Laidiens: 24.10.2012., Nr. 168

Uzaicinājumi uz tiesu

OP 2012/168.UT1

Rīgas apgabaltiesa aicina ROLANDU ĻAUDANSKI, dzim.1979.gada 14.oktobrī, BEATI ĻAUDANSKU, dzim.1971.gada 6.martā, kuru pēdējā zināmā dzīvesvieta ir Rīgā, Lielirbes ielā 11-83, ALLU JAKOVĻEVU, dzim.1955.gada 5.aprīlī, kuras pēdējā zināmā dzīvesvieta ir Rīgā, Kuldīgas ielā 13A-4, ierasties uz tiesas sēdi 2013.gada 27.martā plkst.12.00 Rīgas apgabaltiesā Rīgā, Brīvības bulvārī 34, 2. stāvā, 204.kab., kā atbildētājus civillietā Nr.C04181312, C-1813-12/9 AS ,,Danske Bank" filiāles Latvijā prasībā pret Rolandu Ļaudanski, Beati Ļaudansku un Allu Jakovļevu par parāda piedziņu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāju klātbūtnes.


OP 2012/168.UT2

Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesā 2012.gada 11.decembrī plkst.11.30 tiks izskatīta civillieta Nr. 28217410, Jura Avotiņa prasībā pret Olgu Pizāni-Kuzņecovu par parāda piedziņu. Tiesa aicina atbildētāju OLGU PIZĀNI- KUZŅECOVU, kuras pēdējās zināmās dzīvesvietu adreses: Rīga, Mazā Nometņu iela 95-8, un Rīga, Baltā iela 22/1-59, norādītajā datumā ierasties Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesā Rīgā, Daugavgrīvas ielā 58, 212.zālē. Neierašanās gadījumā lieta var tikt izskatīta bez atbildētājas piedalīšanās.


OP 2012/168.UT3

Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā ir saņemts Ata Bilzēna prasības pieteikums pret biedrību "Brīvības iela 105", Janu Aļperšteinu, Lilitu Tautvidu, Tatjanu Pavlovu, Miļu Buņinu, Tatjanu Kimu, SIA "Gūtmanis", Elenu Rumyantsevu, SIA "Wess Instrumenti un tehnika", trešajām personām Vadimu Kočerginu, Viktoru Tihonovu, "Jauniešu kalpošana mieram", Silju Saulep, Rasmu Behmani, SIA "Transform3", Daigu Tobisu, Andreju Ēriku Tobīsu, Zinaīdu Koroļovu, SIA "Gūtmanis" par kopaspulces protokola atcelšanu. Lūdzam atbildētājus: JANU AĻPERŠTEINU, dzim. 1969.gada 18.martā, LILITU TAUTVIDU, dzim. 1971.gada 23.februārī, TATJANU PAVLOVU, dzim. 1955.gada 1.martā, MIĻU BUŅINU, dzim. 1950.gada 14.martā, TATJANU KIMU, dzim. 1969.gada 5.februārī, ELENU RUMYANTSEVU, dzim. 1964.gada 15.novembrī, trešās personas: VADIMU KOČERGINU, dzim. 1969.gada 27.jūlijā, VIKTORU TIHONOVU, dzim. 1975.gada 3.jūnijā, SILJU SAULEP, dzim. 1960.gada 9.februārī, RASMU BEHMANI, dzim. 1953.gada 18.jūnijā, DAIGU TOBISU, dzim. 1968.gada 28.septembrī, ANDREJU ĒRIKU TOBISU, dzim. 1968.gada 13.novembrī, un ZINAĪDU KOROĻOVU, dzim. 1966.gada 11.jūnijā, ierasties uz tiesas sēdi 2012.gada 19.decembrī plkst. 10.30 Rīgā, Abrenes ielā 3, 4.stāvā, 33.zālē. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez jūsu klātbūtnes tiesas sēdē.


OP 2012/168.UT4

Liepājas tiesa aicina JEĻENU HOTUĻOVU, dzim.04.06.1974., dzīvesvieta: Ģen. Baloža iela 21-41, Liepāja, ierasties kā atbildētāju AS GE Money prasībā par parāda piedziņu uz tiesas sēdi 2012.gada 3.decembrī plkst.10.00 Liepājas tiesā, Republikas ielā 14/Tiesu ielā 5, Liepājā, LV-3401, 12.tiesas sēžu zālē. Neierašanās gadījumā lieta tikts izskatīta bez atbildētājas klātbūtnes.


OP 2012/168.UT5

KASPARS OZOLS, dzim.08.12.1977., dzīvesvieta ,,Kaspari", Glāznieki, Krustpils pag., Krustpils nov., LV-5204, tiek aicināts ierasties uz tiesas sēdi 2013.gada 28.februārī plkst.10.00 Jēkabpils rajona tiesā Jēkabpilī, Brīvības ielā 126, LV-5201, kā atbildētāju civillietā Nr.C16073612 prasībā par parāda piedziņu (prasītājs - sabiedrība ar ierobežotu atbildību ,,BAUMASCHINEN LETTLAND"). Ja Kaspars Ozols neieradīsies uz tiesas sēdi, lieta tiks izskatīta bez viņa klātbūtnes.


OP 2012/168.UT6

Jelgavas tiesa paziņo, ka 2012.gada 5.decembrī plkst.12.00 Jelgavā, Dambja ielā 12, 1.stāvā, 13.zālē, tiks skatīta civillieta Natālijas Gerasimjonokas prasībā pret Germanu Gerasimjonoku. Jelgavas tiesa uzaicina atbildētāju GERMANU GERASIMJONOKU, dzim. 1983.gada 24. martā, ierasties uz tiesas sēdi. Neierašanās gadījumā lieta var tikt izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


OP 2012/168.UT7

Jelgavas tiesa paziņo, ka 2012. gada 20. decembrī plkst. 9.30 Jelgavā, Dambja ielā 12, 10. tiesas zālē, tiks izskatīta civillieta sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde" prasībā pret Everitu Neilandi par parāda piedziņu. Jelgavas tiesa uzaicina atbildētāju EVERITU NEILANDI, dzim. 1974. gada 6. Februārī, ierasties uz tiesas sēdi. Neierašanās gadījumā lieta var tikt izskatīta bez atbildētājas klātbūtnes.


OP 2012/168.UT8

Jelgavas tiesa paziņo, ka 2012. gada 6. decembrī plkst. 12.30 Jelgavā, Dambja ielā 12, 10. tiesas zālē, tiks izskatīta civillieta sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde" prasībā pret Edgaru Juškevicu par parāda piedziņu, īres līguma izbeigšanu un izlikšanu no dzīvokļa bez citas dzīvojamās telpas ierādīšanas. Jelgavas tiesa uzaicina atbildētāju EDGARU JUŠKEVICU, dzim. 1987. gada 23. novembrī, ierasties uz tiesas sēdi. Neierašanās gadījumā lieta var tikt izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


OP 2012/168.UT9

Jelgavas tiesa paziņo, ka 2012. gada 17. decembrī plkst. 10.00 Jelgavā, Dambja ielā 12, 10. tiesas zālē, tiks izskatīta civillieta sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde" prasībā pret Dzintaru Aleksandroviču, Elitu Aleksandroviču, Viesturu Aleksandroviču par zaudējumu piedziņu un izlikšanu no dienesta dzīvojamās telpas bez citas dzīvojamās telpas ierādīšanas. Jelgavas tiesa uzaicina atbildētājus DZINTARU ALEKSANDROVIČU, dzim. 1989. gada 10. augustā, ELITU ALEKSANDROVIČU, dzim. 1962. gada 20. septembrī, VIESTURU ALEKSANDROVIČU, dzim. 1984. gada 18. Augustā, ierasties uz tiesas sēdi. Neierašanās gadījumā lieta var tikt izskatīta bez atbildētāju klātbūtnes.


