības normatīvo aktu

pārkāpumiem un pieņemt lēmumus par administratīvā soda uzlikšanu, kā arī

kontrolēt lēmuma par administratīvās soda pareizu un savlaicīgu izpildi

- atbilstoši Iesnieguma likuma prasībām, izskatīt un sniegt atbildes uz fizisko un

juridisko personu iesniegumiem, sūdzībām un priekšlikumiem

- izmeklēt darbā notikušos nelaimes gadījumus

- sastādīt darba vietas higiēniskos raksturojumus

- konsultēt darba devējus un darbiniekus par darba tiesisko attiecību un darba

aizsardzības normatīvo aktu prasībām.

Motivēta pieteikuma vēstule, CV un izglītību apliecinošas dokumentu kopijas jānosūta pa pastu vai elektroniski 20 dienu laikā pēc sludinājuma publicēšanas izdevumā "Latvijas Vēstnesis" Labklājības ministrijas Personāla un dokumentu departamenta Personāla nodaļai Rīgā, Skolas ielā 28, LV-1331. Tālrunis uzziņām 67021717, 283798801 vai 67021585, e-pasts: anita.cine@lm.gov.lv.


OP 2012/177.AKK10

Juridiskās palīdzības administrācija izsludina konkursu uz Administratīvās un finanšu vadības nodaļas vadītāja vietnieka amatu (darba līgums uz nenoteiktu laiku)

Prasības pretendentam:

- akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība finanšu jomā, kas atbilst piektajam profesionālās kvalifikācijas līmenim

- vismaz divu gadu darba pieredze valsts pārvaldē

- pieredze darbā ar grāmatvedības programmām (vēlams "Horizon")

- teicamas iemaņas darbā ar MS Office programmām (vismaz MS Word un MS Excel) un prasme lietot biroja tehniku

- organizatoriskās un saskarsmes prasmes

- vēlamas angļu valodas zināšanas

- vēlama darba pieredze vadošā amatā

- spēja strādāt komandā un panākt izvirzīto uzdevumu savlaicīgu izpildi

Galvenie amata pienākumi:

- sagatavot administrācijas budžeta pieprasījumu un kontrolēt tā izpildi

- nodrošināt finanšu līdzekļu un to izlietojuma uzskaiti atbilstoši normatīvajiem aktiem

- nodrošināt finanšu atskaišu un pārskatu sagatavošanu

- vadīt, koordinēt un kontrolēt grāmatvežu darbu

- izstrādāt iekšējos normatīvos aktus, kas saistīti ar grāmatvedības uzskaiti un finanšu vadību, nodrošināt to izpildi un kontroli

- veikt pienākumus starptautisko projektu finanšu pārvaldības jomā

Tevi gaida:

- intensīvs un atbildīgs darbs komandā

- iespējas profesionāli augt un papildināt zināšanas

- atalgojums un sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam

CV, pieteikuma vēstuli un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas līdz 2012.gada 23.novembrim lūdzam sūtīt Juridiskās palīdzības administrācijai Rīgā, Brīvības gatvē 214, LV-1039, fakss 67514209, e-pasts: jpa@jpa.gov.lv, tālrunis informācijai 67515290.


OP 2012/177.AKK11

Valsts aģentūra "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra" izsludina konkursu uz vecākā speciālista amata vietu (uz darbinieka prombūtnes laiku) Informācijas tehnoloģiju nodaļā

Galvenie amata pienākumi:

- veikt lietotāju atbalstu operētājsistēmu, informācijas sistēmu, biroja programmatūras lietošanas un informācijas apstrādes jautājumos

- veikt lietotāju atbalstu datoru, printeru, skeneru, kopētāju un telefonu lietošanas jautājumos

- veikt operētājsistēmas un biroja programmatūras instalēšanu un uzturēšanu, datortehnikas sagatavošanu darbam

- veikt lietotāju profilu sagatavošanu darbam

- uzturēt tehniskā kārtībā, savas kompetences ietvaros remontēt un organizēt datortehnikas remontu

