"Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības"  Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
Oficiālais izdevējs | Likumi.lv | LV portāls | Jurista Vārds
Jaunākais laidiens   |   Par oficiālo izdevumu   |   Kā lietot     
Izdevuma struktūra
Konstitucionālās
institūcijas
Ministrijas
Iestādes
Pašvaldības
Valsts apbalvojumi
Oficiālie paziņojumi
m.vestnesis.lv
Ātrās saites
Likumi    ST spriedumi
MK noteikumi  MK protokoli
MK instrukcijas  MK rīkojumi
Izsoles    Amatu konkursi
Meklēt pēc OP numura
Laidienu arhīvs

Otrdiena, 07.07.2015., Nr.130 (5448)

OP 2015/130

Konstitucionālās institūcijas

Ministru kabinets

 

Noteikumi

|6|
Kārtība, kādā ministrijas un citas centrālās valsts iestādes iekļauj gadskārtējā valsts budžeta likumprojektā valsts aizdevumu pieprasījumus, un valsts aizdevumu izsniegšanas un apkalpošanas kārtība
Ministru kabineta noteikumi Nr.363
2015/130.1
Kārtība, kādā veicami iekšzemes pasažieru neregulārie pārvadājumi un speciālie regulārie pārvadājumi
Ministru kabineta noteikumi Nr.364
2015/130.2
Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 6.jūnija noteikumos Nr.461 "Noteikumi par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārskata (tīkla pārskata) saturu un publicēšanas kārtību"
Ministru kabineta noteikumi Nr.365
2015/130.3
Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.539 "Noteikumi par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadali"
Ministru kabineta noteikumi Nr.366
2015/130.4
Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumos Nr.599 "Noteikumi par Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, kā arī par valsts un Eiropas Savienības atbalsta lauksaimniecībai un lauku un zivsaimniecības attīstībai finansējuma administrēšanu 2014.–2020.gada plānošanas periodā"
Ministru kabineta noteikumi Nr.368
2015/130.5
Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 16.novembra noteikumos Nr.1060 "Daugavas hidroelektrostaciju ūdenskrātuvju krastu nostiprināšanas darbu un Rīgas hidroelektrostacijas ūdenskrātuves inženieraizsardzības būvju ekspluatācijas izdevumu finansēšanas kārtība"
Ministru kabineta noteikumi Nr.369
2015/130.6

Protokoli

|1|
Ministru kabineta sēdes protokols
Ministru kabineta sēdes protokols Nr.30
2015/130.8

Šodien visvairāk lasītie
Par tiesībām uz valsts apbalvojumu augstāko šķiru
Par lietas Nr.2015-15-01 ierosināšanu
Par mikrolieguma izveidošanu
Laidiena Mēneša Visi
 
No 2012.gada 1.jūlija vietnē www.vestnesis.lv tiek nodrošināta oficiālā publikācija. Kontakti | © VSIA "Latvijas Vēstnesis"