OP 2012/168.UT10

Jelgavas tiesa paziņo, ka tiesas lietvedībā atrodas civillieta sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde" maza apmēra prasībā pret JURI GAIDLAZDU, dzim. 1980. gada 4. jūlijā, par parāda piedziņu, kas tiks izskatīta rakstveida procesā, ja puses nelūgs lietas izskatīšanu tiesas sēdē. Tiesa nosaka Jurim Gaidlazdam termiņu rakstveida paskaidrojumu iesniegšanai 30 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas. Paskaidrojumu neiesniegšana nav šķērslis sprieduma taisīšanai lietā. Sprieduma norakstu varēs saņemt Jelgavas tiesas civillietu kancelejā Jelgavā, Dambja ielā 12, sākot ar 2012. gada 30. novembri.


OP 2012/168.UT11

LELDE ATOPKINA, dzīvesvieta: Salaspils iela 6, k-1-86, Rīga, LV-1057, tiek aicināta ierasties uz tiesas sēdi 2012.gada 10.decembrī plkst.11.30 Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesā Rīgā, Lomonosova ielā 10, LV-1019, kā atbildētāja civillietā Nr.C29732811 prasībā par parāda piedziņu (prasītājs - Latvenergo, Aakciju sabiedrība). Atbildētājas neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētājas klātbūtnes.


OP 2012/168.UT12

VIOLETA ČINDJASKINA tiek aicināta ierasties uz tiesas sēdi 2012.gada 18.decembrī plkst.10.00 Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesā Rīgā, Lomonosova ielā 10, 1.stāvā, 155.zālē, kā atbildētāja civillietā Nr.C294758/12/14, t.i., AS "Latvenergo" prasībā pret Violetu Čindjaskinu par parāda piedziņu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētājas klātbūtnes.


OP 2012/168.UT13

AIJA PAVLOVA tiek aicināta ierasties uz tiesas sēdi 2012.gada 18.decembrī plkst. 9.30 Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesā Rīgā, Lomonosova ielā 10, 1.stāvā, 155.zālē, kā atbildētāja civillietā Nr.C294099/12/14, t.i., AS "Latvenergo" prasībā pret Aiju Pavlovu par parāda piedziņu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētājas klātbūtnes.


OP 2012/168.UT14

Siguldas tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr.C35087512 AS "Latvenergo" maza apmēra prasībā pret DACI FREIMANI, dzim. 1962.gada 1.janvārī, kuras pēdējā zināmā dzīvesvieta: "Āriņi", Jūdaži, Siguldas pag., Siguldas nov., LV-2151. Paziņojam Dacei Freimanei, ka prasība tiks izskatīta rakstveida procesā (bez lietas dalībnieku piedalīšanās). Saskaņā ar Civilprocesa likuma 250.21 pantu tiesa uzaicina atbildētāju iesniegt tiesā atbildes veidlapu un pierādījumus par saņemto prasības pieteikumu (paskaidrojumu veidlapa pieejama tiesā vai interneta vietnē www.tiesas.lv, sadaļā "Dokumentu paraugi"). Paskaidrojumu neiesniegšana nav šķērslis sprieduma sastādīšanai lietā un, ja atbildētāja nelūgs lietas izskatīšanu tiesas sēdē, lieta tiks izskatīta rakstveida procesā un sprieduma norakstu tiesas kancelejā puses varēs saņemt 2012.gada 21.decembrī. Spriedums lietās par maza apmēra prasībām pārsūdzams vienīgi kasācijas kārtībā. Tiesa informē, ka atbildētājam ir Civilprocesa likuma 74.pantā noteiktās tiesības un pienākumi.


OP 2012/168.UT15

Jelgavas tiesa paziņo, ka 2012.gada 28.novembrī plkst.10.00 Jelgavā, Dambja ielā 12, 1.stāvā, 10.zālē, tiks izskatīta akciju sabiedrības "Latvenergo" prasība pret Gundaru Āboliņu par parāda piedziņu. Jelgavas tiesa uzaicina atbildētāju GUNDARU ĀBOLIŅU, dzim. 1971.gada 29.decembrī, ierasties uz tiesas sēdi. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


OP 2012/168.UT16

ALEKSANDRA SVIRKOVA tiek aicināta ierasties uz tiesas sēdi 2013.gada 23.janvārī plkst.10.00 Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesā Rīgā, Lomonosova ielā 10, 1.stāvā, 155.zālē, kā atbildētāja civillietā Nr.C294145/12-14, t.i., AS "Latvenergo" prasībā pret Aleksandru Svirkovu par parāda piedziņu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētājas klātbūtnes.


OP 2012/168.UT17

Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr. C32291312 AS "Latvenergo" maza apmēra prasībā pret Zigmāru Liepiņu par naudas piedziņu. ZIGMĀRS LIEPIŅŠ, dzim. 1980.gada 14.janvārī, kura pēdējā zināmā dzīvesvieta: Ezera iela 18-11, Rīga, LV-1034, tiek aicināts ierasties uz tiesas sēdi 2012.gada 18.decembrī plkst. 11.00 Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesā Rīgā, A.Pumpura ielā 1 (39.tiesas zālē), kā atbildētājs jau minētajā civillietā Nr. C32291312 AS "Latvenergo" maza apmēra prasībā pret Zigmāru Liepiņu par naudas piedziņu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


OP 2012/168.UT18

Limbažu rajona tiesa paziņo, ka 2012.gada 7.decembrī rakstveida procesā tiks izskatīta civillieta SIA ,,Latvijas Mobilais Telefons" maza apmēra prasībā par parāda piedziņu no ANDRA ČUHNOVA (dzim. 1970.gada 6.martā, deklarētās dzīvesvietas adrese: ,,Kventes", Limbažu pagasts, Limbažu novads, LV-4001, norādītā dzīvesvietas adrese: Gaismas iela 3, dz.6, Salaspils, Salaspils novads, LV-2169). Sprieduma noraksts saņemams Limbažu rajona tiesas kancelejā, sākot no 2012.gada 7.decembra.