Prasības pretendentiem:

- teicamas prasmes darbā ar standarta biroja programmatūru, darba staciju MS Windows operētājsistēmām un biroja tehniku

- programmēšanas prasmes (PHP, SQL), pieredze IS uzturēšanā tiks uzskatīta par priekšrocību

- vēlama iepriekšēja darba pieredze līdzīgā amatā

- augstākā izglītība informācijas tehnoloģiju jomā tiks uzskatīta par priekšrocību (var būt pēdējo kursu students)

- labas angļu valodas zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību

- atbildība, precizitāte, labas komunikācijas un sadarbības prasmes

Piedāvājam:

- interesantu, dinamisku un atbildīgu darbu komandā

- labus darba apstākļus

Pretendentus lūdzam iesniegt CV un motivācijas vēstuli līdz š.g. 26.novembrim LIAA Personāla vadības nodaļā, Pērses ielā 2, Rīgā, LV-1442, e-pasta adrese: personals@liaa.gov.lv, www.liaa.gov.lv.


OP 2012/177.AKK12

Valsts aģentūra "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra" izsludina konkursu uz ierēdņa amata vietu - Latvijas ārējās ekonomiskās pārstāvniecības Polijā vadītājs darbam Varšavā

Galvenie amata pienākumi:

- nodrošināt Pārstāvniecības darbību atbilstoši LIAA darba plānam

- izplatīt informāciju Polijas kompānijām par Latvijas tautsaimniecību, nozarēm, uzņēmējdarbības vidi, Latvijas uzņēmumiem un to precēm, sadarbības iespējām

- piedalīties investīciju piesaistes stratēģijas īstenošanā - identificēt potenciālos investorus, veicināt to interesi investēt Latvijā

- organizēt Polijas kompāniju vizītes Latvijā un Latvijas uzņēmēju vizītes Polijā, sniegt atbalstu biznesa kontaktu dibināšanā

- organizēt ārējā mārketinga pasākumus Polijā (dalība izstādēs, semināros u.tml.)

- gatavot informāciju par Polijas ekonomisko situāciju

- sniegt Latvijas uzņēmējiem informāciju par Polijas kompāniju pieprasījumu pēc Latvijas precēm un pakalpojumiem

Prasības pretendentiem:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

- augstākā izglītība (vēlams starptautiskajās ekonomiskajās attiecībās, vadības zinībās, tirgzinībās)

- vismaz divu gadu pieredze vadītāja amatā

- darba pieredze uzņēmējdarbībā (vēlams starptautiskā) vai starptautiskajā mārketingā, tirdzniecībā

- angļu un krievu valodas zināšanas (runāt, lasīt, rakstīt)

- labas poļu valodas zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību

- teicama prasme gatavot un sniegt prezentācijas

- spēja strādāt ar lielu informācijas apjomu, pieredze informācijas apkopošanā un analizēšanā

- prasme strādāt ar standarta biroja programmatūru

- augsta atbildība, uz rezultātu orientēta pieeja darbam

- komunikabilitāte un iniciatīva

Piedāvājam:

- interesantu, dinamisku un atbildīgu darbu

- profesionālās izaugsmes iespējas

- labus darba apstākļus

Pretendentus lūdzam iesniegt CV un motivācijas vēstuli latviešu valodā, un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas līdz š.g. 27.novembrim LIAA Personāla vadības nodaļā, Pērses ielā 2, Rīgā, LV-1442, e-pasta adrese: personals@liaa.gov.lv, www.liaa.gov.lv.

Amatu konkursu rezultāti

OP 2012/177.AKR1

Labklājības ministrijas Personāla un dokumentu pārvaldības departaments paziņo, ka Valsts darba inspekcijas Latgales reģionālās Valsts darba inspekcijas Daugavpils sektora inspektores - valsts civildienesta ierēdnes amatā uz nenoteiktu laiku konkursa kārtībā 2012.gada 29.oktobrī iecelta LĪGA KĀRKLIŅA.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)