OP 2012/168.UT19

Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesa aicina ierasties OĻEGU STEPANOVU, pers. kods 070483-10908, uz tiesas sēdi 2012.gada 6.decembrī plkst. 9.30 Rīgā, A.Pumpura ielā 1, 4.stāvā, 91.zālē, civillietā Nr. C32 2656-11 (C-1172-12/9) SIA "Latio Namsaimnieks" prasībā pret Oļegu Stepanovu par parāda piedziņu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


OP 2012/168.UT20

Liepājas tiesa aicina JURI SIETIŅSONU, pers. kods 110764-11855, ierasties uz tiesas sēdi Liepājas tiesā 2012.gada 4.decembrī plkst. 10.00 Liepājā, Tiesu ielā 5, 1.stāvā, 2.zālē, kā atbildētāju civillietā C203151 11 Ilvas Sietiņsones prasībā pret Juri Sietiņsonu par laulības šķiršanu. Atbildētāja neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez viņa klātbūtnes.


OP 2012/168.UT21

Daugavpils tiesa paziņo, ka 2012.gada 17.decembrī plkst. 10.00 Daugavpilī, 18.novembra ielā 37, 3.stāvā, 9.zālē, tiks izskatīta civillieta Allas Arhutovskas prasībā pret Denisu Fiļušonoku, Sergeju Fiļušonoku un Vladlenu Arhutovski par dzīvojamās telpas lietošanas tiesību izbeigšanu un izlikšanu no dzīvojamās telpas. Lūdzu atbildētājus DENISU FIĻUŠONOKU, SERGEJU FIĻUŠONOKU ierasties uz tiesas sēdi. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāju klātbūtnes.


OP 2012/168.UT22

Rīgas apgabaltiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr.C04235712 (C-2357/21, 2012.gads) akciju sabiedrības ,,UniCredit Bank" prasībā pret Sandu Hačaturovu (Ļebedevu) un Sergeju Hačaturovu par parāda piedziņu. Atbildētāji SANDA HAČATUROVA (ĻEBEDEVA), pers. kods 191075-12859, kuras pēdējā zināmā dzīvesvieta ir Stabu ielā 91-45, Rīgā, un SERGEJS HAČATUROVS, pers. kods 200475-10517, kura pēdējā zināmā dzīvesvieta ir Saulgožu ielā 4-42, Rīgā, tiek aicināti uz tiesas sēdi 2012.gada 29.novembrī plkst. 9.50 Rīgā, Brīvības bulvārī 34, 2.stāvā, 204.kabinetā, uz iepriekšminētās civillietas izskatīšanu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


OP 2012/168.UT23

Siguldas tiesas izskatīšanā atrodas civillieta Nr.C35118012 SIA "Vangažu Namsaimnieks" maza apmēra prasībā pret Valentīnu Jusinu, dzim. 1978.gada 15.decembrī, par naudas piedziņu. Paziņojam atbildētājam VALENTĪNAM JUSINAM, kura pēdējā zināmā dzīvesvieta: Siguldas iela 1-13, Vangaži, Inčukalna novads. LV-2136, ka prasība tiks skatīta rakstveida procesā (bez lietas dalībnieku piedalīšanās). Saskaņā ar Civilprocesa likuma 250.21 pantu atbildētājam ir tiesības iesniegt tiesā paskaidrojumus - paskaidrojumu veidlapa pieejama tiesā vai internetā vietnē www.tiesas.lv, sadaļā ,,Dokumentu paraugi". Paskaidrojumu neiesniegšana nav šķērslis sprieduma sastādīšanai lietā un, ja atbildētājs nelūgs lietas izskatīšanu tiesas sēdē, lieta tiks izskatīta rakstveida procesā un sprieduma norakstu tiesas kancelejā puses varēs saņemt 2013.gada 17.aprīlī. Spriedums lietās par maza apmēra prasībām pārsūdzams vienīgi kasācijas kārtībā. Tiesa informē, ka atbildētājam ir Civilprocesa likuma 74.pantā noteiktās tiesības un pienākumi.


OP 2012/168.UT24

PAULS KĻAVIŅŠ, dzim. 1984.gada 9.novembrī, tiek aicināts ierasties uz tiesas sēdi 2012.gada 29.novembrī plkst.14.30 Rīgas pilsētas Centra rajona tiesā Rīgā, Abrenes ielā 3, Rīgā, 11.tiesas zālē, kā atbildētājs civillietā Nr.C27151411 AS ,,Reverta" (pirms nosaukuma maiņas - AS ,,Parex banka") prasībā pret Paulu Kļaviņu par parāda piedziņu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāja piedalīšanās tiesas sēdē.


OP 2012/168.UT25

Siguldas tiesas izskatīšanā atrodas civillieta Nr. C35118212 SIA "Vangažu Namsaimnieks" maza apmēra prasībā pret Aigaru Kalēju, dzim. 1962.gada 6.septembrī, par naudas piedziņu. Paziņojam atbildētājam AIGARAM KALĒJAM, kura pēdējā zināmā dzīvesvieta: Priežu iela 2-15, Vangaži, Inčukalna novads, LV-2136, ka prasība tiks skatīta rakstveida procesā (bez lietas dalībnieku piedalīšanās). Saskaņā ar Civilprocesa likuma 250.21 pantu atbildētājam ir tiesības iesniegt tiesā paskaidrojumus - paskaidrojumu veidlapa pieejama tiesā vai internetā vietnē www.tiesas.lv, sadaļā ,,Dokumentu paraugi". Paskaidrojumu neiesniegšana nav šķērslis sprieduma sastādīšanai lietā un, ja atbildētājs nelūgs lietas izskatīšanu tiesas sēdē, lieta tiks izskatīta rakstveida procesā un sprieduma norakstu tiesas kancelejā puses varēs saņemt 2013.gada 17.aprīlī. Spriedums lietās par maza apmēra prasībām pārsūdzams vienīgi kasācijas kārtībā. Tiesa informē, ka atbildētājam ir Civilprocesa likuma 74.pantā noteiktās tiesības un pienākumi.


OP 2012/168.UT26

Siguldas tiesas izskatīšanā atrodas civillieta Nr. C35118512 SIA "Vangažu Namsaimnieks" maza apmēra prasībā pret Annu Kudlu (Rjasnoju), dzim. 1957.gada 2.novembrī, par naudas piedziņu. Paziņojam atbildētājai ANNAI KUDLAI (RJASNOJAI), kuras pēdējā zināmā dzīvesvieta: Vidzemes iela 15-39, Vangaži, Inčukalna novads, LV-2136, ka prasība tiks skatīta rakstveida procesā (bez lietas dalībnieku piedalīšanās). Saskaņā ar Civilprocesa likuma 250.21 pantu atbildētājai ir tiesības iesniegt tiesā paskaidrojumus - paskaidrojumu veidlapa pieejama tiesā vai internetā vietnē www.tiesas.lv, sadaļā ,,Dokumentu paraugi". Paskaidrojumu neiesniegšana nav šķērslis sprieduma sastādīšanai lietā un, ja atbildētāja nelūgs lietas izskatīšanu tiesas sēdē, lieta tiks izskatīta rakstveida procesā un sprieduma norakstu tiesas kancelejā puses varēs saņemt 2013.gada 17.aprīlī. Spriedums lietās par maza apmēra prasībām pārsūdzams vienīgi kasācijas kārtībā. Tiesa informē, ka atbildētājai ir Civilprocesa likuma 74.pantā noteiktās tiesības un pienākumi.


OP 2012/168.UT27

Jelgavas tiesa paziņo, ka 2012.gada 13.decembrī plkst.11.00 Jelgavā, Dambja ielā 12, 1.stāvā, 3. zālē, tiks izskatīta civillieta SIA "Bauskas namsaimnieks" prasībā pret Aigaru Vāli par dzīvokļa īpašuma uzturēšanas un apsaimniekošanas izdevumu un komunālo maksājumu parāda piedziņu. Jelgavas tiesa uzaicina atbildētāju: AIGARU VĀLI, dzim. 1964.gada 12.janvārī, ierasties tiesas sēdē. Neierašanās gadījumā lieta var tikt izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


OP 2012/168.UT28

Gulbenes rajona tiesa paziņo, ka 2012.gada 28.novembrī rakstveida procesā tiesnese R.Medne izskatīs civillietu biedrības "Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs" maza apmēra prasībā pret VLADIMIRU PETUNOVU, dzim. 08.01.1988., deklarētā dzīvesvieta: "Alejas"-10, Kalniena, Stāmerienas pagasts, Gulbenes novads, par zaudējumu piedziņu, ja puses nelūgs lietas iztiesāšanu tiesas sēdē. Sprieduma norakstu varēs saņemt Gulbenes rajona tiesas kancelejā Gulbenē, Ābeļu ielā 6, 2.stāvā, sākot ar 2012.gada 28.novembri. Atbildētājam Vladimiram Petunovam ir Civilprocesa likuma 74.pantā noteiktās tiesības, tai skaitā tiesības iesniegt paskaidrojumu, kā arī tiesības līdz 2012.gada 21.novembrim pieteikt noraidījumu tiesnesei, lūgt lietas iztiesāšanu tiesas sēdē. Paskaidrojumu neiesniegšana nav šķērslis sprieduma taisīšanai lietā.


OP 2012/168.UT29

Saldus rajona tiesa paziņo, ka tiesnese S.Ozola rakstveida procesā (bez lietas dalībnieku piedalīšanās) 2012.gada 10.decembrī izskatīs civillietu Nr. C34055912/2 Ērika Meijas maza apmēra prasību pret INETU ZELLI, KĀRLI ZELLI par naudas piedziņu. Atbildētājai Inetai Zellei dzīvesvieta: Skrundas iela 5b-16, Saldus, Saldus novads, atbildētājam Kārlim Zellim dzīvesvieta: Skrundas iela 5b-16, Saldus, Saldus novads, tiek paziņots, ka lietā pieņemtā sprieduma noraksts saņemams Saldus rajona tiesas kancelejā Tūristu ielā 3, Saldū, sākot ar 2012.gada 10.decembri. Atbildētājai Inetai Zellei, atbildētājam Kārlim Zellim ne vēlāk kā septiņas dienas pirms lietas izskatīšanas laika var izmantot šādas procesuālās tiesības - pilnīgi vai daļēji atzīt prasību, celt iebildumus pret prasību, iepazīties ar lietas materiāliem, izdarīt no tiem izrakstus, izgatavot kopijas, iesniegt pierādījumus, pieteikt lūgumus, izteikt savus argumentus un apsvērumus, celt iebildumus pret citu dalībnieku lūgumiem, argumentiem, apsvērumiem, noslēgt izlīgumu, lūgt lietas iztiesāšanu tiesas sēdē, pieteikt noraidījumu tiesnesei. Paskaidrojumu neiesniegšana nav šķērslis sprieduma taisīšanai lietā.


OP 2012/168.UT30

VALDIS POIKĀNS, pers. kods 160757-10522, pēdējā zināmā dzīvesvieta: "Vijmeži 4", Vijciema pagasts, Valkas novads, tiek aicināts ierasties uz tiesas sēdi 2013.gada 31.janvārī plkst.12.00 Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesā Rīgā, Andreja Pumpura ielā 1, 4.stāvā, 42.zālē, kā atbildētājs civillietā Nr. C32306210 likvidējamās SIA "Latvijas Krājbanka" prasībā par parāda piedziņu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


OP 2012/168.UT31

Liepājas tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr. C20 3856 12 Evitas Ruzaiķes maza apmēra prasībā pret Anriju Vanagu par uzturlīdzekļu piedziņu. Paziņojam atbildētājam ANRIJAM VANAGAM, dzim. 1977.gada 5.novembrī, deklarētā dzīvesvieta: Lāčplēša iela 27-5, Liepāja, ka 2013.gada 4.janvārī tiesnese Aiva Daidere minēto Evitas Ruzaiķes prasību izskatīs rakstveida procesā (bez lietas dalībnieku klātbūtnes). Atbildētājam Anrijam Vanagam ir Civilprocesa likuma 74.pantā un Civilprocesa likuma 30.nodaļā noteiktās procesuālās tiesības, tai skaitā pieteikt noraidījumu tiesnesim, lūgt lietas izskatīšanu tiesas sēdē. Civilprocesa likumā minētās civilprocesuālās tiesības, kas saistītas ar lietas sagatavošanu iztiesāšanai, puses ir tiesīgas izmantot ne vēlāk kā septiņas dienas pirms lietas izskatīšanas. Lietā pieņemto tiesas spriedumu varēs saņemt, sākot no 2013.gada 4.janvāra, Liepājas tiesas kancelejā Republikas ielā 14, 1.stāvā, 5.kabinetā.


OP 2012/168.UT32

Tiesa uzaicina NATAĻJU ANAŅJEVU, dzim. 1974.gada 30.septembrī, kuras pēdējā zināmā dzīvesvieta ir Rindas ielā 50- 82, Ventspilī, ierasties uz tiesas sēdi 2012.gada 6.decembrī plkst. 11.00 Ventspils tiesā, Katrīnas ielā 14, Ventspilī, 1.stāvā, 8.zālē, kā atbildētāju civillietā Nr.C40110412 Ventspils pilsētas bāriņtiesas prasībā pret Nataļju Anaņjevu un Aleksandru Juzikeviču par aizgādības tiesību atņemšanu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētājas klātbūtnes.


OP 2012/168.UT33

Tukuma rajona tiesa paziņo, ka tās lietvedībā atrodas civillieta Nr.C37087812 Indras Mertenas maza apmēra prasībā pret atbildētāju ANDREJU MERTENU, dzim. 1981.gada 16.augustā, dzīvesvieta: Aviācijas ielā 6-9, Tukumā, par uzturlīdzekļu piedziņu. Paziņojam atbildētājam, ka 2012.gada 10.decembrī tiesa minēto prasību izskatīs rakstveida procesā (bez lietas dalībnieku piedalīšanās). Atbildētājam ir Civilprocesa likumā noteiktās procesuālās tiesības, tai skaitā iesniegt rakstveida paskaidrojumus, pilnīgi vai daļēji atzīt prasību, celt iebildumus pret prasību, iepazīties ar lietas materiāliem, izdarīt no tiem izrakstus, izgatavot kopijas, iesniegt pierādījumus, pieteikt lūgumus, izteikt savus argumentus un apsvērumus, celt iebildumus pret citu dalībnieku lūgumiem, argumentiem, apsvērumiem, noslēgt izlīgumu, lūgt lietas iztiesāšanu tiesas sēdē, pieteikt noraidījumus tiesnesim. Paskaidrojumu neiesniegšana nav šķērslis sprieduma taisīšanai lietā. Civilprocesa likumā minētās civilprocesuālās tiesības, kas saistītas ar lietas sagatavošanu iztiesāšanai, puses ir tiesīgas izmantot ne vēlāk kā septiņas dienas pirms lietas izskatīšanas. Lietā pieņemto tiesas spriedumu atbildētājs varēs saņemt, sākot no 2012.gada 10.decembra, Tukuma rajona tiesas kancelejā, Pils ielā 16, Tukumā, LV-3101.


OP 2012/168.UT34

PETRAS NESTECKIS, pers. kods 130276-12852, tiek aicināts ierasties uz tiesas sēdi 2012.gada 12.decembrī plkst. 9.30 Saldus rajona tiesā Tūristu ielā 3, 4.zālē, kā atbildētājs civillietā maksātnespējīgās SIA "Tapeks" administratores Intas Senčilo prasībā pret atbildētāju Petru Nestecki par parāda piedziņu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


OP 2012/168.UT35

Saldus rajona tiesa paziņo, ka tiesnese I.Kalniņa rakstveida procesā 2012.gada 14.decembrī izskatīs civillietu Nr.C34060112/4 Ellas Bambules prasībā pret Igoru Deņisovu par uzturlīdzekļu piedziņu. Atbildētājam IGORAM DEIŅISOVAM tiek paziņots, ka lietā pieņemtā sprieduma noraksts saņemams Saldus rajona tiesas kancelejā Tūristu ielā 3, Saldū, sākot ar 2012.gada 14.decembri. Atbildētājs Igors Deņisovs ne vēlāk kā septiņas dienas pirms lietas izskatīšanas laika var izmantot šādas procesuālās tiesības - pilnīgi vai daļēji atzīt prasību, celt iebildumus pret prasību, iepazīties ar lietas materiāliem, izdarīt no tiem izrakstus, izgatavot kopijas, iesniegt pierādījumus, pieteikt lūgumus, izteikt savus argumentus un apsvērumus, celt iebildumus pret citu dalībnieku lūgumiem, argumentiem, apsvērumiem, noslēgt izlīgumu, lūgt lietas iztiesāšanu tiesas sēdē, pieteikt noraidījumu tiesnesei. Paskaidrojumu neiesniegšana nav šķērslis sprieduma taisīšanai lietā.


OP 2012/168.UT36

Valkas rajona tiesa uzaicina ARTI KLEINU, dzim. 1967. gada 17. augustā, kura deklarētā dzīvesvietas adrese ir Valkas iela 9-1, Strenči, Strenču novads, LV-4730, ierasties Valkā, Rīgas ielā 2, LV-4701, uz tiesas sēdi 2012. gada 6. decembrī plkst. 10.00 kā atbildētāju lietā par uzturlīdzekļu piedziņu ar prasītāju Santu Kleinu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


OP 2012/168.UT37

Daugavpils tiesa paziņo, ka 2012.gada 12.decembrī plkst. 9.00 Daugavpilī, 18.novembra ielā 37, 3.stāvā, 13.zālē, tiks izskatīta civillieta Oksanas Markevičas maza apmēra prasībā pret Oļegu Markeviču par uzturlīdzekļu piedziņu. Lūdzu atbildētāju OĻEGU MARKEVIČU, dzim. 1974.gada 23.jūlijā, ierasties uz tiesas sēdi. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


OP 2012/168.UT38

Tukuma rajona tiesa paziņo, ka tās lietvedībā atrodas civillieta Nr.C37076612 maksātnespējīgā SIA "Tirgonis" maza apmēra prasībā pret atbildētāju VALDI ČEČINU, dzim. 1980.gada 17.decembrī, dzīvesvieta: Strēlnieku ielā 39-34, Tukumā, par naudas piedziņu. Paziņojam atbildētājam, ka 2012.gada 27.novembrī tiesa minēto prasību izskatīs rakstveida procesā (bez lietas dalībnieku piedalīšanās). Atbildētājam ir Civilprocesa likumā noteiktās procesuālās tiesības, tai skaitā iesniegt rakstveida paskaidrojumus, pilnīgi vai daļēji atzīt prasību, celt iebildumus pret prasību, iepazīties ar lietas materiāliem, izdarīt no tiem izrakstus, izgatavot kopijas, iesniegt pierādījumus, pieteikt lūgumus, izteikt savus argumentus un apsvērumus, celt iebildumus pret citu dalībnieku lūgumiem, argumentiem, apsvērumiem, noslēgt izlīgumu, lūgt lietas iztiesāšanu tiesas sēdē, pieteikt noraidījumus tiesnesim. Paskaidrojumu neiesniegšana nav šķērslis sprieduma taisīšanai lietā. Civilprocesa likumā minētās civilprocesuālās tiesības, kas saistītas ar lietas sagatavošanu iztiesāšanai, puses ir tiesīgas izmantot ne vēlāk, kā septiņas dienas pirms lietas izskatīšanas. Lietā pieņemto tiesas spriedumu atbildētājs varēs saņemt, sākot no 2012.gada 27.novembra, Tukuma rajona tiesas kancelejā, Pils ielā 16, Tukumā, LV-3101.


OP 2012/168.UT39

ALBERTS ŠEMBELS, dzim. 1983.gada 13.septembrī, pēdējā zināmā dzīvesvieta: Sarkandaugavas ielā 26/6-326, Rīgā, LV-1005, tiek aicināts ierasties uz tiesas sēdi Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesā 2012.gada 4.decembrī plkst. 10.00 Rīgā, A.Pumpura ielā 1, 4.stāvā, 47.zālē, kā atbildētājs civillietā Nr. C 32256112, Ņinas Šembelas prasībā pret Albertu Šembelu par laulības šķiršanu un viena vecāka atsevišķas aizgādības nodibināšanu nepilngadīgajam bērnam. Neierašanās gadījumā lieta var tikt izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


OP 2012/168.UT40

Rīgas pilsētas Centra rajona tiesas lietvedībā atrodas civillieta LAS "Latvijas Krājbanka" administratora "KPMG Baltics SIA" pārstāvja Jāņa Ozoliņa prasībā pret Sarmīti Žogli par parāda piedziņu. Atbildētāja SARMĪTE ŽOGLA, dzim. 1951. gada 1. novembrī, dzīvesvietas adrese: Rīgas iela 21-53, Iecava, tiek aicināta uz lietas izskatīšanu 2012. gada 5. decembrī plkst.10.00 Rīgā, Abrenes ielā 3, 2. stāvā, 18. zālē. Atbildētājas neierašanās gadījumā tiesa lietu var izskatīt bez viņas klātbūtnes.


OP 2012/168.UT41

SERGEJS DRUZS, dzim.1982.gada 19.martā, tiek aicināts ierasties uz tiesas sēdi 2012.gada 26.novembrī plkst.9.00 Daugavpils tiesā 18.Novembra ielā 37, Daugavpilī, 1. zālē, civillietā Nr. C12195412 prasībā par parāda piedziņu. Neierašanās gadījumā lieta tiks skatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


OP 2012/168.UT42

ALEKSANDRS LIEPA, dzim.1973.gada 28.augustā, tiek aicināts ierasties uz tiesas sēdi 2012.gada 26.novembrī plkst.10.00 Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesā Lomonosova ielā 10, Rīgā, 305. zālē, civillietā Nr. C29758610 prasībā par parāda piedziņu. Neierašanās gadījumā lieta tiks skatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


OP 2012/168.UT43

ĀRIJA MIHŅONOKA, dzim.1961.gada 3.novembrī, tiek aicināta ierasties uz tiesas sēdi 2012.gada 26.novembrī plkst.9.30 Daugavpils tiesā 18.Novembra ielā 37, Daugavpilī, 1. zālē, civillietā Nr. C12197412 prasībā par parāda piedziņu. Neierašanās gadījumā lieta tiks skatīta bez atbildētājas klātbūtnes.


OP 2012/168.UT44

DAIGA SMIRNOVA, dzim.1969.gada 14.decembrī, tiek aicināta ierasties uz tiesas sēdi 2012.gada 26.novembrī plkst.9.30 Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesā Lomonosova ielā 10, Rīgā, 305. zālē, civillietā Nr. C29809910 prasībā par parāda piedziņu. Neierašanās gadījumā lieta tiks skatīta bez atbildētājas klātbūtnes.


OP 2012/168.UT45

RONALDS KIVKUCĀNS, dzim.1988.gada 24.decembrī, tiek aicināts ierasties uz tiesas sēdi 2012.gada 26.novembrī plkst.9.00 Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesā Lomonosova ielā 10, Rīgā, 305.zālē, civillietā Nr. C29553210 prasībā par parāda piedziņu. Neierašanās gadījumā lieta tiks skatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


OP 2012/168.UT46

Liepājas tiesa paziņo, ka 2012.gada 26.novembrī plkst.10.30 Liepājā, Republikas ielā 14, 16.zālē, tiks izskatīta civillieta Nr.C20263012 AS "NORVIK BANKA" prasībā pret Sergeju Bērziņu par parāda piedziņu. Liepājas tiesa uzaicina atbildētāju SERGEJU BĒRZIŅU, dzim.1974.gada 3.jūnijā, ierasties uz tiesas sēdi. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


OP 2012/168.UT47

Ventspils tiesa paziņo, ka 2012.gada 26.novembrī plkst.11.0, Ventspilī, Katrīnas ielā 14, 20a tiesas zālē, tiks izskatīta civillieta Nr.C40116412 AS ,,NORVIK BANKA" prasībā pret Lieni Popovu par parāda piedziņu. Ventspils tiesa uzaicina atbildētāju LIENI POPOVU, dzim.1971.gada 1.martā, ierasties uz tiesas sēdi. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētājas klātbūtnes.


OP 2012/168.UT48

Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr. C30695812, lietvedības Nr. C6958-12/12 SIA "Julianus Inkasso Latvija" maza apmēra prasībā pret VITĀLIJU KĻIMOVU, dzim. 1969.gada 2.decembrī, par parāda piedziņu. Paziņojam atbildētājam Vitālijam Kļimovam, dzim. 1969.gada 2.decembrī, ka tiesnese I.Strode izskatīs minēto prasību rakstveida procesā (bez lietas dalībnieku piedalīšanās) 2012.gada 28.novembrī. Atbildētājam ir Civilprocesa likuma 74.pantā un 30.3 nodaļā noteiktas procesuālās tiesības, tajā skaitā, lūgt lielas iztiesāšanu tiesas sēdē. Civilprocesa likumā minētās civilprocesuālas tiesības, kas saistītas ar lietas sagatavošanu iztiesāšanai, ir tiesības izmantot ne vēlāk ka septiņas dienas pirms lietas izskatīšanas. Lietā pieņemto tiesas spriedumu varēs saņemt, sākot no 2012.gada 28.novembra, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas kancelejā Abrenes ielā 3, 4.stāvā, 401.kabinetā.


OP 2012/168.UT49

Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesa paziņo, ka 2012.gada 20.decembrī plkst. 9.30 Pumpura ielā 1, Rīgā, LV-1371, 39.tiesas zālē, tiks izskatīta civillieta SIA "Julianus Finanses" prasībā pret VIKTORU MAŠČENKO (pers. kods 150352-10967) par parāda piedziņu. Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesa uzaicina atbildētāju Viktoru Maščenko ierasties uz tiesas sēdi. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


OP 2012/168.UT50

Rīgas rajona tiesā atrodas civillieta Nr. C33454012 apsaimniekošanas biedrības ,,Smilšu 6" maza apmēra prasības pieteikumā pret JĀNI ODIŅU par naudas piedziņu. Jānis Odiņš tiek informēts, ka minētās lietas izskatīšana rakstveida procesā nozīmēta uz 2012.gada 19.decembri, kad arī varēs saņemt sprieduma norakstu tiesas kancelejā. Uz izskatīšanu rakstveida procesā pusēm nav jāierodas.


OP 2012/168.UT51

Daugavpils tiesā ierosināta civillieta Nr. C12192212 AS "LATEKO LĪZINGS" prasībā pret ALEKSANDRU MATUSOVU par parāda piedziņu. Atbildētājs Aleksandrs Matusovs, dzim.1984.gada 30.oktobrī, pēdējā zināmā dzīvesvieta: Ventas iela 22-1, Daugavpils, tiek aicināts ierasties Daugavpils tiesā Daugavpilī, 18.Novembra ielā 37, 3.stāvā, 9.zālē, 2012.gada 26.novembrī plkst.9.00 uz iepriekš minētās civillietas izskatīšanu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


OP 2012/168.UT52

SERGEJS RUDENKO, dzim. 1967.gada 19.jūnijā, deklarētā dzīvesvietas adrese: Rīgā, Tapešu ielā 46, dz.16, tiek aicināts ierasties uz tiesas sēdi 2012.gada 30.novembrī plkst. 14.00 Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesā Rīgā, Daugavgrīvas ielā 58, 214.kabinetā kā atbildētājs civillietā Nr. C28403112; arhīva Nr. C-4031-12/13, t.i., Diānas Survillo prasībā pret Sergeju Rudenko par aizgādības tiesību atņemšanu. Neierašanās gadījumā lieta var tikt izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


OP 2012/168.UT53

Liepājas tiesa paziņo, ka 2013. gada 24.janvārī plkst. 9.30 Republikas ielā 14, Liepājā, LV-3401, 16.tiesas zālē, tiks izskatīta civillieta SIA "Julianus Finanses" prasībā pret VADIMU MARKEVIČU (pers. kods 280781-10846) par parāda piedziņu. Liepājas tiesa uzaicina atbildētāju Vadimu Markeviču ierasties uz tiesas sēdi. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


OP 2012/168.UT54

Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa paziņo, ka 2012.gada 28.novembrī plkst. 16.00 tiesas telpās Rīgā, Abrenes ielā 3, 3.stāvā, 28.zālē, tiks izskatīta civillieta Nordea Bank Finland Plc prasībā pret NORU BRIEDI, dzim. 1979.gada 27.decembrī, dzīvesvieta: Ropažu iela 58-14, Rīga, par parāda piedziņu. Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa uzaicina Noru Briedi ierasties tiesā noteiktajā laikā. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētājas piedalīšanās.


OP 2012/168.UT55

Dobeles rajona tiesa uzaicina JEVGENIJU MAĻAVKINU, pēdējā zināmā dzīvesvieta: Nākotnes ielā 5, Dobele, Dobeles nov., LV-3701, ierasties, uz tiesas sēdi 2012.gada 10.decembrī plkst. 9.30 Dobeles rajona tiesā Dobelē, Muldavas ielā 16, 3.zālē, kā atbildētāju civillietā Nr. C 13050012 Lolitas Maļavkinas maza apmēra prasībā par uzturlīdzekļu piedziņu. Atbildētāja neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez viņa klātbūtnes.


OP 2012/168.UT56

Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesa aicina AIVARU BUŠVEITI, dzim. 1975.gada 12.novembrī, ierasties uz tiesas sēdi 2012.gada 20.decembrī plkst.11.00 Rīgā, A.Pumpura ielā 1, 4.stāvā, 39.zālē, kā atbildētāju civillietā Nr.C32 2890 12/1 Kristīnes Kundziņas prasībā pret Aivaru Bušveiti par uzturlīdzekļu piedziņu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


OP 2012/168.UT57

Jelgavas tiesa paziņo, ka 2013.gada 15.janvārī plkst.12.00 Jelgavā, Dambja ielā 12, 1.stāvā, 13.zālē, tiks skatīta civillieta Initas Rižeščonokas prasībā pret Raivi Babri. Jelgavas tiesa uzaicina atbildētāju RAIVI BABRI, dzim. 1981.gada 5.maijā, ierasties uz tiesas sēdi. Neierašanās gadījumā lieta var tikt izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


OP 2012/168.UT58

Aizkraukles rajona tiesas lietvedībā atrodas civillieta Ņinas Vilciņas maza apmēra prasībā pret Andreju Ivanovu par uzturlīdzekļu piedziņu. Tiesa uzaicina atbildētāju ANDREJU IVANOVU, pers. kods 250365-11867, deklarētā dzīvesvieta: Odzienas iela 5-2, Pļaviņas, Pļaviņu novads, ierasties uz tiesas sēdi 2012.gada 7.decembrī plkst. 10.00 Aizkraukles rajona tiesā Aizkrauklē, Spīdolas ielā 4. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


OP 2012/168.UT59

DZINTARS BAŠKERS, dzim. 1981. gada 30.aprīlī, tiek aicināts ierasties uz tiesas sēdi 2013.gada 21. janvārī plkst. 10.00 Valmieras rajona tiesas 4.zālē, 2. korpusā, Garā ielā 5, Valmierā, kā atbildētājs civillietā Nr. C39063112 C-0631-12- Daces Vēveres prasībā pret Dzintaru Baškeru par paternitātes noteikšanu un uzturlīdzekļu piedziņu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


OP 2012/168.UT60

RUSLANS ZARIŅŠ, pers. kods 300188-11395, tiek aicināts ierasties uz tiesas sēdi 2013.gada 4. februārī plkst. 9.30 Valmieras rajona tiesas 3. zālē, Garā ielā 5, Valmierā, kā atbildētājs civillietā Nr.C39055912/C-0559-12/4 Lauras Zilbergas prasībā pret Ruslanu Zariņu par paternitātes noteikšanu, uzturlīdzekļu piedziņu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


OP 2012/168.UT61

Jelgavas tiesa paziņo, ka 2012.gada 10.decembrī plkst.12.30 Jelgavā, Dambja ielā 12, 1.stāvā, 13.zālē, tiks skatīta civillieta Guntara Poiša prasībā pret Ilonu Poišu par uzturlīdzekļu piedziņu. Jelgavas tiesa uzaicina atbildētāju ILONU POIŠU, dzim. 1970.gada 21.martā, ierasties uz tiesas sēdi. Neierašanās gadījumā lieta var tikt izskatīta bez atbildētājas klātbūtnes.


OP 2012/168.UT62

Daugavpils tiesas lietvedībā atrodas civillieta Rīgas bāriņtiesas prasībā pret Aleksandru Meirsu par aizgādības tiesību atņemšanu. Lieta nolikta iztiesāšanai 2012.gada 5.decembrī plkst.10.00 Daugavpilī, 18.novembra ielā 37, 1. stāvā, 2.zālē. Tiesa uzaicina ALEKSANDRU MEIRSU, dzim. 1985.gada 4.janvārī, deklarētā dzīvesvieta: Cepļa iela 22-3, Rīga, ierasties uz tiesas sēdi. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētājas klātbūtnes.


OP 2012/168.UT63

Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesa uzaicina JĀNI OZOLU, pēdējā zināmā dzīvesvieta: Dzirciema ielā 5-24, Rīgā, Latvijā, LV-1083, ierasties Rīgā, Daugavgrīvas ielā 58, LV-1007, uz tiesas sēdi 2013.gada 28.februārī plkst. 14.00 kā atbildētāju civillietā likvidējamās akciju sabiedrības "Latvijas Krājbanka" prasībā pret Jāni Ozolu par parāda piedziņu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


OP 2012/168.UT64

Cēsu rajona tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr. C11113012 Gitas Bogdanovas maza apmēra prasībā pret Ingu Vīndedzi par uzturlīdzekļu piedziņu. Paziņojam atbildētājam Ingum Vīndedzim, dzīvesvieta: "Ošupji", Zaubes pagastā, Amatas novadā, LV-4113, ka Gitas Bogdanovas prasība tiks izskatīta rakstveida procesā (bez lietas dalībnieku piedalīšanās) un lietā pieņemtā sprieduma noraksts saņemams Cēsu rajona tiesas kancelejā Raunas ielā 14, Cēsīs, Cēsu novadā, no 2012. gada 6. decembra. Atbildētājs INGUS VĪNDEDZIS līdz 2012. gada 30. novembrim var izmantot šādas procesuālās tiesības - pilnīgi vai daļēji atzīt prasību, celt iebildumus pret prasību, iepazīties ar lietas materiāliem, izdarīt no tiem izrakstus, izgatavot kopijas, iesniegt pierādījumus, pieteikt lūgumus, izteikt savus argumentus un apsvērumus, celt iebildumus pret citu lietas dalībnieku lūgumiem, argumentiem, apsvērumiem, noslēgt izlīgumu, lūgt lietas iztiesāšanu tiesas sēdē, pieteikt noraidījumu tiesnesei.


OP 2012/168.UT65

Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa uzaicina VALĒRIJU GERMANU, dzim. 1956.g., ierasties Rīgā, Lomonosova ielā 10, 3.stāvā, 343.zālē, uz tiesas sēdi 2012.gada 3.decembrī plkst. 9.00 kā atbildētāju civillietā Irinas Germanes prasībā pret Valēriju Germanu par laulības šķiršanu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


OP 2012/168.UT66

Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr.C31457912 AS ,,Norvik Banka" maza apmēra prasībā pret Jurijs Ļitviņenko par parāda piedziņu. Atbildētāja JURIJA ĻITVIŅENKO, dzim.27.01.1948., pēdējā tiesai zināmā dzīvesvieta ir Satiksmes iela 4-8, Rīga, LV-1004. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 250.21pantu, tiesa uzaicina atbildētāju iesniegt tiesā atbildes veidlapu un pierādījumus par saņemto prasības pieteikumu (paskaidrojumu veidlapa pieejama tiesā vai interneta vietnē www.tiesas.lv sadaļā ,,Dokumentu paraugi"). Vienlaicīgi tiesa informē atbildētāju, ka paskaidrojumu neiesniegšana nav šķērslis sprieduma taisīšanai lietā un, ja atbildētāji nelūgs lietas izskatīšanu tiesas sēdē, lieta tiks izskatīta rakstveida procesā un sprieduma norakstu tiesas kancelejā puses varēs saņemt 2012.gada 29.novembrī.


OP 2012/168.UT67

Dobeles rajona tiesa aicina ierasties atbildētāju GAĻINU NAUMOVU, dzim. 1951. gada 27. decembrī, pēdējā zināmā dzīvesvieta Auce, Stacijas iela 1, dzīvoklis 4, Auces novads, LV-3708, civillietā AS ,,Norvik Banka" prasībā pret Gaļinu Naumovu par parāda piedziņu uz tiesas sēdi 2012.gada 27.novembrī plkst. 10.00 2.zālē, Dobelē, Muldavas ielā 16. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētājas klātbūtnes.


OP 2012/168.UT68

Dobeles rajona tiesa aicina ierasties atbildētāju AGRI STEPSONU, dzim.1970.gada 15.jūnijā, pēdējā zināmā dzīvesvieta Jura Mātera iela 36, Auce, Auces novads, LV-3708, civillietā AS ,,Norvik Banka" prasībā pret Agri Stepsonu par parāda piedziņu uz tiesas sēdi 2012. gada 27. novembrī plkst. 10.30, 2.zālē, Dobelē, Muldavas ielā 16. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


OP 2012/168.UT69

Daugavpils tiesa paziņo, ka 2012.gada 29.novembrī plkst.10.00 18.Novembra ielā 37, Daugavpilī, LV-5403, 1.tiesas zālē, tiks izskatīta civillieta Nr.C12196712 AS ,,NORVIK BANKA" prasībā pret Olgu Kozlovu par parāda piedziņu. Daugavpils tiesa uzaicina atbildētāju OLGU KOZLOVU, dzim.1980.gada 31.maijā, ierasties uz tiesas sēdi. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētājas klātbūtnes.


OP 2012/168.UT70

Daugavpils tiesa paziņo, ka 2012.gada 29.novembrī plkst. 9.00 18.Novembra ielā 37, Daugavpilī, LV-5403, 1.tiesas zālē, tiks izskatīta civillieta Nr.C12197512 AS ,,NORVIK BANKA" prasībā pret Ludmilu Ivanovu par parāda piedziņu. Daugavpils tiesa uzaicina atbildētāju LUDMILU IVANOVU, dzim.1959.gada 18.jūlijā, ierasties uz tiesas sēdi. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētājas klātbūtnes.


OP 2012/168.UT71

Daugavpils tiesa paziņo, ka 2012.gada 29.novembrī plkst.9.00 18.Novembra ielā 37, Daugavpilī, LV-5403, 2.tiesas zālē, tiks izskatīta civillieta Nr.C12202412 AS ,,NORVIK BANKA" prasībā pret Mihailu Zavadski par parāda piedziņu. Daugavpils tiesa uzaicina atbildētāju MIHAILU ZAVADSKI, dzim.1980.gada 22.jūnijā, ierasties uz tiesas sēdi. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


OP 2012/168.UT72

Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa paziņo, ka 2012.gada 27.novembrī plkst. 15.00 tiesas telpās Rīgā, Abrenes ielā 3, 3.stāvā, 28.zālē, tiks izskatīta civillieta AS ,,PrivatBank" prasībā pret ŽANI LUKAŠEVIČU, dzim. 1963.gada 24.decembrī, dzīvesvieta: Sergeja Eizenšteina iela 69-38, Rīga, par aizdevuma atmaksu, procentu un līgumsoda samaksu. Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa uzaicina Žani Lukaševiču ierasties tiesā noteiktajā laikā. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāja piedalīšanās.


OP 2012/168.UT73

Cēsu rajona tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr. C11102812, kurā prasītāja - Iveta Gaile, atbildētāja - Inese Salmiņa, lietas būtība - maza apmēra prasība par naudas piedziņu. Paziņojam atbildētājai INESEI SALMIŅAI, dzīvesvieta: Pāvila Rozīša ielā 6-24, Liepā, Liepas pag., Priekuļu nov., LV-4128, ka Ivetas Gailes prasība tiks izskatīta rakstveida procesā (bez lietas dalībnieku piedalīšanās) un lietā pieņemtā sprieduma noraksts saņemams Cēsu tiesas kancelejā Raunas ielā 14, Cēsīs, no 2012. gada 27. novembra. Atbildētāja Inese Salmiņa līdz 2012. gada 20. novembrim var izmantot šādas procesuālās tiesības - pilnīgi vai daļēji atzīt prasību, celt iebildumus pret prasību, iepazīties ar lietas materiāliem, izdarīt no tiem izrakstus, izgatavot kopijas, iesniegt pierādījumus, pieteikt lūgumus, izteikt savus argumentus un apsvērumus, celt iebildumus pret citu dalībnieku lūgumiem, argumentiem, apsvērumiem, noslēgt izlīgumu, lūgt lietas iztiesāšanu tiesas sēdē, pieteikt noraidījumu tiesnesei.


OP 2012/168.UT74

Jelgavas tiesa paziņo, ka Jelgavas tiesas lietvedībā atrodas civillieta akciju sabiedrības ,,REVERTA" maza apmēra prasībā pret Abu Gercbahu par parāda piedziņu, kas tiks izskatīta rakstveida procesā, ja puses nelūgs lietas iztiesāšanu tiesas sēdē. Tiesa nosaka ABAM GERCBAHAM, dzim. 1961.gada 24.jūlijā, termiņu rakstveida paskaidrojumu iesniegšanai 20 dienas no paziņojuma publicēšanas dienas. Paskaidrojuma neiesniegšana nav šķērslis sprieduma taisīšanai lietā. Sprieduma norakstu varēs saņemt Jelgavas tiesas kancelejā Jelgavā, Dambja ielā 12, sākot no 2012.gada 26.novembra, kas uzskatāms par pilna sprieduma sastādīšanas datumu.


OP 2012/168.UT75

Tukuma rajona tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr. C37076612 maksātnespējīgās SIA "TIRGONIS" maza apmēra prasībā pret VALDI ČEČINU, pers. kods 171280-11085, par parāda piedziņu. Paziņojam atbildētājam Valdim Čečinam, ka 2012. gada 27. novembrī Tukuma rajona tiesas tiesnese minēto prasību izskatīs rakstveida procesā (bez lietas dalībnieku piedalīšanās).

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)